Nyheter

 • 2020-01-22

  Treklöverns bedömargrupp träffas på Linnéuniversitetet

  På onsdag 22 januari genomförs intervjuer av medarbetare och studenter inom Treklöverns utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier.

  Bedömargruppen, som består av representanter från Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet samt externa bedömare, kommer att träffas på Linnéuniversitetets campus i Växjö.
  - Efter att ha läst självständiga arbeten under hösten ska det bli intressant att möta kursansvariga, institutionsledning och studenter och höra deras bild, säger Bosse Carlsson, utvärderingsansvarig och professor vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 • 2020-01-22

  Karlstadforskare har gjort anonymitetsnätverket Tor säkrare

  Anonymitetsnätverket Tor, med miljontals dagliga användare världen över, är viktigt för människor i utsatta situationer för att exempelvis undgå övervakning eller censur. Nu har två Karlstadforskare identifierat nya brister i anonymitetsskyddet och bidragit till tekniker som gör nätverket säkrare för användarna.

  Syftet med Tor är att du som användare ska kunna surfa på webben anonymt utan att information om vilka sidor du besöker registreras. De brister som forskarna hittat skulle kunna göra det möjligt för attackerare att ändå i vissa fall se vilka sidor du besöker.

 • 2020-01-21

  Nytt verktyg för förmedling av uppdrag till studenter ersätter Uppdragsbörsen

  Syftet är att renodla kontakterna mellan studenterna och arbetsgivare till aktiviteter som kan kopplas direkt till universitetets olika utbildningsprogram. Uppdragsbörsen var ett självbetjäningsverktyg där det saknades möjlighet att säkra kvalitet och relevans i de inkomna uppdragen. Det förbättras nu.

  Det nya verktyget i form av ett kontaktformulär kommer att ge kvalitetssäkrade kontakter på ett mer personligt sätt. Arbetsgivaren får inom en vecka information om hens anmälda uppdrag kan vara av intresse för något utbildningsprogram på Karlstads universitet.

  - Att arbeta på det här nya sättet blir mer relevant för studenter, fakulteter och uppdragsgivare, säger Håkan Spjuth, avdelningschef för Externa relationer vid Karlstads universitet.

 • 2020-01-21

  Samverkansprojekt om lagring av solel

  I övergången till mer sol- och vindkraft är en av de stora utmaningarna hur vi kan lagra el. Nu pågår ett samverkansprojekt med en bostadsrättsförening i Karlstad, där forskarna studerar och testar olika lösningar.

  Projektet bedrivs inom kiselsolcellsforskningsgruppen, som leds av Markus Rinio, professor vid Karlstads universitet.
  - Energilagring och smartare användning av solel är en av nycklarna till framgång för solenergi. Att kapa effekttoppar under dagen och att använda elen när solen skiner kan ge en rejäl minskning av kostnaderna, säger Markus Rinio.

 • 2020-01-21

  Konsekvenser av klimatförändringar påverkar människors hälsa i Bangladesh

  Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh.

  Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre
  institutioner i Bangladesh och Sverige. Forskningen ska handla om hur ett förändrat klimat
  påverkar människors hälsa. Finansiering kommer bland annat att sökas för en gemensam doktorandutbildning för att stärka forskningskapaciteten i Bangladesh och Sverige.

 • 2020-01-20

  Ursäkt eller icke-ursäkt? Om offentliga ursäkter i #MeToo-rörelsens kölvatten

  Under #MeToo har ett flertal offentliga personer gjort uttalanden efter att ha anklagats för sexuella trakasserier eller övergrepp. Det är uttalanden som ofta tagits emot av allmänheten som otillräckliga eller oärliga försök att be om ursäkt, en sorts icke-ursäkter. I ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna Erica Sandlund och Peter Wikström vid Karlstads universitet att undersöka hur de ursprungliga uttalandena utformats och levererats samt hur mottagandet av uttalandena har kommit till uttryck både i traditionell journalistik och på sociala medier.

  Forskarna kommer att identifiera ett antal fall med koppling till #MeToo-rörelsen och arbeta med att beskriva både ursäkterna och hur de diskuteras i medier.

  - Vi kommer att titta på olika plattformar, från fall till fall beroende på hur ursäkten, eller icke-ursäkten, har förts fram. Det kan till exempel vara i tal i radio eller på TV, eller skriftligt på Twitter och Facebook, eller i kommentarsfält vid artiklar, säger Peter Wikström, doktor i engelska med språkvetenskaplig inriktning.

@KAU

Karlstadsforskare har gjort anonymitetsnätverket Tor säkrare: https://t.co/HCQr3rvlkM