Student

Nyheter

 • 2017-06-21

  Studenters kreativitet står i fokus i möte med arbetsgivares skarpa uppdrag

  Ett av Skandinaviens stora ingenjörsföretag, COWI, tog hjälp av Karlstads universitets nya verktyg Cre8 för att få inspiration till en av sina stora frågor inför framtiden; Hur kan man tjäna pengar utan att ta betalt per mantimme?

  - Vi har i alla tider haft en affärsmodell som bygger på att ta betalt för ingenjörstjänster per mantimme, säger Uno Olsson, kontorschef på COWI.
  - Nu ville vi få hjälp med kreativt tänkande om hur en annan affärsmodell skulle kunna se ut inför framtiden. Och vi fick verkligen del av kreativa tankar som vi själva inte tänkt på tidigare.

 • 2017-06-16

  Ny kunskap och anställning efter uppsats om effektivare godshantering i hamnar

  Karlstads universitets arbete med integrerad samverkan mellan akademi och näringsliv fortsätter. Informatikstudenten Angelica Gustafsson har prisats för sin C-uppsats som är en fallstudie av hur ett företag som levererar systemlösningar arbetar tillsammans med två hamnbolag för att skapa effektivare hantering av gods i hamnar.

  När det gäller hamnverksamhet går det alltid att förbättra logistiken. Tid och pengar finns att spara för de inblandade parterna. Fartygen behöver ligga mindre tid vid kaj, lastbilarna behöver vänta kortare tid på att få sina containrar och slutkunderna behöver inte vänta lika länge på sina beställda varor. Att ha system för automatiskt elektroniskt datautbyte som håller god kontroll på innehållet i olika containrar och i vilken ordning de ska lastas och lossas i hamnarna är en framgångsfaktor.

 • 2017-06-14

  Samverkan inom energiområdet

  Karlstads universitet samverkar med Glava Energy Center inom utveckling av system för optimerad drift av solpanelparker. Det långsiktiga målet med verksamheten är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

  Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen. Den snabba tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för utvecklingen av framtidens elkraftssystem.

  - ERA-Net Smart Grids Plus - European Pattern Recognition (EPR) är ett projektet vars syfte är att använda mönsterigenkänning som ett verktyg för elnätsoperatörer och producenter för att optimera elsystemet och möjliggöra högre andel av förnybar elproduktion, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet.

 • 2017-06-08

  Genusakademi för små och medelstora företag startar i höst

  Centrum för genusforskning, CGF, tilldelas nu medel för att utveckla sitt projekt Genusakademi för små och medelstora företag över tre år och fyra månader.

  För ungefär ett år startades förstudien Vision genusakademi för små och stora företag vid CGF. Den tog avstamp i utvecklingen av ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete vid små och medelstora företag, SME, i Värmland, och finansierades av Akademin för smart specialisering. Verktyget fick namnet iGen.

  Förstudien låg till grund för en större ansökan till ett fullskaligt projekt, där forskare och företag arbetar tillsammans för att stärka SME-företagens konkurrenskraft. Målet är fortfarande ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete.

 • 2017-06-08

  Näktergalen har gjort succé hos mentorerna

  I den utvärdering som gjorts av det första året med Näktergalen på Karlstads universitet rekommenderar samtliga svarande studenter sina klasskamrater att bli mentorer i Näktergalen.

  - Det har varit givande för mig och jag uppfattar att det varit givande för eleverna, säger Simona Qassim som läser grundskollärareprogrammet vid Karlstads universitet.

  Näktergalen är ett koncept som syftar till att väcka grundskoleelevers intresse för studier på högre nivå.

  Rekommenderas
  - Jag skulle gärna vara mentor inom Näktergalen igen och jag rekommenderar det till andra, kanske särskilt till de som läser här, men som inte är från Karlstad, eftersom det ger en möjlighet att lära känna staden genom eleverna.

 • 2017-06-07

  Karlstad känns som hemma efter en månad

  Förra torsdagen var det avtackning och diplomutdelning för de internationella studenter som läst en termin vid Karlstads universitet. Matthew Argier och Ryan Moore från Kanada återvänder hem med många nya erfarenheter.

  Varje termin avtackas de utländska studenter som studerat vid Karlstad universitet, och under torsdagen mottog de så diplom av prorektor Thomas Blom. Efter ceremonin väntade mingel och underhållning.

  Matthew Argier och Ryan Moore, från Waterloo University, Kanada, är mycket nöjda med sin utlandstermin och sitt val av universitet.