Nyheter

 • 2018-11-14

  Forum för naturkatastrofer

  Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer.

  Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

 • 2018-11-13

  Medel till forskning om feministiska tecknade serier

  Ett forskningsprojekt med flera lärosäten inblandade har fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur seriemediet kan uttrycka feministisk kritik – tematisk, visuellt och verbalt. Karlstads universitet deltar genom Margareta Wallin Wictorin som ingår i Kulturvetenskapliga forskargruppen Kufo.

  Projektet Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik består av flera delprojekt och man kommer att studera tecknade serier ur en rad olika perspektiv. Hur kan humor, i form av verbala och visuella representationer av satir och ironi fungera som en politisk handling i svenska feministiska tecknade serier? Hur omförhandlas och ifrågasätts genus, sexualitet, klass, etnicitet, religion och funktionalitet? Denna typ av frågor vägleder projektdeltagarnas forskning och samarbete. De enskilda projekten ägnas åt en mångfald av serieskapare och verk.

 • 2018-11-13

  Forskning i viktlöst tillstånd

  Solcellsforskare inom kemi och fysik vid Karlstads universitet har den senaste veckan utfört sitt arbete i tyngdlöshet i ett flygplan. Vid Novespace anläggning i franska Bordeaux genomfördes under tre dagar forskningen i denna unika miljö. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Vi var fyra personer som åkte och ingen av oss hade gjort något liknande tidigare, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Men efter ett drygt års förberedelser har vi nu varit i Bordeaux och haft tillgång till denna unika miljö för våra studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Det var mycket spännande eftersom den här typen av experiment inte utförts vid parabelflygningar tidigare.

 • 2018-11-09

  Forskargruppen Rose får medel för nätverk

  Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning. Målet är att producera ny kunskap som har potential att utveckla lärarutbildningen i såväl Sverige som internationellt.

  Nätverket Kunskap och kvalitet i skolämnen och lärarutbildning - KOSS, ska samla etablerade ämnesdidaktiska och tvärvetenskapliga forskargrupper i Sverige, Finland och England. I projektet kommer forskarna att jämföra hur kunskapsinnehållet i olika skolämnen definieras och omvandlas i de tre ländernas utbildningssystem.

 • 2018-11-08

  Rekordmånga deltagare till robottävlingen First Lego League

  First Lego League är en internationell tävling för ungdomar i åldrarna 10-16 år och årets tävling som har rekordmånga anmälningar går av stapeln den 10 november i Kils Arena och Sannerudsskolan.

  - Det märks att programmering har blivit en del i skolans läroplan, säger Susanne Walan, projektledare på Karlstads universitet. Fler lag än någonsin, drygt 20 stycken, har anmält sig till årets upplaga av tävlingen. Vi fick stänga anmälan i förtid eftersom vi inte kunde ta emot fler anmälningar.

 • 2018-11-01

  Matematisk modell kan förebygga slukhål

  Gamla avloppsledningar som går sönder är ett problem som kan orsaka stor skada. I värsta fall kan det läckande vattnet undergräva marken så att det bildas slukhål. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en modell för att beräkna ledningarnas nedbrytningsprocess. Något som är viktigt i valet av material för framtida avloppsledningar.

  Avloppsledningar måste fungera under många decennier och för att undvika onödigt höga underhålls- och ersättningskostnader måste man kunna uppskatta nedbrytningshastigheten innan nya typer tillverkas.

  – Här kan vi matematiker vara till stor nytta. Vi kan modellera betongen och nedbrytningsprocessen för att uppskatta nedbrytninghastigheten i avloppssystemet upp till 30 år, säger Arthur Vromans, doktorand i matematik vid Karlstads universitet.

@KAU

Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker samlas på Karlstads universitet: https://t.co/yC4Zghunhv