Kalendarium

Kursperiod: 2023-08-22 - 2023-12-05KursbeskrivningMålgruppUniversitetslärare som handleder självständiga arbeten.OmfattningKursen kräver 100 timmar, varav cirka 40 timmar är schemalagda.Kursmål och kursinnehållKursen består av ett antal träffar som föregås av eget arbete.
Course period: 2023-08-24 - 2023-10-03Course descriptionTeach like a champion (TLC)Target GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral studentes, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomes and contentAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
Course period: 2023-08-24 - 2023-10-03Course descriptionTeach like a champion (TLC)Target GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral studentes, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomes and contentAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
CTF kollegium are internal events.The time for the kollegium will be updated.For more information please contact per.kristensson@kau.se
CTF kollegium are internal events.The time for the kollegium will be updated.For more information please contact per.kristensson@kau.se
Kursperiod: 2023-09-07 - 2024-02-28 (Svenska) Anmäl här senast 24 augustiKursbeskrivningMålgruppDisputerade lärare vid Karlstads universitet som handleder eller avser att handleda studerande på forskarnivå. Genomgången DHU är också ett krav för dig som ämnar att ansöka till docent.OmfattningKursen omfattar 200 timmar, varav max 80 är schemalagt.Kursmål och kursinnehållHandledning är det viktigaste pedagogiska instrumentet i forskarutbildningen.
Kursperiod: 2023-09-11 - 2023-10-13 (svenska) Anmäl härMålgruppKursen vänder sig till lärare på Karlstads universitet.Omfattning40 timmarKursmål och kursinnehåll1. Beskriva rummets pedagogiska betydelse för lärande.2. Analysera och jämföra olika lärandemiljöer, teknologier och pedagogiska strategier samt identifiera styrkor och svagheter i deras användning.3. Planera och tillämpa tekniker i en ALC-sal (Active Learning Classrom), som främjar studentaktivt lärande.Kursansvarig: Max Hansson
Kursperiod 2023-09-01 - 2023-12-01MålgruppDetta är en bra kurs att börja med om du inte har läst några kurser i högskolepedagogik. Kursen vänder sig i första hand nya lärare, men är praktiskt inriktad och passar även lärare med flera års erfarenhet.
Course period: 2023-09-01 - 2023-12-01Target groupThis is a good course to start with if you do not have any courses in higher education pedagogy. The course is primarily aimed at new teachers at Karlstad University, but the course is focused on practical teaching, and therefore suitable for teachers with extensive experience as well. This course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent80 hours.
Registration closes September 7.Course period: 2023-09-21 - 2023-11-09. (English) Register hereCourse descriptionNorm-Critical Pedagogy: Learning Norm-Critical Skills for teaching in Higher Education (NKP)Target group All university teachers.Extent60 hours, whereof approx. 15 hours scheduled timeContentIn this course we will investigate norms and biases that can circulate in an academic learning environment. Such norms might be involving gender, sexual orientation, ethnicity, class.
Registration closes September 7.Course period: 2023-09-21 - 2023-11-09. (English) Register hereCourse descriptionNorm-Critical Pedagogy: Learning Norm-Critical Skills for teaching in Higher Education (NKP)Target group All university teachers.Extent60 hours, whereof approx. 15 hours scheduled timeContentIn this course we will investigate norms and biases that can circulate in an academic learning environment. Such norms might be involving gender, sexual orientation, ethnicity, class.
Kursperiod: 2023-09-07 - 2024-02-28 (Svenska)MålgruppDisputerade lärare vid Karlstads universitet som handleder eller avser att handleda studerande på forskarnivå. Genomgången DHU är också ett krav för dig som ämnar att ansöka till docent.OmfattningKursen omfattar 200 timmar, varav max 80 är schemalagt.Kursmål och kursinnehållHandledning är det viktigaste pedagogiska instrumentet i forskarutbildningen.
Kursperiod: 2023-09-11 - 2023-10-13 (svenska)MålgruppKursen vänder sig till lärare på Karlstads universitet.Omfattning40 timmarKursmål och kursinnehåll1. Beskriva rummets pedagogiska betydelse för lärande.2. Analysera och jämföra olika lärandemiljöer, teknologier och pedagogiska strategier samt identifiera styrkor och svagheter i deras användning.3. Planera och tillämpa tekniker i en ALC-sal (Active Learning Classrom), som främjar studentaktivt lärande.Kursansvarig: Max Hansson

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium