Viktiga Bud

 • Nya öppettider för Välkomstcenter / New opening hours Welcome Centre
 • Brandfiltar

Student

Nyheter

 • 2019-02-20

  Stipendium från Drottning Silvia till doktorand

  Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande. Fonden ger bidrag till forskning om barn och funktionsnedsättningar och Maria Marinopoulou, medverkande i SELMA-studien i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, var en av stipendiaterna.

  Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

  I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

 • 2019-02-13

  ”Jämställdhetsstatistiken inkluderar inte alla”

  Det säger Clary Krekula, professor i sociologi, vid Karlstads universitet. Hon forskar om åldrande, jämställdhet och organisationer. Den 20 februari berättar hon om sin forskning i seminarieserien Möt en forskare, som är öppen för allmänheten.

  - När vi pratar om äldre pratar vi ofta om äldreomsorg, inget mer, men åldrande är mycket mer. Jag skulle gärna se att äldreomsorg är en del av äldrepolitiken, men inte allt, säger Clary Krekula.

  Hon forskar om ålder och vilka föreställningar som finns, om vad som passar sig och inte passar sig. Just nu handlar det mycket om ålder i organisationer.

 • 2019-02-12

  Ökad medvetenhet om hållbar utveckling?

  Utbildning för hållbar utveckling för elever i grund- och gymnasieskolan är en viktig del av kunskapsöverföringen över hela världen och har varit det i två decennier. Syftet är att stärka kompetensen och få människor att agera för en hållbar utveckling. Avhandlingen ”Student sustainability consciousness” av Daniel Olsson, doktorand i biologi vid Karlstads universitet, handlar om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan.

  Utbildning för hållbar utveckling fungerar
  - Ett av de viktigare resultaten i avhandlingen är att vi nu vet att det som beskrivs teoretiskt i forskning och policydokument kring utbildning för hållbar utveckling fungerar, bara eleverna verkligen får uppleva det i undervisningen, säger Daniel Olsson.

 • 2019-02-11

  Hotspot 2019 är större än någonsin

  Över 120 monterplatser har skapats för att studenter ska få träffa så många arbetsgivare som möjligt på Karlstads universitets jobbmässa den 13 februari. För att matchningen mellan studenter och arbetsgivare ska bli ännu bättre har utställarna i år angett vilka globala hållbarhetsmål de fokuserar på.

  - Många studenter, som framtida arbetstagare, vill få en tydlig bild av utställarnas arbete med hållbarhet. Vi har uppmanat utställarna att presentera vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål de fokuserar på, för att utveckla matchningen, vilket är syftet med Hotspot, säger Cindy Bråtenfeldt, projektledare, Karlstads universitet.

  Hotspot är viktig
  Hotspot är en viktig jobbmässa för många branscher. Den är hela universitetets angelägenhet då studenter från alla program och utbildningar har möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

 • 2019-02-11

  Psykologi fick platsbesök av Treklövern

  Treklöverns bedömargrupp för kluster fem, kriminologi och psykologi, har i dagarna genomfört ett platsbesök hos fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet.

  Vid Karlstads universitet berörs ämnet psykologi och under hösten har ämnet arbetat med sin självvärdering, som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. Detta har nu kompletterats med intervjuer med lärare och studenter vid platsbesöket eller webbaserade möten. I maj 2019 ska bedömargruppens slutrapport vara färdig.

 • 2019-02-01

  Treklöverns bedömargrupp för Kluster 12 på platsbesök

  Igår avslutades tre dagar av utbildningsutvärdering då Treklöverns bedömargrupp för kemi, biologi och miljövetenskap, Kluster 12, gjort platsbesök på Linnéuniversitet och Fakulteten för hälsa- och liv. Besöket som var i Kalmar var den tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen.

  - Besöket omfattar en serie av kortare möten där personal och studenter som representerar utbildningarna intervjuas separat. Tidigare har bedömargruppen läst slumpvis utvalda uppsatser och självvärderingar som skrivits för respektive huvudområde, säger Bo Bergbäck utvärderingsansvarig i Kluster 12.