Viktiga Bud

 • Öppettider universitetets entréer i sommar

Nyheter

 • 2022-07-15

  Clear River Racing från Karlstads universitet på klassiska Silverstone

  Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 6-11 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Över 20 studenter från Karlstads universitet var på plats i England för att tävla med sin racerbil CRR22, som tagit över 20 000 timmar att bygga.

  - Det kändes kul att få åka iväg på tävling, trots att bilen inte riktigt var så färdig som vi ville, säger Jesper Lindh, projektledare för årets Formula student på Karlstads universitet.

 • 2022-07-12

  Marginellt färre antagna till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning har minskat något jämfört med antagningssiffrorna under coronapandemin. Jämfört med åren 2016–2019 ser intresset dock fortfarande bra ut och idag får 16 032 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året.

  Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4645 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 200 antagna och 2011 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1362 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 927 reserver.

 • 2022-06-30

  Johan Sterte avslutar sitt förordnande som rektor tidigare än planerat

  Med anledning av att rektor Johan Sterte fått ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland avslutar han sitt förordnande som rektor vid Karlstads universitet tidigare än planerat.
  In English below.

  Rektor slutar den 31 oktober 2022. Tills att rekryteringsprocessen efter en ersättare är klar utses en tillförordnad rektor. Styrelsen har i uppdrag att föreslå regeringen om en tillförordnad rektor.

  Johan Sterte will end his appointment as Vice-Chancellor earlier than planned

 • 2022-06-23

  Forskare inspirerar rektorer och chefer från Karlstads kommun om lärande kring klimatförändringar

  Den 21 juni samlades rektorer och chefer från Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning för en utbildningsdag kring klimatförändringar och klimatoro tillsammans med Karlstads universitet. Under dagen fick deltagarna bland annat lyssna till en föreläsning av Klimatpsykologerna, göra en klimatriskvandring och besöka universitetets RiskLab.

  Klimatoro är ett begrepp som ofta hörs och som fungerar som samlingsnamn för negativa känslomässiga reaktioner som klimatkrisen väcker. Klimatoro är vanligt bland unga och att göra dem till en aktiv del av klimatkrisens lösning genom utbildning handlar inte bara om att skapa kunskaper, förmågor och attityder utan också om att hantera klimatoro. Oro kan vara konstruktivt och få människor att agera. Men för en del blir oron överväldigande och förlamande.

 • 2022-06-21

  Musikhögskolan Ingesund får utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå

  Karlstads universitet fick examensrättigheter för konstnärlig kandidatexamen vid Musikhögskolan Ingesund 2016. Med erfarenheter från ansökningsprocessen gjordes en ny ansökan till en konstnärlig masterexamen som lämnades in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Ansökan har blivit godkänd och Musikhögskolan Ingesund får nu utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå. Utbildningen beräknas starta hösten 2023. 

  Tre årskullar studenter har tagit ut examen från programmet Konstnärlig kandidat musiker med inriktning västerländsk konstmusik. Med högt kvalificerade lärare, kurser som utvecklar både breddade och fördjupade kunskaper i musik samt god genomströmning av studenter, har starten resulterat i en lyckad och välfungerande utbildning. Utbildningen riktar sig till studenter som vill få en gedigen grund för att, efter avslutad utbildning, kunna verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga sammanhang.

 • 2022-06-20

  Universitetet flaggar på halv stång

  En student vid Karlstads universitet har hastigt gått bort och våra tankar går till studentens familj och vänner. Imorgon, tisdag 21 juni, flaggar universitetet på halv stång och ett minnesbord finns uppställt utanför rum 5A 310A.

  Minnesstund kommer att hållas tisdag 21 juni kl.14.00 i Sjöströmsalen 1B 309 och det finns möjlighet att delta på distans för de som inte kan närvara på plats. Du som önskar delta i minnesstunden ombeds vänligen mejla till: anna.neely@kau.se.

Lediga jobb