Nyheter

 • 2019-10-14

  En sommar i Tokyo

  En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology.

  - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen. Det är mycket varmt och fuktigt under regnperioden på sommaren, och det regnar cirka 85 procent av tiden så jag hade inte många soldagar där.

 • 2019-10-13

  Hållbar akademisk högtid firades på Karlstads universitet

  Under Akademisk högtid 2019 installerades sju professorer och 23 doktorer promoverades. Dessutom fick hedersdoktorerna Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh sina hattar och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Temat för årets högtid var hållbarhet. English version below.

  Högtidsdagen som inföll den 11 oktober började med att de sju professorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Årets hedersdoktorer Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh deltog i ett samtal som leddes av Martin Grimberg Löfgren.
  - Jag är stolt, sa Sture Nordh. Det gör mig glad att det är mitt arbete för ett förbättrat arbetsliv och för resurser till forskningen om arbetslivet som uppmärksammas av Karlstads universitet. En av de största hållbarhetsutmaningarna inför framtiden gäller arbetslivet.

 • 2019-10-10

  De är Karlstads bästa programmerare

  Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff, Klara Jonsson och Sigrid Österling Sicking, alla från Altran, vunnit med fem lösta uppgifter.

  För tredje gången sedan tävlingen startade 2012 ingick Dan Wolff i det vinnande laget.

  – Det verkar som att min taktik funkar, att snabbt hitta och lösa de enklaste uppgifterna och att inte fastna för länge på en uppgift, säger Dan Wolff.
  – Det är roligt med den här typen av uppgifter och själva tävlingsmomentet gör att det blir en extra utmaning, att man anstränger sig lite extra. Dessutom är tävlingen ett trevligt sätt att träffa andra som gillar programmering. Även om man tävlar mot varandra så känns det som att man tävlar tillsammans.

 • 2019-10-10

  Ökad handlingskraft genom en regeringsnära utvecklingsmiljö

  En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek. Det är en idé som utvecklas i en ny rapport av forskare från Karlstads universitet och Örebro universitet – en rapport som tydligt påverkat det förslag som Tillitsdelegationen lämnar till regeringen idag.

  Integration av nyanlända, tågens punktlighet, tillgång till läkemedel på landets apotek och minskad brottslighet. Det är några exempel på samhällsutmaningar, där flera myndigheter och departement har ansvaret för att finna lösningar. När många aktörer är inblandade finns även risk för att frågor hamnar mellan stolarna och att resurser inte alltid fungerar väl tillsammans.

 • 2019-10-08

  Genombrott för virtuella konferenser

  I slutet av september skedde ett genombrott för virtuella konferenser som Karlstads universitet bidrog till. Det var Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, som arrangerade en nationell virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling. Runt 500 personer deltog i mingel, presentationer och grupparbeten.

  Markus Schneider är projektledare på Universitetspedagogiska enheten, UPE, och expert på e-mötestjänsten zoom som användes. Han hjälpte till med att arrangera konferensen.

  - Det häftiga med konferensen var storleken, aktivitetsnivån och designen. Att 500 personer deltog i en konferens med så mycket dialog. För tio år sedan var det häftigt med ett webbinarium med en chattfunktion, nu finns tekniken för helt andra upplevelser.

 • 2019-10-08

  Nya perspektiv på affärsmodeller i utvecklingsländer

  Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer. Hon hoppas att avhandlingen kan fungera som stöd för företag eller organisationer som finns eller vill ta sig in på marknaden.

  - I dag saknar cirka 785 miljoner människor tillgång till dricksvatten och 2,4 miljarder tillgång till grundläggande sanitet, samtidigt som avfall från 2 miljarder människor hamnar obehandlat i naturen. Mål 6, av de 17 globala målen i Agenda 2030, handlar om att ge fler människor tillgång till rent vatten och sanitet. Stora resurser investeras över hela världen i detta arbete som innebär mer än en teknisk, logistisk eller humanitär utmaning, säger Caroline Saul.

@KAU

Hedersdoktorerna Sture Nordh och Karin Sjöberg Wallby pratar om livslångt lärande i samarbete med andra, vilket led… https://t.co/QWxhpbqpF6