Nyheter

 • 2018-07-12

  Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

  Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året.

  I eftermiddag får de som sökt utbildning med start i höst på högskolor och universitet i Sverige besked om de antagits till sina utbildningar, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som antagits eller blivit reservplacerade måste svara senast 27 juli för att behålla sin plats.

  De populäraste programmen är liksom förra året jurist-, psykolog- och socionomprogrammen. Juristprogrammet antar 160 personer, med drygt 2 200 reservplacerade. 32 har antagits till psykologprogrammet, som har knappt 1 700 reserver. Socionom tar in 60, med drygt 1 100 reserver.

 • 2018-07-04

  Annika Dahlman från Grava SK och idrottsprofilen Stefan Holm får Karlstad Grand Prix Award

  I år får Annika Dahlman, ordförande i Grava SK, och Stefan Holm, profil inom svensk och internationell friidrott, idrottsledarstipendiet Karlstad Grand Prix Award.
  – Det känns jättekul, helt oväntat. Grava SK är en fantastisk förening, tack vare många duktiga ledare och föräldrar – utan dem hade vi inte fått till alla arrangemang, säger Annika Dahlman.

  Karlstad Grand Prix Award är Karlstads kommuns och Karlstads universitets idrottsledarstipendium på 30 000 kronor, som instiftats för att belöna stora ledargärningar inom svensk idrott. Det är elfte året som stipendiet delas ut och det sker i samband med den stora friidrottsgalan Karlstad Grand Prix den 25 juli.

 • 2018-07-03

  Nytt projekt för att definiera Internetaccess

  Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper.

  Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling. Bland blåljusmyndigheter och vården är detta extra tydligt, här kan det vara en fråga om liv och död. I och med att betydelsen av internetuppkopplingen ökar blir det också viktigt att faktiskt veta vad som ingår när man upphandlar Internetaccess.

 • 2018-07-02

  21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

  KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

  - Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare.

 • 2018-06-27

  Digitalisering, medicin och hälsa i fokus

  Mellan 18-21 juni arrangerades det internationella symposiet IEEE CBMS 2018 vid Karlstads universitet. Cirka 100 internationella forskare och andra experter inom medicin- och hälsovårdsteknik besökte universitetet och deltog vid symposiet för att presentera egen forskning och kunskap samt ta del av och utbyta erfarenheter med andra.

  - IEEE CBMS är en topprankad konferens och det här är första gången den arrangeras i Sverige, berättar Bridget Kane, docent i informatik vid Handelshögskolan. Under konferensdagarna har vi fått mycket positiv feedback från deltagarna, både för konferensens innehåll och genomförande.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella symposiet om databaserade medicinska system. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen hålls i juni varje år. Den samlar forskare och andra experter från en rad olika fält med koppling till medicin- och hälsovårdsteknik.

 • 2018-06-27

  Hög kvalitet på forskarutbildning i datavetenskap

  UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten. Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet.

  - De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet. Forskastudenterna är involverade i alla tre av våra forskningsområden, datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling, säger Karl-Johan Grinnemo, ämnesföreträdare för Datavetenskap vid Karlstads universitet. Forskarstudenterna får ta del av tillämpad forskning genom våra samverkansprojekt som bedrivs ihop med nationella och internationella aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

@KAU

Första antagningen till ht 2018 klar - lätt ökning med drygt 400 från förra året. Ca 13 440 får besked idag. Sista… https://t.co/ELTG4QDIn2