Nyheter

 • 2018-09-19

  Emma Frans på Handelshögskolans dag

  Huvudtalare på Handelshögskolans dag den 11 oktober är Emma Frans, forskare, journalist och författare. Årets tema är kopplat till Handelshögskolans motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.

  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av "alternativa fakta", fejknyheter och halvsanningar ger forskaren och prisade journalisten Emma Frans dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

 • 2018-09-18

  Tung internationell utmärkelse till Anders Gustafsson

  I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA.

  - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad. Det är otroligt kompetenta forskare på listan bland tidigare mottagare och jag vet att konkurrensen är stenhård, säger Anders Gustafsson.

 • 2018-09-17

  Kvalitetsrapport för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet

  Det finns ett bra och väl utvecklat samarbete med näringslivet i flera kurser, nivåer och program och samarbeten mellan ämnets lärare bidrar till en bra utbildningskvalitet. Det är några av de goda exempel som lyfts i slutrapporten för kvalitetsgranskningen av utbildningar mot examina i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat ett system för att granska utbildningskvalitet, i det så kallade Treklöversamarbetet. Nu är de första slutrapporterna klara och rör utbildningar mot examina inom informatik, biblioteks- och informationsvetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet omfattas informatik.

 • 2018-09-13

  Projektet Rethink:Kau utvecklar digitala verktyg för studenter

  Projektet Rethink:Kau följer studentgrupper och kartlägger upplevelser i vardagen för att utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjlighet att lyckas med sina studier. Projeket har tilldelats 3 miljoner av Vinnova.

  - I projektet följer vi studenter vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, som identifierar sig med det kön som är underrepresenterat i utbildningen, har utländsk bakgrund eller en funktionsnedsättning, berättar Claes Asker, projektledare.

 • 2018-09-13

  CRE8® sprider sig från Karlstad ut i Europa

  CRE8® som har utvecklats vid Karlstads universitet är en metod för kreativ problemlösning där studenter från olika utbildningar samarbetar för att lösa verkliga problem. Nu startar CRE8® Europe för studenter från fyra universitet runt om i Europa. Projektet har beviljats 2, 7 miljoner kronor från Erasmus strategic partnership program.

  Nyligen träffades representanter för de fyra universiteten från Spanien, Rumänien, Norge och Sverige för att konkretisera upplägget. Karlstads universitet är projektägare.

 • 2018-09-13

  Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster.

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 3 miljoner kronor för att i samverkan med ett 15-tal företag och organisationer utveckla kurser riktade mot näringslivets kompetensbehov. De nya kurserna utvecklas och genomförs inom ramen för ett av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram, kallat ISE, Improving value creation though service education. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i forskningen vid CTF.

@KAU

Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet: https://t.co/4YFQs3RsDf #kompetensutveckling