Nyheter

 • 2022-05-23

  Studentkåren har utsett Jenni Koivisto till Årets bästa lärare

  Varje år utser Karlstad studentkår Årets bästa lärare med syfte att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Jenni Koivisto, adjunkt i risk- och miljöstudier som undervisar inom programmen Risk och miljö och Riskhantering i samhället.

  – Jag blev väldigt överraskad över att få det här priset men det känns såklart oerhört roligt och hedrande. Det betyder väldigt mycket för mig och jag vill tacka alla mina studenter så mycket. Att undervisa över Zoom, som vi har gjort de senaste åren, tycker jag har varit en stor utmaning eftersom interaktiviteten mellan studenter och lärare inte blir densamma. Därför känns det också extra roligt att få priset nu som ett kvitto på att undervisningen fungerat och att jag har nått ut till studenterna på ett bra sätt, säger Jenni Koivisto.

 • 2022-05-23

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu på vårkanten har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är det äntligen möjligt att bjuda in till utställningen på plats, denna gång i Mitt i City-Gallerian.

 • 2022-05-23

  Treklöverns granskning av utbildningar i musik och ljudproduktion klar

  Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 23 är slutrapporterad, vilket innefattar utbildningar inom musik och ljudproduktion. För Karlstads universitet omfattas högskoleexamen i ljudproduktion – musikproduktionsprogrammet, samt konstnärlig kandidat, musiker.

  Utvärderingen av examina inom kluster 23 har pågått sen 26 augusti 2021 med underlag i form av självvärderingar, självständiga arbeten och platsbesök som nu utmynnat i en slutrapport. Rapporten är strukturerad enligt lärosätesgemensamma, ämnesgemensamma och rekommendationer om enskilda examina då observationer gjorts för alla dessa nivåer. Särskilt i självvärderingar och vid platsbesök ger det uttryck för hur kvalitetssystem fungerar och hur lärandemålsuppfyllelsen uppnås. 

 • 2022-05-23

  Internationellt seminarium om kulturstudier i Afrika

  Konst och politisk intolerans i Kenya är något av det som behandlas på Kulturvetenskapliga forskargruppens internationella seminarium den 24 maj.

  I mötet mellan forskare inom litteratur, historia och visuell kultur diskuteras också en militariserad maskulinitet och de fotografiska arkivens politiska betydelse i dagens Sydafrika. Detta internationella besök äger rum med stöd av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

 • 2022-05-19

  Gemensam invigning av tandhygienistprogrammet och landets första Akademiska folktandvårdsklinik

  Under onsdagen den 18 maj var det äntligen dags för invigningen av tandhygienistprogrammet på Karlstads universitet och Folktandvården Kronoparkens tilläggsuppdrag som Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik, AFK. En samverkansmodell har skapats tillsammans som innebär helt nya möjligheter genom att utbildning, kliniskt arbete och forskning integreras med varandra.

  Genom samarbetet ges studenterna, redan på ett tidigt stadium i deras utbildning, möjlighet att varva sina studier med praktiska moment där de får träna på att utföra undersökningar, utreda munhälsobehov och genomföra olika behandlingar på patienter i en autentisk miljö på kliniken på Folktandvården Kronoparken.

 • 2022-05-19

  Stämningsfullt firande när lärarstudenter tog sin examen

  Kära återseenden, mycket skratt, finklädda studenter och gäster som möttes av röda mattor, ballonger och hissade flaggor. Stämningen var på topp i fredags när lärarstudenternas examenshögtid fyllde Aula Magna!

  Tre av de 112 studenterna som tog sin examen var Anna Gustafsson, Helene Backström och Emma Högberg, som nu kan titulera sig förskollärare. Med ursprung från Arvika, Sundsvall och Nässjö fann de varandra i Karlstad.

  Det bästa med utbildningen är alla nyfunna vänner och all kunskap och erfarenheter som vi fått. Jag kommer att sakna myset med att plugga, säger Anna Gustafsson.