Nyheter

 • 2021-04-23

  Karlstads universitet får rätt att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger Karlstads universitet tillstånd att få utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

  Under våren 2020 ansökte Karlstads universitet om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter en lyckad komplettering gällande bedömningsgrunderna styrdokument och säkring av examensmål är det nu grönt ljus från UKÄ.

 • 2021-04-23

  UKÄ ger klartecken - hög kvalitet för ämneslärarexamen inriktning svenska

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Karlstads universitet.

  Den 20 april meddelade UKÄ att utbildningen ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska nu får omdömet hög kvalitet.

 • 2021-04-22

  Hammarlunden segrare i en jämn regionfinal inom Teknikåttan

  Fyra åttondeklasser tävlade digitalt i en jämn regionfinal av Teknikåttan, arrangerat av Karlstads universitet, under torsdagen. Den vinnande klassen är 8C från Hammarlunden som går vidare till rikssemifinalen i början av maj.

  Tävlingen Teknikåttan är öppen för landets alla åttondeklasser. Utmaningarna i tävlingen syftar till att väcka ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Totalt har 20 värmländska åttondeklasser varit med i årets kvalificeringstävling. De fyra främsta klasserna gick vidare till regionstävlingen som ägde rum under torsdagen den 22 april.

  Syftet med tävlingen är att väcka och stärka elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge stöd och inspiration till lärare som undervisar i teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.

 • 2021-04-19

  Effektivisering av polymera solceller

  Karlstads universitet har sedan många år en framgångsrik forskning om polymera solceller. En nyligen publicerad rapport handlar om studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas, för att därigenom kunna öka solcellens effekt.

  - Jag har studerat det aktiva lagrets övergång från lösning till fast tunn film, säger Ishita Jalan, doktorand i kemi. Den här forskningen kommer att bidra till förståelsen för torkningsprocessen. Att kunna förstå och kontrollera den processen har stor betydelse för prestandan och produktionen när det gäller polymera solceller.

 • 2021-04-16

  Nytt rekord i antal sökande till Karlstads universitet

  Det är fortsatt ett stort intresse för högre utbildning och Karlstads universitet har fått rekordmånga ansökningar till höstterminen 2021. Totalt har 44 300 personer ansökt till Karlstads universitets program och kurser. Det är en ökning med 15 procent jämfört med förra årets mycket höga ansökningssiffror då 38 599 personer ansökte.

  – Det är glädjande att söktrycket är fortsatt högt till många av våra samhällsviktiga utbildningar, säger rektor Johan Sterte. Jag ser fram emot att ta emot våra nya studenter i augusti och hoppas innerligt att läget då är sådant att vi kan göra det på campus.

  Totalt har 9771 personer sökt till Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då 9234 personer sökte i första hand. Förstahandssökande till program har också ökat och är 5945 personer, jämfört med 5642 till höstterminen 2020.

 • 2021-04-15

  Succé för kursen ”Nyfiken på förskola och skola”

  Olika teman som planering och genomförande av undervisning, bemötande och kommunikation, en förskola och skola för alla samt konflikthantering och grupprocesser har stått med i innehållet för den nya kursen ”Nyfiken på förskola och skola” som nu närmar sig sitt slut. Under 10 veckor har 18 aktiva och nyfikna studenter varvat teori med praktik. En så lyckad kombination att kursen återkommer våren 2022.

  Varje tema har ett i taget varit i fokus och behandlats i föreläsningar och i studenternas diskussionstrådar. Efter varje temavecka med föreläsningar och litteratur har studenterna sedan gått ut på fältstudier, på förskolor eller skolor, där de har genomfört praktiska uppgifter.

@KAU

RT @CTFse: Poja Shams berättar om aktuell forskning vid CTF. Behovet av att klämma och känna kan vara fysiska handelns framtid - P4 Västman…