Nyheter

 • 2021-09-08

  Kvalitetsutveckling av omvårdnadsutbildningar i Indonesien

  Ett nystartat samarbetsprojekt på Karlstads universitet förväntas få stor inverkan på sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå i Indonesien.

  Karlstads universitet har i samarbete med sju andra utbildningsinstitutioner i Skandinavien och Indonesien, fått stöd från EU för Erasmusprojektet ”Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia”, CABNEI. Målet är att utbilda pedagoger i ökad kvalitet och hållbarhet.

 • 2021-09-01

  Best Finalist Paper Award inom elektroteknik

  Vid en digital internationell konferens i Setúbal, Portugal, mottog Jorge Solis, docent i elektroteknik, pris för sitt konferensbidrag om identifiering av snö på solceller. Forskningen handlar om adaptiv styrning av solenergianläggninar som anpassar sig efter omgivningens förändrade förutsättningar.

  - Den studie som vårt paper baserades på handlade om att utan extra sensorer identifiera  snö och smuts på solcellspanelerna, säger Jorge Solis. Förekomsten av snö identifieras i dagsläget med vågceller och nedsmutsning oftast med manuell avsyning. Studien och vårt paper har genomförts i samverkan med Magnus Nilsson, Glava Energicenter samt studenterna Anders Råberg och Joel André.

 • 2021-08-30

  Välkommen till en ny termin på Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte hälsar välkommen till höstterminen.

  Jag vill hälsa alla studenter varmt välkomna till ett nytt läsår på Karlstads universitet! För dig som är helt ny är detta starten på ett nytt liv och en spännande tid.

  Du blir en av alla de 16 000 studenter som studerar på universitetet. På Karlstads universitet utmanar vi det etablerade och utforskar det okända, något som jag hoppas att även du kommer att göra under din tid hos oss.

 • 2021-08-23

  Restflöden som resurs

  Studenter på Karlstads universitet har fått fördjupa sig i cirkulär och hållbar industri i praktiken, genom en kurs som kom till genom samverkan med Paper Province och aktörer i Torsby kommun.

  Studenterna har fått tillämpa cirkulära affärsmodeller med riktiga industridata. Kursen handlade om industriell symbios vilket innebär att en industris rester används som resurs av en annan.

  I Torsby kommun finns god potential för industriella symbioser. Där finns sylttillverkaren Swed-jam vars produktion generar både överskottsvärme och ett restvatten med spår av frukt, bär och socker. Studenterna undersökte hur dessa restflöden kan göra nytta för olika aktörer i närområdet.

 • 2021-08-18

  Campus och distans höstterminen 2021 på Karlstads universitet

  Den 30 augusti börjar höstterminen på Karlstads universitet. Nybörjare på programutbildningar, där studentgrupperna inte är för stora, prioriteras för en terminsstart på campus.

  Även internationella studenter får undervisning på campus. Om det är möjligt kommer andraårsstudenter successivt att erbjudas undervisning på campus under hösten, om grupperna inte är för stora. 

  – Vi prioriterar nya studenter för campusundervisning och ser över hur vi kan ge de studenter som började hos oss förra året ökade möjligheter att studera på plats. Det känns bra att vi börjar ana en återgång till en mer normal tillvaro, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.

 • 2021-07-06

  Hallå där Lina Watz…

  …stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare!

  - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta.