Viktiga Bud

 • Upptagning av sand på parkeringar

Nyheter

 • 2021-04-15

  Succé för kursen ”Nyfiken på förskola och skola”

  Olika teman som planering och genomförande av undervisning, bemötande och kommunikation, en förskola och skola för alla samt konflikthantering och grupprocesser har stått med i innehållet för den nya kursen ”Nyfiken på förskola och skola” som nu närmar sig sitt slut. Under 10 veckor har 18 aktiva och nyfikna studenter varvat teori med praktik. En så lyckad kombination att kursen återkommer våren 2022.

  Varje tema har ett i taget varit i fokus och behandlats i föreläsningar och i studenternas diskussionstrådar. Efter varje temavecka med föreläsningar och litteratur har studenterna sedan gått ut på fältstudier, på förskolor eller skolor, där de har genomfört praktiska uppgifter.

 • 2021-04-12

  Industri 5.0 för innovativ och hållbar tillverkning

  EU-programmet Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. En del av detta initiativ sker på Karlstads universitet. Denna vecka installeras en industriell kollaborativ robot som ett viktigt tillskott för att öka kvaliteten i våra ingenjörsutbildningar och stärka samarbetet med våra industripartners i projektet.

  - Näringslivet har idag ett stort behov av utvecklingskompetens inom automation och robotik, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Genom att använda kollaborativa robotar i tillverkningsprocessen kommer arbetet bli kvalificerat till att ge mervärde i produktionen, vilket leder till anpassning och personifiering av produkter. För att öka förutsättningarna för industrins rekrytering av kvalificerad personal vill vi vid Karlstads universitet genom detta nytillskott ytterligare kvalitetsutveckla våra ingenjörsutbildningar.

 • 2021-04-01

  Musikproduktionsprogrammet blir treårigt

  Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen. Nu har detta blivit verklighet då rektor vid Karlstads universitet i dagarna tagit beslut i frågan.

  För att prova sig fram utformades utbildningen från början, av olika anledningar, som ett högskoleprogram för att se hur det skulle utveckla sig. Sedan starten har lärandemiljön stärkts ytterligare och blivit mer etablerad. Programmet har haft ett högt söktryck, genomströmningen har varit god och studenterna har efterfrågat ett studieår till. Med ett kandidatprogram ges studenterna ökad möjlighet till såväl stabil och bred grund som fördjupning inom området.

 • 2021-03-29

  Nytt masterprogram i socialt arbete startar i höst

  I höst startar ett nytt masterprogram i socialt arbete vid Karlstads universitet. Programmet ges på halvtid och distans, något som ger redan yrkesverksamma en bra chans till kompetensutveckling. Utbildningen är efterfrågad och går i linje med de skärpta kraven på en kunskapsbaserad socialtjänst, som finns med i förslaget till ny socialtjänstlag.

  Det nya masterprogrammet ger en professionell kompetensutveckling och fördjupning inom olika områden, till exempel arbete med barn, ungdomar och familj, missbruk, äldre, kön och våld samt migration.

  - Programmet är på halvfart och distans. Det betyder att den som har en socionomexamen eller motsvarande och jobbar, har goda chanser att antingen profilera eller bredda sin kompetens. Utbildningen är också förberedande för den som vill söka sig vidare till forskarutbildningen, berättar Evelina Landstedt, programledare vid Karlstads universitet.

 • 2021-03-24

  Ny populär sommarkurs inom levd filosofi, terapi och andlighet!

  I sommar statar den nya distanskursen Levd filosofi, terapi och andlighet: Religionsfilosofiska perspektiv på klassisk och samtida filosofi, på Karlstads universitet. Kursen är på 15 hp och undersöker kopplingen inom ett spännande akademiskt forskningsfält där filosofi, terapi och andlighet möts. Kursen fick på kort tid närmare 300 sökande och ansökan är nu stängd.

  - Vi är jätteglada över det höga söktrycket, i dagens samhälle finns ett ökande fenomen där människor söker efter ett filosofiskt sätt att leva livet. En filosofisk livshållning som ofta inspireras från någon typ av västerländsk eller Indisk filosofi för att handskas med lidande, död och sökande efter ett gott liv, berättar Pawel Odyniec, kursledare och universitetsadjunkt inom religionsvetenskap på Karlstads universitet.

 • 2021-03-16

  Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet i samarbete med Färjestad BK

  Karlstads universitet har sedan 2011 kunnat erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd genom Elitidrottsuniversitetet. Nu inleder Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet ett samarbete med Färjestad BK Akademien genom att spelare från de egna lagen samt hockeyettan erbjuds och ser möjligheten att bedriva universitetsstudier i kombination med sin ishockey. Ett alternativ som liknar ”college” i USA dit många lovande ishockeyspelare ofta söker sig.

  Elitsatsande studenter kan ansöka till Elitidrottsuniversitetet och söka fritt mellan program och fristående kurser kopplade till Karlstads universitet. I stödet, som Elitidrottsuniversitetet erbjuder, ingår att kunna flytta obligatoriska moment och tentor ifall det krockar med elitidrotten samt att studenten får hjälp med att sätta upp en plan för hur hen ska genomföra studierna i förhållande till sitt schema inom elitidrotten. En kombination som visat sig väldigt gynnsam och där studenten får en utbildning att luta sig tillbaka på när elitidrottskarriären så småningom tar slut.