Nyheter

 • 2021-09-15

  Hallå där Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap på Karlstads universitet...

   ... i år firar Sverige 100 år med allmän och lika rösträtt och det uppmärksammas runt om i Sverige med en demokrativecka 20-27 september.  Du ska föreläsa och delta i en lunchpanel under demokrativeckan som arrangeras av Länsstyrelsen Värmland, i samverkan med Region Värmland och länets 16 kommuner. Varför är det viktigt med en demokrativecka?

  - Jag tycker i och för sig att det är viktigt att uppmärksamma och påminna om demokratin hela året, men just i år finns det ju extra anledning att faktiskt synliggöra och fira att det var 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt. Det är angeläget att påminna om att demokrati är något folk konsekvent har fått kämpa för. Det är ju heller inte så att demokrati är något avslutat, neutralt eller beständigt så den kampen för demokrati är i allra högsta grad levande. Jag hoppas också att veckan kan uppmärksamma att demokrati är något mer än ett tekniskt valsystem. 

 • 2021-09-14

  Debatt: smygande klimatkris och jämställdhet i klimatanpassning

  Klimatförändringarna kan uppfattas som en krypande kris i den meningen att effekterna är långvariga, lågintensiva och gradvis ökande, skriver professorerna Mikael Granberg och Lars Nyberg vid Karlstads universitet i en debattartikel som idag publiceras i Dagens Samhälle.

  Även om klimatförändringarna leder till storskaliga akuta kriser i Sverige har de ofta sitt ursprung utanför landets gränser. En krypande kris utgör ett hot mot samhällets grundvalar, den utvecklas över tid och föregås av varningssignaler och olycksbådande händelser.

 • 2021-09-13

  Ny professor med den globala idrottsarenan som arbetsplats

  Henrik Gustafsson har alltid velat ha två ben i sin karriär – ett i akademin och ett i en mer operativ verksamhet. Det har lett till att han numera är aktiv som prestationspsykologisk rådgivare inom Sveriges olympiska kommitté, SOK samt anställd professor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

  Henrik Gustafsson kommer ursprungligen från Årjäng, och hade från början tänkt bli skidåkare och idrottslärare. Han tog avstamp från skidgymnasiet i Torsby och kom som färdig student in som reserv  vid dåvarande Idrottshögskolan i Stockholm (numera Gymnastik och idrottshögskolan, GIH).

 • 2021-09-08

  Den frånkopplade arbetsplatsen och nya ideal kring digitalt välmående

  I sin artikel “The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism” resonerar Karin Fast, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, om de sociala konsekvenserna av att koppla bort sig ifrån invasiva medier och digital detox-trenderna i arbetslivet.

  - Min artikel handlar i korthet om den nedkopplade arbetsplatsen, nya ideal kring hur vi bör arbeta utan uppkoppling och hur inträngande – eller invasiva - medier idag problematiseras, förklarar Karin Fast. Artikeln tar även upp nya sätt att organisera och marknadsföra arbetsplatser och nya typer av digitalt arbete som, paradoxalt nog, drivs fram just av vurmen för det frånkopplade.

 • 2021-09-08

  Kvalitetsutveckling av omvårdnadsutbildningar i Indonesien

  Ett nystartat samarbetsprojekt på Karlstads universitet förväntas få stor inverkan på sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå i Indonesien.

  Karlstads universitet har i samarbete med sju andra utbildningsinstitutioner i Skandinavien och Indonesien, fått stöd från EU för Erasmusprojektet ”Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia”, CABNEI. Målet är att utbilda pedagoger i ökad kvalitet och hållbarhet.

 • 2021-09-06

  Testmiljö för framtidens mobilkommunikationssystem 5G invigd i Karlstad

  DigitalWell Arena och Karlstads universitet har tillsammans med Telia byggt en testmiljö för företag, entreprenörer och andra som utvecklar nya innovativa tjänster.

  5G är femte generationens mobilkommunikationssystem och möjliggör högre kapacitet och bandbredd samt kortare responstid och fördröjning. Förbättringarna underlättar utvecklingen av tjänster inom vård och hälsa, industri och spel.