Kurser i Matematik

Matematik är både en klassisk och en modern dynamisk vetenskap. Analys och algebra utgör grunden för det matematiska språk och de matematiska verktyg som är en förutsättning för studier inom naturvetenskap och teknik. Matematiken har även en stor och växande roll inom ekonomi och modellering av samhällsvetenskapliga fenomen.
Förutom i matematikprogrammet återfinns matematiken i tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurser.

Kontakt med studie- och karriärvägledare för lärarprogrammen: fraga.lararutbildningen@kau.se

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Algebraiska strukturer, koder och krypton 7,5 HP
Att skriva matematik 1,5 HP
Differentialekvationer och vektoranalys 6 HP
Differentialgeometri 7,5 HP
Diskret matematik för civilingenjörer 7,5 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik 30 HP
Examensarbete i matematik 15 HP
Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik) 15 HP
Examensarbete och VFU III - grundlärare årskurs 4-6 45 HP
Fourieranalys 7,5 HP
Fourierserier och approximationer 7,5 HP
Funktionalanalys 7,5 HP
Funktionsrum I 7,5 HP
Geometri 7,5 HP
Geometri med projekt 7,5 HP
Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering 7,5 HP
Inledande matematik 7,5 HP
Kinetisk teori 7,5 HP
Kodningsteori 7,5 HP
Komplex analys 7,5 HP
Kreativ matematik 30 HP
Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30 HP
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II 15 HP
Linjär algebra och vektoranalys 7,5 HP
Matematik Bas A 7,5 HP
Matematik Bas B 7,5 HP
Matematik Bas C 7,5 HP
Matematik Bas D 7,5 HP
Matematik för basåret 1 13 HP
Matematik för datavetare 7,5 HP
Matematik för GIS-ingenjörer II 7,5 HP
Matematik för ingenjörer I 7,5 HP
Matematik för ingenjörer II 7,5 HP
Matematik för ingenjörer III 7,5 HP
Matematik för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet II 15 HP
Matematik för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet II 15 HP
Matematik för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45). Ingår i lärarlyftet II 30 HP
Matematik för lärare åk F-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP
Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarfortbildningen) 30 HP
Matematik I med didaktisk inriktning 30 HP
Matematik i vetenskap och samhälle 1,5 HP
Matematik III med didaktisk inriktning 30 HP
Matematik IV med didaktisk inriktning 7,5 HP
Matematik med didaktisk inriktning - självständigt arbete, 31-45 hp 15 HP
Matematik med didaktisk inriktning 1 30 HP
Matematik med didaktisk inriktning 2 30 HP
Matematik med didaktisk inriktning 3 30 HP
Matematik med didaktisk inriktning 3 30 HP
Matematik med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Matematik med didaktisk inriktning 5 22,5 HP
Matematik med didaktisk inriktning, 31-45 hp 15 HP
Matematik med tillämpningar inom kemi 15 HP
Matematik V med didaktisk inriktning 22,5 HP
Matematik, examensarbete med didaktisk inriktning 15 HP
Matematikdidaktik 15 HP
Matematisk fördjupning för lärare 30 HP
Matematisk uppbyggnad och bevisföring 7,5 HP
Mått- och integrationsteori 7,5 HP
Nyare forskning i matematikdidaktik 7,5 HP
Optimering med projekt 7,5 HP
Ordinära differentialekvationer 7,5 HP
Stokastiska metoder 7,5 HP
Svenska och matematik 30 HP
Svenska och matematik i barnens värld 30 HP
Tillämpad matematik 7,5 HP
Tillämpad sannolikhetslära 7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6 15 HP