Student

Nyheter

 • 2017-01-18

  Ny docent i naturvetenskapernas didaktik

  Birgitta Mc Ewen har utsetts till docent i naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Hennes intresse för området epigenetik väcktes för cirka åtta år sedan när hon insåg vilka stora konsekvenser epigenetik förutspås få inom en rad områden, däribland den didaktiska forskningen.

  Epigenetik kan förklaras tack vare en molekylär förklaringsmodell om hur arv och miljö är länkade, och påverkar en rad ämnesområden som vilar på biologisk grund, till exempel medicin, idrott, psykologi och beteendevetenskap. Det  utgör också en viktig brygga mellan biologi och sociala vetenskaper och är ett nytt spännande forskningsfält inom naturvetenskapernas didaktik. 

 • 2017-01-12

  Månadens alumn: Se till att engagera dig även utanför studierna

  Scarlett Roa Brynildsen läste Personal och organisation på Karlstads universitet och tog sin examen 2006. Idag driver hon det egna företaget, Bright Red Future AB, där hon är konsult och föreläsare inom affärsutveckling, internationalisering och hållbart företagande.

  Varför valde du Karlstads universitet?
  - Jag bodde i Säffle och studentlivet i Karlstad lockade. Jag fick barn som 20-åring och började kort därefter på universitetet. Studentkåren drev en mycket fin kostnadsfri förskola med Ur och skur-pedagogik som var viktig för mig som ung student med små barn. Dessutom var det enkelt att få bostad i Karlstad.

 • 2017-01-12

  Kursen som lär studenter att tänka som entreprenörer

  När de flesta hör ordet ”entreprenör” tänker de på en företagare. Men begreppet är betydligt bredare än så. Studenter vid Handelshögskolan i Karlstad har under hösten arbetat med ett skarpt uppdrag och tränat sin förmåga att omsätta idéer till verklighet.

  Universitetet har i uppdrag att stimulera entreprenöriellt tänkande och förbereda sina studenter för arbetslivet. Idag ses entreprenöriell kompetens som en viktig kompetens inom alla möjliga ämnen och områden. Entreprenörskap handlar om att omsätta idéer till verklighet och skapa värde för andra – oavsett vad en jobbar med. Med andra ord: studenterna ska ha kunskap och förmåga att använda den kunskapen till nytta för andra.

 • 2016-12-19

  Sprakande Eldkonst lyste upp decemberkvällen

  Fredagskvällens Eldkonst lockade storpublik till Sandgrundsudden i Karlstad. På temat I tidens spegel skapade studenter från innovations- och designprogrammet, musik, dans och bild en magisk berättelse om nutid och urtid, om dåtid och framtid.

  Kvällen började med en föreläsning av idéhistorikern Kristian Petrov – Ur led är tiden, tankar om tid i olika kulturer genom tiderna. Den västerländska tidsuppfattningen med en rak sträcka från en stund till en annan, från början till slut, är bara ett sätt att tänka om tid. I den linjära tiden är det är lätt att tänka att den tid som varit inte spelar någon roll för den tid som kommer. Men i andra tider och kulturer finns cirkulär tid och parallell tid.

 • 2016-12-15

  Student fick Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris

  Viktor Carlsson, historiestudent vid Karlstads universitet, har fått Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2016. Han tilldelas priset för en uppsats om kvinnors inträde i Karlstads stadsfullmäktige 1911–1918.

  Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris tilldelas den uppsats på respektive nivå som håller den högsta vetenskapliga standarden och som uppfyller de formella kriterier som krävs, se nedan.

  Motivering
  Viktor Carlsson tilldelas årets pris på B-nivå för sin uppsats i historia vid Karlstads universitet, ”Kvinnors inträde i Karlstads stadsfullmäktige 1911–1918”.

 • 2016-12-15

  Säkrare och självständigare studenter - tack vare VFU

  Studenter från Karlstads universitet gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på ett barnsjukhus i Kambodja. Under femton år har barnsjukhuset Angkor Hospital for Children tagit emot studenter från programmet biomedicinsk analytiker. VFU:n innebär att studenterna får stifta bekantskap med tropiska sjukdomar som med ett ökande resande nu även dyker upp i Sverige.

  Angkor är en stor ruinstad i norra Kambodja, strax norr om Tonlé Sap-sjön en bit utanför den nutida staden Siem Reap. Staden var centrum i ett rike med samma namn från 800-talet till 1400-talet. Där tillbringar några studenter från Karlstads universitet tio veckors praktik och tycker det är intressant att se Angkor Hospital for Childrens (AHC) val av metoder och sedan jämföra med Sverige. I Kambodja saknas mycket av den moderna utrustningen som personal i Sverige tar för given.