Nyheter

 • 2019-10-16

  Flest sökande till socionomprogrammet vid Karlstads universitet

  Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand.

  - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett. Arbetsmarknaden är god och vår ambition är att på bästa sätt förbereda våra studenter för den kommande yrkesutövningen inom välfärdsområdet, säger Hans Ovall, programledare.

  Totalt har 3 887 personer sökt till vårterminens program och fristående kurser vid Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning med nästan 0,7 procent sedan förra hösten då 3 861 personer sökte.

 • 2019-10-16

  1126 personer skriver högskoleprovet på söndag

  Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål.

  1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om.

  - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet. Det är en bra möjlighet för att kunna söka sig vidare till universitetsstudier, säger Helena Pallin, avdelningschef för avdelningen för utbildningsstöd vid Karlstads universitet.

  Antal deltagare i Värmland och norra Dalsland
  Arvika 120
  Åmål 102
  Karlstad 729
  Kristinehamn 93
  Torsby 82
  Summa 1126

 • 2019-10-15

  Matematik får stor donation från hedersdoktor

  Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik.

  – Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte. Medlen innebär att våra matematikstudenter nu i större utsträckning kan delta i internationella konferenser och åka på forskningsresor till andra lärosäten utomlands.

 • 2019-10-15

  Rekommendationer och beröm i Treklöverns rapport för kluster 3

  Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte. Vid Karlstads universitet handlar det om sociologi, arbetsvetenskap och genusvetenskap.

  Samtliga huvudområden har examensrätt på både grundnivå och avancerad nivå, även om fokus ligger på kandidatexamen, och i huvudsak olika programexamina. Bedömargruppen ser dock en gemensam utmaning när det handlar om utbildning på avancerad nivå. Studentunderlaget är lågt då få studenter går vidare från grundnivå till avancerad nivå, oavsett ämnesinriktning. Bedömargruppen råder samtliga huvudområden att göra en översyn av utbildningsvägarna för magister- och masternivå för att komma till rätta med den låga genomströmningen.

 • 2019-10-14

  En sommar i Tokyo

  En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology.

  - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen. Det är mycket varmt och fuktigt under regnperioden på sommaren, och det regnar cirka 85 procent av tiden så jag hade inte många soldagar där.

 • 2019-10-13

  Hållbar akademisk högtid firades på Karlstads universitet

  Under Akademisk högtid 2019 installerades sju professorer och 23 doktorer promoverades. Dessutom fick hedersdoktorerna Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh sina hattar och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Temat för årets högtid var hållbarhet. English version below.

  Högtidsdagen som inföll den 11 oktober började med att de sju professorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Årets hedersdoktorer Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh deltog i ett samtal som leddes av Martin Grimberg Löfgren.
  - Jag är stolt, sa Sture Nordh. Det gör mig glad att det är mitt arbete för ett förbättrat arbetsliv och för resurser till forskningen om arbetslivet som uppmärksammas av Karlstads universitet. En av de största hållbarhetsutmaningarna inför framtiden gäller arbetslivet.

@KAU

Flest sökande till socionomprogrammet vid Karlstads universitet: https://t.co/qfwcvoh8HC