Nyheter

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress

  Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet.

  Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system. År 2017 initierade myndigheten ett utvecklingsarbete med en betydande investering för att förnya och modernisera folkbokföringen.

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson vid CTF har följt utvecklingsarbetet för att få en möjlighet att lära om stora förändringsprocesser i offentlig sektor. Resultatet presenteras i rapporten ”Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress”.

 • 2020-11-24

  Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker

  Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren. De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

  -Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

  Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

 • 2020-11-20

  Digitalt i höst och vinter

  Största delen av Sverige och så även Värmland har fått skärpta allmänna råd. Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter rådande situation och ställer om.

  - Karlstads universitet stänger inte – vi ställer om. All verksamhet som kan ska därför skötas digitalt, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet har beslutat om att öka distansutbildningen. Universitetet fortsätter med sin verksamhet men det sker via digitala hjälpmedel.

 • 2020-11-19

  Universitetets entrédörrar endast öppna för personal och studenter/The university’s entrance doors will only be open to staff and students

  Just nu är det många delar i huset som står tomma när vi arbetar hemifrån. För att ha lite koll på vilka personer som rör sig i våra lokaler har universitetsledningen beslutat att entrédörrarna kommer att vara öppna endast för universitetets personal samt våra studenter från och med måndag 23 november.

  Beslutet innebär att du kan komma in alla entréer med ditt kort under dagtid, 07.00-17.00. Efter arbetstid, behöver du både ditt kort och din kod för att kunna passera genom entréerna utåt men också vid vissa passager inne i husen.

  - Vi låser entréerna för att skapa trygghet för den personal och de studenter som av olika anledningar måste vara i lokalerna, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet. Av naturliga orsaker blir det svårare att ha en överblick över byggnaderna när det är mindre personer på plats.

 • 2020-11-18

  Undersökande arbete i en laborativ tradition

  Undervisningstraditioner har stor betydelse för hur lärare tolkar och införlivar nya idéer samt för utfallet av lärarfortbildningar. En ny studie vid Karlstads universitet visar att reflektioner med hjälp av didaktiska modeller kan bidra till att utmana undervisningstraditioner på ett konstruktivt sätt.

  - Avhandlingen bidrar till kunskaper om hur undervisningstraditioner är med att forma hur lärare tolkar och införlivar nya idéer, säger Torodd Lunde, universitetsadjunkt i kemi. Jag har också tittat på hur detta kan motverkas genom att göra undervisningstraditioner synliga med hjälp av didaktiska modeller och därmed bli föremål för reflektion.

@KAU

Ökad psykisk hälsa under pandemin med hjälp av hälsofrämjande satsningar https://t.co/MKJrUjXA69