Nyheter

 • 2018-06-18

  Karlstad Lean Factory får 2,2 miljoner från EU-fond

  Karlstad Lean Factory® vid Karlstads universitet får 2,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär utökade möjligheter för små och medelstora företag i Värmland att simulera produktionsupplägg i samverkan med universitetet.

  - Vi är mycket glada att vår ansökan blev beviljad, säger Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Tillsammans med medfinansiering från Region Värmland och Karlstads universitet omfattar projektets finansiering totalt 5,5 miljoner kronor.

 • 2018-06-15

  Vad händer inom digitalisering, medicin och hälsa?

  Under kommande vecka (18-21 juni) samlas internationella forskare, representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och andra experter på Karlstads universitet för att belysa frågor som rör digitalisering, medicin och hälsa. Framtidens sjukhus, cybersäkerhet och sjukvård samt nya visualiseringstekniker i behandling av cancer är några av de områden som kommer att behandlas under det internationella symposiet IEEE CBMS 2018.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system och arrangeras vid Karlstads universitet den 18-21 juni. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen samlar forskare från en rad olika fält: datavetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap och även experter inom medicinsk teknik som är verksamma inom akademin och den medicinska sektorn.

 • 2018-06-14

  Lena Grip tilldelas Karlstads universitets samverkansstipendium 2018

  Lena Grip har genom sitt engagemang som kursledare för kursen Fysisk planering i praktiken visat och spridit ett gott exempel på att bygga och använda nätverk i undervisning i samproduktion med näringslivet.

  - Jag har en vilja att skapa bra utbildning för studenter som är praktiskt tillämpbar. Att göra det och sedan bli uppmärksammad för det känns jätteroligt. Intresset för att delta, bidra och utveckla kursen har hela tiden varit stort från Länsstyrelsen, kommuner och företag. Jag har använt det nätverk jag har, men också fått det att utvecklas, säger Lena Grip, vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation och ämnet kulturgeografi.

 • 2018-06-13

  ExFo 2018 bjöd på ett brett spektrum av projektredovisningar

  Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten.

  - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem. Bland annat projektet om träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan.

 • 2018-06-12

  Universitetsstyrelsen: God kvalitet på universitetets arbete med dataskyddsförordningen

  Det framgår av den internrevisionsrapport som universitetsstyrelsen beslutade om vid dagens sammanträde den 12 juni. Det ekonomiska utfallet till och med april och rekryteringsläget var också på styrelsens bord som informationsärenden.

  Arbetet för att klara av dataskyddsförordningens krav bedöms hålla bra kvalitet och genomförs på ett strukturerat sätt enligt revisionsrapporten. Det arbete som krävdes för att uppnå förordningens krav till den 25 maj underskattades inledningsvis, vilket gör att det krävs fortsatta arbetsinsatser. Karlstads universitet har kontroll över vilka delar av förordningens krav som inte genomfördes till den 25 maj. Det finns också en plan för det fortsatta arbetet där kvarvarande uppgifter framgår.

 • 2018-06-12

  Infraröd strålning kortar torkprocessen vid papperstillverkning

  Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer.

  Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper. Avvattningen sker då med genomblåsningstorkning, så kallad TAD (through air drying) som ger bättre absorption och mjukhet. En ny avhandling visar nu att tillförd energi via infraröd strålning höjer torkhastigheten och minskar behovet av fossila energikällor. Därmed skulle premiumprodukter kunna produceras med mindre miljöpåverkan och till lägre kostnad.

@KAU

Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag? Internationell konferens: https://t.co/zAbscSPHcY