Nyheter

 • 2017-01-20

  Från forskare på Karlstads universitet till forskare på Google

  Julio Angulo doktorerade vid Karlstads universitet 2015 och idag forskar han om användarupplevelse hos Google. Den 13 januari besökte han Karlstads universitet för att ge en föreläsning där han ville inspirera studenter genom att berätta om sin resa härifrån till Google.

  - Under min tid vid Karlstads universitet mötte jag många duktiga och motiverade studenter. Med min föreläsning vill jag inspirera dem till att våga ta chanser, hitta sin passion och jobba hårt för den, berättar Julio Angulo.

  Julio Angulo kommer ursprungligen från Mexiko, han studerade och tog sin kandidatexamen i datavetenskap i Kanada och därefter flyttade han till Sverige för studier på avancerad nivå.

 • 2017-01-19

  Ny föreståndare för FoU Välfärd Värmland

  Anna Gund är ny föreståndare för FoU Välfärd Värmland från 1 januari. Uppdraget som föreståndare omfattar 50 procent och resterande del av tiden undervisar hon i socialt arbete.

  Anna Gund är socionom, utbildad i Umeå och har en bred och lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, främst individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat med barn, unga, familjer och genomfört utredningar av olika slag. Hon har varit verksam i Göteborg, Forshaga och nu senast i Karlstad där hon var enhetschef de tre sista åren. I november 2015 började hon på Karlstads universitet med undervisning på främst socionomprogrammet.

 • 2017-01-19

  Psykologiska faktorer styr mer än pengar

  Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet.

  Genom att undersöka människors benägenhet att handla ekologiska varor har Per Kristensson identifierat fyra faktorer som får människor att ändra sitt beteende. Att ”alla andra” gör på ett visst sätt är ett viktigt skäl för förändring. Ett annat skäl är ifall beteendet är synligt för andra runt omkring. Ytterligare en orsak är ifall beteendet stämmer in i bilden man har av sig själv.

  - Att man pensionssparar syns oftast inte för någon annan än en själv, men har man med en ekologisk banan till jobbet eller kör en miljövänlig bil så ser ju andra det, säger Per Kristensson.

 • 2017-01-18

  Ny docent i naturvetenskapernas didaktik

  Birgitta Mc Ewen har utsetts till docent i naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Hennes intresse för området epigenetik väcktes för cirka åtta år sedan när hon insåg vilka stora konsekvenser epigenetik förutspås få inom en rad områden, däribland den didaktiska forskningen.

  Epigenetik kan förklaras tack vare en molekylär förklaringsmodell om hur arv och miljö är länkade, och påverkar en rad ämnesområden som vilar på biologisk grund, till exempel medicin, idrott, psykologi och beteendevetenskap. Det  utgör också en viktig brygga mellan biologi och sociala vetenskaper och är ett nytt spännande forskningsfält inom naturvetenskapernas didaktik. 

 • 2017-01-17

  Akademi och industri i Sverige och Japan samverkar inom robotteknik

  Utvecklingen går framåt inom robotteknik som möjliggör för äldre att kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Nu har Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency, beviljat medel för forskning i samverkan mellan det svenska företaget Camanio Care AB, Karlstads universitet samt det japanska företaget Leave a Nest Co Ltd, Tokyo Institute of Technology och Waseda University.

  ​Det handlar om ett robothjälpmedel med multigreppvektyg och visonssystem för att personer som är äldre eller funktionsnedsatta ska kunna leva ett självständigare liv. Projektets mål är att göra en prototyp av ett robotiserat greppverktyg, med ett kamerasystem som gör det möjligt att hålla koll på matintaget. Roboten kommer utvecklas genom användarcentrerade tester i både Japan och Sverige. Målet är att greppverktyget även ska kunna utvecklas till att användas i fler sammanhang, till exempel inom personlig hygien.

 • 2017-01-17

  Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar

  Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen.

  KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med ledande företag inom olika branscher, till exempel Valmet, BillerudKorsnäs, MacForum och Idea2Innovation Sweden. Kurserna utvecklas av forskare inom några av universitetets starkaste forskarmiljöer: CTF - Centrum för tjänsteforskning, CS - Datavetenskap och CMM- Karaktärisering och modellering av material.

@KAU

Forskning från @CTFse: psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende: https://t.co/J2GwMVQjRL.

@KAU

Med stöd från @stiftelsen_kk kommer forskare vid @KAU att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar: https://t.co/ovMirZiVvq.