Nyheter

 • 2020-01-15

  Internationellt samarbete ger forskning nya idéer

  Att samarbeta med forskare från andra länder gör dig mer öppen för nya idéer och ger nya perspektiv, säger Annika Fredén, som för närvarande arbetar vid University of Montreal.

  Annika Fredén är universitetslektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och även projektledare i programmet WASP-HS. Här berättar hon mer om hur internationellt samarbete för hennes forskning framåt.

  Kan du berätta lite mer om din vistelse i Montreal?

 • 2020-01-15

  Hedersdoktorn Per Axelsson har avlidit

  Tandläkare och professor emeritus Per Axelsson utsågs till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2008. Han startade på 1970-talet landstingets tandhälsovårdsavdelning och tandhygienistutbildning i Karlstad och i Värmland kallas han ofta för “tandhälsovårdens fader”. Karlstads universitet flaggar under onsdag 15 januari på halv stång.

  – Våra tankar går nu till Per Axelssons familj. Per Axelsson var mycket viktigt för tandhälsovården i Värmland och han var även internationellt uppmärksammad i den odontologiska världen. Det är med saknad och sorg vi tar emot beskedet om hans bortgång, säger Kjell Magnusson, dekan för fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2020-01-10

  Teknikåttan fortsätter inspirera till teknik och naturvetenskap

  Teknikåttan i Karlstad har fått en investering i sin regionala satsning på regionens åttondeklasser på 930 000 kr i tre år; 2020-2022 från Ljungbergsfonden.

  -Vi är väldigt glada och tacksamma över att Ljungbergsfonden ger oss möjlighet att satsa mer på våra skolors medverkan i Teknikåttan, säger Inger Bran, projektledare vid Karlstads universitet för Teknikåttan Region Karlstad.

  Syftet med tävlingen är att väcka och stärka elevers intresse för dessa ämnen genom vardagsnära teknik och praktiska problemlösningar.

  -Vi kommer nu att kunna ge fler elever möjlighet att delta i våra aktiviteter och hitta vägar till fortsatta studier inom teknik- och naturämnena, säger Inger Bran.

 • 2020-01-09

  Hallå där Karin Aspenberg, lektor i litteraturvetenskap…

  … du är ny chefredaktör för Grönköpings Veckoblad sedan årsskiftet. Hur kommer det sig?
  - Jag har skrivit i tidningen sedan 2005 och det har väl blivit 55-60 artiklar genom åren. Grönköpings Veckoblad startade 1916 och innehåller satir med vänlig udd, kan man säga. Från början drev tidningen med landsortspressen, men nu är det mer aktuella händelser på riksplanet som speglas och kommenteras. Allt händer förstås i Grönköping, en fiktiv stad, ungefär mellan Skövde och Hjo. Karaktärer och roller återkommer, händelser och trender speglas – det är som en såpa. Fotona är svart/vita och tidningen har haft kvar sin karaktär alltsedan starten.

  Varifrån hämtar du idéer till dina artiklar?
  - Jag får ofta inspiration av tidningarnas löpsedlar. När jag började skriva 2005 förekom ordet ”drabbad” på var och varannan löpsedel. Då började jag skriva om hur ”drabbat” Grönköping var – fast ingen visste av vad.

 • 2020-01-09

  Karlstadsforskare ledamot i regeringens nya äldreforskarråd

  Regeringen tillsatte precis innan årsskiftet ett nytt äldreforskarråd som ska göra det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas. Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet är en av det nya rådets 15 ledamöter.

  Befolkningen i Sverige tenderar att bli äldre och detta innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. För att kunna göra detta och samtidigt föra utvecklingen vidare då det gäller digitalisering och välfärdsteknologi har äldreforskarrådet skapats för att främja tvärsektoriell samverkan.

 • 2020-01-08

  Prisat konferensbidrag i elektroteknik

  Vid en internationell konferens i Newcastle, Australien, mottog Jorge Solis, docent i elektroteknik, pris för sitt konferensbidrag om prediktering av energiförbrukning. Forskningen handlar om adaptive styrning av energilager för minskade kostnader och effektivare energisystem.

  - Det var första gången vi deltog vid den här konferensen, som denna gång bland annat handlade om vilka utmaningar som finns inom effektivisering av energisystem, säger Jorge Solis. Jag hade möjlighet att samtala med flera från industrin samt forskare från till exempel Australien och Japan, vilket öppnade upp för utveckling av kontakter vi redan har samt att börja samverka med nya partners.