Kalendarium

Alltid på en måndag - tips för framgångsrika studierDen stora skillnaden mellan studier på högskolenivå och andra studieformer är att det egna ansvaret för planering och upplägg av studierna är större. Vi visar hur du, med vägledning av kursens dokument, kan göra en planering av dina studier.Ann-Charlotte Hedberg, studie- och karriärvägledare.
Alltid på en måndag - tips för framgångsrika studierDen stora skillnaden mellan studier på högskolenivå och andra studieformer är att det egna ansvaret för planering och upplägg av studierna är större. Vi visar hur du, med vägledning av kursens dokument, kan göra en planering av dina studier.Ann-Charlotte Hedberg, studie- och karriärvägledare.
2023-04-03 - 2023-05-15 (English). Register here (Registration closes March 20)Course descriptionBuilding your pedagogical portfolio: Group supervision (BMP)Target GroupThis is a good course to read when you start approaching 400 hours of courses in higher education pedagogy. The course is primarily aimed at teachers and doctoral students aiming to acquire official qualifications within the field of basic teaching expertise.Extent50 hours (from HT21)Learning outcomes and contentParticipants in t
2023-04-03 - 2023-05-15 (English). Register here (Registration closes March 20)Course descriptionBuilding your pedagogical portfolio: Group supervision (BMP)Target GroupThis is a good course to read when you start approaching 400 hours of courses in higher education pedagogy. The course is primarily aimed at teachers and doctoral students aiming to acquire official qualifications within the field of basic teaching expertise.Extent50 hours (from HT21)Learning outcomes and contentParticipants in t
Utbildningen riktar sig till lärare och administratörer som skapar tentamensfrågor och samlar dessa i frågegrupper. Det är en obligatorisk utbildning, som ger behörighet i att arbeta med Inspera Frågekonstruktion.Frågekonstruktion13 mars 2023, kl 10-11:153 april 2023, kl 10-10:3024 april 2023, kl 10-10:30OBS! Max 6 personer/utbildningstillfälleCarl Johan Lövenhamn, Cecilia Hellekant eller Martine Jensen, leder passen.Vi ses via Zoom.
The training is aimed at teachers and administrators that author questions and question sets for digital exams. This is a compulsory training, which provides privileges to work with Inspera Author.Author13 mars 2023, kl 10-11:153 april 2023, kl 10-10:3024 april 2023, kl 10-10:30OBS! Max 6 personer/Training session.Carl Johan Lövenhamn, Cecilia Hellekant eller Martine Jensen, leder passen.Vi ses via Zoom.
Skrivhandledare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.DROP-IN-TID:Tisdag kl. 12-12:30Torsdag kl. 12-12:30Zoom: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl
Skrivhandledare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.DROP-IN-TID:Tisdag kl. 12-12:30Torsdag kl. 12-12:30Zoom: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl
Välkommen till Lasse Magnells planeringsseminarium Titel: Psychological perspectives on employee engagement in relation to upcoming organizational change interventionsTid: Tisdag 4 April, kl.
Välkommen till Lasse Magnells planeringsseminarium Titel: Psychological perspectives on employee engagement in relation to upcoming organizational change interventionsTid: Tisdag 4 April, kl.
Åsa Davidsson försvarar sin doktorsavhandling i risk- och miljöstudier, "Natural hazards as windows of opportunity for change - character and time perspectives on environmental opportunities and preparedness"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeYvonne Andersson Sköld, opponent, professor, Statens väg- och transportforskningsinstitutClaudia Teutschbein, betygsnämnd, docent, Uppsala universitetMattias Hjerpe, betygsnämnd, docent, Linköpings universitetGabriel Bladh, betygsnämnd, professor
Åsa Davidsson försvarar sin doktorsavhandling i risk- och miljöstudier, "Natural hazards as windows of opportunity for change - character and time perspectives on environmental opportunities and preparedness"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeYvonne Andersson Sköld, opponent, professor, Statens väg- och transportforskningsinstitutClaudia Teutschbein, betygsnämnd, docent, Uppsala universitetMattias Hjerpe, betygsnämnd, docent, Linköpings universitetGabriel Bladh, betygsnämnd, professor
Adi Kuntsman "Mosaic methodologies to comprehend and combat digital environmental harms"https://fb.me/e/2R2dlUQ4qThe proposed topic addresses questions of utmost urgency: what is the role of digital technologies in environmental sustainability and the climate crisis? To what extent is digitisation a key component of environmental sustainability, or a major hindrance?

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium