Nyheter

 • 2020-10-28

  Karlstads universitet med på rakningslista över ämnen

  Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Den 28 oktober släpptes rankningar utifrån olika ämnen och Karlstads universitet placerar sig på listan i flera kategorier.

  Karlstads universitet har i år för första gången rankats i kategorin Physical Sciences, där universitetet hamnar på plats 801-1000.

  Universitetet placerar sig även på plats 301-400 i kategorin Business & Economics, plats 401-500 i kategorin Education och plats 401-500 i kategorin Social Sciences.

  - Det är glädjande att vår forskning och utbildning inom naturvetenskap och matematik är med på listan i år. Att vi som ett förhållandevis ungt universitet kan placera oss i fyra kategorier är riktigt bra, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet.

 • 2020-10-27

  Fortsatt delvis öppnat universitet

  Det är blandad undervisningsform som kommer gälla under vårterminen 2021. De som är förstaårsstudenter på campusbaserade program på grundnivå och avancerad nivå samt verksamheter med internationella studenter kommer att prioriteras, detta efter ett nytt beslut gällande fortsatt delvis öppnat campus som träder i kraft från och med den 26 oktober 2020.

  Respektive programansvarig ska identifiera kurser där undervisning på campus är möjlig med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Moment som är avgörande för studenternas progression och som måste genomföras på campus och examinationer som är av sådan karaktär att hemtenta inte uppfyller syftet med tentamen därefter kommer att prioriteras, oavsett när i utbildningen de infaller. Planeringen för läsperiod 5 påverkas inte av beslutet utan kvarstår.

 • 2020-10-26

  Ny avhandling om nyutbildade sjuksköterskors arbetssituation

  Det ställs stora krav på nyutbildade sjuksköterskors kompetens. Det är därför viktigt att veta hur de uppfattar sin arbetssituation, hur de utvecklas professionellt och vilket stöd de behöver under olika perioder inom deras första ett och ett halvt år när de arbetar på en vårdavdelning på ett akutsjukhus, visar en ny avhandling från Karlstads universitet.

  - Det är viktigt att stödet till nyutbildade sjuksköterskor baseras på deras behov av vidareutbildning och träning, säger Anna Willman, doktor i omvårdnad vid Karlstads universitet. Erfarna sjuksköterskor är kugghjulet i en välfungerande hälso- och sjukvård, viket innebär att det är viktigt med stöd till nyutbildade sjuksköterskor och att ge möjlighet till reflektion dagligen.

 • 2020-10-23

  En pandemi kan inte stoppa Hotspot

  Jobbmässan Hotspot finns för att studenter och utställare ska kunna nätverka. Du som student förbereder dig för arbetslivet och du som arbetsgivare får träffa framtida medarbetare. Som vanligt är det februari som gäller och det blir via en digital plattform 2021.

  - Vi hoppas att det finns ett stort intresse för att medverka och att mötas på ett nytt och säkert sätt, säger Julia Strandman, projektledare. Vi ser inga hinder för genomförandet.

  Studenters förberedelser
  Som student loggar du in med ditt KauID och gör dig redo att besöka våra utställare. Du lägger in din erfarenhet, utbildningsnivå och kompetens. Det gör dig synlig för arbetsgivare som behöver just din kompetens på sitt företag. Därefter är det bara att börja mingla, söka kontakt med företag och boka in enskilda samtal.

 • 2020-10-22

  Beatrice vinnare av samverkanspriset

  Hon var projektledare för den första juristmässan någonsin på Karlstads universitet, har råddat Stockholmsresan och skapat värdefulla kontaktytor mellan näringsliv och studenter. Och nu har hon vunnit Karlstads universitets samverkanspris. Grattis Beatrice Tollerup!

  - Oj, jag är verkligen chockad. Men jätteglad! Det var Beatrice spontana reaktion när hon överraskades med Karlstads universitets samverkanspris.
  Beatrice har varit en viktig del av juristprogrammets utveckling när det kommer till samverkan med näringslivet. Hon har suttit som arbetsmarkandsansvarig i juridiska föreningen i två år och hunnit både projektleda den första juristmässan någonsin – och arrangerat Stockholmsresan.

 • 2020-10-22

  Processmodellering för effektivare kartongproduktion

  Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

  - Jag har studerat vilka förutsättningar som finns för statistiska och mekanistiska modeller för prediktering av massa- och kartongegenskaper samt för ökad energieffektivitet, säger Daniel Ekbåge, som disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

@KAU

Processmodellering för effektivare kartongproduktion https://t.co/yNexxMif0g