Nyheter

 • 2017-12-11

  Fler antagna till Karlstads universitet

  I fredags fick 10 355 personer besked om att de antagits till program eller kurser vid Karlstads universitet i vår. Det är en ökning jämfört med förra året.

  Karlstads universitet antar fler studenter i vår, totalt 10 355 jämfört med förra årets 10 235. Sammanlagt antas 667 personer till program jämfört med förra årets 682. Varför antalet antagna studenter till program minskar beror på att magisterprogrammet i projektledning som erbjöds under vårterminen 2017 är inställt i år. 50 studenter antogs till programmet i urval 1 för vårterminen 2017.

  I stort sett är alla program fyllda och har reserver. Flest reserver har de populära utbildningarna socionomprogrammet (1047) och sjuksköterskeprogrammet (305).

 • 2017-12-11

  Forskning blev konst

  Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag.

  Besökarnas betyg var positvit, särskilt möjligheten att diskutera med forskarna som fanns tillgängliga under minglet.
  - Det här gör att man blir intresserad. Detta skulle många människor kunna ta till sig, förstå och gilla. Ett bevis på att det går att presentera forskning på ett kul och i ögonenfallande sätt. Jag hoppas det här ställs ut på andra ställen också så att fler får ta del av det, sade Claes Andersson som besökte utställningen för Valmets räkning.

 • 2017-12-08

  Lokala mediebevakningen utarmas när journalisterna jobbar på distans

  De lokala nyhetsredaktionerna har under de senaste åren blivit färre. Genom resor och digital teknik förväntas de täcka större områden. Tanken är att det geografiska avståndet inte ska ha någon avgörande betydelse. Men neddragningarna har betydelse för kvaliteten och antalet unika lokala artiklar sjunker, visar en ny forskningsstudie från Karlstads universitet.

  Färre unika lokala nyheter och fler som är producerade med hjälp av färdig information från andra aktörer eller syndikerat material, det vill säga identiska nyheter som publiceras av flera olika utgivare. Det blir konsekvensen när alltfler lokala redaktioner läggs ned eller slås samman.

 • 2017-12-08

  Blanda och ge: hur företag kan bli bättre på att bedöma nya idéer

  Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process.

  Johan Netz, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer. Idéerna kan handla om nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten.

 • 2017-12-08

  Brandväggar - en säkerhetsrisk?

  Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information? Att konfigurera brandväggar kan vara svårt, till och med för systemadministratörer, vilket kan leda till stora säkerhetsrisker och möjligheter för inkräktare att ta sig in i systemen som ska skyddas.

  Idag är i stort sett alla företag och delar av deras system uppkopplade mot internet vilket kommer med vissa risker. Bland annat kan det leda till datastöld, serviceavbrott och finansiella förluster. En av de viktigaste aspekterna när det gäller skydd av nätverk, och de system som är kopplade till det, är att med hjälp av brandväggar kontrollera in- och utgående trafik och på så vis motverka obehörigas tillgång till nätverket. 

 • 2017-12-07

  Ny metod för patientinvolvering i vården

  En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova.

  CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.

  – Vår metod går ut på att i grupper fånga upp och förädla idéer från såväl patienter som medarbetare om hur vården ska förbättras och effektiviseras, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv, säger projektledare Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, och fortsätter:

@KAU

Hur ser den ideala revisionsberättelsen ut? Det har Katharina Rahnert kartlagt i sin avhandling vid… https://t.co/cMZhTi6U3y