Nyheter

 • 2018-11-09

  Forskargruppen Rose får medel för nätverk

  Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning. Målet är att producera ny kunskap som har potential att utveckla lärarutbildningen i såväl Sverige som internationellt.

  Nätverket Kunskap och kvalitet i skolämnen och lärarutbildning - KOSS, ska samla etablerade ämnesdidaktiska och tvärvetenskapliga forskargrupper i Sverige, Finland och England. I projektet kommer forskarna att jämföra hur kunskapsinnehållet i olika skolämnen definieras och omvandlas i de tre ländernas utbildningssystem.

 • 2018-11-08

  Rekordmånga deltagare till robottävlingen First Lego League

  First Lego League är en internationell tävling för ungdomar i åldrarna 10-16 år och årets tävling som har rekordmånga anmälningar går av stapeln den 10 november i Kils Arena och Sannerudsskolan.

  - Det märks att programmering har blivit en del i skolans läroplan, säger Susanne Walan, projektledare på Karlstads universitet. Fler lag än någonsin, drygt 20 stycken, har anmält sig till årets upplaga av tävlingen. Vi fick stänga anmälan i förtid eftersom vi inte kunde ta emot fler anmälningar.

 • 2018-11-01

  Matematisk modell kan förebygga slukhål

  Gamla avloppsledningar som går sönder är ett problem som kan orsaka stor skada. I värsta fall kan det läckande vattnet undergräva marken så att det bildas slukhål. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en modell för att beräkna ledningarnas nedbrytningsprocess. Något som är viktigt i valet av material för framtida avloppsledningar.

  Avloppsledningar måste fungera under många decennier och för att undvika onödigt höga underhålls- och ersättningskostnader måste man kunna uppskatta nedbrytningshastigheten innan nya typer tillverkas.

  – Här kan vi matematiker vara till stor nytta. Vi kan modellera betongen och nedbrytningsprocessen för att uppskatta nedbrytninghastigheten i avloppssystemet upp till 30 år, säger Arthur Vromans, doktorand i matematik vid Karlstads universitet.

 • 2018-10-30

  Exponering för ftalater under graviditet kan kopplas till språkutveckling hos barn i Sverige och USA

  I den första studien av sitt slag har forskare från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, funnit att språkutvecklingen hos barn kan kopplas till mammans exponering av ftalater under tidig graviditet, kemikalier som bland annat kan finnas i vanliga hushållsartiklar, elektronik och mjukgjord PVC.

  Information samlades in från 963 gravida kvinnor och deras barn från den svenska SELMA-studien och 370 kvinnor och deras barn från den amerikanska TIDES-studien. Föräldrarna tillfrågades om hur många ord deras barn förstod med hjälp av en validerad enkät som används kliniskt. Intervjun skedde vid 30 respektive 37 månaders ålder i de båda studierna. Tio procent av barnen i båda studierna bedömdes ha en språkförsening, med högre andel hos pojkar än hos flickor. Metaboliter från fyra ftalater (DEP, DBP, BBzP och DEHP) mättes i kvinnornas urin i vecka 10 av graviditeten i båda studierna.

 • 2018-10-29

  Digital metod ska göra det lättare att utveckla nya vårdtjänster

  Kan digitala metoder underlätta för vårdpersonal och patienter att tillsammans skapa nya vårdtjänster? Det ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Tillsammans med Landstinget i Värmland och CGI ska de utveckla och testa en digital metod för patientinvolvering i vården. Projektet ska pågå i två år och finanserias av Vinnova.

  I det nya forskningsprojektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utveckla och testa en metod som skapar möjligheter för patienter och vårdpersonal att tillsammans, via en digital plattform, utveckla innovationsidéer kopplade till hälso- och sjukvård.

 • 2018-10-26

  Spanskadag med fokus på didaktik

  Spanskadagen är ett årligt återkommande event som nu är inne på sitt 25:e år. Dagen är en samlingspunkt för yrkesverksamma lärare, alumner och studenter. I år samarbetar ämnet spanska med RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, något som väckt idéer och planer för framtiden. Spanskadagen stöttas också av Lärarutbildningsnämnden, som ett led i internationaliseringsarbetet. Årets andra Spanskadag, som anordnades under oktober, hade fokus på didaktik och reflektion.

  Samarbetet med RUC har bland annat inneburit att spanska i år har kunnat anordna två Spanskadagar - en i mars och en i oktober.

@KAU

Forskargruppen Rose får medel för nätverk: https://t.co/ARkQghXi70