Nyheter

 • 2018-10-15

  Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

  Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  I projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för arbetsmiljön.

 • 2018-10-12

  Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

  Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

  - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

 • 2018-10-12

  Om kunskap, bildning och hur du skiljer på fakta, halvsanningar och myter

  Handelshögskolans dag den 11 oktober hämtade temat från sitt motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Om kunskap, förmågor och vikten av att tänka källkritiskt reflekterade Lars Ivarsson, forskare och docent i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Stefan Larsson, vd i Färjestads BK och inte minst dagens huvudtalare Emma Frans, forskare, journalist och författare.

  Dagen inleddes med att hylla några av Handelshögskolans studenter, genom utdelning av Löfbergs och SBAB:s resestipendier.

  Löfbergs resestipendium tilldelades Atoor Gorgis. Hon studerar på programmet Internationella affärer.

 • 2018-10-11

  Hotspot 2019 utökas och blir större än någonsin

  Nya monterplatser har skapats för att möta utställarnas stora intresse av att träffa studenter på Karlstads universitet. Det gör att över 120 utställare får möjlighet att delta på jobbmässan.

  - Behovet av att hitta rätt kompetens är enormt för alla typer av arbetsgivare, både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Det ser jag som den främsta orsaken till intresset för att så många vill delta på Hotspot och träffa våra studenter, säger Håkan Spjuth, avdelningschef för externa relationer.

  Inför Hotspot 2018 var de 109 tillgängliga montrarna bokade i mitten på november. Inför 2019 har nästan lika många platser bokats redan i mitten av oktober. Mässområdet utökas nu med 13 montrar utanför Lagerlöfsalen och i Gläntan.

 • 2018-10-10

  Lennart Käll om kunskap, kompetens och ledarskap

  - Utbildning är självklart en värdefull investering, den ger dig valmöjligheter. En bra utbildning är entrébiljetten till framtiden, men det är själva kunskapen som är nyckeln till den egna reflektionen. Det handlar om förmågan att lära in, att söka information, tolka, reflektera, dra slutsatser och gå till handling.

  Det säger Lennart Käll, bland annat styrelseordförande i Sveriges Radio, styrelseledamot i SJ, Grönklittsgruppen, Länsförsäkringar, Grant Thornton och tidigare vd för flera stora företag, senast Svenska Spel. Han har en civilekonomexamen från dåvarande Högskolan i Karlstad.

 • 2018-10-09

  Insatser för att bekämpa våld mot kvinnor kartläggs i länet

  Pågående verksamheter och insatser hos olika aktörer i länet, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ska kartläggas. Länsstyrelsen i Värmland har givit uppdraget till FOU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. Uppdraget har sin bakgrund i det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och den tioåriga nationella strategin för detta.

  Särskilt fokus för undersökningen kommer att vara på insatser för våldsutsatta ungdomar i parrelationer och bland hbtq-personer. Undersökningen kommer också att belysa insatser för våldsutövare samt det våldsförebyggande arbetet. Syftet är också att, genom kartläggningen av vilka insatser som finns, få klarhet i vilka nödvändiga insatser som saknas i regionen.

@KAU

Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd: https://t.co/LO5h5IKocy @CTFse… https://t.co/cUcOJeRVOW