Nyheter

 • 2017-09-18

  Ledande journalistikforskare ny gästprofessor

  Barbie Zelizer är en av världens ledande journalistikforskare och har bland annat skrivit böcker om bildjournalistik i krig och konflikter. Nu är hon ny gästprofessor i Globala mediestudier vid Karlstads universitet. Professor Zelizer kommer under läsåret att medverka i undervisning, forskning och vid höstens Anderseminarium i journalistik.

  Barbie Zelizer är föreståndare för forskningsmiljön Scholars Program in Culture and Communication vid Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Hon har själv tidigare arbetat som journalist och fokuserar sin forskning på journalistikens makt, dess kollektiva minne och de bilder av konflikter och krig som journalistiken förmedlar. Hon har skrivit flera böcker, bland annat "What journalism can be" som utkom i år och den uppmärksammade "About to Die: How News Images Move the Public" som kom ut 2010.

 • 2017-09-11

  Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

  Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

  Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter numera i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

 • 2017-09-11

  Storfirande när Universitetsfilialen i Karlstad fyllde 50!

  Den 8 september 1967 invigdes Universitetsfilialen i Karlstad. Idag, 50 år senare hölls en jubileumsceremoni i universitetets aula med ett gediget program.

  Knappt 500 studenter skrev in sig under Universitetsfilialens första läsår för att läsa något eller några av de sex ämnen som erbjöds. Idag var cirka 170 av dem på plats i Aula Magna för att delta vid firandet av Universitetsfilialen i Karlstads 50-årsjubileum.

 • 2017-09-08

  Kliniskt träningscenter omvårdnad invigt

  Nu är det högteknologiska kliniska träningscentret (KTC) på ämnet omvårdnad invigt. Det innebär att sjuksköterskestudenterna får träna i riktiga vårdrum med avancerade vårddockor som patienter. Det kliniska träningscentret ökar kvalitén och förbereder sjuksköterskestudenter på ett verklighetstroget sätt inför den verksamhetsförlagda utbildningen och kommande yrkesliv.

  - Det här är ytterligare en kvalitetssäkring för sjuksköterskeutbildningarna som jag är mycket stolt över att vi fått möjlighet att utveckla, säger Helen Hjalmarsson, prefekt på Institutionen för hälsovetenskaper. Den akademiska plattformen i detta kliniska träningscenter utgörs av stark yrkeskompetens, evidensbaserade metoder samt pågående forskningsprojekt.

  - Det här är en satsning som ger vårt universitet ytterligare lite spets, säger Thomas Blom, prorektor.

 • 2017-09-08

  Danskt-svenskt skattenätverk diskuterade fast etableringsställe

  Frågan om fast etableringsställe var i fokus för årets upplaga av Danskt-svenskt skattenätverks konferens, som för första gången hölls i Karlstad. Fast etableringsställe är en viktig fråga i det internationella samarbetet med hur inkomster från företagskoncerner ska fördelas till olika länder. Forskare från båda sidor sundet vände och vred på problematiken och jämförde lagstiftning och praxis i de båda länderna.

  Om ett utländskt företag bedriver verksamhet i Sverige ska deras inkomst i den verksamheten allokeras i till ett fast driftställe i Sverige, och därmed också bilda underlag för den skatt som ska betalas i Sverige. Vice versa gäller för svenska företags verksamhet i utlandet.

  - Vi diskuterade gränsdragningen för vad som anses bilda ett fast driftställe, både vid inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen. Det var många forskare som bidrog med olika synpunkter i frågan, berättar Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan och arrangör av nätverksträffen.

 • 2017-09-06

  Biokol effektiviserar avloppsrening

  På Karlstads universitet pågår forskning om användning av biokol för effektivare avloppsrening vid massa- och pappersbruk. Förhoppningen är att producera mer biogas samtidigt som effektivare rening sparar energi.

  - Projektet syftar till att förbättra avloppsreningen vad gäller energibalans och reningseffektivitet, säger Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.

  Hög energiåtgång för att klara utsläppskrav
  Luftning är den mest energikrävande operationen inom vattenreningen. Processen producerar också stora mängder bioslam, som är svårt att avvattna och försämrar möjligheten till förbränning. Massa- och pappersbruk har ett poröst slam med långsam sedimentation vilket gör det svårt för bruken att klara utsläppskraven.

@KAU

En av världens ledande journalistikforskare är ny gästprofessor i globala mediestudier. Välkommen hit, @bzelizer!
https://t.co/jyv7gvD58L