Nyheter

 • 2023-03-22

  Ny utbildning i kreativt skrivande

  I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet.

  Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande. Under utbildningen varvas praktiska skrivövningar med teoretiska moment, samtidigt som det egna skrivandet hela tiden står i centrum.

 • 2023-03-21

  Klimatarbete av alla, för alla

  Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna. Forskare på Karlstads universitet visar att lokalt arbete kan vara effektivt för att begränsa skador och anpassa sig till klimatförändringar.

  Enligt den sjätte klimatrapporten från IPCC är det viktigt att klimatprojekt bedrivs på flera olika nivåer, inklusive lokalt och genom samarbete mellan olika sektorer. Forskning har visat att att förlita sig på enbart nationella löften och centraliserade projekt har sina begränsningar. Istället kan samarbete på subnationella nivåer, som inom städer, företag och urfolksgrupper, vara en effektiv strategi.

 • 2023-03-17

  Psykologstudenter prisade

  Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling. Förutom äran, får de två vinnarna resa till och deltagande i föreningens konferens i Reykjavik i maj, utan kostnad.

  På sin hemsida skriver NFBO att de ”fick intressanta, angelägna och välskrivna bidrag till NFBO:s uppsatstävling och vi i uppsatsjuryn har haft en kvalificerad uppgift att utse en vinnare. Vi har beslutat att uppsatsen “Potentiellt traumatiserande händelser, posttraumatiska symtom och psykisk ohälsa hos barn och unga som utreds för ADHD och autism”, skriven av Susanne Agorander och Isabelle Lanér är det vinnande bidraget.

 • 2023-03-14

  Nya forskningsprojekt om hållbar energiproduktion

  Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem. Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten, NRRV, har fått två nya forskningsprojekt beviljade inom det området.

  Lutz Eckstein, professor i biologi vid Karlstads universitet, är projektledare i ett av projekten: ”Ekologisk status av strandzonshabitat i förhållande till korttidsreglering under vintern” som ska studera effekten av korttidsreglering i vattendrag under vintern på ekologisk status av strandzonen. Syftet med projektet är att ge information om hur korttidsreglering påverkar isdynamiken och organismsamhällen i nordliga vattendrag.

 • 2023-03-13

  Open garage på Clear River Racing

  Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana.

  Clear River Racing välkomnar till open garage:

  När: 17/3 kl. 14.00.
  Var: Eva Eriksson, 21 A 342

 • 2023-03-10

  Unga anhöriga saknar stöd

  Maria Paz Galgum Evensen är 21 år och har haft föräldrar med cancer i hela sitt liv. Hon känner igen sig i ny forskning som visar att unga med svårt sjuka föräldrar vill ha mer uppföljning från vårdpersonal.

  Maria har upplevt mer i sitt unga liv än de flesta av sina jämnåriga.