Nyheter

 • 2019-04-25

  Förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas

  Det saknas idag viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enkätstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomfört bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet.

  De flesta lärare uppgav att de inte har organiserad tid för att samarbeta med sina kollegor kring planering och efterbearbetning av lektioner. Där det finns ett sådant samarbete är lärarna betydligt mer positiva till sin arbetsmiljö och sina möjligheter till planering och efterbearbetning. Många skolor arbetar inte systematiskt med att följa upp och anpassa lektionsinnehållet till var eleverna befinner sig. Det tyder på att grundläggande förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas.

 • 2019-04-24

  Universitetsstyrelsen: Hur påverkas affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet?

  Hur det ska undersökas fick universitetsstyrelsen idag veta mer om av professor Henrik Örnebring, föreståndare för The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, Node, vid Karlstads universitet. Det görs i forskningsprojektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet, som är under uppstart.

  - Det som är nytt är hur känslor och känslomässiga reaktioner på nyheter kan spridas, för-stärkas och förvrängas i det nya digitala medielandskapet, särskilt via plattformar som faktiskt explicit bygger på att användarna ska reagera i affekt och helst omedelbart, berättade Henrik Örnebring.

 • 2019-04-17

  Lars Järnström går i pension

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor.

  Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial. Målet med forskningen är bland annat att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser. Lars Järnström leder även forskarskolan VIPP, vilken han var med och startade. Vipp, som står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet med syftet att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

 • 2019-04-16

  Störst intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet

  Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning.

  - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, programledare för juristprogrammet, som är en del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Ämneslärarprogrammet har 1 295 sökande varav 342 i första hand. Det är en stor ökning som kan höra samman med den nya inriktningen mot skolans årskurs 7-9.

 • 2019-04-16

  UKÄ kritiserar förskollärarutbildningen på Karlstads universitet

  Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april.

  UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”. Vidare kritiserar UKÄ även flertalet självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

 • 2019-04-12

  Engelska skolan vinnare i Teknikåttan

  Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad.

  Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet. De främsta klasserna i varje regiontävlingen går vidare till riksfinalen i Lund.

  - Tävlingen är ett sätt att få unga att upptäcka hur roliga dessa områden är och få dem att vilja utforska mer, säger Inger Bran, projektledare på Karlstads universitet för Teknikåttan, Region Karlstad. Vi hoppas också att det ska stärka självförtroendet att våga testa uppfinningar och ta fram kreativa lösningar.

@KAU

Förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas: https://t.co/EsYgDyRlKP #skola