Nyheter

 • 2018-06-21

  Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag?

  Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” genomfördes i dagarna. Den arrangerades av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater.

  Selma Lagerlöf är en av Sveriges genom tiderna mest betydande författare. Hon var den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien och hennes verk har översatts till mer än 50 språk.

  Lagerlöf gjorde dessutom avtryck i sin tids stora sociala och politiska frågor och har genom sin gärning varit ständigt aktuell för eftervärlden.

 • 2018-06-20

  Kognitiv behandling kan förhindra återfall i brottslighet

  Sophia Lindblom har undersökt effekterna av två kognitiva behandlingsprogram för kriminella unga- och vuxna män. Målet med programmen är att de kriminella ska ändra sitt tankemönster för att undvika återfall. Det övergripande syftet med studien har varit att bidra till programmens evidens inom missbruksvården.

  - Båda studierna visar att patienterna startar med ett högt kriminellt tänkande och att de efter behandlingsprogrammet nästan är på samma tankenivå som vanliga ”Svenssons”. Insatserna verkar alltså vara väl anpassade för respektive målgrupp. Vi har även gjort återfallsmätningar som stämmer överens med tankemönstren, säger Sophia Lindblom, licentiat.

 • 2018-06-18

  Karlstad Lean Factory får 2,2 miljoner från EU-fond

  Karlstad Lean Factory® vid Karlstads universitet får 2,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär utökade möjligheter för små och medelstora företag i Värmland att simulera produktionsupplägg i samverkan med universitetet.

  - Vi är mycket glada att vår ansökan blev beviljad, säger Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Tillsammans med medfinansiering från Region Värmland och Karlstads universitet omfattar projektets finansiering totalt 5,5 miljoner kronor.

 • 2018-06-15

  Vad händer inom digitalisering, medicin och hälsa?

  Under kommande vecka (18-21 juni) samlas internationella forskare, representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och andra experter på Karlstads universitet för att belysa frågor som rör digitalisering, medicin och hälsa. Framtidens sjukhus, cybersäkerhet och sjukvård samt nya visualiseringstekniker i behandling av cancer är några av de områden som kommer att behandlas under det internationella symposiet IEEE CBMS 2018.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system och arrangeras vid Karlstads universitet den 18-21 juni. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen samlar forskare från en rad olika fält: datavetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap och även experter inom medicinsk teknik som är verksamma inom akademin och den medicinska sektorn.

 • 2018-06-14

  Lena Grip tilldelas Karlstads universitets samverkansstipendium 2018

  Lena Grip har genom sitt engagemang som kursledare för kursen Fysisk planering i praktiken visat och spridit ett gott exempel på att bygga och använda nätverk i undervisning i samproduktion med näringslivet.

  - Jag har en vilja att skapa bra utbildning för studenter som är praktiskt tillämpbar. Att göra det och sedan bli uppmärksammad för det känns jätteroligt. Intresset för att delta, bidra och utveckla kursen har hela tiden varit stort från Länsstyrelsen, kommuner och företag. Jag har använt det nätverk jag har, men också fått det att utvecklas, säger Lena Grip, vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation och ämnet kulturgeografi.

 • 2018-06-13

  ExFo 2018 bjöd på ett brett spektrum av projektredovisningar

  Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten.

  - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem. Bland annat projektet om träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan.

@KAU

Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag? Internationell konferens: https://t.co/zAbscSPHcY