Nyheter

 • 2023-02-07

  Ta bussen i största möjliga mån

  Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan.

  Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där. Bilar utan Hotspots parkeringsbiljett kommer att få böter. 

  Vi vill därför be både personal och studenter att ta bussen den dagen i största möjliga mån.

 • 2023-02-02

  Spännande internationellt projekt inom omvårdnad

  Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien. Cabneiprojektet har varit igång i snart tre år.

  Projektet syftar till att höja kompetensen hos de som utbildar sjuksköterskor i  Acehprovinsen i Indonesien, vilket i sin tur kommer att förbättra utbildningen av sjuksköterskor och öka kvaliteten på klinisk omvårdnad.

 • 2023-01-31

  Värmland överstiger genomsnittet av självmord i landet

  Ny forskning från Karlstads universitet undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner. Värmland är intressant som fall då förekomsten av suicid överstiger genomsnittet i landet då länet låg på femteplats i riket 2020.

  Folkhälsomyndigheten gör en satsning på att utvärdera åtgärder inom detta område och ett av de projekten driver forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

 • 2023-01-24

  Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

  Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

  - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

 • 2023-01-20

  En vårtermin full av studentaktiviteter

  Nytt år, ny termin. Pirrigt?
  Lugn, det kommer bli jättebra och det finns hjälp på vägen.

  Studenthälsan, Universitetskyrkan och biblioteket vid Karlstads universitet ordnar många aktiviteter för att hjälpa studenter genom studierna.

 • 2023-01-19

  Studenter nöjda med sin VFU under pågående pandemi

  Många studenter blev oroliga att förutsättningarna för deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, skulle förändras under covid-19-pandemin. Trots en ökad arbetsbörda och en stor mängd nya medarbetare att introducera till intensivvården visade en nyligen publicerad vetenskaplig artikel från Karlstads universitet att studenterna upplevde en god lärandemiljö trots handledarnas ansträngda arbetssituation.

  I en ny studie har forskare från Karlstads universitet, i samarbete med Region Värmland, Luleå tekniska universitet och Röda Korsets Högskola, intervjuat åtta studenter som utbildade sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård under pandemin.