Nyheter

 • 2020-09-30

  Karlstadprofessor utnämnd till hedersprofessor i Australien

  Mikael Granberg professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet, har utnämnts till hedersprofessor vid Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT.

  - Framförallt är det kul att den forskning vi gjort och gör får detta erkännande, säger Mikael Granberg.

  Det är vid School of Global, Urban and Social Studies på RMIT som Mikael Granberg utnämnts till hedersprofessor. Han är, genom denna utnämning, också associerad forskare vid RMITs Centre for Urban Research.

  Ett fokusområde vid RMIT som är relevant för Mikael Granbergs forskning är det som rör hållbara städer och speciellt, inom ramen för detta fokusområde, forskningsprogrammet Climate Change Tranformations där flera av hans samarbetspartner är aktiva forskare.

 • 2020-09-30

  Förskollärarutbildningen håller hög kvalitet

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till förskollärarexamen vid Karlstads universitet. För drygt ett år sedan kritiserade UKÄ utbildningen och ett utvecklingsarbete inleddes. Det har gett resultat och förskollärarutbildningen får nu grönt ljus.

  Trots beröm för stora delar av förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet beslutade UKÄ våren 2019 att ge utbildningen det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Anledningen var att det inte var fullt säkerställt att studenterna nådde alla examensmål samt kunskapsbrister i självständiga examensarbeten. Nu är bristerna åtgärdade och UKÄ ger förskollärarutbildningen det samlade omdömet hög kvalitet och rätt att utfärda förskollärarexamen.

 • 2020-09-30

  Karlstadforskare i ny bok om zombier

  "Zombier, zombier, zombier - eller Omgiven av odöda" består av nio populärvetenskapliga artiklar som behandlar zombier och zombiescenarion ur olika perspektiv. Bland författarna finns två forskare från Karlstads universitet: Eva Kingsepp, medie-och kommunikationsvetenskap och Fredrik Hoppstadius, kulturgeografi.

  Det går knappast att missa hur zombien har ökat i popularitet de senaste decennierna. De finns i reklamfilmer, som sexleksaker, i sketcher om sossezombier, lunchboxar, ryggsäckar, träningsredskap och inte minst genom tv-serien "The Walking Dead". Zombien har tydligt lämnat det subkulturella, invaderat den bredare kulturen och nu även akademin.

 • 2020-09-29

  Forskarens bästa tips till internationella matsvinnsdagen

  Den 29 september är det premiär för internationella matsvinnsdagen. Dagen är instiftad av FN för att ta ett internationellt grepp om matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar så att målet i Agenda 2030 kan uppnås. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hoppas att dagen leder till att fler hushåll blir engagerade.

  - Tanken med dagen är att påminna och engagera hela världen i det arbete som pågår för att nå mål 12.3 i Agenda 2030 - att halvera matsvinnet genom att ställa om vår livsmedelsproduktion och konsumtion, säger Helén Williams docent i miljö- och energisystem vid CTF.

 • 2020-09-29

  Utmärkelse från EU visar på goda villkor för forskare vid Karlstads universitet/ EU award shows good conditions for researchers at Karlstad University

  Utmärkelsen HR Excellence in Research från EU-kommissionen är ett bevis på att vi arbetar kontinuerligt för att utveckla en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare. Utmärkelsen garanterar också vårt engagemang för rättvis och transparant rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare.

  - Vår ansökan som nu beviljats ska vi använda för att göra det tydligt för utländska forskare att Karlstads universitet är ett tryggt universitet med ordning och reda där forskare kan utvecklas med goda villkor, säger rektor Johan Sterte.

 • 2020-09-28

  Karin Wahl-Jörgensen nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

  Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jörgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet.

  Karin Wahl-Jörgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av att arbeta under pandemin samt hur deras professionella praxis samtidigt förändrades.

  - Lokala nyhetsorganisationer har drabbats hårt av den pågående pandemin. Det tomrum som har skapats har fyllts av samhällsjournalister som kännetecknas av småskaliga entreprenörer som ofta arbetar under en sträng budget, säger Karin Wahl-Jörgensen.

@KAU

Forskarens bästa tips till internationella matsvinnsdagen https://t.co/576ey6JjHl