Nyheter

 • 2020-12-03

  Doktorsavhandling i ett ekosystem av personuppgifter

  Insamling och hantering av personuppgifter är alltid en utmaning. Med avhandlingen ”Go the Extra Mile for Accountability: Privacy Protection Measures for Emerging Information Management Systems” har Jenni Reuben doktorerat i ämnet datavetenskap

  För att sätta din forskning i ett sammanhang - kan du ge ett exempel på en heterogen datormiljö?
  - Data eller insamling av personuppgifter lagras inte på ett centralt ställe, det distribueras överallt av många olika parter som samarbetar med varandra för att uppnå ett gemensamt mål. Det finns inte en fullständig bild av varje organisation eller enhet den distribueras i utan det sker över olika enheter. De samarbetar för att bearbeta denna typ av information.

 • 2020-12-02

  Bo Edvardsson högt på prestigefylld lista från Stanford University

  Listan rankar två procent av världens mest framstående forskare. Bland nästan 160 000 forskare, vars publiceringar påskyndat framstegen inom sina respektive områden, finns tio representanter från Karlstads universitet. Bo Edvardsson, hamnar på en imponerande plats 32.

  Listan från Stanford University innehåller uppdaterade analyser och en offentligt tillgänglig databas med standardiserad information om exempelvis citeringar, vilket ger en grund för att mäta effekterna av en publicerad tidskrift.

  - Jag är överraskad och glad, säger Bo Edvardsson professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan. Det här roliga beskedet ger mig energi att fortsätta mitt arbete.

 • 2020-12-02

  Facebookgruppen Lärarupproret i forskarfokus

  Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken? Det kommer en forskargrupp att studera.

  Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

 • 2020-11-30

  KK-stiftelsen beviljar medel till flera strategiska rekryteringar

  Hela åtta av elva ansökningar om rekryteringsbidrag har nyligen beviljats till Karlstads universitet från forskningsfinansiären KK-stiftelsen. Syftet med KK-stiftelsens utlysning är att möjliggöra strategiska rekryteringar, genom delfinansiering av tjänster, i väl fungerande forskningsmiljöer.

  - Ett väldigt bra utfall av våra ansökningar som kommer ge oss värdefulla möjligheter att ytterligare utveckla universitetet, säger Kjell Magnusson, dekan HNT-fakulteten. Ett av våra strategiska mål är att profileras av välrenommerade akademiska miljöer på högsta nivå där forskning och utbildning är nära sammankopplade. De strategiska rekryteringar vi nu kan göra är viktiga för att nå det målet.

  Beviljade ansökningar från KK-stiftelsen:
  • Adjungerad specialist till Icomera
  Ämne: Datavetenskap
  Projektledare: Professor Anna Brunström

 • 2020-11-26

  Universitetsstyrelsen: Stora satsningar på utbildning och forskning i budgeten för 2021

  På grund av de pågående samhällsutmaningarna präglas universitetets budget för 2021 av satsningar för att möta behoven i samhället. Budgeten för nästa år, som beslutades idag, visar ett nollresultat.

  - Det är tydligt att vi är, och kommer att vara, en del av lösningen för att Sverige ska klara effekterna av coronapandemin, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Den offensiva budgeten ställer också krav på oss som jag ser fram att uppfylla tillsammans med befintliga och nya medarbetare.

  Universitetets budgeterade intäkter uppgår till 1 292 miljoner kronor 2021. De kommer som statliga anslag och som externa intäkter i form av avgifter och bidrag.

 • 2020-11-25

  Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

  Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

  Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

@KAU

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads univ… https://t.co/wKVuwJCdbW