Viktiga Bud

 • Driftstörning som påverkar e-posten med mera

Student

Nyheter

 • 2017-09-18

  Ledande journalistikforskare ny gästprofessor

  Barbie Zelizer är en av världens ledande journalistikforskare och har bland annat skrivit böcker om bildjournalistik i krig och konflikter. Nu är hon ny gästprofessor i Globala mediestudier vid Karlstads universitet. Professor Zelizer kommer under läsåret att medverka i undervisning, forskning och vid höstens Anderseminarium i journalistik.

  Barbie Zelizer är föreståndare för forskningsmiljön Scholars Program in Culture and Communication vid Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Hon har själv tidigare arbetat som journalist och fokuserar sin forskning på journalistikens makt, dess kollektiva minne och de bilder av konflikter och krig som journalistiken förmedlar. Hon har skrivit flera böcker, bland annat "What journalism can be" som utkom i år och den uppmärksammade "About to Die: How News Images Move the Public" som kom ut 2010.

 • 2017-09-14

  Lyssnarlunch firar 10 år

  I tio år har Biblioteket arrangerat Lyssnarluncher för studenter och anställda vid Karlstads universitet. Varje torsdag samlas deltagare för att lyssna till högläsning och äta lunch tillsammans.

  - Lyssnarlunch är ett trevligt avbrott i vardagen, både för anställda och studenter. Vi uppmanar fler att komma och lyssna och dela med sig av deras favoritlitteratur, säger Irina Persson, bibliotekarie och samordnare för Lyssnarlunch. Vi uppmärksammar jubileet med extra gott fika och vi har utsmyckat lokalen mer än vanligt.

  Dagen till ära får deltagarna lyssna på Maria Thorolf, en van Lyssnarlunch-deltagare. Maria har valt att läsa ett utdrag ur boken Tusen och en natt.

 • 2017-09-14

  Kostnadsfri tillgång till Office 365 för studenter

  Som student vid Karlstads universitet erbjuds du kostnadsfri tillgång till Office 365. I tjänsten ingår Word, Excel och Powerpoint.

  Som student har du nu tillgång till Microsoft Office 365 under din studietid. I tjänsten ingår de senaste programmen i Office-paketet för både PC och Mac.

 • 2017-09-11

  Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

  Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

  Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter numera i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

 • 2017-09-06

  Hallå där Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap

  Du har tillsammans med Staffan Janson, senior professor på Karlstads universitet, genomfört en stor nationell kartläggning av barnmisshandel, inkluderande nästan 5000 elever runt om i Sverige. Det är ett regeringsuppdrag till Stiftelsen Allmänna barnhuset där ni båda har en anställning. Ni har även tidigare genomfört flera nationella kartläggningar så att ni kan göra jämförelser över tid när det gäller vissa typer av misshandel.

  Vad kom ni fram till i rapporten?

 • 2017-09-05

  Uppdragsbörsen- en guldgruva för studenter och arbetsgivare

  Uppdragsbörsen är Karlstads universitets webbplats där arbetsgivare och studenter får kontakt och där uppdrag förmedlas. Mellan 80-100 aktiva uppdrag finns vanligtvis publicerade.

  Johanna Bjerre, idag konsultchef på bemanningsföretaget Academic work använde webbplatsen Uppdragsbörsen när hon letade praktik under sin studietid vid Karlstads universitet.

  Allt fanns på plats
  - Jag tyckte Uppdragsbörsen var en guldgruva som var väldigt funktionell. Kontaktuppgifter och en bra beskrivning av uppdraget fanns där. Jag klarade mig därför helt själv i relation till uppdragsgivaren, berättar Johanna Bjerre som studerade vid programmet för personal- och arbetsliv åren 2012-2014.