Nyheter

 • 2021-09-22

  När blir historia historia?

  Runt om i landet uppmärksammas i veckan att Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Men hur lång tid ska det ha gått innan historiker börjar titta på det som har hänt genom tiderna och börjar kalla det historia? Mikael Svanberg, lektor i historia vid Karlstads universitet berättar att det är först nu som historiker börjar se 1970-talet som historia.

  När riksdagen tog det andra och bekräftande grundlagsändringen som innebar att kvinnor fick rösträtt i valet 1921 så skrevs en del av Sveriges demokratiska historia. Beslutet att utvidga rösträtten togs av den då sittande regeringen och riksdagen, som då enbart bestod av män. En majoritet av den manliga valmanskåren hade länge tyckt att det var dags med rösträtt för kvinnor, men formerna för hur riksdagens första kammare tillsattes gav den en konservativ prägel som i flera år hade förhindrat en reform.

 • 2021-09-22

  Internationella doktorander inom ISP till Karlstads universitet

  International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet.

  - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats. De stimulerar Karlstads universitets internationella samarbeten men också miljön på avdelningen.

 • 2021-09-22

  Livskvalitet och fysisk aktivitet för äldre – ny studie vid Karlstads universitet

  Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka.

  Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar. Under pågående pandemi har många äldre personer blivit påtvingade en social distansering och nu studeras nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre.

 • 2021-09-21

  Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning samt arbetsplatsförlagt lärande

  Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*.

  Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL. Undervisande personal vid universitetet har också startat ett arbete med multimodala loggböcker i yrkeslärarprogrammet.

 • 2021-09-20

  Kultur på Kau – det här är på gång

  Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera . På torsdag morgon den 23 september är alla välkomna att starta dagen med en Digital kulturmorgon – och många fler aktiviteter väntar!

  Kultur på Kau är en verksamhet som erbjuder aktiviteter för medarbetare, studenter och omvärld, med målet att skapa en attraktiv och öppen miljö genom att ta tillvara den dynamiska  och inkluderande kraft som konst och kultur kan ge. Liselotte Englund är prodekan vid HS-fakulteten och ordförande för arbetsgruppen som består av representanter från olika delar av universitetet samt Studentkåren.

 • 2021-09-15

  Hallå där Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap på Karlstads universitet...

   ... i år firar Sverige 100 år med allmän och lika rösträtt och det uppmärksammas runt om i Sverige med en demokrativecka 20-27 september.  Du ska föreläsa och delta i en lunchpanel under demokrativeckan som arrangeras av Länsstyrelsen Värmland, i samverkan med Region Värmland och länets 16 kommuner. Varför är det viktigt med en demokrativecka?

  - Jag tycker i och för sig att det är viktigt att uppmärksamma och påminna om demokratin hela året, men just i år finns det ju extra anledning att faktiskt synliggöra och fira att det var 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt. Det är angeläget att påminna om att demokrati är något folk konsekvent har fått kämpa för. Det är ju heller inte så att demokrati är något avslutat, neutralt eller beständigt så den kampen för demokrati är i allra högsta grad levande. Jag hoppas också att veckan kan uppmärksamma att demokrati är något mer än ett tekniskt valsystem. 

@KAU

RT @Kaupublish: Nytt avsnitt av forskningspodden! Vi pratar med Kristin Wiksell om hur arbetskooperativ utmanar kapitalistiska ideal som vi…