@KAU

Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?
https://t.co/5gGaFBknl1