Nyheter

 • 2019-08-16

  Karlstads universitet deltar i Värmland Pride

  Värmland Pride är ett färgsprakande event med aktiviteter och föreläsningar av olika slag på flera orter i Värmland. I år deltar Karlstads universitet på flera sätt.

  Lämna synpunkter till kommunen - på universitetet
  Karlstads kommun har en av fem Pridebrevlådor på Karlstads universitet. Där kan studenter och invånare lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli en mer HBTQ-vänlig kommun. Kommunen samlar in synpunkter mellan den 16 augusti och 9 september.

  Prideflaggan
  Under Prideveckan i Karlstad kläs universitetet i regnbågens färger när en Prideflagga hänger framför universitetsbiblioteket den 26-31 augusti.

 • 2019-08-16

  De prisades av studenterna

  Karlstad studentkår passade på att överraska några lärare som studenterna ville ge extra beröm vid vårterminens slut. "Hylla en lärare" hette kampanjen som pågick under hela våren och den 19 juni tillkännagavs resultatet på studentkårens Instagram.

  Både enskilda studenter och föreningar var välkomna att skicka in nomineringar via videor, som publicerades på kårens Instagram. De lärare som fick ta emot blommor och gratulationer strax före midsommar var:

  Niklas Jakobsson, nationalekonomi, Handelshögskolan
  Charlotte Hemmingson, företagsekonomi, Handelshögskolan
  Martin Blom, datavetenskap, Institutionen för matematik och datavetenskap
  Marie Tåqvist, engelska, Institutionen för språk, litteratur och interkultur

 • 2019-08-15

  Operationssjuksköterskans kompetens tydliggörs i ny avhandling

  Ann-Catrin Blomberg, doktor i omvårdnad har varit verksam som operationssjuksköterska i 20 år så valet av område för hennes avhandling var inte svårt. I sin avhandling "Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård" skriver hon bland annat om ansvaret och otydligheten som en operationssjuksköterska får uppleva i sitt yrke.

  Varför valde du området vårdande och kompetens för operationssjuksköterskor?

 • 2019-07-11

  Fler antas till studier vid Karlstads universitet i höst

  Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018.

  Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som har antagits eller blivit placerad som reserv måste svara senast 26 juli för att behålla sin plats.

 • 2019-07-04

  Forskare i Almedalen

  Flera forskare från Karlstads universitet deltar i olika seminarium under Almedalsveckan. En av dem är Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap. På fredag, den 5 juli, finns hon i Expressens tält och talar om opinionsläget samt deltar som expertkommentator i TV4:s ”Heta stolen” inför Socialdemokraternas tal.

  - Jag vill sprida ny forskning och kunskap som bygger på systematiska undersökningar och hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar. Dessutom är det ett bra tillfälle att träffa andra statsvetarkollegor för att diskutera politik och forskning. Och Visby är alltid roligt att komma till, säger Annika Fredén.

 • 2019-06-27

  Ny modell rankar hur säkra appar är

  Appar har blivit en viktig del i våra liv. De guidar oss för att hitta rätt väg, talar om för oss att röra på oss mer, och tipsar om annat som vi vill ha hjälp med i vardagen. För att fungera registrerar de var vi är, vad vi säger och vad vi gör. Men, kan vi lita på hur apparna hanterar vår personliga information? Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en modell för att beräkna hur integritetsvänlig en app är.

  – Många appar har tillgång till funktioner i våra telefoner som de inte behöver för att fungera. Varför behöver min träningsapp ha åtkomst till min kamera och kontaktlista? säger Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. I dag finns inget system som rankar hur mycket som apparna tar del av våra privatliv.

@KAU

RT @DNDebatt: REPLIK DN DEBATT 9/8
Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet:
”Ska förpackningar av papper…