Nyheter

 • 2020-06-04

  Martin Lind är Bästa lärare 2020

  Vartannat år utser Karlstad studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går det prestigefyllda priset till Martin Lind, lektor i matematik, som bland annat undervisar på ingenjörsprogrammen och ämneslärarprogrammet i matematik.

  – Det känns fantastiskt roligt och hedrande, säger Martin Lind. Ibland hittar man rätt och det här är ett skönt kvitto på när jag gjort det. Matematik kan uppfattas som ett tungt ämne av många studenter som inte nödvändigtvis har det som favoritämne. Där är en av utmaningarna att ibland lägga band på mig själv för att inte gå in för mycket på detaljer utan att lägga undervisningen på en lagom nivå som passar studenterna.

  Motivering
  Martin Lind har blivit nominerad av två olika utbildningsföreningar och har därav två olika motiveringar. Dessa lyder:

 • 2020-06-04

  Näktergalen: ”Bra att umgås med nytt folk”

  I Näktergalen är studenter vid Karlstads universitet mentorer till högstadieelever i Karlstads kommun. De umgås och lär känna varandra. Syftet är att i förlängningen väcka intresse för högre studier.
  - Det var en rolig grej och det är bra att umgås med nytt folk, säger Kristian Göransson som tillsammans med Jacob Olofsson från Vålbergsskolan haft lärarstudenten Signe Skånsjö som mentor under läsåret.

  - Jag tycker också det är bra att lära känna nya människor, säger Jacob Olofsson.

  Jacob och Kristian har bakat pepparkakor, besökt universitetet, bowlat och varit på Boda borg. Bland annat. De har gjort saker tillsammans med klasskompisarna och de andra mentorerna, men även själva med Signe. Med minigolf, pizza och glass rundade de av Näktergalen 2019/2020.

 • 2020-06-03

  Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

  Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

  Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

 • 2020-05-29

  Universitetet ges möjlighet att öppna för utbildning på campus igen

  Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade idag 29 maj att universiteten tillåts undervisa på campus från 15 juni 2020. Det innebär att sommarkurser och framför allt höstens undervisning i största möjliga mån kan bedrivas på plats på campus igen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet följde regeringens pressträff och är glad över beskedet.

  – Det känns jättebra att vi kan öppna igen för utbildning och examination på campus under sommaren men naturligtvis med de begränsningar som Folkhälsomyndigheten anger. Störst betydelse har det förstås för dem som ska påbörja eller fortsätta sina studier i höst, säger rektor Johan Sterte. Jag är glad över att kunna hälsa alla studenter, nuvarande och nya, välkomna tillbaka i sommar och i höst!

 • 2020-05-28

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu i slutet av maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

  - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser, som leder fram till bra lösningar och produkter, säger Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden, där studenterna tagit sig an projekt med sin välutvecklade designmetodik.

 • 2020-05-27

  Utbildningsutvärdering inom kluster 8 klar

  Slutrapport för utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier är klar. Resultaten från utvärderingen kommer nu tas om hand för fortsatt kvalitetsutveckling av utbildningarna inom området.

  Karlstads universitets utbildning inom huvudområdena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, riskhantering och risk- och miljöstudier karakteriseras nästan genomgående som utbildningar med hög måluppfyllelse, i vissa fall mycket hög visar slutrapporten. Studenterna verkar överlag nöjda med utbildningen, och framhåller den nära kopplingen till lärarna och möjligheten att ge återkoppling till dem. Begrepp som ”invärdering” och ”konstruktiv länkning” ger också signaler om nytänkande i undervisningen.

@KAU

Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande? https://t.co/doYf2xKcPB