Nyheter

 • 2018-04-17

  Stort intresse för ny lärarutbildning i höst

  Intresset för höstens nya sätt att utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet är stort. 193 personer, varav 110 i första hand, har sökt till de 30 utbildningsplatserna på den nya utbildningen.

  Det nya Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6 vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Studenten arbetar i en kommun tre dagar i veckan och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Totalt har 193 personer sökt denna utbildning och de sökande finns representerade i samtliga medverkande kommuner. 110 av dessa har sökt i första hand. Flest sökande har Lindesberg och Hammarö kommuner.

 • 2018-04-17

  Ellen Moons skriver in sig i Kungl. Vetenskapsakademien

  Nu har Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, skrivit in sig i Kungl. Vetenskapsakademien som ledamot. Vid en ceremoni introducerades ett tiotal nya ledamöter och därefter följde en högtidssammankomst i Konserthuset.

  - De nya ledamöterna, samlades i torsdags och introducerades i den fina sammanträdessalen på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm, säger Ellen Moons. Salen är riktigt imponerande, med väggarna täckta av tavlor med porträtt av tidigare akademiledamöter, från de första som startade vetenskapsakademin 1739, såsom Carl von Linné och Johan Ahlströmer, till de mer nutida.

 • 2018-04-17

  Involverade medarbetare bidrar till bättre tjänster

  Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster. Det visar en ny avhandling från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Jenny Karlsson, nybliven doktor i företagsekonomi vid CTF, har studerat tjänsteinnovation och värdeskapandeprocesser ur ett medarbetarperspektiv med hjälp av intervjuer, observationer och innovationsgruppsarbete inom privat och offentlig sektor. Syftet är att skapa en förståelse för medarbetarnas bidrag vid utveckling och implementering av tjänster.

  Brygga mellan organisation och kund
  Företag och organisationer har länge fokuserat på kundens roll vid tjänsteinnovation. En grupp som ofta glöms bort är medarbetarna - de som ska utföra och förmedla tjänsten.

 • 2018-04-16

  Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier

  Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för.

  - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Risker orsakade av extremt väder kan drabba stora områden eller mer avgränsat i städer. Det kan vara snabba och det kan vara långsamma förlopp med olika svåra konsekvenser. Det krävs bidrag från många olika vetenskapliga områden för att få en bra förståelse.

 • 2018-04-16

  Karlstadprofessor ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd

  Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden.

  Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen leds av myndighetschef Gunilla Paulsson Lindberg. Vid myndigheten finns en disciplinnämnd, som avgör ärenden som kan leda till att en mäklare varnas eller blir av med sin registrering samt ärenden som är av principiellt intresse.

 • 2018-04-13

  Risken att dö under långlopp är lägst i Sverige

  En studie från CPS, Centrum för personsäkerhet, på Karlstads universitet visar att risken av dö under långdistanslopp i Sverige mellan åren 2007 och 2016 är mycket låg jämfört med tidigare studier.

  Löpning har blivit allt mer populärt i Sverige. Under det senaste årtiondet har intresset för att springa långt, såsom maraton, fått en ökad popularitet. Att springa ett långlopp är en stor utmaning och att fullfölja loppet är en lika stor prestation. Det gäller dock att ha respekt för distansen, och det är viktigt att veta att man är ordentligt tränad och förberedd när man ställer sig på startlinjen.

@KAU

Risken att dö under långlopp är lägst i Sverige visar ny studie vid Karlstads universitet: https://t.co/6oGTmAabVi