Nyheter

 • 2018-12-07

  Forskaren Stefan Alfredsson mötte vårdutvecklaren Mari Banck på årets forskarvernissage

  - Jag är projektledare för forskningen inom digitalwell research som ska stärka utvecklingen av digitala välfärdstjänster. Att träffa människor från företag och organisationer på vernissage känns kul och annorlunda, berättade Stefan Alfredsson som är datavetare vid Karlstads universitet.

  Digitalwell reserarch ska bygga en innovationsmiljö där små och medelstora företag utvecklar digitala välfärdstjänster i nära samarbete med forskning och offentlig sektor.

  Mari Banck, utvecklingsledare på Landstinget i Värmland blev nyfiken på projekten.
  - Jag tycker att det är ett fungerande sätt att att nå ut till oss som inte är forskare. Vernissagen öppnade upp för att gå fram till Stefan och de andra forskarna för att prata om konstverken och innehållet. Det är viktigt att forskares kunskap på olika sätt når ut och att förutsättningarna för dialog utvecklas.

 • 2018-12-07

  A Lovely Christmas - årets jullåt från Musikhögskolan Ingesund

  Julen närmar sig med stormsteg, och med den även den traditionsenliga jullåten av studenterna på Musikhögskolan Ingesund. Årets jullåt heter A Lovely Christmas och är skriven samt producerad av musikproduktionsprogrammet under ledning av lärare Carl Utbult och blir den fjärde jullåten att släppas av musikhögskolans studenter, som gemensamt ingår under namnet Ingesund Christmas Ensemble.

  I årets upplaga har flertalet musiker varit med och gjort A Lovely Christmas till en härlig sprudlande mix av gospel, funk och storband.

  Vokalisterna Ina Forsberg och Rebecka Strågefors, är även de studenter på musikproduktionsprogrammet.

  Förutom Ingesunds stråkorkester samt blåsensemble medverkar Per-Anders Nilsson (elgitarr), Jonas Åkerman (elbas) och Vinson McMurtery (trummor) som varit med och satt sin prägel på låten.

 • 2018-12-06

  Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

  Representanter för den brasilianska regeringen har under två dagar besökt Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet.

  - Vi har också stora skogar, utmaningar med regional utveckling och behov av att få fler delar av samhället att engagera sig för en hållbar utveckling, säger Ramos Braga Irani, rådgivare till Brasiliens minister för regional utveckling.

 • 2018-12-06

  Vad vet vi om ensamkommande män?

  Under de senaste åren har medierna återkommande fyllts av alarmerande rubriker om ensamkommande män. Att de hamnar snett i det samhälle som tar emot dem och riskerar att bli kriminella. Men vad vet vi egentligen om ensamkommande män? Stämmer mediernas bild? Det ska nu ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet titta närmare på.

  Ulf Mellström, professor i genusvetenskap har i samarbete med bland annat Andreas Henriksson, postdoktor i genusvetenskap, fått medel från Vetenskapsrådet för projektet. I samband med studien myntar de begreppet transnationella singelmän, eller som det heter på engelska – transnational bachelors.

 • 2018-12-06

  Disputation om hur lärande och erfarenhetsåterkoppling kan användas för fortsatt utveckling i organisationer

  En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras.

  Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet. Mer specifikt fokuserar avhandlingen på lärande från naturolyckor och återkopplingsmekanismer inom och mellan organisationer. Avhandlingen ger en uppfattning om kunskapsnivå och förståelse för klimatrelaterade naturolyckor, samt hur resiliens kan byggas utifrån kunskapsöverföring och lärande.

 • 2018-12-04

  Barnfamiljers flytt från storstan i fokus för nytt forskningsprojekt

  "Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas. Projektet leds av Ulrika Åkerlund, kulturgeograf och verksam inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet.

  Syftet med forskningsprojektet är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en strategi för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv samt en förbättrad livskvalitet. Att byta bostadsregion innebär en omorganisation av livet när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Projektet vill ge svar på hur organiseringen av vardagslivet påverkat flyttbeslutet, men också hur de som flyttat i efterhand upplever att vardagslivet påverkats av att familjeprojektet flyttats ut från storstaden.

@KAU

”A Lovely Christmas”- En jullåt i gospelanda av studerande på Musikhögskolan Ingesund: https://t.co/SPbooQllqq #julmusik