Nyheter

 • 2021-01-22

  Nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle

  Karlstads universitet inrättar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle. År 2020 sökte fler än 2500 studenter fristående kurser inom folkhälsovetenskap, det är en ökning från föregående år med över 900 sökande.

  Det stora samhällsintresset för hälsovetenskap och folkhälsofrågor är högaktuellt. Karlstads universitet bemöter intresset och från och med hösten 2021 startar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap.

  - Vi är glada över att kunna erbjuda ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap, säger rektor Johan Sterte. Kunskapen som en folkhälsovetare besitter är betydelsefull ur ett samhällsperspektiv och kan komma till nytta inom flera olika yrkesområden.

 • 2021-01-21

  Antologi om hedersrelaterat våld och förtryck

  Under 2020 var Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Nu släpps antologin ”Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?”.

  Syftet med antologin är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Antologin utgår från de drabbades perspektiv.

 • 2021-01-20

  Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

  Fokus för projektet är hur IoT kan användas för att mäta barn och ungas hälsa i skolan. Mätningar som i dag görs med hjälp av samtal och enkäter.

  - Vi ska sammanföra tekniska möjligheter som IoT medför med elevhälsans önskemål, samtidigt som vi bevakar integritetsfrågan. Målet är att försöka kartlägga vilka data det blivande systemet kan komma att leverera och hur detta kan hjälpa elevhälsan att skapa värde och välbefinnande för eleverna, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi.

 • 2021-01-19

  Att balansera risk och säkerhet

  I avhandlingen "The psychology of risk and safety in the military: a balancing act" undersöker Marcus Börjesson hur militär personal förhåller sig till risker och säkerhetsfrågor. Resultaten visar på faktorer som kan leda till negativa riskbeteenden, men också på strategier som kan skapa ett funktionellt risktagande. Kärnan i avhandlingen är att förstå hur man kan balansera risk och säkerhet i militär verksamhet.

  Att ta risker är en del av yrkesidentiteten som militär och är ofta nödvändigt för att lösa de uppgifter som yrket innebär. Samtidigt är negativa riskbeteenden en anledning till att individer inom den militära verksamheten skadas eller avlider.

 • 2021-01-19

  Coronapandemin tydliggör äldreomsorgens sårbarhet

  Forskare vid Karlstads universitet har i januari publicerat en debattartikel i den stora internationella tidskriften Public Money & Management, där de diskuterar problematiken med att nå de svenska målen för att skydda äldre.

  - Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågan system, just-in-time leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger Mikael Granberg, en av forskarna till debattartikeln.

 • 2021-01-18

  Kris & kunskap – ett magasin från Karlstads universitet

  I dagarna skickas magasinet Kris och kunskap hem till alla medarbetare vid Karlstads universitet. Magasinet är ett sätt att fånga några ögonblick och reflektioner under coronaåret 2020 och att i någon mån försöka spegla historien medan den pågår. Po Tidholm, journalist, författare och Ander visiting professor in Geomedia studies våren 2020, har varit redaktör. I magasinet medverkar medarbetare och studenter och ger sina reflektioner kring ett mycket annorlunda år.

  Tidigt i våras växte idén fram om att försöka spegla det som händer på universitetet under coronapandemin. Omställningarna var omfattande och skedde snabbt. Kanske skulle det vara över redan till sommaren? Kanske skulle förändringarna innebära ett paradigmskifte och inget skulle bli som förut?

@KAU

Nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle https://t.co/kHoNwkmK26