Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Gillar du att fika, umgås och prata med personer från hela världen? Då är språkcaféet något för dig! Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men även till dem som pratar flytande svenska och tycker att det är kul att prata med andra. Språkcaféet vänder sig till alla - universitetsanställda, studenter eller andra som vill träna sin svenska genom vardagligt tal.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Vid ett offentligt seminarium lägger Daniel Ekbåge fram sin licentiatuppsats i miljö- och energisystem "Process modelling based on data from an evaporation and a CTMP process. Analysis of energy efficiency and process variability." Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Per Engstrand, professor, extern granskare och medbedömare, Mittuniversitetet Upplysningar Lars Nilsson, professor E-post: lars.nilsson@kau.se Pia Eriksson E-post: pia.eriksson@kau.se  
Välkomna till Karlstads universitet den 22 mars då studenter från kursen Kommunikationsverktyg i designarbete visar upp sina produkter. Syftet med kursen Kommunikationsverktyg i designarbete är att fördjupa kunskapen kring design som process och några av dess verktyg.
Riksbanken firar 350 år! Lyssna på vice riksbankschef Martin Flodén som berättar om det aktuella ekonomiska läget och Riksbankens roll i samhällsekonomin.  Martin Flodén tillträdde som vice riksbankschef den i maj 2013 med en mandatperiod på fem år. Han är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Flodén har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet, Finanspolitiska rådet och SNS Konjunkturråd.
Tora Nord försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Arbete som rättighet eller skyldighet - Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten" Länk till sammanfattning/abstract Doktorsavhandling Nord 2018:11   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Eskil Wadensjö, professor, opponent, Instituter för social forskning, Stockholms universitet Per Sederblad, doktor, betygsnämnd, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö universitet Susanna Toivanen, profess
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
  Vasileios Charitsis försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Self-Tracking, Datafication and the Biopolitical Prosumption of Life" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Peter Svensson, docent, opponent, Stockholms universitet Karin Berglund, professor, betygsnämnd, Stockholms universitet Richard Ek, docent, betygsnämnd, Lunds universitet Bo Enquist, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon: 054-700 1550 E-post: bri
Forumspel är en rollspelsmetod i konflikthantering i grupp. Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, utforska olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck. Det är en rollspelsmetod där gruppen gestaltar aktuella problem. Aktuella problem kan vara inom områden som saknar givna svar såsom etik, miljö- och framtidsfrågor, värdegrund, relationer, alkohol och droger och mångkulturella frågor.
Gillar du att fika, umgås och prata med personer från hela världen? Då är språkcaféet något för dig! Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men även till dem som pratar flytande svenska och tycker att det är kul att prata med andra. Språkcaféet vänder sig till alla - universitetsanställda, studenter eller andra som vill träna sin svenska genom vardagligt tal.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Thomas Wimark, Department of Human Geography, Stockholm University  Abstract: As people continue to flee repressive regimes, discussions of refugees’ state of liminality has intensified. Spaces such as refugee camps and detention centres tend to force refugees to endure living in liminality for long periods of time. In this presentation, I focus on the actual experiences of movement from the old country to the receiving one.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se  
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Gillar du att fika umgås och prata med personer från hela världen? Då är språkcaféet något för dig! Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men även till dem som pratar flytande svenska och tycker att det är kul att prata med andra. Språkcaféet vänder sig till alla - universitetsanställda, studenter eller andra som vill träna sin svenska genom vardagligt tal.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Subscribe to Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet