Nyheter

 • 2017-12-15

  20 miljoner till ny forskning vid Karlstads universitet

  Karlstads universitet har beviljats nära 20 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Fyra forskningsprojekt ska forska om rehabilitering av reglerade vattenverk, processen Servitization - tjänstefiering i företag, katastrofmodellering av skyfall och regnöversvämningar samt internationella nätbaserade spetsutbildningar.

  De fyra beviljade projekten är:

  John Piccolo, docent i biologi har fått 4,8 miljoner kronor för avancerad ekologisk modellering för prioritering av miljöanpassade flöden och habitatrestaurering i reglerade vattendrag. Projektet är i samarbete med Sydkraft hydropower AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Power House AB.

 • 2017-12-15

  En annorlunda VFU

  Vid Karlstads universitet gör grundlärarprogrammets campusstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom Övningsskolprojektet. Projektet är en försöksverksamhet och har som mål att kvalitetsutveckla VFU:n, stärka lärandet och skolutvecklingens vetenskapliga grund. Samtidigt får skolorna i projektet en kompetenshöjning.

  En skola inom försöksverksamheten kallas för övningsskola. När studenterna gör sin VFU där så skiljer den sig åt mot vanligt VFU genom att de exempelvis gör sina första VFU-perioder tillsammans med en annan student och en utbildad handledare. UKÄ har nyligen konstaterat i en delrapport att övningsskolorna på flera sätt bidrar till högre kvalitet.

 • 2017-12-13

  Nytt sätt att handleda på klinisk utbildningsavdelning

  Kompetensförsörjningen i framtidens sjukvård är en stor utmaning. Därför har ett nytt projekt startat, klinisk utbildningsavdelning, KUA med fokus på sjuksköterskestudenters lärande vid Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad i samverkan med Karlstads universitet.

  Den nya kliniska utbildningsavdelningen har varit igång sedan mitten av oktober. När man tidigare tillfrågat patienter som vårdats på en KUA i andra delar av Sverige har det visat sig att de i hög grad är nöjda, känner sig delaktiga och upplever att de får en vård av hög kvalitet.

 • 2017-12-13

  Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

  Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och boende i servicehem.

  – Vi på CTF har fått möjlighet att tillsammans med personalen vid Resurscentrum på Karlstads kommun studera hur användare samt personal eller anhörig upplever lösningen och skapa förståelse kring hela duschsituationen, även den traditionella. Detta för att kunna utveckla rutiner kring duschandet, även när ingen intelligent dusch finns att tillgå, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och forskare vid CTF, och fortsätter:

 • 2017-12-12

  Välkommen till årets Eldkonst

  Fredagen den 15 december lyser Eldkonst än en gång upp Sandgrundsparken, årets tema är REformation, Martin Luther 500 år. Eldkonst är ett arrangemang där studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet, Danspedagogprogrammet samt kurser inom bild, dans och musik samarbetar.

  Eldkonst arrangeras kring Lucia varje år, då byggs eldskulpturer av halm och trä upp, ljusinstallationer skapas och det komponeras musik och dans. Förra året var cirka 3000 besökare på plats.

  Läroprocess
  Eldkonst är ett samarbete mellan ett hundratal studenter vid Karlstads universitet.

 • 2017-12-12

  Välkommen på luciamorgon i Aula Magna/Welcome to the Lucia celebration

  När december är som mörkast kommer i vanlig ordning Lucia till universitetet. Hon sprider ljus och sång tillsammans med sina tärnor och stjärngossar. In english below.

  Studenter och personal är välkomna när Lucia gästar Aula Magna onsdagen den 13 december. Med sig har hon körerna Söt Likör och Sällskapet CMB. Det blir en stämningsfull morgon med skönsång innan föreläsningar och jobb börjar.

  • Insläpp från kl. 07.00
  • Luciatåg kl. 07.30-08.00
  • Fika i aulafoajén kl. 08.00

  Varmt välkommen!

  Welcome to the Lucia celebration in Aula Magna on December 13th.
  The show starts at 07.30 and will be followed by fika at 08.00.

@KAU

Hur ser den ideala revisionsberättelsen ut? Det har Katharina Rahnert kartlagt i sin avhandling vid… https://t.co/cMZhTi6U3y