Kurser i Matematik

Matematik är både en klassisk och en modern dynamisk vetenskap. Analys och algebra utgör grunden för det matematiska språk och de matematiska verktyg som är en förutsättning för studier inom naturvetenskap och teknik. Matematiken har även en stor och växande roll inom ekonomi och modellering av samhällsvetenskapliga fenomen.
Förutom i matematikprogrammet återfinns matematiken i tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurser.

Kontakt med studie- och karriärvägledare för lärarprogrammen: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.