Nyheter

 • 2020-09-22

  Clear river racing-bilen blir elbil

  Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter.

  Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra. Karlstads universitets team, Clear River Racing, har funnits sen 2008. Projektet har utvecklats under åren och bilarna och projektet i sin helhet har blivit alltmer komplext. Tävlingsmässigt har Karlstads universitet lyckats mycket bra trots hård konkurrens från universitet med betydligt större budget än Karlstads universitet.

 • 2020-09-22

  Hallå där Jörgen och Torgny...

  på analytisk kemi, ni har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. Ni framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder. Hur kom ni på att göra detta?

  - Vi var intresserade av att använda vår nya avancerade beräkningsmetod av interaktioner på ytor, som Patrik Forssén, doktor i databehandling, utvecklat i samarbete med oss för att bidra till en bättre förståelse av Covid-19 infektionsmekanismerna, säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi. Men vi hade inte möjlighet göra Covid-19 experiment på kort varsel inklusive att ta hänsyn till alla säkerhetsaspekter, dessutom behövde vi ett testfall till ansökningar.

 • 2020-09-21

  Budgetpropositionen ger goda förutsättningar för Karlstads universitet

  Idag mottog universitet och högskolor i Sverige budgetpropositionen från regeringen.
  - Den ger oss stabila förutsättningar när det gäller att ta ansvar och fortsätta vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar som coronapandemin orsakar, säger rektor Johan Sterte. Vi kommer kunna ta emot fler som vill studera vid Karlstads universitet, oavsett var i livet de befinner sig.

  Karlstads universitet får ökat anslag och när det gäller den del som rör utbildning ska det framförallt användas till tre saker.

  1. Fler platser på utbildning på avancerad nivå och
  yrkeslärarutbildning- finansiering av nya satsningar.

  2. Fler platser på bristyrkesutbildningar och behörighetsgivande utbildningar samt livslångt
  lärande- förlängning av satsningar från vårändringsbudgeten och den extra
  vårändringsbudgeten.

 • 2020-09-17

  Fattiga och osynliga - om de obesuttnas spår i arkeologin

  Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020."

  Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor. Och det finns få arkeologiska fynd, uppgifter i arkiv eller på kartor efter dem. I projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” har forskare från Karlstads universitet, Lunds universitet och Statens historiska muséer försökt göra deras livsvillkor och kulturarv synliga, bland annat genom arkeologin. Eva Svensson är docent i medeltidsarkeologi och professor i miljövetenskap vid Karlstads universitet, och en av bokens författare.

 • 2020-09-14

  Rusning i ranking för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

  Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76 - 100.

  Sådana här listor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet. Att MKV har hamnat i spannet 76 – 100 (tvåa i Sverige, fyra i Norden och på plats 21 i Europa) är helt klart en fjäder i hatten för Karlstads universitet i allmänhet och MKV i synnerhet.

  Michael Karlsson, ämnesföreträdare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation, är stolt över placeringen.

 • 2020-09-07

  Tjänsteinnovationsdagen 2020: Kunddriven tjänsteutveckling

  Den 24 september bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen 2020 - en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på kunddriven tjänsteutveckling. För andra året i rad presenteras Svenskt innovationsindex som visar Sveriges innovativaste företag - som kunderna ser det.

  - På grund av rådande läget blir årets Tjänsteinnovationsdag en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på hur man kan mäta och arbeta med kunddriven tjänsteutveckling och varför det är viktigt – kanske i dag mer viktigt än någonsin, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF.

@KAU

Anseendet för Karlstads universitet ökar, det visar Kantar Sifos årliga mätning. Karlstads universitet är ett av tr… https://t.co/m7wnrs5cYc