Nyheter

 • 2019-11-14

  Hur begreppen ras och rasism används i online-baserade samtal och diskussioner

  Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år.

  - Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen. Det handlar exempelvis om vad användningen av begreppen ras och rasism får för konsekvenser i ett samtal och om det ges några definitioner av begreppen, säger Peter Wikström.

 • 2019-11-12

  Åtta forskare med på 100 i topp-listor

  Åtta forskare från Karlstads universitet finns med på listor över de 100 mest citerade inom olika forskningsområden enligt nyhetsmagasinet Fokus. Listorna visar de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella vetenskapliga tidskrifter.

  Forskarna rankas utifrån hur mycket de citerats och det finns en topp 100-lista per område.

  - Jag tycker det är kul och imponerande att vi har framgångsrika forskare inom i stort sett alla områden, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet. Välrenommerade forskare är inspirerande för universitetet och viktigt för studenterna som får tillgång till deras kunskaper i utbildningarna.

  Forskare från Karlstads universitet finns med på fyra av de åtta 100 i topp-listorna:

  Humanoria
  Åke Bergvall, professor i engelska, plats 28

 • 2019-11-08

  Inspiration och spaning mot framtiden när Handelshögskolan firade 10 år

  Röda mattan var på plats, liksom ballonger och jubileumstårta. Tillsammans med omkring 300 gäster och föreläsarna Micael Dahlen, Katarina Blom och Helén Williams, firade Handelshögskolan 10 år igår, torsdag 7 november. Till tonerna av Stevie Wonders "Happy Birthday" invigde studenter från Musikhögskolan Ingesund årets Handelshögskolans dag.

  Liten har blivit stor, och med det följer ansvar. Därför har vi valt temat "The responsible business school" för årets Handelshögskolans dag, inledde prefekt Martin Grimberg Löfgren och hälsade närmare 300 gäster välkomna till Handelshögskolans dag - och 10 års-kalaset. Eftermiddagen bjöd på inspiration, allvar, glädje och värme.

 • 2019-11-06

  Karlstads universitet placerar sig högt i internationell rankning

  Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics.

  Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier. Karlstads universitet placerar sig på plats 251-300 i kategorin Business & Economics, som innehåller de 632 bästa universiteten i världen inom affärs- och ledningsområden samt finansiering, redovisning och ekonomi.

 • 2019-11-06

  Innovation börjar i simulatorn

  KLF, Karlstad Lean Factory, är en simulator i fysisk miljö där små och medelstora företag kan testa innovativa produktionslösningar. Under torsdagen har Lean Nätverk Wermland årskonferens på Karlstads universitet.

  På torsdag äger Lean Nätverk Wermlands årskonferens rum på Karlstads universitet och temat är hur man kan genomföra långsiktiga förbättringar i bland annat tillverkandeindustrin. Ett projekt som presenteras är KLF2, där små och medelstora företag kan testa innovativa produktionslösningar i simulatorn Karlstad Lean Factory som även används för utbildning och träning. Den ansats som används kan översättas från engelskan till ”delaktig modellering och simulering”.

 • 2019-11-06

  Appar har blivit säkrare efter GDPR

  Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018. Studien visar att appar har mindre tillgång till privat data idag, men att många appar fortfarande har åtkomst till fler funktioner än vad som beskrivs i deras integritetspolicy.

  – Vi har sett förändringar i appars beteende som pekar på en positiv effekt av GDPR, säger Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. Många leverantörer har arbetat med att göra sina appar mer GDPR-kompatibla.

@KAU

Forskning om hur begreppen ras och rasism används online: https://t.co/TqpVyvZnLz