Student

Nyheter

 • 2019-03-21

  Ansökan om examenstillstånd för tandhygienist inskickad

  Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020.

  - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare. Vi har slutit avtal om praktikplatser med åtta regioner i landet och rekryteringar av personal pågår. Vi kommer inom kort anställa två adjunkter och två lektorer och därefter fler kompetenser och personal ju närmare uppstart man kommer.

 • 2019-03-20

  Undervisning och lärande om proteinsyntesen - inte helt enkelt

  Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet.

  Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv. Denna koppling kan vid första anblicken verka enkel men är allt annat än det. Varje sekund bildas tusentals proteiner i varje cell i vad som kallas för proteinsyntesen. Från informationen som finns lagrad i organismens DNA byggs de specifika protein som behövs för olika uppgifter i cellerna som transport, struktur eller som hormon.

 • 2019-03-19

  Inkluderande pedagogik och digitalisering på Includekonferensen

  Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

  Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.

  - I sitt föredrag berör han några av de utmaningar arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande står inför, hur situationen ser ut just nu och vad som kan vara nödvändiga insatser för att svara upp mot kraven på ett breddat deltagande, säger projektledaren Annelie Berglind.

 • 2019-03-13

  Grågåsens bajs viktig för växtligheten på öar i Östersjön

  Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön.

  Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur. Nu har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till att den svenska grågåsen är en förbisedd spridare av arter i skärgårdsmiljöer.

  Forskarna vid biologiämnet vid Karlstads universitet besökte 100 öar i skärgårdar i Östersjön och dokumenterade de arter som fanns. Sedan samlades det in spillning från grågåsen på 45 av öarna.

 • 2019-03-07

  Vårdcentraler genomför sömnskola med psykologstudenter

  Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola.

  Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst. Studenterna får möjlighet till praktisk träning, samtidigt som Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral kan bemöta sina patienter med preventiv vård som är förankrad i forskningen.

 • 2019-03-07

  Gästföreläsning om makt i det nyliberala tjänstesamhället

  Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars.

  Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation. Den har bland annat innefattat studier av utvecklingen av anställda på Samhall som ”arbetshandikappade”, styrningen av fabriksarbetare på Scania genom hälsopromotion och under senare år hur en svensk ekonomisk elit formas och fostras genom sådana miljöer som Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Holmqvists forskning är publicerad i flera framstående internationella tidskrifter och utgiven på ledande internationella förlag, senast Columbia University Press.