Nyheter

 • 2017-06-22

  Johan Sterte klar som ny rektor

  Regeringen beslutade idag att utse professor Johan Sterte till rektor för Karlstads universitet. Regeringen valde som väntat att gå på universitetsstyrelsens förslag. Johan Sterte efterträder Åsa Bergenheim och tillträder 1 september 2017.

  Johan Sterte är 57 år och har gedigen erfarenhet som rektor. Från 2003-2009 var han rektor för Växjö universitet och sedan 2009 är han rektor för Luleå tekniska universitet. Johan Sterte är utbildad civilingenjör och sedan 1994 professor i kemisk teknologi.

  Han är uppvuxen i Älmhult, Småland och har civilingenjörsexamen med inriktning mot kemiteknik från Chalmers liksom doktorsexamen i teknisk kemi 1987. Han blev docent 1992 vid Chalmers. 

 • 2017-06-21

  Annika Norell-Clarke om sommarsömn i P4 Värmland

  Påverkar ljuset vår sömn? Annika Norell-Clarke, doktor i psykologi vid CFBUPH, medverkade i Förmiddag i P4 Värmland och pratade om sömn nu när dagarna är som längst och nätterna är som kortast.

  Idag, den 21 juni, är det sommarsolståndet som är årets längsta dag. Enligt forskning sover vi mindre när det är fler ljusa timmar på dygnet och vi sover mer när det är fler mörka timmar. Skillnaderna är inte så stora och hur vi hanterar det beror på hur känsliga vi är. Det stora flertalet av oss upplever att vi mår bättre på sommaren när det är ljust ute.

  Det finns en tendens att vi vänder på dygnet under semestern och är vaken lite senare och sover lite längre på morgonen. Även här är det individuellt hur man kan variera sin dygnsrytm.

 • 2017-06-21

  Samarbete kring ensamkommande flyktingbarn banar väg för nya grepp i välfärden

  I Göteborg finns Sveriges största IOP, idéburet-offentligt partnerskap, som har lett till ett framgångsrikt samarbete kring ensamkommande flyktingbarn. Initiativet – där nio idéburna organisationer samverkar med Göteborgs Stad – kan bana väg för en ny riktning i svensk välfärd, visar ett forskningsprojekt lett av Chalmers i samarbete med Karlstads universitet och Jönköping University.

  – Vi tror att den här samarbetsformen kan vara framtiden för att möta svåra samhällsutmaningar. Men det krävs vilja, mod och tillit hos beslutsfattare, säger chalmersforskaren Henrik Eriksson, som är projektledare för studien.

 • 2017-06-20

  Nya insatser för hållbarhet och förvaltning på Karlstads universitet

  Målet är att introducera hållbarhet och förvaltning till studenter och fakulteter vid Karlstads universitet och arbeta för att bygga upp nya forsknings- och undervisningssamarbeten.
  English version below.

  Forskarna John Piccolo och Niklas Gericke vid Karlstads universitet samarbetar inom ett projekt om hållbarhet och förvaltning som de hoppas kommer att leda till nya riktningar inom forskning och undervisning.
  - Hållbarhet kan enligt Johan Rockström med flera från Stockholm Resilience Center sägas vara att ”leva inom planetens gränser” eller att upprätthålla ”ett säkert operativt utrymme för människor”, säger John Piccolo, universitetslektor och docent inom biologi.

 • 2017-06-20

  Stort anslag till kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

  Projektet "BIO-QC: Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel”, har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Med en budget på över 20 miljoner kronor samlar projektet ledande kompetens från både akademi och industri. Under ledning av professor Torgny Fornstedt vid Karlstads universitet kommer dessa samarbeta för att säkerställa Sveriges ledande position inom läkemedelsforskning och utveckling.

  - Systemet för kvalitetskontroll av läkemedel har byggts upp under många år och är idag ett statiskt och icke flexibelt system som behöver utvecklas, säger Torgny Fornstedt, professor i kemi och ledare för separationsgruppen på Karlstads universitet.

 • 2017-06-20

  Projekt för en grön omställning

  Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och en rad samarbetspartners.

  Skogen är många till glädje och har många värden för skogsnäringen, besöksnäringen, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation och friluftsliv, kulturarv, hälsa med mera. Det finns emellertid konflikter mellan olika intressenter samt mellan att bruka och bevara skogen som resurs. Den gröna omställningen som krävs på grund av bland annat klimatförändringarna skärper utmaningen i övergången till ett fossilfritt samhälle.

@KAU

Johan Sterte klar som ny rektor för Karlstads universitet: https://t.co/JLiuM3WQSo