Viktiga Bud

 • Framflyttning av förändringar i Zoom
 • Tillfällig rutin för beställning och utlämning av KAU-kort/New temporary route for orders of KAU card
 • Begränsad service från biblioteket/Limited service at the library

Nyheter

 • 2020-07-09

  Rekordmånga antagna till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019.

  Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program. De populäraste programmen är Juristprogrammet med 150 antagna och 2430 som reserver, Psykologprogrammet där 46 är antagna och 1691 reservplacerade samt Socionomprogrammet med 63 antagna och 900 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 530 är placerade som reserver.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-07-01

  Väntrum införs i Zoom i höst för ökad säkerhet

  Zoom genomför under hösten en världsomspännande säkerhetsuppdatering med väntrum som kommer införas vid start av zoom-möten för alla Zoom-användare. Syftet är att ytterligare minska risken för att obehöriga personer ska kunna ansluta till zoom-möten. IT-avdelningen undersöker vilka anpassningar som kan göras för universitetets räkning.

  I en ny säkerhetsuppdatering som Zoom själva genomför kommer väntrum att införas i samtliga Zoom-möten. I praktiken innebär det att den som klickat på en inbjudan för att ansluta till ett zoom-möte hamnar i väntrummet. Den som är värd för zoom-mötet ser då att det finns personer som väntar och släpper in dem till mötet. Det innebär inga förändringar i hur möten skapas eller hur inbjudan sker.

 • 2020-06-25

  Mitt Kau underlättar för studenterna

  I höst samlas välkomstinformation, kursregistrering, schema, tentamensanmälan i samma tjänst när Mitt Kau ersätter nuvarande Min sida.

  – Mitt Kau ska vara den primära platsen för studenterna att sköta de administrativa delarna av sin utbildning, säger projektledaren Sandra Berginge.

  Sedan 2002 har studenter vid Karlstads universitet registrerat sig på kurser, anmält sig till tentor, publicerat anslag och hittat kursplaner och litteraturlistor genom tjänsterna Min sida och kurstorget på universitetets hemsida.

 • 2020-06-24

  Karlstads universitet in på lista över världens främsta unga universitet

  Det är Times Higher Education, en av världens högst värderade universitetsrankningar som gjort utvärderingen. Karlstads universitet placerar sig i spannet 201-250 bland 414 rankade unga universitet i världen.

  - Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet.

  Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier:
  • utbildning
  • forskning
  • citeringar
  • internationalisering
  • näringslivsfinansiering.

 • 2020-06-16

  Ny studie undersöker hur kommuner använder sin krisledningsnämnd under coronapandemin

  Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Det är en av frågeställningarna i en studie där forskare vid Karlstad universitet och Mittuniversitetet granskar vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det.

  Den lokala nivåns betydelse inom krisberedskap och hantering är helt avgörande när det gäller strukturer och processer för viktiga beslut som påverkar samhällets resiliens. Det saknas dock djupare kunskap om hur strukturer och processer fungerar, påverkas och förändras under en pågående samhällskris.