Nyheter

 • 2019-01-24

  Nya ministern för högre utbildning och forskning inbjuden till Karlstads universitet

  Redan dagen efter att Matilda Ernkrans utsetts till ny minister för högre utbildning och forskning träffade hon rektorerna för landets högskolor och universitet. Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet passade på att bjuda in henne till universitetet.

  - Matilda Ernkrans och jag satt vid samma bord på kvällen. Det kändes som ett bra möte med ministern. Hon gav ett bra och engagerat intryck och även om inget datum sattes lovade hon att komma till oss före påsk, säger Johan Sterte.

 • 2019-01-22

  Rose-forskare i topprankad tidskrift

  Christina Olin-Scheller, Martin Stolare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson, Niklas Gericke och Brian Hudson - samtliga inom forskargruppen Rose vid Karlstads universitet - har blivit publicerade i den ansedda tidskriften London Review of Education.

  - Mycket glädjande och en bekräftelse på att vi inom Rose bidrar i den ledande, internationella forskningen om skolundervisning och lärarrollen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och forskare vid Rose.

  Det är i temanumret "Knowledge and subject-specialist teaching" (vol 16, no 3) som tre artiklar av författare knutna till Rose finns med:

 • 2019-01-21

  Vården måste individualiseras och bli bättre på att ta hand om kvinnor i tidigt förlossningsarbete

  Ny forskning från Karlstads universitet visar att fler kvinnor har ett förlängt tidigt värkarbete än man tidigare trott, eftersom man nu har tagit hänsyn till kvinnans egen uppgift om när hennes förlossningsarbete startat. Man har också visat ett samband mellan negativ förlossningsupplevelse och sämre vårdkvalitet för kvinnor med ett förlängt tidigt värkarbete.

  Den 7 december försvarade Karin Ängeby, barnmorska och filosofie doktor sin avhandling ”Prolonged latent phase- Prevalence, labour outcomes, quality of care, women’s experiences and preferences, and psychometric properties of a questionnaire” vid Karlstad universitet. Avhandlingen bygger på fyra olika delartiklar där förlängd latensfas undersöks ur olika synvinklar och med olika forskningsmetoder.

 • 2019-01-21

  Vart tog färgen vägen - effekter av vätskeabsorption vid flexotryck

  En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket.

  - En tryckt bild kan bestå av flera lager tryckfärg och fördelningen inom varje lager påverkar bildens kvalitet, säger Sofia Thorman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. Hur jämnt färgen överförs och fördelas påverkas bland annat av den kartong eller det papper den är tryckt på. För att säkerställa att kartongen har de egenskaper som krävs för en stabil tryckkvalitet är det viktigt att förstå vad som orsakar ojämnheter i trycket.

 • 2019-01-15

  Folk och Försvar bjuder in Klimat och säkerhet till Sälen

  Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Det är första gången under Rikskonferensens 30-åriga historia som klimatförändring som specifikt tema ges utrymme.

  Mikael Granberg, föreståndare för CCS, Centrum för klimat och säkerhet, talar idag tillsammans med Malin Mobjörk från SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, under rubriken "Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitiken".

  - I Sverige har det konstaterats att klimatförändringar utgör ett hot mot den nationella säkerheten och i den nationella säkerhetsstrategin konstateras att ”på inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart", säger Mikael Granberg. Det är därför roligt att bjudas in för att tala om detta på konferensen.

 • 2019-01-15

  Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

  Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

  I avhandlingen definieras upplevd tillgänglighet som: ”Hur enkelt det är att leva ett tillfredsställande liv med hjälp av transportsystemet”. Den nya metoden PAC, Perceived accessibility scale, innefattar fyra frågor som användarna graderar på en skala från ett till sju. Bland annat mäts möjligheten och enkelheten att resa dit man vill utifrån egna preferenser, exempelvis till jobbet, skolan, matbutiken eller fritidsaktiviteten, med hjälp av olika färdmedel.

@KAU

Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering: https://t.co/6eTZdDcy6W #forskning