Nyheter

 • 2018-03-22

  Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet

  Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, igår och beslutet är en glädjande läsning för universitetet.

  UKÄ granskar ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige mellan 2017 och 2022. Psykologi är ett av de ämnen som nu har granskats och där tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten ifrågasätts på två utbildningar. Karlstads universitet bedöms ha hög kvalitet.

 • 2018-03-21

  Stefan Olsson ny redaktör för Skattenytt

  Stefan Olsson, professor i finansrätt och ämnesföreträdare för skatterätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är ny redaktör för tidskriften Skattenytt. Tidskriften är en av Sveriges ledande inom skatterätt och har funnits i mer än 60 år.

  Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt. Stefan Olsson tillträdde som ny redaktör vid årsskiftet.

 • 2018-03-20

  Nominera till Årets alumn 2018

  Nu har du möjlighet att nominera den du vill se som Årets Alumn 2018. Alumnerna är universitetets främsta ambassadörer i arbetslivet och för presumtiva studenter.

  Du är välkommen att nominera en person som har:
  • En examen eller minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och/eller en forskarutbildning från Karlstads universitet
  • Gett prov på integritet i sina valda yrken och vågat utmana det etablerade och utforskat det okända inom sina arbetsfält

 • 2018-03-15

  Internationella sömndagen ramar in forskning

  Idag, den 16 mars, är det den internationella sömndagen. Sömn är som bekant ett grundläggande behov för oss människor för att fungera i tillvaron. Men vad händer när det inte går att sova och vilken hjälp går att få? Två forskare vid Karlstads universitet har fått medel av Landstinget i Värmland för att forska kring bland annat sömnlöshet som tyvärr kommit att bli ett mycket vanligt problem.

  Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi och Annika Norell Clarke, sömnforskare vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, samt deras doktorand Daniel Wallsten kommer under hösten 2018 att samarbeta i ett forskningsprojekt med primärvården inom Landstinget i Värmland och Örebro universitet.

 • 2018-03-15

  Ny fas för SOFIA-studien

  SOFIA-studien har det långsiktiga målet att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn. Studien startade år 2010 och är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Karlstads universitet och Örebro universitet. Nu genomförs den femte datainsamlingen i Karlstads kommun. Resultat från studien har redan rönt både nationell och internationell uppmärksamhet.

  SOFIA står för Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning och syftet är att studera just dessa saker. Det unika med SOFIA-studien är att man följer barnens utveckling från tidig ålder upp i vuxen ålder. När studien startade gick samtliga barn i förskolan och nu går de i årskurs 4-6. Årets undersökning är den första där barnen själva är med och svarar på en enkät.

 • 2018-03-15

  Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck starkt efterfrågad

  Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs. Hur gör man?

  Under två dagar samlades ett 30-tal deltagare, de flesta socialsekreterare från Värmland, för en fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, arrangerad av FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

@KAU

Idag har vice riksbankschef Martin Flodén besökt Handelshögskolan vid Karlstads universitet för en föreläsning - äm… https://t.co/fERA0iJH7l