Nyheter

 • 2021-10-14

  Barnens universitet igång igen

  Många har svårt att sova och ofta beror det på att kroppen är spänd eller för att tankarna rusar på. I måndags fick barnen på Barnens universitet mer kunskap om hur sömnforskarna testar olika metoder för att lugna ned sig inför läggdags, som nya sätt att tänka och klassiska avslappningsövningar. Eller varför inte krama på en sömnrobot när man inte kan somna.

  Barnens universitet kommer att genomföras vid två tillfällen per dag under måndagar hösten 2021. De tre första omgångarna, som sker i oktober, kan man endast delta via en länk. Allmänhetens program är kl.15.00 varje dag och alla är välkomna digitalt, men det är viktigt att anmäla sig för att få en länk.

 • 2021-10-14

  Vetenskapsrådet bjuder in till Resultatdialog i samverkan med Karlstads universitet

  Den 30 november - 1 december arrangerar Vetenskapsrådet och dess Utbildningsvetenskapliga kommitté i samverkan med Karlstads universitet årets Resultatdialog. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor som till exempel lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och skolledare.

  Under konferensen presenteras resultat från ett 30-tal avslutade VR-projekt samt åtta lokala projekt vid Karlstads universitet. Dessutom presenteras ett antal aktuella doktorandprojekt i en posterutställning. Inbjuden talare är Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa som föreläser på temat ”Sammanhållna skolor i en distribuerad tid?

 • 2021-10-13

  Hallå där Larry Greenberg, prefekt på institutionen för miljö- och livsvetenskaper!

  Hur känns prefektuppdraget nu efter cirka 8 månaders erfarenhet?
  - Det känns bra! I början kändes det övermäktig med så mycket att sätta sig in i, men nu känns det mer hanterbart. Det är spännande att kunna använda min långa erfarenhet i ett annat sammanhang, nämligen att leda institutionen framåt.

  Det första Larry gjorde i sin nya roll som prefekt var att ordna korta möten med medarbetarna på institutionen, för att se vad de ville ha av honom som prefekt och proprefekt, Ann Erlandsson.
  Larry säger att han vill arbeta i en miljö med transparens och öppenhet. Han tycker det är viktigt att skapa rättvisa och delaktighet bland kollegorna.

 • 2021-10-04

  Årets alumn 2021: Marie Niljung

  En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst. Hon menar att vi vet vad vi ska göra för att förhindra psykologiska olycksfall, men vi gör det inte.

  Marie Niljung, författare, föreläsare, hr-konsult och social innovatör, läste personal- och arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet och blev eldsjälen som kämpar för att rädda liv. Erfarenheter från jobbet som HR- och rehabkonsult gav henne en språngbräda som hon använt för att bygga ett starkt entreprenörskap – men drivkraften kommer också från ett mörkare kapitel i hennes liv.

 • 2021-10-01

  Från trädkramande hippies till rasande ungdomar – klimatförändringar i media

  Klimatförändringskommunikation spänner över flera discipliner som i många fall har otillräcklig förståelse för varandras forskningstraditioner. Sol Agin har sammanställt litteraturöversikten ”Mapping the Field of Climate Change Communication 1993–2018”.

  - Syftet med vår systematiska litteraturöversyn är att belysa området miljö- och klimatförändringskommunikation, säger Sol Agin, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Studien ger förhoppningsvis en större förståelse för metodologiska, teoretiska och geografiska tillvägagångssätt inom området.

 • 2021-09-30

  Detta gäller på Karlstads universitet 1 oktober till 7 november

  Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta togs bort den 29 september. Det innebär utökade öppettider på campus och att lokaler kan användas som före coronapandemin. Normal campusundervisning i universitetets lokaler startar enligt tidigare plan från och med den 8 november.

  Observera att du som student är välkommen att vistas på campus från 1 oktober, men att undervisning på campus sker som normalt från och med 8 november. 

  Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.