Nyheter

 • 2020-05-20

  Snabbare och grönare rening med koldioxid

  För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer och användningen av miljöfarligt organiskt lösningsmedel minskas, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt.

  - Med bättre kunskap om hur separationssystemet fungerar, kan man bättre förutsäga hur ett optimalt system ska designas, säger Emelie Glenne, som nyligen disputerat i kemi.

  Kromatografi är en separationsteknik som används både för att rena prover och för att analysera vilka ämnen ett prov innehåller. Metoden bygger på att de ämnen som ska separeras fördelar sig olika mellan en stationär och en mobil fas. Emelie Glenne har i sin avhandling fokuserat på så kallad superkritisk kromatografi, SFC.

 • 2020-05-18

  Formula students release av årets bil

  Formula Student-teamet Clear River Racing, CRR, är färdiga med årets bil som kommer att bli den sista förbränningsdrivna bilen som CRR tillverkar. På onsdagen den 20 maj avtäcks bilen CRR20, som tog över 15 000 timmar att bygga.

  Clear River Racing är ett team på 26 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student. Det är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste 9 månaderna lagt över 15 000 timmar på att bygga en racingbil. Racingbilen innehåller över 2000 delar som studenterna har konstruerat, tillverkat och monterat ihop.

 • 2020-05-15

  Ny studie om nyanlända barns upplevelser av svensk föreningsidrott

  Idrottsrörelsens verksamhetsidé handlar om att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrottsföreningarna är måna om att fånga upp barn och ungdomar tidigt, inte minst nyanlända barn och ungdomar som dessutom lär sig språk och kultur snabbare genom att vara med och idrotta. En ny studie har gjorts för att undersöka vad nyanlända barn och ungdomar har för uppfattningar och upplevelser av den svenska föreningsidrotten och vad man kan göra för att de ska känna sig inkluderade.

  På uppdrag av Riksidrottsförbundet, som vill erbjuda idrottsverksamhet för alla åldrar, olika förutsättningar och bakgrund, har forskare vid Karlstads universitet, Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet genomfört studien. Resultatet visar att en fjärdedel av de som medverkat i studien, varav största delen pojkar, deltar i föreningsidrott, vilket kan jämföras med ungefär hälften av andelen ungdomar med svensk bakgrund. Nästan en femtedel av de nyanlända uppgav att de har slutat föreningsidrotta och alltså har majoriteten av de medverkande aldrig idrottat i en förening i Sverige.

 • 2020-05-14

  Ny studie: Digital coachning till bättre hälsa – funkar det?

  Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland.

  Många människor vill, eller måste för sin hälsas skull, ändra sina levnadsvanor och bli mer hälsosamma, till exempel genom att börja motionera, äta mer hälsosamt eller sluta röka. Även om många vill göra en förändring är det ingen enkel uppgift. Forskning visar att motivation och stöd, till exempel från en familjemedlem eller coach, ökar chanserna att lyckas.

 • 2020-05-14

  Plugga i sommar? Nu erbjuds fler kurser!

  Är du sugen på att plugga i sommar? Perfekt. Karlstads universitet erbjuder nu flera helt nya kurser!

  Här kommer roliga nyheter för dig som inte har spikat sommarens planer ännu. Karlstads universitet erbjuder från och med nu ett flertal helt nya sommarkurser inom bland annat journalistik, musik och engelska. Du anmäler dig via antagning.se och din anmälan hanteras utifrån den dagen den kommer in. Med andra ord är det först till kvarn-principen som gäller – så det är lika bra att skicka in anmälan med en gång.

  Här är en lista över samtliga nyheter i kursutbudet inför sommaren 2020:

 • 2020-05-13

  Kosläpp för journalister när coronakrisen är över

  Coronakrisen har påverkat i stort sett hela samhället – så också journalistiken. Samtidigt som behovet av rapportering och analys är rekordstort och fler konsumerar media än någonsin, går många redaktioner på knäna ekonomiskt. Ett nyhetsläge som kan liknas som det vid ett världskrig. Anderseminariet, det första i digital form, fokuserade på hur media hanterar krisen och vad som kommer efter krisens slut.

  Med ett nyhetsläge av ett sällan skådat slag – flera gör jämförelsen med rapporteringen i ett världskrig – är journalistiken både mer efterfrågad och mer under lupp än någonsin tidigare. Jennifer Wegerup, SVT:s korrespondent i Italien, var tidigt på plats i Milano och Lombardiet när det stod klart att något allvarligt höll på att hända. Hon beskriver en splittrad mediabild och en märklig stämning.