Viktiga Bud

 • Information från biblioteket/Information from the library

Nyheter

 • 2020-09-16

  Mentorprogrammet Näktergalen förlängs i tre år

  Näktergalen innebär att studenter vid Karlstads universitet är mentorer för elever på grundskolor i Karlstads kommun. Universitetet och Karlstads kommun har undertecknat ett avtal som gäller i tre år från och med höstterminen 2020. Rekrytering av mentorer pågår.

  - Det är viktigt att våra elever får vidga sina vyer och stärka självkänslan, säger Jan Bengtsson, rektor på Fredricelundsskolan i Karlstad. När eleverna lär känna studenter avdramatiseras också att läsa på universitetet.

  Mentorskapet innebär att studenter från Karlstads universitet är mentorer för 2-3 elever var under ett läsår. Tillsammans gör de olika aktiviteter och umgås. Studenterna får under året utbildning och kontinuerlig handledning.

 • 2020-09-09

  Var med och skapa unikt Hotspot 2021

  Du behövs! Sök senast på söndag 13 september. Hotspot är universitetets årliga jobbmässa med över 100 utställare. Hotspot skapas av studenter och universitet gemensamt. I februari 2021 genomförs mässan för första gången digitalt. Du får viktiga erfarenheter för ditt framtida arbetsliv.

  - Jag ser fram emot din ansökan senast söndag 13 september, säger Julia Strandman, projektledare.

  Sök till projektgruppen nu

 • 2020-08-31

  Rektor välkomnar dig till Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart.

  Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning. Många får fortsätta studera hemifrån men nybörjare på programutbildningar, där grupper inte är för stora, kan vi erbjuda en start på campus och det känns bra.

 • 2020-08-24

  Handelshögskolan delade erfarenheter från en digital vår

  Inom ramen för arbetet mot en ackreditering för AACSB riktas fokus på Assurance of Learning (AoL) och ”Teaching Effectiveness” vid Handelshögskolan – alltså att välja väl fungerande och varierade undervisningsformer för ett studentaktivt lärande och en meningsfull examination.

  Ny termin på Handelshögskolan
  - Syftet med AoL-dagen i höst var att få en bild av hur undervisning och examinationer har gått under den mycket speciella VT-20, sa Martin Grimberg Löfgren. Jag hoppas att ni kommer att kunna få inspiration från era kollegor i hur vi använder digital undervisning på bästa sätt inför hösten.

 • 2020-08-24

  Bra bostadssituation för studenter i Karlstad

  Idag publicerades den årliga bostadsrapporten från Sveriges förenade studentkårer (SFS), den visar att det är god tillgång på studentbostäder. Karlstad är en av 15 städer som är grönmarkerade i SFS bostadsrapport, vilket betyder att nya studenter får en bostad vid terminsstart.

  Karlstads kommun, Karlstad studentkår och Karlstads universitet arbetar tillsammans för att göra staden ännu attraktivare för studenter och bra bostäder har länge varit en viktig fråga.

  - Det är glädjande att vårt samarbete för att göra staden attraktivare för studenter ger resultat och att det finns gott om boende för studenterna. Studenterna är mycket viktiga för Karlstad, vi vill att de ska trivas så bra att de stannar kvar efter att de är klara med sina studier och då är så klart boendet en viktig del, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

 • 2020-07-09

  Rekordmånga antagna till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019.

  Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program. De populäraste programmen är Juristprogrammet med 150 antagna och 2430 som reserver, Psykologprogrammet där 46 är antagna och 1691 reservplacerade samt Socionomprogrammet med 63 antagna och 900 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 530 är placerade som reserver.