Nyheter

 • 2019-11-18

  Karlstads universitet får 40 miljoner av Vetenskapsrådet

  I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur ämneskunskap kan omställas till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster.

  Forskningsmedlen landar i miljön kring ROSE som sedan tidigare har bedrivit forskning inom området hur man omställer disciplinär kunskap till undervisningskunskap – alltså från ämnen till undervisning. Forskarskolan blir placerad vid CSD vid Karlstads universitet och kommer att bedrivas i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Halmstad.

 • 2019-11-18

  Hotel California – nytt forskningsprojekt om inlåsningseffekter när LVU-vård upphör

  När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blir ofta tidigare bedömningar i praktiken vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid. Förutsättningarna för upphörande av vård enligt LVU är i fokus för ett nytt forskningsprojekt i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Tvångsvård enligt LVU kan vara aktuellt när brister i barnets miljö innebär en fara för barnets utveckling eller när den unge genom sitt beteende utsätter sig för allvarlig fara. Projektet ”Hotel California – om inlåsningseffekter vid upphörande av vård enligt LVU” fokuserar på vårdens upphörande och förutsättningar för denna beslutsprocess.

 • 2019-11-14

  Hur begreppen ras och rasism används i online-baserade samtal och diskussioner

  Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år.

  - Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen. Det handlar exempelvis om vad användningen av begreppen ras och rasism får för konsekvenser i ett samtal och om det ges några definitioner av begreppen, säger Peter Wikström.

 • 2019-11-12

  Åtta forskare med på 100 i topp-listor

  Åtta forskare från Karlstads universitet finns med på listor över de 100 mest citerade inom olika forskningsområden enligt nyhetsmagasinet Fokus. Listorna visar de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella vetenskapliga tidskrifter.

  Forskarna rankas utifrån hur mycket de citerats och det finns en topp 100-lista per område.

  - Jag tycker det är kul och imponerande att vi har framgångsrika forskare inom i stort sett alla områden, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet. Välrenommerade forskare är inspirerande för universitetet och viktigt för studenterna som får tillgång till deras kunskaper i utbildningarna.

  Forskare från Karlstads universitet finns med på fyra av de åtta 100 i topp-listorna:

  Humanoria
  Åke Bergvall, professor i engelska, plats 28

 • 2019-11-08

  Inspiration och spaning mot framtiden när Handelshögskolan firade 10 år

  Röda mattan var på plats, liksom ballonger och jubileumstårta. Tillsammans med omkring 300 gäster och föreläsarna Micael Dahlen, Katarina Blom och Helén Williams, firade Handelshögskolan 10 år igår, torsdag 7 november. Till tonerna av Stevie Wonders "Happy Birthday" invigde studenter från Musikhögskolan Ingesund årets Handelshögskolans dag.

  Liten har blivit stor, och med det följer ansvar. Därför har vi valt temat "The responsible business school" för årets Handelshögskolans dag, inledde prefekt Martin Grimberg Löfgren och hälsade närmare 300 gäster välkomna till Handelshögskolans dag - och 10 års-kalaset. Eftermiddagen bjöd på inspiration, allvar, glädje och värme.

 • 2019-11-06

  Karlstads universitet placerar sig högt i internationell rankning

  Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics.

  Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier. Karlstads universitet placerar sig på plats 251-300 i kategorin Business & Economics, som innehåller de 632 bästa universiteten i världen inom affärs- och ledningsområden samt finansiering, redovisning och ekonomi.

@KAU

40 miljoner till ny forskarskola för lärarutbildare: https://t.co/cwfx2tLaxE