Nyheter

 • 2019-10-15

  Matematik får stor donation från hedersdoktor

  Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik.

  – Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte. Medlen innebär att våra matematikstudenter nu i större utsträckning kan delta i internationella konferenser och åka på forskningsresor till andra lärosäten utomlands.

 • 2019-10-15

  Rekommendationer och beröm i Treklöverns rapport för kluster 3

  Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte. Vid Karlstads universitet handlar det om sociologi, arbetsvetenskap och genusvetenskap.

  Samtliga huvudområden har examensrätt på både grundnivå och avancerad nivå, även om fokus ligger på kandidatexamen, och i huvudsak olika programexamina. Bedömargruppen ser dock en gemensam utmaning när det handlar om utbildning på avancerad nivå. Studentunderlaget är lågt då få studenter går vidare från grundnivå till avancerad nivå, oavsett ämnesinriktning. Bedömargruppen råder samtliga huvudområden att göra en översyn av utbildningsvägarna för magister- och masternivå för att komma till rätta med den låga genomströmningen.

 • 2019-10-14

  En sommar i Tokyo

  En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology.

  - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen. Det är mycket varmt och fuktigt under regnperioden på sommaren, och det regnar cirka 85 procent av tiden så jag hade inte många soldagar där.

 • 2019-10-13

  Hållbar akademisk högtid firades på Karlstads universitet

  Under Akademisk högtid 2019 installerades sju professorer och 23 doktorer promoverades. Dessutom fick hedersdoktorerna Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh sina hattar och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Temat för årets högtid var hållbarhet. English version below.

  Högtidsdagen som inföll den 11 oktober började med att de sju professorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Årets hedersdoktorer Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh deltog i ett samtal som leddes av Martin Grimberg Löfgren.
  - Jag är stolt, sa Sture Nordh. Det gör mig glad att det är mitt arbete för ett förbättrat arbetsliv och för resurser till forskningen om arbetslivet som uppmärksammas av Karlstads universitet. En av de största hållbarhetsutmaningarna inför framtiden gäller arbetslivet.

 • 2019-10-10

  De är Karlstads bästa programmerare

  Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff, Klara Jonsson och Sigrid Österling Sicking, alla från Altran, vunnit med fem lösta uppgifter.

  För tredje gången sedan tävlingen startade 2012 ingick Dan Wolff i det vinnande laget.

  – Det verkar som att min taktik funkar, att snabbt hitta och lösa de enklaste uppgifterna och att inte fastna för länge på en uppgift, säger Dan Wolff.
  – Det är roligt med den här typen av uppgifter och själva tävlingsmomentet gör att det blir en extra utmaning, att man anstränger sig lite extra. Dessutom är tävlingen ett trevligt sätt att träffa andra som gillar programmering. Även om man tävlar mot varandra så känns det som att man tävlar tillsammans.

 • 2019-10-10

  Ökad handlingskraft genom en regeringsnära utvecklingsmiljö

  En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek. Det är en idé som utvecklas i en ny rapport av forskare från Karlstads universitet och Örebro universitet – en rapport som tydligt påverkat det förslag som Tillitsdelegationen lämnar till regeringen idag.

  Integration av nyanlända, tågens punktlighet, tillgång till läkemedel på landets apotek och minskad brottslighet. Det är några exempel på samhällsutmaningar, där flera myndigheter och departement har ansvaret för att finna lösningar. När många aktörer är inblandade finns även risk för att frågor hamnar mellan stolarna och att resurser inte alltid fungerar väl tillsammans.

@KAU

Hedersdoktorerna Sture Nordh och Karin Sjöberg Wallby pratar om livslångt lärande i samarbete med andra, vilket led… https://t.co/QWxhpbqpF6