Kurser i Matematik

Matematik är både en klassisk och en modern dynamisk vetenskap. Analys och algebra utgör grunden för det matematiska språk och de matematiska verktyg som är en förutsättning för studier inom naturvetenskap och teknik. Matematiken har även en stor och växande roll inom ekonomi och modellering av samhällsvetenskapliga fenomen.
Förutom i matematikprogrammet återfinns matematiken i tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurser.

Kontakt med studie- och karriärvägledare för lärarprogrammen: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på förberedande nivå

Förberedande kurs i matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MABX03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–35
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Matematik Bas AUtbildningstillfällen

Kurskod: MABX13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik Bas BUtbildningstillfällen

Kurskod: MABX23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik Bas CUtbildningstillfällen

Kurskod: MABX33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik Bas DUtbildningstillfällen

Kurskod: MABX43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på grundnivå

Algebraiska strukturer, koder och kryptonUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Analys och geometriUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Att skriva matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Diskret matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
FlervariabelanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA54

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
FourieranalysUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
GeometriUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande analysUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Inledande matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
7,5 HP
Introduktion till partiella differentialekvationerUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Komplex analys och transformerUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Linjär algebraUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA53

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Linjär algebraUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Linjär algebra IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematik - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för datavetareUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för ingenjörer IUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för ingenjörer IUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
7,5 HP
Matematik för ingenjörer IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA46

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för ingenjörer IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA82

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för ingenjörer IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Matematik för lärare: Diskret matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGK10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematik för lärare: GeometriUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGK20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematik för mät- och kartteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik I med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGL11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Matematik II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGL22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Matematik II med didaktisk inriktning för årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: MAGL72

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Inställt
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Matematik III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Matematik III med didaktisk inriktning för årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: MAGL73

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Matematik med inriktning lantmäteriteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Matematik, examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC00

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Matematisk grundkursUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematisk uppbyggnad och bevisföringUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
6 HP
Numeriska metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
OptimeringUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB65

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–41
Engelska
Programkurs
4,5 HP
Optimering med projektUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ordinära differentialekvationerUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
6 HP
Praktikkurs i matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Stokastiska metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGB64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tillämpad matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAGA48

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Digitala verktyg i matematikundervisningenUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAK40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet - MatematikUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG74

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 11–49
Svenska
Programkurs
30 HP
Examensarbete i matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAE01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
30 HP
FunktionalanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simuleringUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Icke-linjär optimering med tillämpningarUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kinetisk teoriUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
KontinuummodelleringUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematik IV med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAL14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematik V med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAL15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Matematiska metoder för modern statistik och simuleringUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Partiella differentialekvationer och FEMUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Praktikkurs i matematikUtbildningstillfällen

Kurskod: MAAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPAG05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 47–7
Svenska
Programkurs
15 HP