Nyheter

 • 2021-09-22

  Internationella doktorander inom ISP till Karlstads universitet

  International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet.

  - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats. De stimulerar Karlstads universitets internationella samarbeten men också miljön på avdelningen.

 • 2021-09-20

  Kultur på Kau – det här är på gång

  Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera . På torsdag morgon den 23 september är alla välkomna att starta dagen med en Digital kulturmorgon – och många fler aktiviteter väntar!

  Kultur på Kau är en verksamhet som erbjuder aktiviteter för medarbetare, studenter och omvärld, med målet att skapa en attraktiv och öppen miljö genom att ta tillvara den dynamiska  och inkluderande kraft som konst och kultur kan ge. Liselotte Englund är prodekan vid HS-fakulteten och ordförande för arbetsgruppen som består av representanter från olika delar av universitetet samt Studentkåren.

 • 2021-09-08

  Kvalitetsutveckling av omvårdnadsutbildningar i Indonesien

  Ett nystartat samarbetsprojekt på Karlstads universitet förväntas få stor inverkan på sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå i Indonesien.

  Karlstads universitet har i samarbete med sju andra utbildningsinstitutioner i Skandinavien och Indonesien, fått stöd från EU för Erasmusprojektet ”Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia”, CABNEI. Målet är att utbilda pedagoger i ökad kvalitet och hållbarhet.

 • 2021-09-01

  Best Finalist Paper Award inom elektroteknik

  Vid en digital internationell konferens i Setúbal, Portugal, mottog Jorge Solis, docent i elektroteknik, pris för sitt konferensbidrag om identifiering av snö på solceller. Forskningen handlar om adaptiv styrning av solenergianläggninar som anpassar sig efter omgivningens förändrade förutsättningar.

  - Den studie som vårt paper baserades på handlade om att utan extra sensorer identifiera  snö och smuts på solcellspanelerna, säger Jorge Solis. Förekomsten av snö identifieras i dagsläget med vågceller och nedsmutsning oftast med manuell avsyning. Studien och vårt paper har genomförts i samverkan med Magnus Nilsson, Glava Energicenter samt studenterna Anders Råberg och Joel André.

 • 2021-08-30

  Välkommen till en ny termin på Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte hälsar välkommen till höstterminen.

  Jag vill hälsa alla studenter varmt välkomna till ett nytt läsår på Karlstads universitet! För dig som är helt ny är detta starten på ett nytt liv och en spännande tid.

  Du blir en av alla de 16 000 studenter som studerar på universitetet. På Karlstads universitet utmanar vi det etablerade och utforskar det okända, något som jag hoppas att även du kommer att göra under din tid hos oss.

 • 2021-08-23

  Restflöden som resurs

  Studenter på Karlstads universitet har fått fördjupa sig i cirkulär och hållbar industri i praktiken, genom en kurs som kom till genom samverkan med Paper Province och aktörer i Torsby kommun.

  Studenterna har fått tillämpa cirkulära affärsmodeller med riktiga industridata. Kursen handlade om industriell symbios vilket innebär att en industris rester används som resurs av en annan.

  I Torsby kommun finns god potential för industriella symbioser. Där finns sylttillverkaren Swed-jam vars produktion generar både överskottsvärme och ett restvatten med spår av frukt, bär och socker. Studenterna undersökte hur dessa restflöden kan göra nytta för olika aktörer i närområdet.