Nyheter

 • 2017-04-24

  Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet

  Den 20-21 april deltog forskarstudenter från Karlstads universitet i en internationell tävling i cybersäkerhet, arrangerat av den amerikanska tankesmedjan Atlantiska rådet. Tävlingen gick ut på att forskarstudenterna agerade rådgivare i internationella säkerhetsfrågor kopplade till krissituationer orsakade av cyberattacker.

  Tidigare i år vann laget, Dr Robot från Karlstads universitet, den nationella tävlingen Cyber Challenge 2017 arrangerat av bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Genom vinsten erbjöds laget finansiering och möjlighet att delta i den internationella varianten, Cyber 9/12 student challenge 2017. 

  Tävlade mot United States Military Academy
  Under två dagar tävlade Dr Robot mot 24 andra studentlag vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP). De andra lagen kom bland annat från United States Military Academy och University of Oxford.

 • 2017-04-21

  Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

  I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC, Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid.

  DAMOC, syftar till att utveckla masterutbildningar för universitet i Sydafrika och Tanzania med fokus på smarta elnät. I Sydafrika har arbetet med att utveckla smarta elnät redan påbörjats vilket också förväntas spridas till andra delar av Afrika. I Tanzania, till exempel, är det ett utpekat mål att tillhandahålla tillförlitlig el till ett rimligt pris för att skapa tillväxt och bekämpa fattigdom.

 • 2017-04-19

  Stort intresse för juristprogrammet

  8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet.

  - Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar. Riket i stort minskar men vi är ett av få universitet som har högre söksiffror jämfört med tidigare år, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

  Juristprogrammet som hör till Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har 640 sökande i första hand. Totalt har 4 029 personer sökt programmet.

 • 2017-04-13

  Svenska folket i fjällen

  Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen. Allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade. Det visar forskning från Karlstads universitet och Mittuniversitetet.

  Trenderna i vårt beteende ger fjällvärldens aktörer information om framtida möjligheter och utmaningar. Under tre års tid har forskare vid Mittuniversitetet och Karlstads universitet studerat beteendemönster och attityder hos besökare i de svenska fjällen. Som underlag för sina resultat har forskarna gjort uppföljningar av tidigare genomförda undersökningar. De har även analyserat beteendet på internet och i sociala medier.

 • 2017-04-12

  EU - en krisande 60-åring

  EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU. Magnus Lindh, statsvetare, varför är det så högljudda protester mot EU nu?

  -Det har alltid funnits kritiska röster om EU. EU betraktas som ett politiskt elitprojekt där legitimering av de politiska besluten sker i efterhand. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte så lyckat. Det innebär att så länge EU uppfattas leverera goda resultat så är stödet för EU högt, och omvänt. Under senare tid har EU:s nytta ifrågasatts i det offentliga samtalet vilket gör att kritiska röster höjs. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är lätt att skylla allt som går fel på EU, vilket tyvärr är en vanlig strategi bland nationella politiker.

 • 2017-04-12

  Två nya professorer i omvårdnad

  Maria Larsson och Agneta Anderzén Carlsson är två nya professorer vid ämnet Omvårdnad vid Karlstads universitet.

  Maria Larsson fick i januari anställning som professor i Omvårdnad. Hennes forskning har fokus på sjuksköterskeledd cancervård, symtom och symtomhantering hos patienter med cancer samt palliativ vård. Hon ser fram emot att i samverkan med Landstinget i Värmland bygga upp projekt kring dessa områden.

@KAU

Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet: https://t.co/oh8s2KJ3My