Viktiga Bud

 • Zoom - överbelastning / Zoom congested
 • Biblioteket öppet i begränsad omfattning / The library is open to a limited extent

Nyheter

 • 2020-12-20

  Biblioteket stängt för besök från och med måndag 21 december

  Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir.

  Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort). Återlämning av böcker görs i återlämningslådan utanför universitetets huvudentré.

  Biblioteket är tillgängligt digitalt, läs mer på kau.se/bibliotek

 • 2020-12-18

  Stipendier ger världsartister möjlighet att förkovra sig vid Musikhögskolan Ingesund

  De senaste åren har verksamheten med internationella konsertpianister vid Musikhögskolan Ingesund växt till att ha en exceptionellt hög nivå och attraherar världsartister att flytta till Arvika för att fortbilda sig. I dagarna blev det klart att Kjell och Märta Beijers stiftelse kommer att ge Ingesund Piano Foundation möjlighet att dela ut stipendium för att betala studieavgiften för tre internationella konsertpianister nästa år.

  Ingesund Piano Foundation skapades för några år sen och är en insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja pianospel i Arvika och vid Musikhögskolan Ingesund. Nu har stiftelsen tagit emot ett stöd om totalt 600 000 kr från Kjell och Märta Beijers stiftelse för detta ändamål.

 • 2020-12-18

  Labbet flyttades ut- en av flera anpassningar

  Studenterna som läste masterkursen ”Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi” under vårterminen -20 fick vara med om en annorlunda examination. Kursens lärare bar med hjälp av AT-ingenjörer och Teknisk service ut fiskar, utrustning och bord. Labbet dukades upp utanför hus 5F.

  Momentet som skulle tränas och examineras var att chip-märka fiskar, vars rörelsemönster i exempelvis reglerade vattendrag sedan kan registreras och utvärderas för att anpassa deras passeringar av vattenkraftverk i älvar och åar.

  - Jag tycker att det var ett mycket bra och roligt initiativ av Olle Calles att bära ut labbet, säger Lutz Eckstein, professor och programledare i biologi. Över lag var det mycket jobb med omställningen, men jag ser i resultaten av olika kursvärderingar att våra insatser med att ställa om till distansundervisning uppskattades av studenterna.

 • 2020-12-18

  Debatt: Ta till vara på vetenskapen i hanteringen av pandemin

  I dag medverkar Finn Nilson och Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, i Svenska Dagbladet där de skriver om en förhoppning att vetenskapen ska bättre tas till vara på i hanteringen av covid-19.

  Redan i mitten av mars skrev Finn Nilson och Mikael Granberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av att Sverige skulle anamma försiktighetsprincipen för att förhindra omfattande sjukdomsfall och död till följd av covid-19. Principen följdes inte och regeringen och myndigheter får nu hård kritik av sin hantering av covid-19.

  I dag skriver Finn och Mikael i en ny debattartikel i Svenska Dagbladet att Coronakommissionens första betänkande bör bli startskottet för en ny svensk strategi där vetenskapen ges ett betydligt större utrymme.

 • 2020-12-16

  Student i Näktergalen utsedd till vardagshjälte av Karlstads kommun

  Studenten Patrik Åberg Domeij på Karlstads universitet fick idag utmärkelsen vardagshjälte, i kategorin Årets samverkan, av Karlstads kommun.
  - Oroligt kul och hedrande. Vi som deltar i Näktergalen är vardagshjältar allihop, säger Patrik Åberg Domeij, som utbildar sig till lärare.

  Näktergalen är mentorprogrammet där studenter på universitetet är mentorer för elever på grundskolor i Karlstads kommun. Syftet är att väcka intresse för högre studier hos elever där det inte är självklart.

  Patrik Åberg Domeij är mentor i Näktergalen för tredje året.
  - Det känns väldigt roligt att det vi kämpar för, och tror på, får den här uppskattningen. Ett fantastiskt avslut på året. Näktergalen är bra både för studenter och för eleverna vi möter.

 • 2020-12-15

  Distans även under vårterminen 2021

  Karlstads universitet förlänger beslutet om distansundervisning. Examination och undervisning ska därför som huvudregel genomföras i distansform under vårterminen 2021.

  Karlstads universitet kommer att ha huvuddelen av undervisning och examination på distans även under vårterminen 2021. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är undantagen huvudregeln om distansform.

  - För att kunna planera för nästa termin behöver vi ta det här beslutet nu, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Jag hoppas att alla studenter och medarbetare kan hålla i och hålla ut ett tag till.