Viktiga Bud

 • Hus 5c plan 3 avstängt pga ombyggnation

Student

Nyheter

 • 2018-09-19

  Emma Frans på Handelshögskolans dag

  Huvudtalare på Handelshögskolans dag den 11 oktober är Emma Frans, forskare, journalist och författare. Årets tema är kopplat till Handelshögskolans motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.

  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av "alternativa fakta", fejknyheter och halvsanningar ger forskaren och prisade journalisten Emma Frans dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

 • 2018-09-17

  Kvalitetsrapport för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet

  Det finns ett bra och väl utvecklat samarbete med näringslivet i flera kurser, nivåer och program och samarbeten mellan ämnets lärare bidrar till en bra utbildningskvalitet. Det är några av de goda exempel som lyfts i slutrapporten för kvalitetsgranskningen av utbildningar mot examina i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat ett system för att granska utbildningskvalitet, i det så kallade Treklöversamarbetet. Nu är de första slutrapporterna klara och rör utbildningar mot examina inom informatik, biblioteks- och informationsvetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet omfattas informatik.

 • 2018-09-13

  Projektet Rethink:Kau utvecklar digitala verktyg för studenter

  Projektet Rethink:Kau följer studentgrupper och kartlägger upplevelser i vardagen för att utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjlighet att lyckas med sina studier. Projeket har tilldelats 3 miljoner av Vinnova.

  - I projektet följer vi studenter vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, som identifierar sig med det kön som är underrepresenterat i utbildningen, har utländsk bakgrund eller en funktionsnedsättning, berättar Claes Asker, projektledare.

 • 2018-09-12

  Gillian Rose nästa Ander Visiting Professor in Geomedia Studies

  Gillian Rose är professor i kulturgeografi vid Oxfords universitet och en Fellow i British Academy. Under läsåret 2018—2019 är hon Ander Visiting Professor in Geomedia Studies vid Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på visuell kultur och digital visualisering.

  André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för forskargruppen Geomedia, ser henne som ett självklart val.

  - Professor Gillian Rose är den forskare som kanske bidragit mest till att överbrygga gränsen mellan kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap, säger han. Hennes forskning har fokuserat på visuell kultur och en av hennes böcker är idag ett standardverk i flera discipliner inom humaniora. Dessutom är hon en utmärkt pedagog. Hon drar mycket publik, helt enkelt, och är välkänd utanför vårt område.

 • 2018-09-10

  Vad händer nu i Sverige och Värmland?

  En vecka efter valet bjuder statsvetarna vid Karlstads universitet in till öppen eftervalsanalys med frågestund i Café Gläntan. Studenter, medarbetare och allmänhet är välkomna måndag 17 september klockan 15.30.

  En panel av statsvetare med olika infallsvinklar kommer ge sina analyser med utgångspunkt i årets val. Efter det följer frågestund. 

 • 2018-09-06

  Programstudent inom biologi, kemi och miljövetenskap? Nu mäter vi kvalitet

  Det är examen på kandidat-, magister- och masternivå inom biologi, kemi och miljövetenskap som nu ska utvärderas. I slutet av januari blir det då platsbesök bedömargruppen träffar medarbetare och studenter.

  - Jag tycker att det är viktigt att vi i bedömargruppen har fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv när vi nu börjar granskningen, säger Bo Bergbäck, utvärderingsansvarig och professor i miljökemi vid Linnéuniversitetet.
  Utvärderingar av utbildningskvalitet är ett verktyg i den ständiga utvecklingen för att kunna erbjuda attraktiva utbildningar.