Student

Nyheter

 • 2016-12-08

  Information till nyantagna studenter *problemet löst

  Tekniskt fel gör att välkomstinformation till nya studenter för tillfället inte är tillgänglig.

  Idag, den 8 december, har sökande till Karlstads universitet fått antagningsbesked. På grund av ett tekniskt fel kan antagna studenter inte läsa hela eller delar av välkomstinformationen. Vi felsöker och uppdaterar denna information så snart problemet är löst.

  Uppdatering kl. 22.58
  Problemet löstes under kvällen och allt ska nu fungera.

 • 2016-12-07

  Skärmen och verkligheten - två världar som smälter samman

  Hör du till dem som lever med mobilen som en förlängning av dig själv – eller förfasas du av skärmens ständiga närvaro i människors liv? Malte Hagener, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Kulturvetenskapliga Forskargruppen, KuFo, studerar vår relation till bilden och skärmen. På måndag håller han en öppen föreläsning i ämnet.

  Varje år sedan 2000 listar Institutet för språk och folkminne nya svenska ord som blivit populära under det gångna året. Ord som ”faktaresistens”, ”fuldelning” och ”triggervarning” har på så vis uppmärksammats. 2012 dök ordet ”köttrymden” upp på listan, ett ord som betecknar det som inte är cyberrymden – i sig ett ord som börjar få ett dammlager på sig. "Köttrymden" försvann fort, kanske för att de två världarna är på väg att smälta samman.

 • 2016-12-06

  Klart med ny campusplan

  Under hösten 2015 och våren 2016 har en ny campusplan för Karlstads universitet tagits fram. Campusplanen utgår från en gemensam vision av ett framtida campus år 2030.

  Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv för att knyta detta närmare akademin. På så sätt ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

 • 2016-12-06

  Bring out the joy- årets jullåt drar in pengar till Rädda Barnen

  Äntligen är det dags för uppföljaren av fjolårets julsuccé, Christmas is You, som spreds som en löpeld. Musikhögskolan Ingesunds studenter på kursen, ”Producent, Låtskrivare och Entreprenör” hoppas kunna dra in ännu mer pengar med låten Bring out the joy. I år går intäkterna till Rädda Barnen.

  Förra året skänkte studenterna alla intäkter till Musikhjälpen. I år går intäkterna till Rädda Barnen. Med musiker från världens alla hörn satsar de för att nå ut med sitt budskap: att julen handlar om familj och en förenande gemenskap mellan människor. 17 låtskrivare, 18 producenter, två sångare, Ingesunds stråkorkester, en blåsensamble och en maffig kör, skapar tillsammans Bring Out the Joy.

 • 2016-12-06

  Forskning om samverkan för hållbar utveckling ger anslag på miljoner

  Forskningsrådet Formas har beviljat ett forskningsanslag på cirka 3 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling i avrinningsområden. Forskningen handlar om hur samverkan mellan berörda aktörer, som exempelvis kommuner, vattenkraftföretag, fiskevårdsföreningar, lantbrukare och intresserad allmänhet, kan fungera för att åstadkomma hållbar förvaltning avvattenresurser.

  Hållbar utveckling kräver att man gör kloka avvägningar mellan olika samhällsintressen, som exempelvis energiproduktion från vattenkraft, livskraftiga bestånd av lax och skydd mot översvämningar.

 • 2016-12-02

  2,7 miljoner till forskning om hormonstörande ämnen som påverkar fortplantningen

  Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn.

  Projektet har sin början i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum. De uppmätta halterna i dricksvattnet var mycket höga, långt över nationella rekommenderade gränsvärden för dricksvattenkvalitet.