Nyheter

 • 2021-05-18

  Epigenetisk mekanism kan förklara hur plastkemikalie orsakar lägre IQ

  Plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karlstads universitet upptäckt. Mekanismen kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, ett samband samma forskargrupp tidigare sett. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

  – Vi har tidigare visat att bisfenol F, som förkortas BPF, kan associeras till barns kognitiva utveckling. Med den här studien kan vi nu börja förstå vilka biologiska mekanismer som förklarar ett sådant samband, vilket är unikt för en epidemiologisk studie, säger Carl Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för SELMA-studien som ligger till grund för denna undersökning.

 • 2021-05-12

  ”Möjligen”, ”troligen” och ”sannolikt” vanliga ord i journalistiken under pandemiåret

  Vetenskapsjournalistik, datajournalistik och vikten av att motarbeta desinformation var några av de ämnen som avklarades i det digitala Anderseminariet.

  Vad har hänt med journalistiken under pandemiåret? Upplägget för årets första Anderseminarium i journalistik bjöd på rapporter från en bransch som har gått på högvarv sedan covid-19 satte sina klor i hela vår värld.

 • 2021-05-10

  Tjänsteinnovationsdagen 2021: Vikten av innovation i en föränderlig tid

  Hur kan man stärka innovationskraften i sin verksamhet? Vad gör de som lyckas jämfört med sina konkurrenter och hur har pandemin påverkat arbetet? Vilket är Sveriges innovativaste företag? Om detta handlar Tjänsteinnovationsdagen 2021.

  Den 1 juni bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen 2021 där forskare och praktiker delar kunskaper och erfarenheter kring innovation och hållbar utveckling. 

 • 2021-05-10

  Silverplats till studenter vid juristprogrammet

  Johanna Frykenberger och Sofie Bäck, båda studenter vid juristprogrammet, kom på andra plats i riksfinalen Högsta domstolen.

  Den 5 maj hölls riksfinalen av Svenska juridiska mästerskapen i Högsta domstolen. Till bästa kärandelag utsågs Johanna Frykenberger och Sofie Bäck.

 • 2021-05-07

  Barnens eldsjäl blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

  Hur ska vi få barn och ungdomar att bli mer intresserade av sina studier under grundskoleåren? Carina Sild Lönroth har arbetat med den frågan sedan Näktergalen startade vid Malmö högskola 1997 – ett mentorprogram där universitetsstudenter stöttar och coachar elever i grundskolan. Nu utnämns Carina Sild Lönroth till hedersdoktor vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet 2021.

  Näktergalen är ett framgångskoncept som numera finns i hela Sverige samt även i andra delar av världen. Poängen är enkel – som student kan du bli mentor till barn i grundskolan, oavsett vilken utbildning du läser. Du träffar barnet/barnen regelbundet, hittar på kul och lärorika saker att göra tillsammans och lär dig något om dig själv. På så sätt får studenter möjlighet utveckla sin förmåga att leda men även att väcka intresse för utbildning genom att vara förebilder för barn och ungdomar som behöver extra stöd för att vända en negativ utveckling.

 • 2021-05-06

  Kombinationstjänster för ökad kvalitet i förskola, skola och lärarutbildning

  Karlstads universitet och Arvika kommun har tecknat ett samverkansavtal om kombinationstjänster inom förskola och skola. Kombinationstjänster genomförs inom ramen för ULF* och innebär att lektorer i kommunen ägnar delar av sin arbetstid åt praktikutvecklande forskning. Ambitionen är att öka kvaliteten i förskola, skola och lärarutbildning.

  Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, och Emma Nilsson, lektor inom förskoleverksamheten i Arvika kommun, har varsin kombinationstjänst. I samverkan med Karlstads universitet har de ringat in forskningsområden i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

@KAU

Epigenetisk mekanism kan förklara hur plastkemikalie orsakar lägre IQ, ny forskning från Karlstads universitet och… https://t.co/GjElEm9ees