Nyheter

 • 2019-06-25

  Förändra normer för bättre patientmottagande

  Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler.

  En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet. I framtiden kommer det förmodligen bli så och då kan hela strukturen kring vård, vårdpersonal och patient komma att ändras. Josina Vink har disputerat i ämnet och hennes avhandling handlar om att förändra synsättet på tjänstedesign.

 • 2019-06-24

  Karlstads universitet och 35 andra lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

  36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning. Initiativet till klimatramverket kommer från KTH och Chalmers.

  - Det är ett vällovligt initiativ som vi har valt att ställa oss bakom då vi besitter komptens och engagemang som kan bidra till genomförandet, säger rektor Johan Sterte. Forskning och utbildning är centrala för att klimatomställningen ska lyckas. Klimatramverket ligger också linje med de beslutade policys och handlingsplaner som vi redan arbetar efter.

 • 2019-06-24

  Johan Pennerborn från Färjestad BK får Karlstad Grand Prix Award 2019

  I år får Johan Pennerborn, huvudtränare för Färjestad BK:s A-lag, idrottsledarstipendiet Karlstad Grand Prix Award. Karlstad Grand Prix Award är Karlstads kommuns och Karlstads universitets idrottsledarstipendium på 30 000 kronor, som instiftats för att belöna stora ledargärningar inom svensk idrott. Det är tolfte året som stipendiet delas ut och det sker i samband med den stora friidrottsgalan Karlstad Grand Prix den 3 juli.

  – Jag känner mig hedrad och tacksam över priset, säger Johan Pennerborn. Jag gläds också med mina medarbetare och min organisation som gör det möjligt att utvecklas som ledare, vilket också är nödvändigt med de utmaningar vi möter i framtiden, säger Johan Pennerborn.

 • 2019-06-24

  Gästforskare med fokus på solenergi

  Natalie Holmes, doktor i organisk elektronik vid University of Newcastle i Australien, tillbringar just nu två månader på Karlstads universitet som gästforskare. Målet är att i samarbete med forskare på Karlstads universitet publicera en artikel om nya, mer miljövänliga lösningsmedel för tillverkning av polymera solceller.

  - Jag kom hit till Karlstads universitet i början av maj och har ett tydligt mål att uppnå innan jag i slutet av juni reser hem igen till Australien, säger Natalie Holmes. Här på Karlstads universitet bedrivs den forskning om organiska solceller, som stämmer väl överens med mitt forskningsintresse, vilket även omfattar sensorteknik baserad på organisk elektronik. Min doktorandutbildning vid University of Newcastle finansierades av Australian Renewable Energy Agency, och det var då jag kom i kontakt med detta forskningsområde.

 • 2019-06-24

  Hallå där Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid CTF

  Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det?

  - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest.

 • 2019-06-20

  Stora forskningssatsningar om personlig integritet och optimering av material/Large research initiatives on personal integrity and materials optimisation

  Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet. Det totala ekonomiska värdet av satsningarna uppgår till över 50 miljoner kronor. English version below.

  - Forskningen inom TRUEdig ska bedrivas tillsammans med datavetenskap vid Karlstads universitet, så det är två framgångsrika miljöer med lång erfarenhet av samverkan med externa partners som gör gemensam sak, säger Per Kristensson, föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Partners är bland annat Google, Sandvine och Zynapp där Tomas Olsson är chef för den operativa verksamheten.

@KAU

Karlstads universitet och näringslivet i stor forskningssatsning om personlig integritet och optimering av material… https://t.co/x5TpHpnD1v