Kalendarium

Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TIDER: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl.12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
Är du intresserad av utbytesstudier? Kom på ett av våra måndagsmöten så berättar vi mer! Ta med din lunchlåda och få information om dina möjligheter att studera utomlands. Måndagar v. 36-45 Tid: 12.15-13.00 Lokal: Zoom https://kau-se.zoom.us/j/66926531838 Ta gärna med matlådan och ät under tiden som du lyssnar. UTBYTESSTUDIER TAR DIG LÄNGRE - NU OCH I FRAMTIDEN  
Kanske tycker du också att det är svårt att få till en bra dygnsrytm och att komma igång med att skriva studieuppgifter i tid? På skrivhandledningen träffar vi dagligen många studenter som upplever att de känner sig ensamma i sina studier, att det är svårt att lära känna sina studiekamrater och lärare.
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl. 12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl. 12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
Kanske tycker du också att det är svårt att få till en bra dygnsrytm och att komma igång med att skriva studieuppgifter i tid? På skrivhandledningen träffar vi dagligen många studenter som upplever att de känner sig ensamma i sina studier, att det är svårt att lära känna sina studiekamrater och lärare.
Helen Brink försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete ”Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Jonas Hallström, opponent, professor, Linköpings universitet Upplysningar Cathrine Andersson Busch Telefon: 054-700 1848 E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer licentiatseminariet att ske via Zoom. Mer information publiceras närmare seminariet.
Johan Högman försvarar sin doktorsavhandling "Barn i rörelse - Om förutsättningar för utveckling i alternativa idrottsaktiviteter". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Johan Norberg, opponent, professor, Malmö universitet Suzanne Lundvall, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Inger Eliasson, betygsnämnd, docent, Umeå universitet Gabriel Bladh, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet Upplysningar Cathrine Andersson Busch Telefon: 054-700 1848 E-post: cathrine.a
Grace Yuanyuan Zhu försvarar sin doktorsavhandling i engelska "Biblical allusion in three Charles Dickens condition-of-England novels". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Dominic Rainsford, opponent, professor, Århus universitet, Danmark Virginia Langum, betygsnämnd, professor, Umeå universitet Giles Whiteley, betygsnämnd, professor, Stockholms universitet Cecilia Wadsö-Lecaros, betygsnämnd, docent, Lunds universitet Upplysningar Josefin Rönnqvist Telefon: 054-700 1570 E-po
Andreas Borg försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete ”Designing for the incorporation of programming in mathematical education - Programming as an instrument for mathematical problem solving”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Chantal Buteau, opponent, professor, Brock University Upplysningar Cathrine Andersson Busch Telefon: 076 002 4862 E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer licentiatseminariet att ske via
Gustav Stenseke Arup försvarar sin doktorsavhandling i juridik - allmän rättslära "Entangled law - A study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Vito De Lucia, opponent, professor, Centre for the Law of the Sea, Tromsø David Langlet, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Ari Hirvonen,betygsnämnd, adjungerad professor, Helsinki universitet Erica Von Essen, betygsnämnd, docent, SLU Upplysningar Catarina Rohli
Ska du söka utbytesstudier inför höstterminen 2022 men känner dig lite osäker på hur själva ansökan ska göras, eller har du fastnat vid någon del i ansökan? Delta då i vår workshop där vi går igenom ansökan steg för steg och svarar på frågor. Alla deltagare bör ha kollat upp lämpliga lärosäten innan workshopen för att kunna påbörja själva ansökan. Tid: Tisdag 9/11 kl. 12.15 Plats: Zoom https://kau-se.zoom.us/j/66926531838 Välkommen!

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium