Nyheter

 • 2021-07-06

  Hallå där Lina Watz…

  …stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare!

  - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta. 

 • 2021-06-30

  Återgång till normal verksamhet från 8 november 

  Karlstads universitet kommer att återgå till normal verksamhet med början 8 november (läsperiod fem) mot bakgrund av att regeringens rekommendationer om distansutbildning har upphört att gälla från och med 1 juni 2021.

  Återgången till normal verksamhet innebär att undervisning, examination och laborationer i första hand ska genomföras fysiskt på plats vid Karlstads universitet för alla studentgrupper som inte antagits till distansundervisning, utifrån beslut för respektive kurs- och programtillfälle. Hänsyn kommer att tas till de rekommendationer och restriktioner som fortsatt kommer från Folkhälsomyndigheten och Region Värmland. 

  Mer information kommer i höst.

 • 2021-06-30

  557 studenter om universitetets coronainformation

  I mer än ett år har universitetets studenter på olika sätt fått information om vad som gäller vid Karlstads universitet under coronapandemin. Vad tycker studenterna? Når informationen fram, vilka kanaler används mest och uppfattas universitetets information som trovärdig? Från 19 till 31 maj kunde studenterna svara i en enkät, som låg tillgänglig i Canvas. 557 valde att svara och signalen är tydlig: det funkar.

  Webbplatsen kau.se är den informationskälla som flest (409) har angett, följt av Canvas (321) och lärare (143). Även studiekompisar och de nationella webbplatserna 1177.se, krisinformation och folkhälsomyndigheten anges som viktiga informationskällor. I de öppna svarsalternativen kopplade till frågan, anges även skyltmaterial på universitetet, administratörer samt mejl.

 • 2021-06-22

  Frågor om våld och utsatthet viktigt verktyg för skolsköterskor

  Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen.

  Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn. Det påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt och kan även leda till skador och för tidig död.

  FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag år 2020, betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka våld mot barn för att de ska kunna få det stöd som behövs.

 • 2021-06-09

  Miljö och säkerhet erbjöd lyckad digital praktik

  Flera program erbjuder praktik under utbildningen. För studenterna kan det innebära en brygga ut i yrkeslivet. I år satte pandemin stopp för många av våra studenter men programmet Miljö och säkerhet, kunde erbjuda studenterna att genomföra en digital praktik på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  Tanken är att studenterna ska utveckla kunskaper som ger förutsättningar att analysera miljöproblem och risker och att utforma planer och åtgärder för att hantera problem och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Praktiken är viktig för studenterna då de fortsätter sitt lärande utifrån verklighetens villkor och får chansen att utnyttja sina ämneskunskaper.

 • 2021-06-07

  Festlig digital examenshögtid för sjuksköterskeprogrammet

  I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare.

  Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna. För den musikaliska inramningen under sjuksköterskornas program stod Felicia Eklöf, Kristian Wolski och Mattias Pérez från Musikhögskolan Ingesund.