Student

Nyheter

 • 2019-10-21

  Kvalitetsrapport inom Treklövern klar

  Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar inom humaniora klar. För Karlstads universitet omfattas utbildningar i svenska språket och litteraturvetenskap Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

  Det är högskoleexamen samt kandidat- och magisterexamen i svenska språket samt högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen i litteraturvetenskap som omfattas vid Karlstads universitet. Bedömargruppen konstaterar att granskningen av huvudområdet svenska språket varit begränsad, eftersom inte tillräckligt många självständiga examensarbeten har gjorts för att området kunnat ingå i granskningen på de villkor som finns i utvärderingsmodellen.

 • 2019-10-21

  Mitt Kau – gör det enklare att vara student på Kau

  I vår kommer en ny tjänst som ersätter Min sida. Mitt Kau knyter ihop system och erbjuder studenter en personifierad digital tjänst.

  Uppgifter som att skapa Kau-Id, kursregistrering och att hitta rätt schema betyder idag att studenterna vid Karlstads universitet behöver besöka flera system för att få information. Mitt Kau är den nya digitala tjänsten som ska förenkla för studenterna. Mitt Kau är platsen där information samlas och dessutom gör den personlig. Sandra Berginge leder projektet.

 • 2019-10-17

  Avtal med Github klart

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt.

  Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.

 • 2019-10-16

  Flest sökande till socionomprogrammet vid Karlstads universitet

  Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand.

  - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett. Arbetsmarknaden är god och vår ambition är att på bästa sätt förbereda våra studenter för den kommande yrkesutövningen inom välfärdsområdet, säger Hans Ovall, programledare.

  Totalt har 3 887 personer sökt till vårterminens program och fristående kurser vid Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning med nästan 0,7 procent sedan förra hösten då 3 861 personer sökte.

 • 2019-10-16

  1126 personer skriver högskoleprovet på söndag

  Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål.

  1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om.

  - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet. Det är en bra möjlighet för att kunna söka sig vidare till universitetsstudier, säger Helena Pallin, avdelningschef för avdelningen för utbildningsstöd vid Karlstads universitet.

  Antal deltagare i Värmland och norra Dalsland
  Arvika 120
  Åmål 102
  Karlstad 729
  Kristinehamn 93
  Torsby 82
  Summa 1126

 • 2019-10-15

  Golvbyte i delar av hus 21

  Golvet på plan 1 i delar av hus 21 D och 21 E ska bytas ut. Ett antal kontorsrum berörs och flyttas tillfälligt till Studenternas hus. Troligen beror det på ett handhavandefel när golvet anlades som orsakar förhöjda värden av alifatiska kolväten i inomhusluften. English version below.

  - Utifrån de värden som uppmätts har vi diskuterat om det räcker att öka ventilationen, vilket redan har gjorts. Men vi flyttar även tillfälligt berörda kontorsplatser och byter till ventilerat golv för att försäkra oss om att problemet åtgärdas långsiktigt, säger Johan Svahn, fastighetsförvaltare för Akademiska hus som äger lokalerna som Karlstads universitet har sin verksamhet i.

  Arbetet med att anlita en entreprenör som kan byta golvet påbörjas omgående. Ytterligare prover kommer att tas på plan 1 i hus 21 D och 21 E, det vill säga under ägget och vid norra entrén.