Kalendarium

Provföreläsningar för anställning som lektor i Geomatik. Ämne: Användning av GIS och fjärranalys inom respektive forskningsområde. TIDER: KL. 08.30–09.00 FRANZ-BENJAMIIN MOCNIK KL. 10.30–11.00 THOMAS GUMBRICHT KL. 13.00–13.30 SUSANNE KRATZER KL. 15.00–15.30 GERHARD BAX SAL: 21A 259 (RISKLAB) Målgrupp: Studenter på grundnivå i geomatik och akademisk personal inom naturvetenskap. VÄLKOMMEN!
Provföreläsningar för anställning som lektor i Geomatik. Ämne: Användning av GIS och fjärranalys inom respektive forskningsområde. TIDER: KL. 08.30–09.00 FRANZ-BENJAMIIN MOCNIK KL. 10.30–11.00 THOMAS GUMBRICHT KL. 13.00–13.30 SUSANNE KRATZER KL. 15.00–15.30 GERHARD BAX SAL: 21A 259 (RISKLAB) Målgrupp: Studenter på grundnivå i geomatik och akademisk personal inom naturvetenskap. VÄLKOMMEN!
Välkommen till en öppen dialog mellan Riksteatern Värmland och Konst och bildgestaltning på Karlstad universitet. Riksteatern inleder med en kvarts presentation av ett pågående projekt och inbjuder till dialog kring detta. Kl 10-12, den 18 december. 12C, Sal 253, Karlstad universitet. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Leif Persson, Verksamhetsledare, Riksteatern Värmland, mfl. Cecilia Parsberg, lektor Konst och Bildgestaltning, mfl. Upplysningar cecilia.parsberg@kau.
Biblioteket bjuder in till en workshop i referenshanteringsprogrammet EndNote. Detta tillfälle riktar sig i första hand till dig som redan har kommit igång med EndNote och nu vill ha mer fördjupad kunskap.  Läs mer om kursens innehåll:https://www.kau.se/bibliotek/forskarstod/stod-och-kurser/kurser-forskare/kurs-i-endnote Frågor och anmälan via mejl till asa.moller@kau.se TID: Tisdag 18 dec kl.
Biblioteket bjuder in till en workshop i referenshanteringsprogrammet EndNote. Detta tillfälle riktar sig i första hand till dig som redan har kommit igång med EndNote och nu vill ha mer fördjupad kunskap.  Läs mer om kursens innehåll:https://www.kau.se/bibliotek/forskarstod/stod-och-kurser/kurser-forskare/kurs-i-endnote Frågor och anmälan via mejl till asa.moller@kau.se TID: Tisdag 18 dec kl.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Doktorsavhandling Lättman 2018:50 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): “This thesis introduces perceived accessibility as a theoretical and methodological concept for including the individual dimension of accessibility in transport research and planning.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Doktorsavhandling Lättman 2018:50 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): “This thesis introduces perceived accessibility as a theoretical and methodological concept for including the individual dimension of accessibility in transport research and planning.
Vid ett offentligt seminarium lägger Kyoomars Alizadeh Noghani fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Seamless Live VM Migration in SDN-Based Data Centers". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Andrei Gurtov, Prof. Dr., extern granskare och medbedömare, Linköpings universitet Upplysningar Anna Brunström, professor E-post: anna.brunstrom@kau.se Jenny Adamsson, fakultetsadministratör E-post: jenny.adamsson@kau.se  
Vid ett offentligt seminarium lägger Kyoomars Alizadeh Noghani fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Seamless Live VM Migration in SDN-Based Data Centers". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Andrei Gurtov, Prof. Dr., extern granskare och medbedömare, Linköpings universitet Upplysningar Anna Brunström, professor E-post: anna.brunstrom@kau.se Jenny Adamsson, fakultetsadministratör E-post: jenny.adamsson@kau.se  
Universitetskyrkan bjuder på glögg och pepparkakor Gratis Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Cristoffer Forssander, Universitetskyrkan på KAU Telefon: 0768-404606 E-post: Cristoffer.forssander@kau.se Upplysningar Anneli Sandbeg Telefon: 054-2244481 E-post: Anneli.sandberg@kau.se Programpunkter 12-15.00
Djamila Fatheddine försvarar sin avhandling i litteraturvetenskap, "Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning" Doktorsavhandling_Fatheddine 2018:54 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten): ”Denna avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Genom fyra delstudier görs nedslag i styrdokument, lärares klassrumspraktik och elevers egna erfarenheter av litteraturläsning.
Enkelt nattvardsfirande   Medverkande Anneli Sandberg, Universitetskyrkan Telefon: 054-700 1803 E-post: anneli.sandberg@kau.se Upplysningar Cristoffer Forssander, Universitetskyrkan Telefon: 054-700 1492 E-post: cristoffer.forssander@kau.se Programpunkter 12.05 i Stilla Rummet
Vi startar det nya året 2019 med att välkomna alla till en inspirerande föreläsning med professor Christina Lindholm. Sårläkning- från duvblod och lera till dagens evidensbaserade holistiska sårbehandling. Hur gör vi idag för att få svårläkta sår att läka- och hur ser framtiden ut? När: 10 januari 2019, 13.00-16.00. Var: Karlstad universitet, Aula Magna. Ingen föranmälan, alla är hjärtligt välkomna Välkomna hälsar, Institutioner för hälsovetenskaper Carina Bååth och Elisabeth KlingChristina
Vi startar det nya året 2019 med att välkomna alla till en inspirerande föreläsning med professor Christina Lindholm. Sårläkning- från duvblod och lera till dagens evidensbaserade holistiska sårbehandling. Hur gör vi idag för att få svårläkta sår att läka- och hur ser framtiden ut? När: 10 januari 2019, 13.00-16.00. Var: Karlstad universitet, Aula Magna. Ingen föranmälan, alla är hjärtligt välkomna Välkomna hälsar, Institutioner för hälsovetenskaper Carina Bååth och Elisabeth KlingChristina
Subscribe to Kalendarium