Nyheter

 • 2020-07-06

  Curt Hagquist i Fortes Fokus om coronapandemin

  Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

  Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

  Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-07-02

  Ny rapport: Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

  I dag presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ny rapport om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. I rapporten ger Johan Quist, docent vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en organisationsteoretisk spaning i pandemins spår.

  Rapporten belyser vilka förändringar som gjorts, hur det gått till, varför de genomförts och tänkbara effekter på kort och lång sikt. Rapporten inleds med en artikel av Johan Quist där han reflekterar över organisering och förändring, vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv.

  - Att få utrymme i en viktig rapport om den här dramatiska våren är en ynnest. Jag tror vi är många som suttit hemma och reflekterat över skeendet. Väldigt roligt att mina tankar får utgöra en fond till de reflekterande praktikernas texter, säger Johan Quist.

 • 2020-06-29

  Hur gör man dataspel och hur programmerar man trafikljus?

  Det fick ungdomar lära sig under Digitalkollot på Karlstads universitet 22-26 juni. Nytt i läroplanen för grundskolan är att elever ska få en ökad förståelse för den digitalisering som finns runt omkring dem. Programmering blandas med lek under veckan. Studenter från universitetet håller i programmet.

 • 2020-06-25

  Mitt Kau underlättar för studenterna

  I höst samlas välkomstinformation, kursregistrering, schema, tentamensanmälan i samma tjänst när Mitt Kau ersätter nuvarande Min sida.

  – Mitt Kau ska vara den primära platsen för studenterna att sköta de administrativa delarna av sin utbildning, säger projektledaren Sandra Berginge.

  Sedan 2002 har studenter vid Karlstads universitet registrerat sig på kurser, anmält sig till tentor, publicerat anslag och hittat kursplaner och litteraturlistor genom tjänsterna Min sida och kurstorget på universitetets hemsida.

 • 2020-06-25

  Läslyftet lyckat trots att höga mål ej uppnås

  Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Utvärderingen visar positiva resultat trots att vissa högt ställda mål inte uppnåtts. Granskningen har utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstads universitet.

  Utvärderingsarbetet har letts av professor Anders Hanberger vid Centrum för utvärderingsforskning, UCER, Umeå universitet. Övriga som ingått i gruppen är Sara Carlbaum och Katarina Kärnebro vid UCER, Eva Andersson, Göteborgs universitet, Astrid Roe, Universitetet i Oslo samt Michael Tengberg, Karlstads universitet.

@KAU

RT @OlleCalles: Proud and blown away by today's webinar! A busy day with great people and dominated by the thunder of Fredrik's giant hydra…