Nyheter

 • 2017-10-24

  Framtidens fabrik och fabrikens framtid

  Lean nätverk Wermland håller sin årskonferens på Karlstads universitet onsdagen den 25 oktober i samverkan med IUC/Stål & Verkstad. Det bjuds på intressanta föreläsare och demo av Karlstad Lean Factory, universitetets simulator för lean-träning i fabriksliknande miljö.

  Hur kommer tillverkning av industriprodukter att se ut om fem eller tio år? Vilka företag är det som kommer att lyckas? Verksamheter behöver ständigt utvecklas, bli lite smartare lite mer effektiva varje dag. Årets konferens i lean-nätverket bjuder på en förmiddag med mycket intressanta föreläsare med en fot i framtiden och en eftermiddag med simuleringar i Karlstad Lean Factory.

  Dagens program
  Onsdag 25 oktober i Pedagogiska Verkstad, 21A258 Karlstads universitet.

 • 2017-10-23

  Karlstads universitet hjälper stålindustrin i Sverige

  Kreativitetstävlingen CRE8 som utvecklats vid Karlstads universitet, och som etablerats i Värmland, kommer även användas av stålindustrin i Sverige för att utveckla branschen. Det är stålindustrins branschorganisation Jernkontoret som kommer använda CRE8 i en nationell tävling i Stockholm 26 oktober. CRE8 är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform. 

  - Att Karlstads universitet inlett ett samarbete med Jernkontoret ligger helt i linje med vårt uppdrag. Vi ska bidra till utveckling i det omgivande samhället, säger Bo Edvardsson, vicerektor på Karlstads universitet med ansvar för näringslivssamverkan.

  - Stålindustrin är innovationsdriven och den globala konkurrensen stenhård. Vi vill skapa en kreativ process för att utveckla oss inför framtiden och då anser vi att CRE8 är en bra modell, säger Gert Nilsson, teknisk direktör på Jernkontoret.

 • 2017-10-23

  Hur blir nationell industristrategi regional verkstad?

  Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna.

  Näringsdepartementet arbetar på uppdrag av regeringen med en strategi för att "nyindustrialisera" Sverige. Målet är enligt departementet att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet, såväl produktion av varor och tjänster som utveckling och forskning. Regeringen vill stärka industrins konkurrenskraft genom att öka förmågan att ta till sig innovationer. Det kan gälla till exempel digitalisering och automation - vilket i sin tur kan handla om att höja kompetensen.

 • 2017-10-20

  Lärde i Karlstad firade Akademisk högtid

  Ny rektor och tolv professorer installerades. Två hedersdoktorer fick sina hattar. Dessutom promoverades 26 doktorer. Under dagen fick också alla som ville möjlighet att lära sig mer om den forskning som bedrivs. Den 20 oktober firade Karlstads universitet Akademisk högtid 2017.

  Festdagen började med att de 12 professorerna och en av hedersdoktorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Det skedde i panelsamtal och miniföreläsningar på Karlstad CCC. Temat var hjärta och hjärna.

 • 2017-10-19

  Arkeolog och historiker affilierad forskare vid CRS

  Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt.

  Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU. Hon har lett och deltagit i flera forskningprojekt med inriktning mot medeltida bergsbruk och metallhantering. Idag arbetar hon på Jernkontoret med ansvar för den bergshistoriska forskningen.

 • 2017-10-19

  Workshop om ekologi och bevarande av ekosystem i sötvatten

  I mitten av oktober pågick en workshop med många internationella gästforskare om förvaltning av sötvattenresurser, arrangerad av den starka forskningsmiljön i biologi, Naturresurs rinnande vatten, NRRV.

  Vad handlade workshopen om?
  - Workshopen handlade om forskning och förvaltning av sötvattenresurser, det vill säga vatten, fisk och andra djur. Färskvattenresurserna påverkas starkt av aktiviteter som är orsakade av människan såsom fiske, vattenkraft och skogsbruk, säger John Piccolo, docent i biologi och huvudansvarig för workshopen.

@KAU

RT @MPMLucas: 2014 pluggade vi i USA, i helgen hade vi vår åttonde (!!) reunion, denna gång i Paris. 7 nationaliteter. Tack @KAU för möjlig…