Nyheter

 • 2016-12-02

  2,7 miljoner till forskning om hormonstörande ämnen som påverkar fortplantningen

  Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn.

  Projektet har sin början i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum. De uppmätta halterna i dricksvattnet var mycket höga, långt över nationella rekommenderade gränsvärden för dricksvattenkvalitet.

 • 2016-12-01

  Seminariedag för Paper Surface Centre

  Centrumbildningen Paper Surface Centre, PSC, har genomfört sin årliga seminariedag. Seminariet belyste hur framtidens papper och fiberbaserade förpackningar kan utvecklas genom funktionell ytbehandling och deltagarna kom från PSC:s medlemsföretag och anställda vid universitetet som är verksamma inom området.

  Lars Järnström, professor i kemiteknik och ordförande för Paper Surface Centre hälsade alla välkomna och därefter följde en rad presentationer som gav en bild över den pågående forskningsverksamheten inom området, främst av forskare vid Karlstads universitet men också av några inbjudna experter som visade på resultat från och nyttan av regionalt, nationellt och internationellt samarbete.

 • 2016-11-29

  Årets Eldkonst: I tidens spegel

  Mitt i mörkaste vintern, fredagen den 16 december, flammar Eldkonst upp i Sandgrundsparken i Karlstad. Det är ett evenemang där studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet, Danspedagogprogrammet samt kurser inom bild, dans och musik samarbetar. Årets tema är I tidens spegel där musik, dans, eldskulpturer och ljusinstallationer tolkar och uttrycker tiden på olika sätt.

  Eldkonst har blivit något av en tradition. Det som började för nästan femton år sedan i liten skala, har nu växt till ett välbesökt publikevenemang. Förra året var över 3000 besökare på plats. Omkring Lucia varje år byggs skulpturer av halm och trä upp, ljusinstallationer skapas och det komponeras ny musik och dans.

  Eldkonst har flera syften, men först och främst en läroprocess. Studenterna får samarbeta genom olika delprojekt mot ett gemensamt mål, som ska realiseras på ett mycket konkret sätt i ett möte med en stor publik.

 • 2016-11-29

  Graffitiutövare drivs av flera olika motiv

  Ungdomar som ägnar sig åt graffiti drivs av flera olika motiv. Om samhället vill motverka graffiti bör åtgärder, för att vara effektiva, ta hänsyn till det. Den slutsatsen drar Anki Nordmarker, Karlstads universitet, som disputerar vid Göteborgs universitet med avhandlingen Graffiti – For Joy and Confirmation.

  Ur ett samhällsperspektiv betraktas oftast olika former av graffiti som skadegörelse. Men för de utövande ungdomarna ligger uttrycken på en skala, från klotter i olika former till TTP-graffiti, det vill säga mindre så kallade tags och throw-ups som är snabbt utförda målningar och pieces vilket är större muralmålningar.

  – Och motiven bakom att klottra eller måla graffiti skiljer sig åt. Det säger Anki Nordmarker, som disputerar vid Göteborgs universitet på fredag och som i vanliga fall arbetar på personalavdelningen vid Karlstads universitet.

 • 2016-11-29

  Två sjuksköterskor fick stipendium för examensarbete

  Sjuksköterskorna Maria Stensson och Anna-Karin Sund har tilldelats var sitt stipendium för väl genomfört examensarbete på avancerad nivå inom ämnet omvårdnad.

  - Jätteroligt att bli uppmärksammad på det här viset, säger Maria Stensson. Det är också väldigt bra att se att vårt arbete bidragit till förbättringsarbete på avdelningen.

  Maria och Anna-Karins examensarbete ”Attityder till och kunskaper om trycksårsprevention” är en kvantitativ studie bland vårdpersonal på ortopedavdelningen på Karlstads sjukhus, där de skrivit om hur trycksår kan undvikas och i och med det minska lidandet för patienten.

 • 2016-11-28

  Tre miljoner till forskning om att starta eget på äldre dar

  Var fjärde nystartat företag startas idag av personer som är äldre än 50 år. Och allt fler äldre väljer att starta eget. Men trots att det är en utbredd och växande företeelse, saknas kunskap om gruppen. Det ska forskare vid Karlstads universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt, som nyligen beviljats tre miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

  "Företagande sent i livet" är ett forskningsprojekt på tre år, som startar i januari nästa år. Genom att kombinera forskning om företagande och entreprenörskap med forskning om ålder och åldrande, ska forskarna undersöka förutsättningarna och villkoren för företagandet samt hur det påverkar företagarnas pensionsålder och åldrande.

@KAU

2,7 miljoner fr. @Vetenskapsradet till @KAU, @karolinskainst och @Lundsuni till forskning om hormonstörande ämnen: https://t.co/CwAMcZUxwK

@KAU

@Pahl_K Jag har precis mejlat biblioteket för att stämma av. Vet du om det gäller särskilda delar i biblioteket? /Olle