Nyheter

 • 2016-10-24

  Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

  Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Idén till studien fick Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, efter ett samtal med en taxichaufför som invandrade till Sverige för flera år sedan och i sitt hemland hade arbetat som ingenjör. Han uttryckte sin frustration över diskrimineringen han upplevt på den svenska arbetsmarknaden och hade låga förhoppningar om att utbildning skulle löna sig för hans barn i framtiden.

 • 2016-10-21

  3 miljoner till forskning om patientinvolvering i vården

  Hur påverkas arbetet i vården av ökad patientinvolvering? Detta ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, reda ut i ett nytt forskningsprojekt som får 3 miljoner från forskningsrådet Forte under tre år.

  I projektet "Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll" ska forskarna Per Echeverri och Markus Fellesson, Karlstads universitet, tillsammans med Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås, studera hur arbetet inom vården påverkas när patienter involveras. Projektet är finasierat av Forte och löper över tre år.

 • 2016-10-21

  Akademisk högtid 2016

  Temat på årets akademiska högtid är rörelse. Det genomsyrade även de presentationer och samtal som hölls på Karlstad CCC på förmiddagen den 21 oktober då de 12 nya professorerna och två av hedersdoktorerna berättade om sitt arbete.

  I år installeras 12 nya professorer, ett stort antal, nästan i nivå med rekordåret 2011 då hela 19 professorer installerades vid universitetet. 12 professorer, alla från vitt skilda områden, men ändå med en del gemensamma beröringspunkter som nyfikenhet, passion och lust för sin forskning. Hälften av professorerna höll kortare föredrag om sitt forskningsarbete medan den andra halvan deltog i ett panelsamtal.

 • 2016-10-20

  Hallå där, Eva Svensson, professor i miljövetenskap.

  Du har hållit i processen för att ta fram forskningsprogrammet för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Det är en bred verksamhet med en gemensam nämnare: forskning om regionala samhällsfrågor. Hur ni kunnat enas om ett forskningsprogram?

  -Först och främst gällde det att hitta en process för att mejsla fram något vi alla kunde samlas kring. Här var inte managementvarianten uppifrån och ned en framkomlig väg. Istället har det blivit en process med workshopar och diskussioner, återkoppling och individuella samtal, för att kartlägga vilka projekt som är igång, vem som forskar om vad – och vad som är den gemensamma kärnan.

 • 2016-10-20

  Fika Fairtrade och vinn choklad

  Idag, den 20 oktober, är det Fairtrade challenge. Mellan klockan 11 och 13 kommer universitetets miljösamordnare finnas på plats i Gläntan. Passa på att komma förbi och svara på frågor om Fairtrade och vinn choklad med märkningen.

  Om du tänker Fairtrade-fika på universitetet imorgon är du inte ensam. I restauranger och caféer runtom på universitetet finns Fairtrade-märkt fika att köpa och för personal är allt kaffe och te märkt med både Fairtrade och Krav sedan 2014. Tillsammans är studenter och personal ett stort fikalag som deltar i Fairtrade challenge.

 • 2016-10-20

  Viktig kontakt med arbetslivet

  Att få komma ut i arbetslivet spelar en viktig roll när man ska lära känna sitt nya hemland. Det menar Tahereh Mahmoodan som tillsammans med kollegorna Fakhreddin Moghaddasi och Wurood Altashat sedan ett år tillbaka jobbar på Karlstads universitet.
  – Jag är gymnasielärare från Iran och har redan från start saknat mitt gamla jobb. Att få vara på universitet, i den här miljön med studenterna ger mig så mycket energi och glädje, berättar Tahereh.

  Det hela började som en praktik i syfte att lära sig svenska, men övergick snabbt till anställning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Tahereh och Wurood jobbar idag på Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Fakhreddin däremot huserar på universitetsbiblioteket.