Nyheter

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.

 • 2017-02-16

  Höga förväntningar på rätt i digitala nyheter

  Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes. Men forskning vid Karlstads universitet visar att allmänheten har höga förväntningar på att nyheter ska vara rätt från början och de har inte mycket överseende med när det blir fel.

  I en studie av svenskarnas attityd till fel och rättelser i digitala medier mättes vad användarna tyckte om fel i nyheter på nätet samt om inställningen påverkades av hur allvarliga och frekventa felen var. Forskarna mätte i vilken grad användarna litade på medier generellt och faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå och medievanor fanns också med. I studien fick användarna även svara på om de tog del av nyhetsflödet i mobiltelefon, dator eller surfplatta.

 • 2017-02-15

  För en hållbar solenergi

  Billiga solceller kan tillverkas av plast. Problemet är bara att materialet inte tål solljus så bra. Hur materialet i plastsolceller påverkas när de utsätts för belysning i luft presenteras i en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet.

  Om man tog vara på all energi i solljuset som träffar jordens yta under en och en halv timme, så skulle det vara mer än tillräckligt för att täcka hela mänsklighetens energibehov för ett helt år. Frågan är då hur vi bäst kan ta vara på denna energi.

 • 2017-02-13

  Stort utvecklingsbehov inom kontaktsjuksköterskeverksamheten

  Vården är ojämlik och många cancerpatienter får inte den vård och stöd som den nationella cancerstrategin föreslår. Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie gjord av två forskare på Karlstads universitet; Kontaktsjuksköterskor i cancervård – en studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen.

  Studien identifierade brister avseende symtomhantering, möjlighet att samtala om sin situation och att vara delaktig i sin egen vård. Behovet av utveckling är störst efter avslutad behandling och det finns behov av riktade insatser för att för att utveckla cancerrehabiliteringen i regionen.
  Studien genomfördes av Maria Larsson, professor i omvårdnad och Kaisa Bjuresäter, fil dr och universitetslektor, båda från Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet, med stöd av RCC, Regionalt Cancer Centrum, Uppsala Örebro.

 • 2017-02-13

  Rekordår när Hotspot firar 20-årsjubileum

  Den 15 februari går Hotspot, Karlstads universitets jobbmässa, av stapeln för 20:e gången. 106 arbetsgivare från både Sverige och Norge kommer att ställa ut för att möta och knyta kontakter med universitetets studenter.

  - Till årets Hotspot har trycket från utställarna varit rekordhögt. Det finns ett stort rekryteringsbehov hos många arbetsgivare och flera av dem ser Hotspot som en av deras bästa arenor för både kortsiktig och långsiktig rekrytering, säger Cindy Bråtenfeldt, projektledare för Hotspot 2017.

  Utöver själva mässan arrangeras en nätverksspeeddating, där studenter och arbetsgivare träffas för tio minuter korta samtal. Det finns även en öppen föreläsning med Joakim Bank, alumn på Karlstads universitet, som idag driver Macforumkoncernen med sina kompanjoner.

 • 2017-02-09

  International Exchange Day 22 februari

  Den 22 februari bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15.

  - Som student får du möjlighet att träffa andra studenter från Karlstads universitet som har varit utomlands och internationella studenter som kommer från våra utbytesuniversitet, säger Elin Ljunggren, internationell koordinator på Studentcentrum. Det blir en mässa med möten, mingel, fika och information.

  På mässan deltar också bland annat studie- och karriärvägledare och programledare som kan svara på frågor och ge information. Dessutom är det en fototävling för studenter som var på utbyte hösten 2016 och ett quiz.

@KAU

Ikväll intervjuas forskaren Annika Norell Clarke, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, i Aktuellt. SVT2, klockan 21.