Nyheter

 • 2019-04-17

  Lars Järnström går i pension

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor.

  Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial. Målet med forskningen är bland annat att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser. Lars Järnström leder även forskarskolan VIPP, vilken han var med och startade. Vipp, som står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet med syftet att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

 • 2019-04-16

  Störst intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet

  Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning.

  - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, programledare för juristprogrammet, som är en del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Ämneslärarprogrammet har 1 295 sökande varav 342 i första hand. Det är en stor ökning som kan höra samman med den nya inriktningen mot skolans årskurs 7-9.

 • 2019-04-16

  UKÄ kritiserar förskollärarutbildningen på Karlstads universitet

  Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april.

  UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”. Vidare kritiserar UKÄ även flertalet självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

 • 2019-04-12

  Engelska skolan vinnare i Teknikåttan

  Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad.

  Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet. De främsta klasserna i varje regiontävlingen går vidare till riksfinalen i Lund.

  - Tävlingen är ett sätt att få unga att upptäcka hur roliga dessa områden är och få dem att vilja utforska mer, säger Inger Bran, projektledare på Karlstads universitet för Teknikåttan, Region Karlstad. Vi hoppas också att det ska stärka självförtroendet att våga testa uppfinningar och ta fram kreativa lösningar.

 • 2019-04-09

  Hur står det egentligen till med våra äldre?

  Vi människor lever numera allt längre. Frågan är om vi behöver ha en konvention som talar om hur samhället bör och ska ta hand om våra äldre? Konferensen Hälsa hela livet – om psykisk hälsa, ensamhet och beroendeproblematik gjorde det tydligt att svaret är nej. Det finns redan en universell konvention för mänskliga rättigheter och den gäller under hela människans liv. Något som många gånger glöms bort.

  Oftast är pensionärer ganska aktiva idag och många försöker förverkliga sina drömmar på ålderns höst då arbetslivet är över. Men hur mår egentligen äldre människor? Känner de sig nöjda med livet? Det ville arrangörerna FOU Välfärd Värmland och Region Värmland resonera kring. Den välbesökta konferensen, där de flesta deltagarna jobbade inom äldreomsorg, visade en mörkare sida av pensionärslivet som kan vara bra att veta för nära och kära samt de som arbetar med äldre människor.

 • 2019-04-03

  Lyckad första träff i mentorprogrammet

  Nu är mentorprogrammet 2019 igång på Karlstads universitet. Adepter och mentorer har träffats för första gången. Det är 28 stycken par som är igång. Daniel Karlsson studerar teknisk fysik på fjärde året och Henrik Jackman arbetar på Cell Impact som tillverkar flödesplattor till bränsleceller. De är ett av paren.

  - Jag ser en framtid där jag jobbar som ingenjör och vill få reda på mer om hur det funkar i arbetslivet. Det är orsaken till att jag ansökte om att få en mentor. Det var intressant att träffa Henrik och det kändes bra, så jag hoppas på ett spännande år tillsammans, säger Daniel Karlsson.

@KAU

Störst intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet: https://t.co/SlbdzlX3Cq