Kalendarium

CSR forskare deltar med presentationer i Åre Risk Event 16-18 april:https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/rcr/are-risk-event/program/
CSR forskare deltar med presentationer i Åre Risk Event 16-18 april:https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/rcr/are-risk-event/program/
Inspera är systemet där du som lärare skapar digitala salstentamen. Till denna workshop/utbildning krävs anmälan.Våra utbildningstillfällen:Bedömning Utbildningen riktar sig till lärare som bedömer digital tentamen.Dessa olika pass är till för dig som skapar tentamensfrågor och bedömer tentor. Du behöver gå bägge. OBS! Max 6 personer/utbildningstillfälle.   The training is aimed at teachers and administrators that author questions and question sets for digital exams.
Fredrik Duvling & Daniel Berg, slagverkAnn Elkjär, flöjterRhythm Art Duo och flöjtisten Ann Elkjär vill ge mer flöjt och slagverksmusik till kammarmusikpubliken! Trion samarbetar nära med flera nu levande tonsättare vilket gör att programmet ständigt förnyas.
Fredrik Duvling & Daniel Berg, slagverkAnn Elkjär, flöjterRhythm Art Duo och flöjtisten Ann Elkjär vill ge mer flöjt och slagverksmusik till kammarmusikpubliken! Trion samarbetar nära med flera nu levande tonsättare vilket gör att programmet ständigt förnyas.
Varje termin hålls en välkomstdag för nyanställda. Dagen ger dig information om bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljöfrågor och om hur universitetet arbetar samt hur organisationen är uppbyggd.
Skrivhandledare ger tips och råd om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.DROP-IN-TID:tisdag kl. 12:00-12:30torsdag kl. 12:00-12:30
Skrivhandledare ger tips och råd om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.DROP-IN-TID:tisdag kl. 12:00-12:30torsdag kl. 12:00-12:30
Vill du lära dig mer om Microsoft Copilot och hur du kan använda den i dina studier?Kom till Studieverkstaden på Universitetsbibliotekets plan 3. Varje torsdag kl. 12:30-13:00 har vi drop in med support. Bibliotekarier finns på plats för att svara på dina frågor och ge dig tips.Välkommen!Kontakt: marie-louise.eriksson@kau.se(Bilden är skapad i Copilot, "A self-portrait of Copilot")
Vill du lära dig mer om Microsoft Copilot och hur du kan använda den i dina studier?Kom till Studieverkstaden på Universitetsbibliotekets plan 3. Varje torsdag kl. 12:30-13:00 har vi drop in med support. Bibliotekarier finns på plats för att svara på dina frågor och ge dig tips.Välkommen!Kontakt: marie-louise.eriksson@kau.se(Bilden är skapad i Copilot, "A self-portrait of Copilot")
Vishnu Raveendran försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Scaling effects and homogenization of reaction-diffusion problems with nonlinear drift".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeIrina Pettersson, docent, opponent, Chalmers tekniska högskola, SverigeCatherine Choquet, professor, betygsnämnd, Université de La Rochelle, FrankrikeSébastien Martin, professor, betygsnämnd, Université Paris Cité, FrankrikeNiklas Wellander, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska högskola, SverigeUpply
Vishnu Raveendran försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Scaling effects and homogenization of reaction-diffusion problems with nonlinear drift".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeIrina Pettersson, docent, opponent, Chalmers tekniska högskola, SverigeCatherine Choquet, professor, betygsnämnd, Université de La Rochelle, FrankrikeSébastien Martin, professor, betygsnämnd, Université Paris Cité, FrankrikeNiklas Wellander, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska högskola, SverigeUpply
Vishnu Raveendran försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Scaling effects and homogenization of reaction-diffusion problems with nonlinear drift".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeIrina Pettersson, docent, opponent, Chalmers tekniska högskola, SverigeCatherine Choquet, professor, betygsnämnd, Université de La Rochelle, FrankrikeSébastien Martin, professor, betygsnämnd, Université Paris Cité, FrankrikeNiklas Wellander, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska högskola, SverigeUpply
Lokal journalistik = nära? Global journalistik = långt bort?Vi lever i en vardag som både påverkas av och påverkar det som sker i världen. Men hur kan medierna klara att förklara komplexa samband och samtidigt göra journalistik som blir begriplig och intressant, och som berör oss lokalt?
Welcome to an information meeting about the Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA.Karlstad University signed The Agreement on Reforming Research Assessment and joined the coalition in May 2023.
I januari blev Marcus Wandt tredje svensk i rymden och tillbringade tjugotvå dagar på internationella rymdstationen ISS.  En viktig del av astronauternas rymdresa är att sprida kunskap och berätta om sina upplevelser i en så kallad ”Post Flight Tour” när de kommer hem.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium