Nyheter

 • 2016-12-08

  Information till nyantagna studenter

  Tekniskt fel gör att välkomstinformation till nya studenter för tillfället inte är tillgänglig.

  Idag, den 8 december, har sökande till Karlstads universitet fått antagningsbesked. På grund av ett tekniskt fel kan antagna studenter inte läsa hela eller delar av välkomstinformationen. Vi felsöker och uppdaterar denna information så snart problemet är löst.

 • 2016-12-08

  5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling

  Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling. Energimyndigheten är projektets huvudfinansiär.

  I projektet ska forskarna Lars E Olsson och Margareta Friman verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap och utveckla metoder för energieffektivt resande. Projektet finansieras av Energimyndigheten under de kommande tre åren.

 • 2016-12-08

  Lars-Gunnar Engström ny ledamot i FoU Välfärd Värmland

  Under hösten har Lars-Gunnar Engström tillträtt som ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland. Han är lektor i socialt arbete tillika programledare för socionomprogrammet och ser klara fördelar med den nära kopplingen mellan kommunernas verksamhet och universitetets utbildning och forskning.

  FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet. Uppdraget är att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter i Värmland. FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän: Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland.

 • 2016-12-07

  Skärmen och verkligheten - två världar som smälter samman

  Hör du till dem som lever med mobilen som en förlängning av dig själv – eller förfasas du av skärmens ständiga närvaro i människors liv? Malte Hagener, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Kulturvetenskapliga Forskargruppen, KuFo, studerar vår relation till bilden och skärmen. På måndag håller han en öppen föreläsning i ämnet.

  Varje år sedan 2000 listar Institutet för språk och folkminne nya svenska ord som blivit populära under det gångna året. Ord som ”faktaresistens”, ”fuldelning” och ”triggervarning” har på så vis uppmärksammats. 2012 dök ordet ”köttrymden” upp på listan, ett ord som betecknar det som inte är cyberrymden – i sig ett ord som börjar få ett dammlager på sig. "Köttrymden" försvann fort, kanske för att de två världarna är på väg att smälta samman.

 • 2016-12-07

  Processer och produkter för en hållbar bioekonomi

  Under två dagar gjorde en delegation från Näringsdepartementet en studieresa i Värmland med temat en hållbar bioekonomi. På Karlstads universitet presenterade forskare från Pro2BE, Processes and Products for a circular BioEconomy, och CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, sin forskning, även genusforskningen och tjänsteforskningen togs upp.

  - Värmland har under det senaste året profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering i allmänhet och i synnerhet inom skoglig bioekonomi, samarbete mellan region och universitet samt genom att ha integrerat ett genusperspektiv i smart specialisering, säger Anders Olsson, strateg på Region Värmland som var värd för besöket.

 • 2016-12-06

  Klart med ny campusplan

  Under hösten 2015 och våren 2016 har en ny campusplan för Karlstads universitet tagits fram. Campusplanen utgår från en gemensam vision av ett framtida campus år 2030.

  Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv för att knyta detta närmare akademin. På så sätt ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

@KAU

Tekniskt fel gör att välkomstinformation till nya studenter för tillfället inte är tillgänglig: https://t.co/nVGmpJhfrw.

@KAU

RT @Lyckolars: Nu startar vi nytt #Samot projekt från @Energi_mynd om motivation och arbetspendling med @FrimanSAMOT @CTFse @kau https://t.…