Nyheter

 • 2018-11-22

  Rapport om omotiverade skillnader inom barn- och ungdomsvård

  Idag publicerar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om omotiverade skillnader för pojkar och flickor för att få hjälp inom den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten är baserad på en forskningsstudie som planerats, genomförts och sammanställts av Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet.

  Barn och unga som far illa tillhör en av samhällets mest utsatta grupper. Det kan handla om barn och unga som far illa på grund av förhållanden i hemmet eller på grund av sitt egna riskfyllda beteende. Dessa barn och unga kan vara i en situation som utgör en omedelbar fara för barnet men de löper också större risk än andra barn att utveckla ohälsa, få svårigheter i relationer, hamna efter i skolan och att längre fram ha större svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

 • 2018-11-21

  SELMA-dagen 2018 – med forskningen i fokus

  Lördagen den 24 november är det dags för årets SELMA-dag på Karlstads universitet. Studien har hittills handlat om att samla in data, och nu börjar resultat komma fram och det har tillkommit mer finansiering till exempelvis kostvanor, kemikalier och riskvärdering. Kom och lyssna och diskutera med forskarna i studien.

  Ett evenemang för hela familjen
  Vid årets SELMA-dag kommer forskare att berätta om nya resultat som kommit fram i studien. Det kommer även finnas en utställning med vetenskapliga posters med mera, där forskningen och resultaten presenteras. Det kommer även att finnas möjlighet att prata med och ställa frågor till forskarna.

 • 2018-11-16

  Karlstadsstudent prisas för bästa examensarbete

  Grattis Sofia Helgen, tidigare student vid Grundskollärarprogrammet - Förskoleklass till årskurs 3, här vid universitetet! Du har vunnit pris för årets bästa matematikdidaktiska examensarbete. Hur glad är du?

  – Jag är jättejätteglad! Jag visste inte ens att jag var nominerad så jag blev väldigt överraskad när jag fick mejlet med att jag vunnit.

 • 2018-11-16

  Forskare ska bidra till säkrare användning av molntjänster

  Många företag använder sig av molntjänster för att analysera stora mängder data, men det innebär att företagen tappar kontrollen över datan och att den personliga integriteten inte värnas. Ett nytt europeiskt innovationsprojekt med forskare från Karlstads universitet ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt. Syftet är att höja företagens säkerhet och värna om individers integritet vid molntjänstanvändning för dataanalys.

  Platform for Privacy preserving data Analytics, förkortat PAPAYA, är ett europeiskt innovationsprojekt som ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt. Detta genom att plattformen inte har direkt tillgång till den data som ska analyseras. Resultatet – en ny typ av molntjänst som erbjuder en helt säker analys av känsliga data som person- och patientuppgifter.

  Efterfrågan på säkra tjänster för analys är stor, särskilt efter införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer höga krav på integritetsskydd.

 • 2018-11-15

  Karlstads universitet del av storsatsning på utveckling av digitala hälsotjänster

  Målet är att göra det lätt för alla invånare att förebygga ohälsa och att få stöd i hälsofrågor när det behövs. I hårdast tänkbara konkurrens är Värmland vinnare i Vinnovas Vinnväxt-tävling för satsningen DigitalWell Arena. Det handlar om en tioårig satsning som omfattar 148 miljoner kronor för att bygga en miljö där framtidens digitala hälsotjänster ska utvecklas, med utgångspunkt i invånarnas utmaningar.

  Genom Akademin för smart specialisering och Vinnova tillfaller cirka 26 miljoner Karlstads universitet i den första treåriga fasen. Forskargrupperna Datavetenskap, Centrum för tjänsteforskning, Omvårdnad, Centrum för genusforskning samt Grants and Innovation office får del av medlen.

  - Det känns väldigt bra att vi som universitet kan vara med och utveckla välfärden med vår framstående forskning. Min bedömning är att det också kommer gynna rekryteringen till våra forskargrupper, säger rektor Johan Sterte.

 • 2018-11-15

  Cellulosaworkshop samlade representanter från akademi och näringsliv

  The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder.

  - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.

  Varannan gång hålls mötet i Karlstad och varannan gång i Örnsköldsvik/ Umeå och denna gång var det alltså Karlstad och Karlstads universitet som var värduniversitet.

@KAU

RT @pressformas: 120 miljoner till #forskning för giftfri miljö! De som får dela på pengarna är @Stockholms_univ @KAU @Lundsuni @_SLU @karo…