Nyheter

 • 2019-02-15

  Karlstads universitet medverkar i två nya EU-projekt för att riskvärdera kemikalier

  Karlstads universitet deltar i internationella forskarnätverk för två EU-projekt som blivit beviljade drygt 130 miljoner. Båda projekten handlar om att utveckla bättre metoder för att identifiera kemikalier som kan störa människans hormonsystem.

  I de båda beviljade projekten kommer ämnet Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet att ansvara för humanrelevansen, det vill säga säkerställa att de nya metoderna mäter något som har betydelse för hälsa och utveckling hos människan.

  - Det kan vi göra till följd av den stora databas vi har inom SELMA-studien, säger professor Carl-Gustaf Bornehag, deltagare i EU-projekten och projektledare för SELMA-studien som följer omkring 2000 barn från tidig graviditet över förlossning och upp i skolåldern.

 • 2019-02-13

  Nordens största pianotävling på Musikhögskolan Ingesund

  19-24 februari utspelar sig Nordic Piano Competition, Nordens största tävling för klassiska pianister, i Arvika. Det är nionde upplagan, och andra gången som Musikhögskolan Ingesund står värd. På finaldagen spelar tre finalister med Wermland Operas orkester under ledning av Johannes Gustavsson.

  Nordic Piano Competition har fått stor uppmärksamhet i omvärlden. Den livestreamas på internet och Sveriges Radio P2 kommer att livesända finalen i sin helhet. Tävlingen kom till för att väcka intresset för pianokultur i Norden, särskilt hos en ung publik.

  Under tävlingsveckan på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, kommer nordens bästa unga pianosolister att testas i flera utslagsrundor och till sist en final som spelas med Wermland Operas orkester och dirigent Johannes Gustavsson.

 • 2019-02-13

  ”Jämställdhetsstatistiken inkluderar inte alla”

  Det säger Clary Krekula, professor i sociologi, vid Karlstads universitet. Hon forskar om åldrande, jämställdhet och organisationer. Den 20 februari berättar hon om sin forskning i seminarieserien Möt en forskare, som är öppen för allmänheten.

  - När vi pratar om äldre pratar vi ofta om äldreomsorg, inget mer, men åldrande är mycket mer. Jag skulle gärna se att äldreomsorg är en del av äldrepolitiken, men inte allt, säger Clary Krekula.

  Hon forskar om ålder och vilka föreställningar som finns, om vad som passar sig och inte passar sig. Just nu handlar det mycket om ålder i organisationer.

 • 2019-02-13

  Kurs för nyanlända ungdomar inte anpassad till verkligheten

  I Sverige erbjuds nyanlända ungdomar, 16–19 år, en kurs som ska vara förberedande för studier i den svenska gymnasieskolan. En avhandling visar emellertid att pedagogerna inte har möjlighet att lära ut det som står i läroplanen då förutsättningarna i verkligheten inte gör det möjligt. Författaren menar att en tidig introduktionskurs till det svenska samhället skulle förbereda ungdomarna för kommande studier på svenskt gymnasium och samtidigt bidra till ökad integration.

  Enligt lag har kommuner ett ansvar att erbjuda nyanlända, 18 - 65 år, som är folkbokförda i kommunen en kurs i samhällsorientering. Kursen ska ge förståelse för det svenska samhället i syfte att underlätta för nyanlända att etablera sig i arbetslivet och samhället.

 • 2019-02-12

  Ökad medvetenhet om hållbar utveckling?

  Utbildning för hållbar utveckling för elever i grund- och gymnasieskolan är en viktig del av kunskapsöverföringen över hela världen och har varit det i två decennier. Syftet är att stärka kompetensen och få människor att agera för en hållbar utveckling. Avhandlingen ”Student sustainability consciousness” av Daniel Olsson, doktorand i biologi vid Karlstads universitet, handlar om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan.

  Utbildning för hållbar utveckling fungerar
  - Ett av de viktigare resultaten i avhandlingen är att vi nu vet att det som beskrivs teoretiskt i forskning och policydokument kring utbildning för hållbar utveckling fungerar, bara eleverna verkligen får uppleva det i undervisningen, säger Daniel Olsson.

 • 2019-02-11

  Hotspot 2019 är större än någonsin

  Över 120 monterplatser har skapats för att så många arbetsgivare som möjligt ska få träffa studenter på Karlstads universitets jobbmässa den 13 februari. För att matchningen mellan studenter och arbetsgivare ska bli ännu bättre har utställarna i år angett vilka globala hållbarhetsmål de fokuserar på.

  - Många studenter, som framtida arbetstagare, vill få en tydlig bild av utställarnas arbete med hållbarhet. Vi har uppmanat utställarna att presentera vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål de fokuserar på, för att utveckla matchningen, vilket är syftet med Hotspot, säger Cindy Bråtenfeldt, projektledare, Karlstads universitet.

  Hotspot är viktig
  Hotspot är en viktig jobbmässa för många branscher. Den är hela universitetets angelägenhet då studenter från alla program och utbildningar har möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

@KAU

Karlstads universitet medverkar i två nya EU-projekt för att riskvärdera kemikalier: https://t.co/SQC1yGAKTh #forskning