Viktiga Bud

 • Planerat underhåll KauPlay 26/2-27/2 // Scheduled Maintenance KauPlay

Nyheter

 • 2021-02-23

  Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin

  Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i pandemins framfart.

  Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer. Kohortvård, långa arbetspass, hög arbetsbelastning och skyddsutrustning orsakade ökad arbetsbelastning parallellt med att intensivvårdssjuksköterskor, IVA-sjuksköterskor, skulle introducera nya medarbetare och handleda specialistsjuksköterskestudenter inom IVA.

 • 2021-02-18

  ORKA SKRIVA! - ny satsning från biblioteket

  Bibliotekets skrivhandledare träffar dagligen många studenter som upplever att de känner sig ensamma i sina studier, att det är svårt att skapa bra studierutiner och lära känna sina studiekamrater och lärare. Från och med tisdag 23 februari erbjuder vi därför en ny möjlighet för studenter och andra intresserade att mötas på ett lättsamt men ändå lärorikt sätt.

  När läget i världen är som det är med många begränsningar och sociala avstånd är det lätt hänt att känna besvikelse över att studietiden inte riktigt blev som man tänkt. Det kanske är en utmaning att få till en bra dygnsrytm, komma igång med sina studieuppgifter i tid eller att förstå hur uppgifterna ska skrivas.

  Behovet av att regelbundet kunna träffa andra i samma situation är stort och därför har bibliotekets skrivhandledare bestämt sig för att hitta ett forum för att träffas utan krav på föranmälning eller prestation.

 • 2021-02-17

  Sömnrobot - en lösning på sömnproblem?

  Många är igång hela dagen med både kroppen och knoppen, men när natten kryper på vill inte sömnen infinna sig. Sömnsvårigheter, insomni, är ett vanligt problem. Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka om sömnrobotar kan hjälpa personer med insomni, det vill säga lång insomningstid, ofrivillig vaken tid mitt i natten eller för tidigt uppvaknande.

  Att vara alltför fysiskt och/eller mentalt uppvarvad är en vanlig orsak till insomningssvårigheter och kan bidra till att svårigheterna håller i sig. Tekniker som på olika sätt minskar graden av uppvarvning vid sänggåendet och under natten kan leda till förbättrad sömn ifråga om snabbare insomning och subjektivt bättre sömnkvalitet.

 • 2021-02-10

  Socialt arbete utvärderas

  Nu har utvärdering av utbildningar inom socialt arbete startat och för Karlstads universitet berörs bland annat socionomprogrammet.

  Linnéuniversitetet koordinerar utvärderderingen av utbildningar inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Karlstads universitet och Mittuniversitetet. Lärosätena utvärderar varandras utbildningar för att säkerställa att du som student får förutsättningar att nå examensmålen, samt hur väl målen i utbildningen faktiskt uppfylls. Granskningarna ska också bidra till utveckling av utbildningarna.

 • 2021-02-03

  Idrott och mångfald med tema transpersoners inkludering

  Den 9 februari är det dags igen. Konferensen Idrott och mångfald är tillbaka, och denna gång i digital form. Temat för i år är transpersoners inkludering och under dagen kommer du som deltagare få möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området.

  Konferensen arrangeras av Karlstads universitet tillsammans med RF-SISU Värmland, Karlstads kommun, Riksidrottsförbundet och RFSL. Programmet varvar forskningsbaserad kunskap med personliga erfarenheter. Målet är att förmedla kunskap för att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna inom idrotten.

 • 2021-02-03

  Start för kvalitetsutvärdering inom teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, teknik, fysik och matematik

  Bedömargruppen för kluster 16 har startat sitt granskningsarbete. Denna gång är det utbildningar inom teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, teknik, fysik och matematik som kommer utvärderas inom samarbetet Treklövern.

  Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet har gemensamt utvecklat ett system för att granska utbildningarna. Gruppen som gör bedömningarna består av representanter från de tre lärosätena, samt ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representant från arbetslivet. Mittuniversitetet är koordinerande lärosäte för utvärderingen och har Magnus Engholm, docent vid Institutionen för elektronikkonstruktion som utvärderingsansvarig.