Kalendarium

Jacqueline Hoppenreijs försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Rooting for riparian vegetation: processes underlying community composition in boreal ecosystems".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDavid Merritt, professor, opponent, US Forest Service, USAMicael Jonsson, docent, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeMari Annala, associate professor, betygsnämnd, Finnish Environment Institute, FinlandFranscisca Aguiar, associate professor, betygsnämnd, University of Lisbon, PortugalUp
Jacqueline Hoppenreijs försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Rooting for riparian vegetation: processes underlying community composition in boreal ecosystems".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDavid Merritt, professor, opponent, US Forest Service, USAMicael Jonsson, docent, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeMari Annala, associate professor, betygsnämnd, Finnish Environment Institute, FinlandFranscisca Aguiar, associate professor, betygsnämnd, University of Lisbon, PortugalUp
Jacqueline Hoppenreijs försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Rooting for riparian vegetation: processes underlying community composition in boreal ecosystems".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDavid Merritt, professor, opponent, US Forest Service, USAMicael Jonsson, docent, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeMari Annala, associate professor, betygsnämnd, Finnish Environment Institute, FinlandFranscisca Aguiar, associate professor, betygsnämnd, University of Lisbon, PortugalUp
Per Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i matematik "En designstudie om didaktisk transformation av inferentiell statistik i grundlärarutbildning".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeKristina Juter, professor, opponent, Lunds universitet, SverigeNiclas Larson, førsteamanuensis, betygsnämnd, Universitetet i Agder, NorgeCamilla Björklund, professor, betygsnämnd, Göteborgs universitet, SverigeMaria Johansson, bitr.
Per Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i matematik "En designstudie om didaktisk transformation av inferentiell statistik i grundlärarutbildning".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeKristina Juter, professor, opponent, Lunds universitet, SverigeNiclas Larson, førsteamanuensis, betygsnämnd, Universitetet i Agder, NorgeCamilla Björklund, professor, betygsnämnd, Göteborgs universitet, SverigeMaria Johansson, bitr.
Per Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i matematik "En designstudie om didaktisk transformation av inferentiell statistik i grundlärarutbildning".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeKristina Juter, professor, opponent, Lunds universitet, SverigeNiclas Larson, førsteamanuensis, betygsnämnd, Universitetet i Agder, NorgeCamilla Björklund, professor, betygsnämnd, Göteborgs universitet, SverigeMaria Johansson, bitr.
Maria Lennartsdotter försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Professionell komplexitet i svensk förskola - pedagogers berättelser om förändrade villkor och uppdrag"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeSusanne Kjällander, opponent, docent, Stockholms universitetLinda Palla, betygsnämnd, docent, Malmö universitetPeter Wikström, betygsnämnd, docent, Karlstads universitetAnette Emilson, betygsnämnd, professor, Högskolan i KristianstadUpplysningarCathrine Andersson BuschTelefon
Maria Lennartsdotter försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Professionell komplexitet i svensk förskola - pedagogers berättelser om förändrade villkor och uppdrag"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeSusanne Kjällander, opponent, docent, Stockholms universitetLinda Palla, betygsnämnd, docent, Malmö universitetPeter Wikström, betygsnämnd, docent, Karlstads universitetAnette Emilson, betygsnämnd, professor, Högskolan i KristianstadUpplysningarCathrine Andersson BuschTelefon
Poja Shams & Charlotte Bäccman will hold a seminar.Title: “Ethics and GDPR at Karlstad University”Description: Poja and Charlotte, who are Ethics Advisors for the HS faculty and members of Karlstad University's Research Ethics Committee, will present what the ethical review process looks like at Karlstad University. As well as common questions and mistakes, we encounter.For more information please contact charlotta.andersson@kau.se 
Poja Shams & Charlotte Bäccman will hold a seminar.Title: “Ethics and GDPR at Karlstad University”Description: Poja and Charlotte, who are Ethics Advisors for the HS faculty and members of Karlstad University's Research Ethics Committee, will present what the ethical review process looks like at Karlstad University. As well as common questions and mistakes, we encounter.For more information please contact charlotta.andersson@kau.se 
Marie Wejrum försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Läsa bredvid raderna: Högstadieelevers kritiska läsning av digitala multimodala argumenterande texter"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeJenny Wiksten Folkeryd, opponent, professor, Uppsala universitetAnita Norlund, betygsnämnd, professor, Högskolan i BoråsAndreas Nord, betygsnämnd, professor, Karlstads universitetPer Holmberg, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitetUpplysningarCathrine Andersson BuschTelefon: 07
Marie Wejrum försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Läsa bredvid raderna: Högstadieelevers kritiska läsning av digitala multimodala argumenterande texter"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeJenny Wiksten Folkeryd, opponent, professor, Uppsala universitetAnita Norlund, betygsnämnd, professor, Högskolan i BoråsAndreas Nord, betygsnämnd, professor, Karlstads universitetPer Holmberg, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitetUpplysningarCathrine Andersson BuschTelefon: 07
Torsdag 26 september 2024 bjuder UPE in till årets högskolepedagogiska utvecklingsdag, där lärosätets personal får möjlighet att utbyta erfarenheter, ha kollegiala samtal samt ta del av olika utvecklingsarbeten och erfarenheter om undervisning och examination.Utvecklingsdagen är kostnadsfri och kommer att genomföras på plats på Kau.Tema 2024: AI i undervisning och examination - möjligheter och utmaningarTa chansen att synliggöra vad som händer i er kurs eller program kopplat till AI i undervisni
Fredag 27 september 2024 bjuder Karlstads universitet in till ForskarFredag; en händelserik och spännande dag för skolklasser att få ta del av de olika forskningsmiljöerna som finns i byggnaden.De inbjudna är mellanstadie-, högstadie- och förstaårselever på gymnasiet som får ett programför att se vilken forskning som bedrivs på Karlstads universitet.
Fredag 27 september 2024 bjuder Karlstads universitet in till ForskarFredag; en händelserik och spännande dag för skolklasser att få ta del av de olika forskningsmiljöerna som finns i byggnaden.De inbjudna är mellanstadie-, högstadie- och förstaårselever på gymnasiet som får ett programför att se vilken forskning som bedrivs på Karlstads universitet.
Anna Nissen försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Nordic Literature Instruction"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeHenning Fjørtoft, opponent, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBengt-Göran Martinsson, betygsnämnd, professor, Linköpings universitetPer-Olof Erixon, betygsnämnd, professor, Umeå universitetPia Sundqvist, betygsnämnd, professor, Universitetet i OsloUpplysningarCathrine Andersson BuschTelefon: 076-002 48 62E-post: cathrine.andersson-bu

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium