Viktiga Bud

  • Ändrade öppettider Solsta Inn/Changed Opening Hours Solsta Inn
  • Oftare städning på toaletter/Increased cleaning of restrooms
  • Välkomstcenter stängt from 6 april/Welcome Centre closed from April 6
  • Begränsad service från biblioteket/Limited service at the library