Kalendarium

Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
CGF Higher Seminar | 24.04.2019 kl. 15-17, room 3A:340 Associate Professor Rene Almeling, Yale University "GUYnecology: The Missing Science of How Men’s Health Matters for Reproduction" Medical researchers have been making headlines with a surprising series of findings about how the health status of men’s bodies prior to conception can directly affect the health of their children.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Do gender pronouns matter? Do I like it if people call me “she”? Or sometimes “they”? How do people feel when the wrong pronoun is used for them? Why do people experience different levels of discomfort – that can even effect depressions, anxiety or learning problems - when being “mis-gendered”? Transgender and non-binary people as well as androgynous non-trans people are often troubled daily by situations in which a speaker uses the wrong personal pronoun for them.
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Upphovsrätt - vad gäller när jag skriver uppsats? Medverkande: Inga-Lill Nilsson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Doktorsavhandling Ungerberg 2019:10 ”Alla barn i förskolan skall ha reellt inflytande över verksamheten enligt förskolans läroplan. Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar individuella förmågor som att verbalt uttrycka en åsikt, göra olika val samt förstå konsekvenser av dessa val.
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Doktorsavhandling Jo Ese 2019:9 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): “What is managerialism in higher education? And how do academics react to it?
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Upphovsrätt - vad gäller när jag skriver uppsats? Medverkande: Inga-Lill Nilsson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
"Och då sa han...": Samtalets vetenskap och varför vi pratar om vad andra säger Spelar det roll hur man framför ett klagomål på en kollega? Hur lång kan en tystnad vara i ett samtal för att den ska skapa problem? Hur smyger vi in ett engelskt ord när vi pratar svenska, och vad fyller det för funktion?
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Self compassion - om hur du möter dig själv Medverkande: Eva Ohlin, beteendevetarePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är Inkluderande pedagogik och digitalisering. Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Så skriver du referenser (workshop) Medverkande: Eva Backström, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Digitalisering, fragmentisering, polarisering. Det är lätt att tro att samhällsutvecklingen – och medieutvecklingen i synnerhet - går åt ett enda håll och det är utför!
Karlstads universitet har bjudit in de politiska partier i Sverige som idag är invalda i Europaparlamentet. Studenter, medarbetare och allmänhet får möjlighet till politisk dialog inför valdagen 26 maj. Statsvetare från Karlstads universitet kommer finnas på plats liksom medarbetare från universitetsbiblioteket som visar en utställning om EU:s historia.   Upplysningar Petter Niljung Programpunkter 10.00-14.00, foajén vid Aula Magna, Karlstads universitet.
Vid ett offentligt seminarium lägger Patrick Murmann fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Usable Transparency via Individualisation". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Sebastian Pape, Prof.Dr., extern granskare och medbedömare, Universität Regensburg, Tyskland Upplysningar Leonardo Martucci, docent E-post: leonardo.martucci@kau.se Jenny Adamsson, fakultetsadministratör E-post: jenny.adamsson@kau.se  
Akademien för Insolvensrätt bjuder härmed in till en halvdagskonferens med f.d. justitiekanslern och justitierådet Göran Lambertz, den 23 maj kl. 13.15-16.30 som talar över ämnet Rättssäkerhet och rättstrygghet – en balansakt. Hur ska vi ha det i en rättsstat? Är det acceptabelt att oskyldiga döms om det krävs för att tillräckligt många brott ska klaras upp? Kan vi stå ut med att uppenbart skyldiga går fria? Vilken roll har medierna samt om vilket ansvar juristerna har? Den 23 maj 2019 kl.
Elizabeth Ekman försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Strenghts and weaknesses of the Cognitive Profiles of Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder from a Cognitive Behavioral Perspective - Treatment, understanding, and prevention of comorbidity" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ida Flink, opponent, docent, Örebro universitet Tero Timonen, betygsnämnd, docent, Östra Finlands universitet Timo Hursti, betygsnämnd, docent, Uppsala universite
Prenumerera på Kalendarium