Student

Nyheter

 • 2017-11-10

  Studentarbeten om utveckling av digital matchningstjänst

  Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram.

  Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation. Förstudien ”Ett Digitaliserat Värmland”, som pågick under 2016, visade att regionens små- och medelstora företag präglas av en låg innovations- och digitaliseringsgrad i flera branscher. Förstudien utvecklade en prototyp till en digital matchningstjänst som studenter på kursen ”Service Management and IT” tittat närmare på.

 • 2017-11-09

  Examination med inspiration från forskning

  Som en poster på en forskningskonferens. Det är en del av examinationsuppgiften för studenterna på kursen Advanced service management på Handelshögskolan - och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen.

  Det var andra året som studenterna fick jobba med innehåll och utformning av posters, som sedan ställdes ut i Handelshögskolan, hus 11. Här minglade lärare, doktorander och studentkompisar, som alla kunde ta del av presentationerna tillsammans med kursens studenter.

  -Till en början var det lite svårt, men väldigt roligt. Det är också kul att på det här sättet ta del av andras arbete, det lär man sig mycket av, säger Mikaela Stalén.

 • 2017-11-07

  Resurseffektiv tillverkning genom 3D-printing i metalliska material

  Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB där ett laboratorium byggs upp, för att utveckla kunskap kring 3D-printing/additiv tillverkning av metalliska material. Den 14 november anordnas ett öppet seminarium i samverkan med Örebro universitet och Uddeholms AB.

  - Additiv tillverkning är ett nytt sätt för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet. Det omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

 • 2017-10-24

  H.M Konungen Carl XVI Gustaf besöker Karlstads universitet

  I samband med att HMK Carl XVI Gustaf firade sin 70-årsdag förra året erhöll han en gåva i form av en konsert på musikhögskolan Ingesund. Nu kommer födelsedagspresenten att verkställas och fredagen den 27 oktober kommer konserten hållas.

  Den 30 april 2016 fyllde H.M Konungen Carl XVI Gustaf 70 år. I samband med detta gav Karlstads universitet en födelsedagspresent till H.M Konungen Carl XVI Gustaf – en konsert på Musikhögskolan Ingesund. Nu, den 27 oktober, är det dags. Studenter kommer att bjuda på en festkonsert med ett brett spektra.

  Före konserten besöker H.M Konungen Carl XVI Gustaf Karlstads universitet för att få en visning av utställningen och forskningsprojektet Risklabb Riskköping - bygg en säker hållbar stad samt Flodville- modellera för att skydda en stad mot översvämningar.

 • 2017-10-23

  EX3M från Kau i nationell kreativitetstävling

  Som ett av elva utvalda lag deltar EX3M i den nationella kreativitetstävlingen CRE8 the Future. Laget består av studenter från programmen för psykolog, industriell ekonomi, och personal och arbetsliv vid Karlstads universitet.
  - Vår styrka är mixen i laget, säger Astrid Mehlberg.

  Det är svensk stålindustri som använder kreativitetstävlingen CRE8 för att få idéer som kan utveckla branschen. Det lag som tar hem segern får ett stipendium på 400 000 kronor.
  Tävlingen CRE8 the Future arrangeras i Stockholm 26 oktober av Jernkontoret som är stålindustrin i Sveriges branschorganisation.

  En ära
  - Vi har inget att förlora, så vi kommer våga vara vilda i våra idéer. Det är en ära att få bilda ett lag och representera Kau, säger Andrea Elfman.

 • 2017-10-19

  Workshop om ekologi och bevarande av ekosystem i sötvatten

  I mitten av oktober pågick en workshop med många internationella gästforskare om förvaltning av sötvattenresurser, arrangerad av den starka forskningsmiljön i biologi, Naturresurs rinnande vatten, NRRV.

  Vad handlade workshopen om?
  - Workshopen handlade om forskning och förvaltning av sötvattenresurser, det vill säga vatten, fisk och andra djur. Färskvattenresurserna påverkas starkt av aktiviteter som är orsakade av människan såsom fiske, vattenkraft och skogsbruk, säger John Piccolo, docent i biologi och huvudansvarig för workshopen.