Nyheter

 • 2017-12-08

  Lokala mediebevakningen utarmas när journalisterna jobbar på distans

  De lokala nyhetsredaktionerna har under de senaste åren blivit färre. Genom resor och digital teknik förväntas de täcka större områden. Tanken är att det geografiska avståndet inte ska ha någon avgörande betydelse. Men neddragningarna har betydelse för kvaliteten och antalet unika lokala artiklar sjunker, visar en ny forskningsstudie från Karlstads universitet.

  Färre unika lokala nyheter och fler som är producerade med hjälp av färdig information från andra aktörer eller syndikerat material, det vill säga identiska nyheter som publiceras av flera olika utgivare. Det blir konsekvensen när alltfler lokala redaktioner läggs ned eller slås samman.

 • 2017-12-08

  Blanda och ge: hur företag kan bli bättre på att bedöma nya idéer

  Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process.

  Johan Netz, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer. Idéerna kan handla om nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten.

 • 2017-12-08

  Brandväggar - en säkerhetsrisk?

  Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information? Att konfigurera brandväggar kan vara svårt, till och med för systemadministratörer, vilket kan leda till stora säkerhetsrisker och möjligheter för inkräktare att ta sig in i systemen som ska skyddas.

  Idag är i stort sett alla företag och delar av deras system uppkopplade mot internet vilket kommer med vissa risker. Bland annat kan det leda till datastöld, serviceavbrott och finansiella förluster. En av de viktigaste aspekterna när det gäller skydd av nätverk, och de system som är kopplade till det, är att med hjälp av brandväggar kontrollera in- och utgående trafik och på så vis motverka obehörigas tillgång till nätverket. 

 • 2017-12-07

  Ny metod för patientinvolvering i vården

  En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova.

  CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.

  – Vår metod går ut på att i grupper fånga upp och förädla idéer från såväl patienter som medarbetare om hur vården ska förbättras och effektiviseras, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv, säger projektledare Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, och fortsätter:

 • 2017-12-06

  Utvecklingen av den svenska revisionsberättelsen

  Revisionsberättelsen har länge kritiserats för dess begränsade informationsvärde. För att bemöta kritiken har nya regler om revisionsberättelsens innehåll och form introducerats både i Sverige och internationellt. Katharina Rahnert disputerade nyligen i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet med avhandlingen ”The evolution of the Swedish auditor’s report”. Hon har kartlagt revisionsberättelsens utformning från mitten av 1600-talet fram till idag parallellt med utvecklingen av revisorsprofessionen samt undersökt hur en modern revisionsberättelse kan utformas för att möta användarnas behov.

  Trots nya regler är dagens revisionsberättelse fortfarande till stor del standardiserad, även om det finns en viss frihet att lägga till företagsspecifik information.

  - Efter ett antal företagsskandaler och finanskrisen 2008 har revisorer idag ett lägre förtroende än tidigare. Det vet branschen och möter detta genom att öka transparensen i revisionsberättelsen, säger Katharina Rahnert.

 • 2017-12-05

  Årets jullåt är här!

  Årets jullåt heter We Are Christmas, och är helt och hållet producerad av låtskrivarna och musikproducenterna på Musikhögskolan Ingesund. Den samlar dessutom in pengar till Musikhjälpen som i år har temat Barn är inte till salu.

  20 studenter på kursen Musikproducent, låtskrivare och entreprenör har själva skrivit och producerat jullåten, som alltså ska samla in pengar till Musikhjälpen. Konstellationen innefattar även fyra sångsolister, skolans musiker och internationella gästmusiker som Ale Möller, Arto Järvelä och Ben Philips.

@KAU

Hur ser den ideala revisionsberättelsen ut? Det har Katharina Rahnert kartlagt i sin avhandling vid… https://t.co/cMZhTi6U3y