Viktiga Bud

 • KauPlay nere för uppgradering

Student

Nyheter

 • 2020-01-22

  Treklöverns bedömargrupp träffas på Linnéuniversitetet

  På onsdag 22 januari genomförs intervjuer av medarbetare och studenter inom Treklöverns utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier.

  Bedömargruppen, som består av representanter från Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet samt externa bedömare, kommer att träffas på Linnéuniversitetets campus i Växjö.
  - Efter att ha läst självständiga arbeten under hösten ska det bli intressant att möta kursansvariga, institutionsledning och studenter och höra deras bild, säger Bosse Carlsson, utvärderingsansvarig och professor vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 • 2020-01-21

  Konsekvenser av klimatförändringar påverkar människors hälsa i Bangladesh

  Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh.

  Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre
  institutioner i Bangladesh och Sverige. Forskningen ska handla om hur ett förändrat klimat
  påverkar människors hälsa. Finansiering kommer bland annat att sökas för en gemensam doktorandutbildning för att stärka forskningskapaciteten i Bangladesh och Sverige.

 • 2020-01-20

  Några av Treklöverutvärderingarna är avslutade

  Utvärderingarna av utbildningar i kluster 1, 6 och 7 har avslutats. Nu återstår för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap att följa upp de åtgärder som utbildarna ska genomföra.

  Utvärderingar rör utbildningar inom media- och kommunikationsvetenskap, statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, civilekonomprogrammet och informatik. Thomas Nilsson är representant för Karlstads universitet i Treklöverns ledningsgrupp och tycker att genomförandet av denna fas i utvärderingsprocessen har prövat och synliggjort systematiken i Treklövermodellen.

 • 2020-01-15

  Alltid på en måndag

  Nu är programmet för vårens "Alltid på en måndag" i biblioteket färdigt. Varje måndag, hela våren, kan du lyssna till korta föreläsningar i biblioteket som handlar om hur du blir en mer effektiv och framgångsrik student.

  "Alltid på en måndag" vänder sig till dig som är student, men alla är välkomna. Varje måndag kl. 12.30-13 kan du komma till Studieverkstaden på plan 3 i biblioteket och lyssna på en kort föreläsning eller delta i en workshop.

  Se innehåll och hela vårens program genom att klicka på länken:
  Alltid på en måndag - VT20

 • 2020-01-10

  TimeEdit har ändrat sina ingångslänkar – länkar äldre än 6 månader påverkas

  Om du har skapat egna direktlänkar som har url: se.timeedit.net kommer dessa inte längre att fungera från 15 januari 2020.

  Om du inte får fram ditt schema eller lokal, gå till TimeEdit via startsidan på inslaget eller kurshemsidan, sök fram lokalen eller schemat igen och ersätt länken. Den nya länken ska börja med cloud.timeedit.net

  Länk till schema

  Länk till lokalbokning

 • 2019-12-30

  Universitetet får medel för arbetsintegrerad lärarutbildning

  Karlstads universitet beviljas 3 000 000 kr för fortsatt deltagande i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning.

  Karlstads universitet var ett av de lärosäten som i höstas lämnande in en intresseanmälan för att delta i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Uppdraget innebär att utveckla ett regionalt samarbete som möjliggör en arbetsintegrerad lärarutbildning där man kan studera till lärare samtidigt som man arbetar på en skola. Lön utgår under studietiden.