Nyheter

 • 2019-08-23

  Två nya böcker om Housing och Sustainable Cities

  Boken Housing samlar studier med nya perspektiv från olika geografiska områden och kan användas för arkitektur och stadsplanering samt i undervisning. Boken Sustainable Cities har skrivits för att belysa effektiva tillämpningar av hållbarhet i stadsområden.

  - Housing, är en ny open access, peer-reviewed kunskapssamling som jag är medredaktör till, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik på Karlstads universitet. Den samlar studier med nya perspektiv på relevanta ämnen från olika geografiska områden. Såväl internationella forskare och experter inom branschen finns representerade.

  Boken är en vetenskaplig produkt för studenter inom arkitektur, stadsplanering och ingenjörsfält samt för branschfolk, i lokala och internationella organisationer. Både som allmänläsning och fördjupningsmaterial.

 • 2019-08-22

  Undvik parkeringskaos och kontrollavgifter

  Höstterminen startar måndag den 26 augusti. Den första tiden är det fler studenter än vanligt på plats och parkeringsplatserna räcker inte alltid till. Har du möjlighet så välj annat transportmedel under terminens första veckor. Behöver du ta bilen så håll koll på förändrade parkeringszoner så att du slipper kontrollavgifter.

  De flesta utbildningar har någon form av uppstart och många personer samlas därför vid samma tidpunkt. Stressade studenter och anställda jagar ledig parkeringsplats och råkar ut för kontrollavgifter när de ställer sig utanför angivna parkeringsrutor.

 • 2019-08-20

  Andre vice talmannen besöker Värmland och Karlstads universitet

  Under sitt Värmlandsbesök, som har fokus på demokrati och riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan, kommer Lotta Johnsson Fornarve till Karlstads universitet.

  Fredagen den 23 augusti deltar Lotta Johnsson Fornarve i ett seminarium där Malin Stegman McCallion är moderator. Ämnet är ”Svensk demokrati i 100 år”.

  - Riksdagen firar demokratins historiska genombrott, men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar och talmannen och vi vice talmän kommer att besöka alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag. Nu ser jag fram emot besöket i Värmland, säger andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve.

 • 2019-08-20

  Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning i förskolan

  Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. I år har minoritetsspråkslagen och läroplanen förstärkt detta ytterligare. En ny avhandling från Karlstads universitet visar att personal på förskolor behöver mer stöd för att kunna möta barn som pratar andra språk än svenska och leva upp till de kravs som ställs.

  Avhandlingen består av två delar. Den ena handlar om hur nyanlända barn kommunicerar med pedagogerna och sina nya kamrater i förskolan.

 • 2019-08-16

  Karlstads universitet deltar i Värmland Pride

  Värmland Pride är ett färgsprakande event med aktiviteter och föreläsningar av olika slag på flera orter i Värmland. I år deltar Karlstads universitet på flera sätt.

  Lämna synpunkter till kommunen - på universitetet
  Karlstads kommun har en av fem Pridebrevlådor på Karlstads universitet. Där kan studenter och invånare lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli en mer HBTQ-vänlig kommun. Kommunen samlar in synpunkter mellan den 16 augusti och 9 september.

  Prideflaggan
  Under Prideveckan i Karlstad kläs universitetet i regnbågens färger när en Prideflagga hänger framför universitetsbiblioteket den 26-31 augusti.

 • 2019-08-16

  De prisades av studenterna

  Karlstad studentkår passade på att överraska några lärare som studenterna ville ge extra beröm vid vårterminens slut. "Hylla en lärare" hette kampanjen som pågick under hela våren och den 19 juni tillkännagavs resultatet på studentkårens Instagram.

  Både enskilda studenter och föreningar var välkomna att skicka in nomineringar via videor, som publicerades på kårens Instagram. De lärare som fick ta emot blommor och gratulationer strax före midsommar var:

  Niklas Jakobsson, nationalekonomi, Handelshögskolan
  Charlotte Hemmingson, företagsekonomi, Handelshögskolan
  Martin Blom, datavetenskap, Institutionen för matematik och datavetenskap
  Marie Tåqvist, engelska, Institutionen för språk, litteratur och interkultur

@KAU

Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning i förskolan: https://t.co/rrQO8QCbXC #forskning