Nyheter

 • 2019-05-20

  Studie om mindfulness och prestation hos idrottare

  I situationer när du som idrottare ska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt? Nu finns en studie om en ny teori om hur du ska förhålla dig till ditt inre för att kunna vara ditt bästa yttre.

  För att kunna prestera så bra som möjligt under stor press och nervositet är traditionell mental träning utformad för att trycka bort negativa känslor och bara försöka tänka positivt. I en ny studie har traditionell mental träning jämförts med modernare metoder baserat på en mindfulness- och acceptansbaserad intervention, kallad MAC, Mindfulness, Acceptance, Commitment. Det handlar om att i stället för att förändra att acceptera de känslor och tankar du har.

 • 2019-05-20

  Träffa politiker på universitetet inför EU-valet på söndag

  Besökare, studenter och medarbetare kan prata politik inför EU-valet på Karlstads universitet. Partierna finns i aulafoajén på torsdag 23 maj. Valet till Europaparlamentet hålls söndag 26 maj.

  - Vi vill att universitetet ska vara en mötesplats med möjlighet till politiska samtal, inte minst inför EU-valet, säger Jakob Harnesk, tillförordnad kommunikationschef vid Karlstads universitet.
  Alla svenska partier som under pågående mandatperiod har representation i Europaparlamentet har bjudits in till Karlstads universitet. Forskare från statsvetenskapliga institutionen vid Karlstads universitet kommer också finnas på plats.

  Tid: 23 maj klockan 10.00-14.00
  Plats: Foajén utanför Aula Magna, Karlstads universitet

 • 2019-05-20

  Tonje Grahn, Centrum för klimat och säkerhet, ny ledamot i nationellt expertråd för klimatanpassning

  Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning.

  Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska vara "självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens" och en av ledamöterna blir nu alltså Centrum för klimat och säkerhets Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

 • 2019-05-15

  Världens största demokrati går till val

  Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia.

  Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning. Denna gång är de här tack vare Linnaeus-Palme partnerskapet med Banaras Hindu University och de kommer att undervisa som gästföreläsare på olika program och kurser. Priyankar Upadhyaya innehar proffesuren ”UNESCO Chair for Peace and Intercultural Understanding” och Anjoo Upadhyaya har bland annat forskat om kvinnor och fredsprocesser i Nepal men också på kvinnor med utländsk bakgrund i svenska politiska processer.

 • 2019-05-15

  Kvalitetsgranskare på besök hos juridik, skatterätt och rättsvetenskap

  Kvalitetsutvärderingarna inom juridik, skatterätt och rättsvetenskap pågår för fullt. Måndag och tisdag, 13-14 maj, var Treklöverns bedömargrupp för klustret på platsbesök hos Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet deltar på distans med teknikens hjälp.

  Kvalitetsgranskningen görs inom Treklöversamarbetet, som är ett sätt för lärosätena att regelbundet granska de utbildningar som inte utvärderas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Regelbunden granskning av utbildningar är även ett av kraven i ESG (standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring i det europeiska området för högre utbildning) och en del i Karlstads universitets kvalitetspolicy.

 • 2019-05-14

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6 ht 2019 ställs in

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in ht 2019 på grund av för få sökande. De studenter som tidigare påbörjat utbildningen kommer att fortsätta enligt plan.
  - Betydelsen för den här sortens utbildning är stor och det är tråkigt att vi i år inte kan erbjuda det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet för årskurs 4–6. Vi har inte haft mer än enstaka avhopp från de studenter som påbörjade utbildningen och det visar att det ändå finns goda förutsättningar för framtiden, säger rektor Johan Sterte.

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram vänder sig till de som vill arbeta som lärare i
  åk 4–6 i grundskolan. Utbildningen innebär att studenten studerar på 75 % och är anställd i en kommun på 50 %, där studenten arbetar som lärare tre dagar i veckan och studerar parallellt två dagar i veckan.

  Antagning 2019
  Inför antagning ht 2019 hade 14 kommuner gått fram med tillsammans 26 platser för Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6. Bedömningen är att 25 platser, av resursskäl, utgör ett minimum för att kunna starta programmet.

@KAU

Studie om mindfulness och prestation hos idrottare: https://t.co/uFU8wM9mx9