Nyheter

 • 2022-05-23

  Studentkåren har utsett Jenni Koivisto till Årets bästa lärare

  Varje år utser Karlstad studentkår Årets bästa lärare med syfte att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Jenni Koivisto, adjunkt i risk- och miljöstudier som undervisar inom programmen Risk och miljö och Riskhantering i samhället.

  – Jag blev väldigt överraskad över att få det här priset men det känns såklart oerhört roligt och hedrande. Det betyder väldigt mycket för mig och jag vill tacka alla mina studenter så mycket. Att undervisa över Zoom, som vi har gjort de senaste åren, tycker jag har varit en stor utmaning eftersom interaktiviteten mellan studenter och lärare inte blir densamma. Därför känns det också extra roligt att få priset nu som ett kvitto på att undervisningen fungerat och att jag har nått ut till studenterna på ett bra sätt, säger Jenni Koivisto.

 • 2022-05-23

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu på vårkanten har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är det äntligen möjligt att bjuda in till utställningen på plats, denna gång i Mitt i City-Gallerian.

 • 2022-05-19

  Ständig utveckling av arbetsmiljön på Karlstads universitet

  Idag presenterades resultatet av en nationell enkätundersökning där medarbetare och studenter vid 38 lärosäten, däribland Karlstads universitet, besvarat frågor om hälsa, mående, mobbning, sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Resultatet visar att det på svenska lärosäten finns anställda och studenter som uppger att de utsatts för diskriminering, mobbning och trakasserier på arbetet eller i studierna.

  Studien har genomförts på universitet och högskolor i Sverige under våren 2021 och är den första av sitt slag i Sverige. Totalt har cirka 39 000 anställda, studenter och doktorander svarat på studien. Det är en nationell forskningsstudie med uppgift att kartlägga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet på en sektorsövergripande nivå.

 • 2022-05-19

  Gemensam invigning av tandhygienistprogrammet och landets första Akademiska folktandvårdsklinik

  Under onsdagen den 18 maj var det äntligen dags för invigningen av tandhygienistprogrammet på Karlstads universitet och Folktandvården Kronoparkens tilläggsuppdrag som Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik, AFK. En samverkansmodell har skapats tillsammans som innebär helt nya möjligheter genom att utbildning, kliniskt arbete och forskning integreras med varandra.

  Genom samarbetet ges studenterna, redan på ett tidigt stadium i deras utbildning, möjlighet att varva sina studier med praktiska moment där de får träna på att utföra undersökningar, utreda munhälsobehov och genomföra olika behandlingar på patienter i en autentisk miljö på kliniken på Folktandvården Kronoparken.

 • 2022-05-19

  Låg fördröjning genomsyrar stort projekt inom datavetenskap

  Digitaliseringen av industrin och samhället i stort har precis börjat. Kommunikationsteknik och mobilnät fungerar som nyckelfaktorer för den digitala transformationen och kommer att omforma våra liv under det kommande decenniet. Projektet DRIVE har precis landat på Karlstads universitet och kommer att pågå i åtta år.

  Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum.

 • 2022-05-18

  Politiken, journalistiken och kampen om väljarna

  I september går Sverige till val. Vårterminens Anderseminarie i journalistik handlade om att bevaka valrörelser.

  Vem sätter dagordningen inför ett riksdagsval? Det var den röda tråden genom vårterminens Anderseminarium som genomfördes på Karlstads universitet.