Nyheter

 • 2021-03-02

  Sittmöbler istället för eldskulpturer

  I pedagogisk verkstad kan man just nu se sittmöbler tillverkade av studenter på högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design. Kursen, som vanligtvis ingår i projektet Eldkonst, fick som så mycket annat finna nya former under pandemin. Och nya former är just vad studenterna skapat.

  - Temarubrik för årets projekt har varit Space - CloseDistance, säger Fredrik Näsholm, universitetsadjunkt i konst och bildgestaltning samt kursansvarig.

  I kursen, som heter Visuellt tänkande och gestaltning, är vanligtvis Eldkonst ett återkommande samarbetsprojekt, där även studenter som läser kurser inom musik och dans brukar ingå. Men med förändrade förutsättningar för samarbete och där genomförande av en publik föreställning ej var möjlig, utformades ett alternativt designprojekt.

 • 2021-03-01

  Oron för digital integritet ökar i spåren av pandemin

  Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala. Tolv procent säger sig ha blivit mer oroliga för hur deras information hanteras som en direkt följd av pandemin, enligt undersökningen.

  Resultaten visar en tydlig korrelation mellan ökad kunskap och oro. Andelen som är medvetna om att information samlas in och andelen som är oroliga för hur den hanteras har båda fördubblats sedan 2015.

 • 2021-02-26

  Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet.

  Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-24

  Vilka utmaningar möter offentliga organisationer i sin strävan att skapa samhällsnytta?

  Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”.

  Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning.
  - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar. Det är många olika aktörer, både privata och offentliga, som är med på olika nivåer och jag har tittat på om de kan prata med varandra på det sätt som behövs för att skapa den skattefinansierade samhällsnytta som de finns till för.

 • 2021-02-24

  Ersättningskemikalien BPF kan kopplas till barns kognitiva utveckling

  Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

  Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer. Därför finns det sedan 2011 ett förbud inom EU mot att använda BPA i exempelvis nappflaskor och barnleksaker. Den nu publicerade studien visar emellertid att även ersättningskemikalien BPF kan vara riskfylld.

@KAU

@mattiasreporter Hej! Det var ett mindre roligt betyg. Du får väldigt gärna berätta vad som har blivit tokigt och v… https://t.co/kZtriwNomI