Nyheter

 • 2020-03-26

  Grattis Kent Fredholm till Kungliga Vitterhetsakademiens pris

  Kent Fredholm har varit verksam som lärare från årskurs 6 upp till gymnasiet och inom vuxenutbildning i ungefär tjugo år, men arbetar sedan tre år tillbaka på lärarutbildningen som adjunkt och doktorand, och med en enstaka gymnasiegrupp. Nu har han tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet.

  Hur känns det?

  - Tack, det är väldigt roligt och hedrande och en aning förvånande, med tanke på att jag inte längre undervisar mer än en grupp på gymnasiet. Som lärarutbildare är det väldigt värdefullt att ha en fot eller åtminstone ett par tår kvar ute i skolverksamheten. Några av mina lärarstudenter har uppmärksammat priset och uttryckt att det är roligt att bli undervisad av en prisbelönt lärare, sådant är förstås väldigt roligt att höra också.

  Varför tror du att just du vann priset?

 • 2020-03-25

  Ny funktionalitet stoppar intrång i flervägsnätverk

  Du har säkert märkt att videoklippet på din telefon bryts när du lämnar ditt hus och WiFi-nätet? Mobilen kopplar upp sig mot 4G och videon börjar spela igen. En fördel med flervägsnätverk, som kommer att bli vanligt i framtiden, är att mobilen kommer att byta mellan olika nätverk utan att du märker av det. Uppkopplingen blir riktigt snabb när trafiken skickas över flera vägar men samtidigt ökar risken för intrång. Zeeshan Afzal, nybliven doktor i datavetenskap har under sina doktorstudier fokuserat på säkerhetsutmaningarna med flervägsnätverk.

  – Min forskning handlar om protokollet ”Multipath TCP”, ett nytt nätverksspråk som våra uppkopplade enheter kan komma att kommunicera med i framtiden, säger Zeeshan Afzal. Det jag har fokuserat på är att lära säkerhetssystem att förstå språket så att de kan upptäcka säkerhetsproblem som till exempel intrångsförsök.

 • 2020-03-23

  Coronaviruset som samhällsrisk: några inspel i debatten

  Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med mycket stor påfrestning för samhället från global nivå ner till enskilda individer. Ett samhälles förmåga att hantera kriser och breda samhällsrisker är av central betydelse för hur krisen utvecklas och vilka de mer långtgående konsekvenserna blir.

  Det är i nuläget för tidigt att göra välgrundade bedömningar av dessa konsekvenser. Under de senaste dagarna har Finn Nilson och Mikael Granberg, båda föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gjort två inspel i den nationella debatten i form av två debattartiklar.

 • 2020-03-23

  Programmerbara nätverk möjliggör ökad flexibilitet utan prestandaförlust

  Nya applikationer som självstyrande bilar, robotkirurgi och nästa generations automations- och tillverkningsteknologier ställer allt högre krav på både flexibilitet och kapacitet i datornätverk. Jonathan Vestin, nybliven doktor i datavetenskap har studerat hur programmerbara nätverk kan användas för att tillhandahålla den flexibilitet som krävs.

  – Användningsområdena för Internet ökar hela tiden och nya applikationer som exempelvis självkörande bilar och robotkirurgi ställer nya krav på nätverks tillförlitlighet och hastighet, säger Jonathan Vestin. Samtidigt försöker man skapa ett Internet där trafik av olika slag ska kunna samexistera. Det kräver att man flexibelt kan prioritera kritisk trafik över vanlig trafik.

 • 2020-03-18

  Universitetet ställer om med anledning av coronaviruset

  Spridningen av coronaviruset har fått konsekvenser som ingen av oss kunde ana i januari när de första rapporterna kom från Kina. Arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda gamla och personer med underliggande sjukdomar, är en angelägenhet för hela samhället. Så även för Karlstads universitet.

  Många är naturligtvis oroliga, både för hälsan och för vilka konsekvenser åtgärderna i samhället får. Karlstads universitet följer noga utvecklingen och vad Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna och Utrikesdepartementet ger för besked. Vår krisorganisation är aktiverad sedan flera veckor tillbaka och jobbar med olika frågor för att kunna fortsätta ge en så bra utbildning som möjligt till er studenter.

 • 2020-03-18

  Nytt projekt ska bygga nästa generations programmerbara nätverk

  Det finns utvecklingspotential inom många områden med programmerbara nätverk, som exempelvis bättre prestanda, ökad kontroll över nätverket och förbättrad säkerhet. Nu startar ett nytt projekt vid Karlstads universitet där forskare i datavetenskap tillsammans med IT-bolaget Red Hat ska ta fram nya lösningar för programmerbara nätverk baserade på öppen programvara.

  Programmerbara nätverk innebär att utvecklare kan skriva program som behandlar alla datapaket som skickas över nätverket i realtid. Dessa program kan till exempel analysera datatrafiken för att fördela belastningen mellan olika servrar men även för att skydda nätverket mot angrepp.

@KAU

Karlstads universitet har uppdaterat sin lista med forskare som kan kommentera coronakrisen. #covid19… https://t.co/76ez2XowAi