Nyheter

 • 2020-10-20

  Nytt svenskt-norskt projekt om biokulturellt arv och närproducerad, ekologisk mat

  Hur samspelar ekologisk, småskalig matproduktion med bevarandet av vårt biokulturella arv? Är det biokulturella arvet ett hinder eller en möjlighet? Vad påverkar jordbrukets förutsättningar att driva småskalig, närproducerad mat? Det är några av frågorna som forskare vid Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning och Høgskolen i Innlandet ska undersöka i projektet Biokuma.

  Projektet genomförs i Hedmark, Norge och i Värmland, Sverige och pågår i två år med start nu i oktober. Målet är att stärka möjligheten att bevara och utveckla områdets biokulturella arv, genom att studera småskalig, ekologisk matproduktion på utvalda gårdar på båda sidor gränsen.

 • 2020-10-19

  Fler förstahandssökande till program vid Karlstads universitet

  Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet ökar i antal förstahandssökande inför vårterminen 2021. 256 personer har sökt programmet i första hand, en ökning med 26,7 procent jämfört med förra året.

  - Det är roligt att det är fler som vill läsa sjuksköterskeprogrammet och bli sjuksköterska, säger Kaisa Bjuresäter, programledare vid sjuksköterskeprogrammet.

  - Det ökade söktrycket kan förstås vara relaterat till den ökade arbetslöshet vi ser just nu under coronapandemin, men det kan också bero på att sjuksköterskeyrket har fått mycket uppmärksamhet under pandemin, och allt fler har förstått sjuksköterskors betydelse för patienters välbefinnande och tillfrisknande, säger Kaisa Bjuresäter.

 • 2020-10-19

  Hallå där, Åsa Melin, doktorand i historia vid CRS forskarskola...

  ... du tillbringar en hel del tid i kommunarkiven i Storfors och Arvika just nu. Vad gör du där?
  - Jag jobbar med min avhandling och läser handlingar från framför allt de gamla folkskolestyrelserna och skolstyrelserna. Syftet är att undersöka hur man på lokal nivå har hanterat och genomfört skolreformer mellan åren 1950 och 1968.

  Varför är just den tidsperioden intressant?
  - Under perioden 1950 till 1968 genomförs en av de största skolreformerna hittills i Sverige. Vi går från ett parallellskolesystem till en enhetlig skola. Inledningen till processen var ”Enhetsskoleförsöket” som beslutades 1950 och som följdes av 1962 års beslut att införa grundskolan, årskurs 1 till 9. Årskurs 9 fortsatte under några år att variera lokalt, eftersom det var differentierat i tre olika val fram till beslutet 1968 om att även det nionde skolåret skulle vara enhetligt.

 • 2020-10-15

  Artikel granskar framsteg mot barnmisshandel i världen

  Staffan Janson, senior professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har sedan flera decennier lett de nationella studierna om barnuppfostran och våld mot barn. Tidigare i år blev han och en engelsk kollega inviterade att skriva för BMJ Paediatrics.

  - Det är alltid en hedersbetygelse att få skriva editorials för framstående tidskrifter. Jag var tidigare i år inviterad att skriva för Acta Paediatrica och har ytterligare två editorials i pipeline för Acta, säger Staffan Janson.

 • 2020-10-14

  Årets alumn 2020: Beatrice Högå

  Varje år hedras tidigare studenter vid Karlstads universitet som Årets alumner. De har använt sin utbildning på bästa sätt, hittat intressanta vägar till nya utmaningar och är goda förebilder för universitetets studenter. I år utses Beatrice Högå till Årets alumn.

  Beatrice Högå pluggade Politics magister-programmet med inriktning statsvetenskap och sen ytterligare ett år projektledning. Det blev en bra kombination som hon har nytta av i yrkeslivet idag. Årets alumn läste också en termin i Washington DC, något hon idag känner var värdefullt och skulle rekommendera till nuvarande studenter om det finns möjlighet.
  - Jag förstår att det inte är ett bra tips i dessa tider, men det ger verkligen minnen för livet.

 • 2020-10-13

  Nanoteknikens underbara värld

  Ny forskning om nanosystem av silver på kiselytor har publicerats i en doktorsavhandling på Karlstads universitet. Det handlar om nya metoder för att forma silverfilm på kisel, vilket har gjort det möjligt att i mer detalj studera intressanta kvantmekaniska fenomen.

  - Jag har sysslat med forskning inom nanovetenskap eller mer specifikt materialfysik, med mätning av nanometertunna silverfilmer på kisel, säger Samuel Starfelt, doktor i materialfysik. Kisel är en halvledare som används flitigt inom datorindustrin, medan silver är en metall med bra strömledaregenskaper. Eftersom industrin hela tiden strävar efter allt mindre datorkomponenter, så är det viktigt att förstå vilka nya fysikaliska fenomen som uppstår när de når nanoskalan.

@KAU

Nytt svenskt-norskt projekt om biokulturellt arv och närproducerad, ekologisk mat https://t.co/15NJsF2WUI