Student

Nyheter

 • 2018-03-19

  Viktig information om pågående nätfiske / Important information about ongoing phishing

  Det pågår just nu en ”nätfiskekampanj” riktad mot Karlstads universitet där man försöker lura av användarna sina inloggningsuppgifter (KauID).

  Då nätfiskarna lyckats komma åt inloggningsuppgifter cirkulerar nu ett e-postmeddelande med en uppmaning om inloggningsuppgifter, som ser ut att komma från en anställd vid Karlstads universitet.

  Det viktigaste att komma ihåg är att aldrig lämna ut sina inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande eller via en länk i ett meddelande – även om e-postmeddelandet ser ut att komma från Karlstads universitet. Karlstads universitet kommer aldrig någonsin fråga efter dessa uppgifter i ett e-postmeddelande.

 • 2018-03-13

  Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

  I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

  De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

 • 2018-03-12

  Forskningsprojekt nominerat till EU:s bästa Life-projekt

  Forskare från Karlstads universitet har under åren 2012-2016 arbetat med projektet "Målarmusslans återkomst" och i och med det bidragit till att ha förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i tolv sydsvenska vattendrag och i Östersjön på sikt – till nytta för den biologiska mångfalden och oss människor.

  Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för naturvårdsprojektet "Målarmusslans återkomst". Detta för att det är Sveriges mest hotade sötvattenmussla och ställer mycket höga krav på sin vattenmiljö. Forskare från Karlstads universitet har inom projektet för första gången någonsin odlat fram målarmusslan och återintroducerat den i svenska vattendrag.

 • 2018-03-09

  Han uppfyllde sin livsdröm som utbytesstudent

  Mattias Eriksson valde att läsa sin fria termin vid Wilfrid Laurier university i Kanada. Det blev en rolig och mycket lärorik upplevelse, där han dessutom fick chansen att uppfylla en dröm.

  - Jag kände att jag ville komma iväg och se mig omkring i världen när jag hade chansen. När jag fick möjligheten att åka iväg under min fria termin, så tog jag den, svarar Mattias Eriksson på frågan varför han valde att bli utbytesstudent.
  Mattias, som läser Politices kandidat, valde att förlägga sin fria termin vid Wilfrid Laurier university i Kanada.

 • 2018-03-09

  Hallå där Carl Bonander, ny föreståndare på CPS, Centrum för personsäkerhet.

  CPS utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv. Sedan årsskiftet har CPS bytt föreståndare, från Ragnar Andersson som är senior professor till Carl Bonander, universitetslektor.

  Vad är din bakgrund?
  - Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap och en mastersexamen i riskhantering, och disputerade år 2016 i risk- och miljöstudier. Jag är för nuvarande lektor i risk- och miljöstudier och föreståndare för Centrum för personsäkerhet här på Karlstads universitet, sedan gästföreläser jag på institutionen för medicin på Göteborgs universitet. Min forskning fokuserar på skadeepidemiologi och skadeprevention från ett samhällsperspektiv.

 • 2018-03-07

  Karlstads universitet hjälper studenterna att vakna

  Hör du till dem som snoozar lite för ofta? Det bästa sättet att vakna är att snabbt komma igång och starta upp hjärnan. Därför har Karlstads universitet skapat väckningsappen Wake Up Problem.

  Appen hjälper dig att vakna snabbt och komma igång på morgonen genom att ställa en flervalsfråga som måste lösas för att alarmet ska stängas av.

  -Vid Karlstads universitet arbetar vi aktivt med att hjälpa och stötta våra studenter så att de mår bra och klarar sina studier, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef. Visst handlar det här om att skapa uppmärksamhet och i förlängningen locka fler sökande, men som tidigare handlar det ändå om något konkret som vi vill hjälpa våra studenter med.