Kalendarium

Var i världen vill du studera? Varmt välkommen på International Exchange Day som anordnas av International Office, en dag för information och inspiration till utlandsstudier. Du kommer att få lyssna på studenter som berättar om sina erfarenheter från sin tid som utbytesstudent. Internationell Office kommer att ge information om vilka möjligheter som finns för att åka på utbytesstudier.   Upplysningar International Office E-post: exchange@kau.se
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
Jakten på en hållbar äldrepolitik: om värdiga pensioner och jämställdhet bland äldre Organisering kring ålder kan ta sig olika uttryck, till exempel är det vanligt med åldersdiskriminering i arbetslivet trots att vi lever längre än någonsin och att många vill arbeta längre än pensionen.
Anna-Karin Olsson försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Functional capacity as a predictor of everyday functioning in patients with schizophrenia" Doktorsavhandling Olsson 2019:2 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): ”The overall purpose of this thesis is to increase knowledge about the concept of functional capacity and the way it is related to everyday functioning for adult patients with schizophrenia spectrum disorders.
Vid ett offentligt seminarium lägger Sara Wahlberg fram sin licentiatuppsats i kemi - inriktning didaktik "Teaching and Learning Protein Synthesis through Domain-Specific Language in Upper Secondary Education". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marcus Hammann, professor, extern granskare och medbedömare, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland Upplysningar Thomas Nilsson, professor E-post: thomas.nilsson@kau.se Pia Eriksson, utvecklingsingenjör E-post: pia.erikss
Kristin Gullberg Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Flytande inflytande - affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Anette Emilsson, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads universitet   Upplysningar Catherine Andersson Busch Telefon: 05
Word - så sidnumrerar du och skapar en innehållsförteckning Har du problem med ditt word-dokument, till exempel när det gäller sidnumrering och innehållsförteckningen? Ta med dig datorn så hjälps vi åt att få det som du vill ha det. MEDVERKANDE: Marie-Louise Eriksson, bibliotekariePLATS: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3TID: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips och trix för framgångsrika studier
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Svårt att hitta artiklar till din uppsats? Här får du tips om hur du söker fram intressant och relevant material. Medverkande: Michael Nordeman, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Svårt med koncentration och fokus? Med kroppen som utgångspunkt över vi på att bli mer närvarande och trygga i oss själva. Anmälan gäller fyra tillfällen. Datum och tid: Start: 5/3 därefter 12/3, 19/3, 26/3. Kl. 15.00-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Svårt att hitta artiklar till din uppsats? Här får du tips om hur du söker fram intressant och relevant material. Medverkande: Åsa Möller och Lina Sandström, bibliotekarierPlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Lär dig hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Anmälan gäller alla fem tillfällen. Datum och tid: kl. 15.15-17.15 Start 13/3 därefter 20/3, 27/3, 3/4 och 10/4 Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: monica.naeser@kau.se
Vid ett offentligt seminarium lägger Barbara Blumenthal fram sin licentiatuppsats i risk- och miljöstudier "Nederbördsintensitet och andra faktorer som påverkar skyfallsskador". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Jonas Olsson, docent, extern granskare och medbedömare, SMHI Upplysningar Eva Svensson, professor E-post: eva.svensson@kau.se Monica Paulsson, fakultetsadministratör E-post: monica.paulsson@kau.se  
Welcome to the seminar: Will the Robots Take Care of Grandma? Eldercare Staffing and the Future of Work Speaker is Jerry A. Jacobs, Professor of sociology at the University of Pennsylvania, US Friday 29th of March, 10.15-11.30 in 3B 512 Jerry A. Jacobs is Professor of Sociology at the University of Pennsylvania, where he has taught since earning his Ph.D. in sociology at Harvard in 1983.
Mindfulness drop-in, ingen anmälan krävs. Datum och tid: Start: 2/4 därefter varje tisdag t.o.m 21/5 Kl. 15.30-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
Välkommen till docentföreläsning som hålls av docent Sebastian Herold.   Titel: Software Evolution: From Sisyphean Tasks towards Sustainability  
Ann-Catrin Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Operationssjuksköterskors vårdande och kompetens inom perioperativ vård". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Forsberg, professor, opponent, Lunds universitet Maria Arman, docent, betygsnämnd, Karolinska institutet Monica Pettersson, docent, betygsnämnd, Sahlgrenska akademin Samuel Edelbring, docent, betygsnämnd, Örebro universitet Carina Elmqvist, docent, betygsnämnd, Linnéuniversitetet Christine Leo Swenn
Anna Hagelin försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: Behaviour of migratory spawners and juveniles". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ian Fleming, professor, opponent, Memorial University of Newfoundland, Kanada Eva Thorstad, researcher, betygsnämnd, Norwegian Institute for Nature Research, Norge Jaakko Erkinaro, professor, betygsnämnd, Natural Resources Institute of Finland, Finland John Armstrong, professo
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Anette Emilsson, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads unviersitet Ordförande vid disputationen är docent Stig-Börje Asplund Upplys
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ivar Bleiklie, Prof. Dr., opponent, University of Bergen, Norge Marianne Ekman Rising, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Ylva Hasselberg, Prof.
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är "Breddat deltagande och digitalisering". Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
Prenumerera på Kalendarium