Nyheter

 • 2018-02-23

  Studenter bidrar till forskning och en säkrare digital tillvaro

  Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare.

  85 procent av Sveriges befolkning har en smart telefon
  Enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” så har 85 procent av Sveriges befolkning över 12 år en smart telefon år 2017. För att applikationerna som vi installerar på våra smarta telefoner ska fungera, kräver de ofta tillåtelse till åtkomst av vissa data och funktioner. Hur de sedan använder vår tillåtelse är många gånger otydligt. För att vi som medborgare i den digitala världen ska känna oss trygga är det viktigt att säkerställa att den data vi lämnar ifrån oss hanteras på ett säkert sätt.

 • 2018-02-23

  Studenter bidrar till forskning och en säkrare digital tillvaro

  Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare.

  85 procent av Sveriges befolkning har en smart telefon
  Enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” så har 85 procent av Sveriges befolkning över 12 år en smart telefon år 2017. För att applikationerna som vi installerar på våra smarta telefoner ska fungera, kräver de ofta tillåtelse till åtkomst av vissa data och funktioner. Hur de sedan använder vår tillåtelse är många gånger otydligt. För att vi som medborgare i den digitala världen ska känna oss trygga är det viktigt att säkerställa att den data vi lämnar ifrån oss hanteras på ett säkert sätt.

 • 2018-02-23

  Studenter bidrar till forskning och en säkrare digital tillvaro

  Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare.

  85 procent av Sveriges befolkning har en smart telefon
  Enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” så har 85 procent av Sveriges befolkning över 12 år en smart telefon år 2017. För att applikationerna som vi installerar på våra smarta telefoner ska fungera, kräver de ofta tillåtelse till åtkomst av vissa data och funktioner. Hur de sedan använder vår tillåtelse är många gånger otydligt. För att vi som medborgare i den digitala världen ska känna oss trygga är det viktigt att säkerställa att den data vi lämnar ifrån oss hanteras på ett säkert sätt.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.