Nyheter

 • 2020-06-05

  Per Hurtig är ny docent i datavetenskap

  Per Hurtig är Datavetenskaps senaste docent. Hans forskning handlar om att göra kommunikation över internet snabbare och mer effektiv.

  – Antalet uppkopplade enheter har ökat enormt de senaste åren vilket i sin tur har skärpt kvalitetskraven betydligt, säger Per Hurtig. Både applikationer och användare är numera beroende av högre kvalitet, i termer av snabbare uppkoppling och lägre fördröjningar. Min forskning handlar mycket om hur användare av uppkopplade enheter, såsom mobiltelefoner, ska få en bättre upplevelse.

  Tre fokusområden
  Sedan disputationen 2012 har Pers arbete varit inriktat på tre områden som speglat mobilanvändningen och dess utveckling i samhället.

 • 2020-06-05

  Examen för första kullen psykologstudenter

  Fem år har gått sedan psykologprogrammet på Karlstads universitet startade 2015. Den fjärde juni avslutade den första kullen studenter sin utbildning efter en tid kantad av dels utmaningar men framför allt utveckling, mycket glädje och nu slutligen en stor stolthet.

  - Det känns lite overkligt, man kan inte riktigt fatta att det har gått fem år! Det har varit superroliga kurser så det ska bli så kul att få omsätta det nu, allt man lärt sig, säger Klara Röding och Emilia Tornell som är två av alla de studenter som nu tar sin examen.

  Initiativet till utbildningen drevs av bland andra Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi, som idag är en av programledarna tillsammans med Anna Stigsdotter Neely, professor i psykologi. De båda tycker att det är fantastiskt roligt att nu få gå i mål med den första kullen studenter.

 • 2020-06-04

  Martin Lind är Bästa lärare 2020

  Vartannat år utser Karlstad studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går det prestigefyllda priset till Martin Lind, lektor i matematik, som bland annat undervisar på ingenjörsprogrammen och ämneslärarprogrammet i matematik.

  – Det känns fantastiskt roligt och hedrande, säger Martin Lind. Ibland hittar man rätt och det här är ett skönt kvitto på när jag gjort det. Matematik kan uppfattas som ett tungt ämne av många studenter som inte nödvändigtvis har det som favoritämne. Där är en av utmaningarna att ibland lägga band på mig själv för att inte gå in för mycket på detaljer utan att lägga undervisningen på en lagom nivå som passar studenterna.

  Motivering
  Martin Lind har blivit nominerad av två olika utbildningsföreningar och har därav två olika motiveringar. Dessa lyder:

 • 2020-06-04

  Näktergalen: ”Bra att umgås med nytt folk”

  I Näktergalen är studenter vid Karlstads universitet mentorer till högstadieelever i Karlstads kommun. De umgås och lär känna varandra. Syftet är att i förlängningen väcka intresse för högre studier.
  - Det var en rolig grej och det är bra att umgås med nytt folk, säger Kristian Göransson som tillsammans med Jacob Olofsson från Vålbergsskolan haft lärarstudenten Signe Skånsjö som mentor under läsåret.

  - Jag tycker också det är bra att lära känna nya människor, säger Jacob Olofsson.

  Jacob och Kristian har bakat pepparkakor, besökt universitetet, bowlat och varit på Boda borg. Bland annat. De har gjort saker tillsammans med klasskompisarna och de andra mentorerna, men även själva med Signe. Med minigolf, pizza och glass rundade de av Näktergalen 2019/2020.

 • 2020-06-03

  Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

  Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

  Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

 • 2020-05-29

  Universitetet ges möjlighet att öppna för utbildning på campus igen

  Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade idag 29 maj att universiteten tillåts undervisa på campus från 15 juni 2020. Det innebär att sommarkurser och framför allt höstens undervisning i största möjliga mån kan bedrivas på plats på campus igen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet följde regeringens pressträff och är glad över beskedet.

  – Det känns jättebra att vi kan öppna igen för utbildning och examination på campus under sommaren men naturligtvis med de begränsningar som Folkhälsomyndigheten anger. Störst betydelse har det förstås för dem som ska påbörja eller fortsätta sina studier i höst, säger rektor Johan Sterte. Jag är glad över att kunna hälsa alla studenter, nuvarande och nya, välkomna tillbaka i sommar och i höst!

@KAU

Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande? https://t.co/doYf2xKcPB