Nyheter

 • 2019-01-15

  Folk och Försvar bjuder in Klimat och säkerhet till Sälen

  Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Det är första gången under Rikskonferensens 30-åriga historia som klimatförändring som specifikt tema ges utrymme.

  Mikael Granberg, föreståndare för CCS, Centrum för klimat och säkerhet, talar idag tillsammans med Malin Mobjörk från SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, under rubriken "Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitiken".

  - I Sverige har det konstaterats att klimatförändringar utgör ett hot mot den nationella säkerheten och i den nationella säkerhetsstrategin konstateras att ”på inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart", säger Mikael Granberg. Det är därför roligt att bjudas in för att tala om detta på konferensen.

 • 2019-01-15

  Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

  Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

  I avhandlingen definieras upplevd tillgänglighet som: ”Hur enkelt det är att leva ett tillfredsställande liv med hjälp av transportsystemet”. Den nya metoden PAC, Perceived accessibility scale, innefattar fyra frågor som användarna graderar på en skala från ett till sju. Bland annat mäts möjligheten och enkelheten att resa dit man vill utifrån egna preferenser, exempelvis till jobbet, skolan, matbutiken eller fritidsaktiviteten, med hjälp av olika färdmedel.

 • 2019-01-10

  Karlstads universitet startar ny lärarutbildning

  Med start hösten 2019 kommer Karlstads universitet att utbilda ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9. Den nya utbildningen ger en lärarexamen med behörighet att undervisa i två ämnen och startar för att möta det stora behovet av lärare

  - Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda den nya utbildningen som också är efterfrågad i regionen, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Det innebär även att vi får ett heltäckande utbildningsutbud inom lärarutbildningen, vilket betyder mycket för oss som lärosäte.

  Utbildningen kommer att erbjudas i ämnena geografi, historia, idrott och hälsa, matematik, engelska, samhällskunskap och svenska. Ämnena kan kombineras med varandra med undantag svenska och samhällskunskap.

 • 2018-12-23

  Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

  Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering. Det visade sig att beslutet mellan att slänga och sortera var överraskande komplext. Tiden det tar att ta hand om förpackningen spelar en stor roll.

 • 2018-12-21

  Inspirationsdagar i fysik

  Under två dagar besökte 224 gymnasieelever och lärare Karlstads universitet för att inspireras till fortsatta studier inom fysikområdet.

  - Formatet har vi arbetat fram i samråd med gymnasielärarna i fysik, säger Marcus Berg, professor i fysik på Karlstads universitet. Lärarna framhävde bland annat att våra Informationsdagar i år tre inte fungerar för rekrytering av gymnasieelever hit eftersom många gymnasieelever redan bestämt sig då, det är strax innan de skickar in sina ansökningar. De föreslår istället år två på hösten, åtminstone just när det gäller de här klasserna.

 • 2018-12-20

  Hallå där Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap...

  ...hur känns det att ha blivit invald som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråde för humaniora och samhällsvetenskap 2019-2021?

  Det känns mycket bra. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få möjlighet att verka för forskningen inom dessa breda fält.

@KAU

Ny metod bidrar till bättre transporttjänster: https://t.co/KcnJV4G52v #forskning