Viktiga Bud

 • Underhåll av larm & passagesystemet på tisdag 3 mars

Nyheter

 • 2020-02-27

  Utbildning i Sverige är gratis, men är den också öppen?

  Det enkla svaret är att utbildning inte är öppen. Antagningen är relativt hårt reglerad och universiteten bestämmer i förväg vem som får tillgång till högre utbildning och inte. Open Education Week är ett sätt att visa upp nyttan av öppen utbildning för undervisning och lärande globalt.

  Med öppen utbildning menas att de utan särskilda förkunskapskrav ska kunna ta del av utbildningsmaterial, verktyg och metoder. Andra och tredje mars håller Universitetspedagogiska enheten, UPE, Open Education Week i biblioteket. Jörg Pareigis är enhetschef på UPE och förklarar mer om öppen utbildning.

 • 2020-02-21

  Treklöverns bedömargrupp för kluster 15 på platsbesök

  Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning träffades nyligen för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen.

  Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. Detta har nu kompletterats med intervjuer med lärare och studenter vid platsbesöket och webbaserade möten. Vid Karlstads universitet omfattar granskningen civilingenjör industriell ekonomi.

  Bedömargruppen består av representanter från Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet samt externa bedömare.

 • 2020-02-20

  Information om coronaviruset till studenter / Information about the coronavirus for students, updated

  Karlstads universitet har som huvudprincip att följa UD:s rekommendationer kring resor till områden drabbade av Coronaviruset. Karlstads universitet följer också Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och har även kontakt med Smittskydd Värmland för att få lokal information. In English below.

  Sedan 17 februari avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare. Följ råden från UD här

  Om du nyligen har varit i Kina eller andra områden där coronaviruset sprids, rekommenderas du att läsa mer information från Folkhälsomyndigheten, Information till resenärer

 • 2020-02-19

  UKÄ-granskning av ämneslärarprogrammet klar

  Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Karlstads universitet får både beröm och kritik.

  I utbildningsutvärderingarna av lärarutbildningen granskas kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar. Hösten 2018 startade utvärderingen av ämneslärarutbildningen och för Karlstads universitets del har beslut nu kommit om ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan för undervisningsämnena idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap samt svenska.

 • 2020-02-18

  Kau-studenter nådde semifinal i nationell cybersäkerhetstävling

  Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet. Karlstadlaget TrollControl gjorde bra ifrån sig och tog sig till semifinal.

  – Det var en rolig erfarenhet där vi verkligen utmanades med att fatta viktiga beslut på en kort tid, säger Michaela Padden, doktorand i statsvetenskap och en av deltagarna i TrollControl. Men, jag tycker att vi klarade av det bra och att vi hade en bra kommunikation inom laget.

 • 2020-02-17

  Otillåten affischering på Karlstads universitet

  Under morgonen den 17 februari har ett antal affischer med bild och brottshistorik på en tidigare dömd student vid Karlstads universitet suttit uppe på campus.

  Vederbörande har avtjänat sitt straff och har rätt att studera vid vilket universitet som helst i Sverige, precis som vilken annan student som helst.

  Säkerhetschefen har kontakt med polisen och det finns ingen hotbild mot universitetet.

  Om ni som studenter känner oro på grund av affischeringen är ni välkomna att vända er till Studenthälsan.