Nyheter

 • 2018-10-23

  Utökad skrivhandledning till studenter

  Karlstads universitet har utökat sin skrivhandledning till studenter med 150 procent för att förbättra studenternas akademiska skrivande. Numera finns skrivhandledning i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

  - Alla kan förbättra sitt akademiska skrivande. Man ska kunna ta hjälp var man än befinner sig, vilken nivå man än är på. Och det är smart att ta hjälp i tid, säger skrivhandledaren Louise Alvarsson.

 • 2018-10-22

  Årets höstkonferens med fokus på politisk instabilitet

  "Ett politiskt system i förändring - mot ökad instabilitet" är titeln på årets höstkonferens i statsvetenskap. Som vanligt medverkar flera kunniga statsvetare från Sverige och Norge, liksom politiker på kommunal och regional nivå.

  Höstens tema rör det politiska systemet och den instabilitet som råder. Både i Sverige och internationellt är mönstret att tidigare stora och dominerande partier gradvis försvagas. I Tyskland tar det fem månader efter ett val att skapa en koalition på skakig grund. I Sverige har vi ännu inte, nära sex veckor efter valet, en ny regering på plats.

 • 2018-10-21

  Universitetet firade Akademisk högtid/Karlstad University’s Academic Celebration

  Under årets Akademisk högtid den 19 oktober installerades sex professorer och hedersdoktor Victoria Svanberg fick sin hatt. Dessutom promoverades 16 doktorer och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. English version below

  Festdagen började med att de sex professorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Det skedde i miniföreläsningar på Karlstad CCC. Temat för årets högtid var mellanrummet. Årets hedersdoktor, Victoria Svanberg, delägare i Nya Wermlands-Tidningen och ledamot i Anderstiftelsen, deltog i ett panelsamtal tillsammans med Per Kristensson, Centrum för tjänsteforskning, CTF, och Erika Hellekant Rowe, medie- och kommunikationsvetenskap.

 • 2018-10-19

  Karlstads bästa programmerare är korade

  Den 6 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff från Altran, Marcus Söder från Sogeti och Niclas Fredriksson, student inom datavetenskap vid Karlstads universitet, vunnit med fyra lösta uppgifter.

  – Det var mycket roligt att vara med, säger Marcus Söder från Sogeti. Eftersom det var min första tävling var det bra att vara i samma lag som Dan som varit med tidigare. Det gjorde att vi kunde hoppa över många nybörjarmisstag och direkt fokusera på problemlösningen tillsammans.

  Tio lag med max tre deltagare fick elva programmeringsproblem av varierande svårighetsgrad att lösa på fem timmar. Till sin hjälp hade de endast en dator, litteratur och så de egna kunskaperna.

 • 2018-10-18

  Lyckad nationell konferens om verksamhetsförlagd utbildning för vårdutbildningar

  Dagens och framtidens vård ställer allt högre krav på välutbildade och kompetenta sjuksköterskor som på ett patientsäkert sätt kan möta patienter med komplexa vårdbehov i ett allt högre tempo och med minskade resurser. Pedagogiska modeller och organisationen av studenternas VFU, verksamhetsförlagd utbildning, behöver utvecklas för att tillgängliga personella och strukturella resurser ska kunna användas effektivt.

  Den 10-11 oktober samlades 730 handledande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, chefer, kliniska lärare och forskare för att ta del av det senaste inom utbildning, utveckling och forskningen inom området. Konferensen "Verksamhetsförlagd utbildning – att förbereda professioner för framtidens vård", blev mycket uppskattad och positivt utvärderad. Programmets upplägg med föreläsningar av hög kvalité, tillsammans med den varma stämningen och middagen med fartfylld underhållning beskrevs som framgångsfaktorerna av deltagarna.

 • 2018-10-17

  ”Man måste vara frisk för att vara sjuk”

  Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”.

  Varje år nyttjar cirka 650 000 människor den svenska sjukförsäkringen och Försäkringskassan betalar ut cirka 33 miljarder kronor i sjukpenning. Detta gör sjukförsäkringen till ett centralt välfärdsområde och en angelägen välfärdstjänst att studera. Till skillnad från exempelvis föräldrapenning eller pensionen, måste handläggare vid Försäkringskassan göra enskilda bedömningar om hur medborgarens diagnos påverkar förmågan att utföra sitt arbete.

@KAU

Öppen föreläsning den 18 oktober: "Farliga kemikalier. Hur kan vi skydda hälsan och miljön, i Sverige och EU?" Läs… https://t.co/5CBgRevZIz