Nyheter

 • 2021-07-16

  Hög antagning till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året.

  Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 170 antagna och 2528 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1658 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 1076 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 707 är placerade som reserver.

 • 2021-07-07

  Så har handeln hanterat första året med pandemin enligt kunderna

  Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga. De som kunderna tycker lyckats bäst är Coop, Ica, Ikea, Hemköp och Lindex, enligt en undersökning från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  I samband med Svenskt Innovationsindex 2020 fick 6000 kunder ranka innovationsgraden hos ett 30-tal företag inom handel och svara på hur man som kund upplevt att de lyckats hantera pandemins effekter och skapa trygghet vid besök i fysiska butiker eller online.
   
  - Coop, Ica, Ikea, Hemköp och Lindex är de som lyckats bäst enligt kunderna. Ökat fokus på e-handel, bättre skyltning, plexiglas vid kassorna och tydliga flöden genom butikerna är några åtgärder som gjorts och som uppskattats av kunderna, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi. 

 • 2021-07-06

  Hallå där Lina Watz…

  …stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare!

  - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta. 

 • 2021-06-30

  Återgång till normal verksamhet från 8 november 

  Karlstads universitet kommer att återgå till normal verksamhet med början 8 november (läsperiod fem) mot bakgrund av att regeringens rekommendationer om distansutbildning har upphört att gälla från och med 1 juni 2021.

  Återgången till normal verksamhet innebär att undervisning, examination och laborationer i första hand ska genomföras fysiskt på plats vid Karlstads universitet för alla studentgrupper som inte antagits till distansundervisning, utifrån beslut för respektive kurs- och programtillfälle. Hänsyn kommer att tas till de rekommendationer och restriktioner som fortsatt kommer från Folkhälsomyndigheten och Region Värmland. 

  Mer information kommer i höst.

 • 2021-06-30

  ULF i Almedalen: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning

  ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) står värd för ett panelsamtal under sommarens digitala Almedalsvecka. I samtalet, som sänds den 6 juli, medverkar bland annat lärare och lektorer som har förmånen att få ägna sig åt både forskning och undervisning. En av dessa är Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, som har en kombinationstjänst och i samverkan med Karlstads universitet ringat in ett forskningsområde i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

  Andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning är fortfarande liten. ULF som är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten.

 • 2021-06-29

  Hallå där Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF…

  … TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om?

  - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR. Hela projektet sker i samverkan med ett flertal partnerföretag som alla ligger i framkant vad gäller dessa frågor, Google, Ericsson och Intechrity är några exempel.