Nyheter

 • 2017-03-29

  Stora skillnader för engelskans muntliga nationella prov

  En ny studie från Karlstads universitet visar att det är stora skillnader mellan olika skolor vad gäller förutsättningar för att genomföra det muntliga nationella provet i engelska i årskurs 9. I praktiken genomförs det på helt olika sätt, trots att de nationella proven ska bidra till likvärdig bedömning.

  Erica Sandlund och Pia Sundqvist, båda docenter i engelska vid Karlstads universitet, har under de senaste fyra åren forskat om nationella prov. De har fokuserat på provet i nian och den muntliga delen i engelska. Där är eleverna indelade i par eller smågrupper och förväntas samtala om en mängd olika ämnen. Läraren sitter med under provet och ansvarar för att bedöma varje elevs prov.

 • 2017-03-29

  Karlstads universitet ger expertråd till regeringen

  Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP). Björn Åstrand är också gymnasieminister Anna Ekströms bisittare under ISTP.

  ISTP som i år arrangeras i Edinburgh 29-31 mars, är en internationell mötesplats för utbildningsministrar, skolministrar och de nationella lärarfackens ordföranden.

  - ISTP är en viktig mötesplats för diskussioner om hur samhället på bästa sätt utvecklar skolan genom att stödja lärarprofessionens utveckling. En central fråga internationellt och även för oss i Sverige är hur man på bästa sätt kan stödja lärarnas kompetensutveckling under hela yrkeslivet, säger Björn Åstrand.

  Björn Åstrand är regeringens expert för andra året i rad.

 • 2017-03-28

  Så påverkas du av din middagsdejt

  Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat. Män blir istället mer benägna att köpa dyr mat och dryck. Detta visar en ny studie av Tobias Otterbring vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  – Vid köpsituationer påverkas vi av många olika faktorer, ofta utan att vi ens själva är medvetna om det. I den här studien ville jag undersöka hur närvaron av fysiskt attraktiva personer påverkar vilka menyval vi är villiga att spendera pengar på och om det finns några könsspecifika skillnader, säger Tobias Otterbring, forskarstuderande i psykologi.

 • 2017-03-24

  Internationella perspektiv på regional utveckling

  Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar?

  Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling. Föreläsningar varvades med forskarworkshopar, runda-bordssamtal – och speed dating för forskare.

 • 2017-03-23

  Nätverket som bevarar akademiska högtidstraditioner

  Svenska akademiska högtidskonventet består av ansvariga för Akademisk högtid vid högskolor och universitet runt om i landet. Inom nätverket utbyts kunskap och frågor kring akademiska ceremonier och högtider – traditioner som har sina rötter i medeltiden. I dagarna samlades kollegiet till sitt årsmöte, den här gången vid Karlstads universitet.

  Svenska akademiska högtidskonventet har varit verksamt i cirka 25 år.
  Inom nätverket utbyts kunskap och frågor kring akademiska ceremonier och högtider – traditioner som har sina rötter i medeltiden då de första universiteten började växa fram. Svenska akademiska högtidskonventet värnar om dessa traditioner och att de ska, så långt det är möjligt, bevaras vid respektive lärosäte.

  Många samlade i Karlstad
  På årsmötet i Karlstad, som arrangerades i samarbete med Örebro universitet, deltog ett 20-tal lärosäten från norr till söder.

 • 2017-03-22

  Karlstadprofessor i råd för forskning om rasism

  Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, har blivit invald i det vetenskapliga rådet för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

  Det är det nybildade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, vid Uppsala universitet som bett Mekonnen Tesfahuney att sitta med i den nordiska delen av det vetenskapliga råd som är knutet till centrumbildningen.

@KAU

RT @kdstudentkar: Kårvalsveckan är här. Gör din röst hörd! https://t.co/xYM74kYq3J https://t.co/SwhAiVxitK