Nyheter

 • 2017-03-17

  Föreläsning med Augustprisvinnaren Nina Burton

  Den 28 mars kommer författaren Nina Burton till universitetet för en timmes föreläsning och frågestund.

  Nina Burton fick Augustpriset 2016 för bästa fackbok med sin Gutenberggalaxens nova. Boken handlar om den litterära stjärnan Erasmus av Rotterdam under 1500-talets medierevolution i Europa och ger läsaren en historielektion med perspektiv på vår egen tid. Välkommen att ta del av Ninas egen berättelse om sin bok och sitt författarskap.

  Tid: 28 mars klockan 14.30 – 15.30
  Plats: Universitetsbiblioteket, Studieverkstaden på plan 3

  Föreläsningen är en del av Kultur på Kau och är öppen för alla. Ingen anmälan behövs.

 • 2017-03-02

  E-böcker från Greenleaf Publishing

  Under februari och mars har biblioteket en testperiod på eböcker från Greenleaf Publishing.

  Testet gäller eböckerna i samlingen "The Sustainable Organization Library" - SOL.
  Här finns böcker om framförallt miljö och hållbar utveckling.
  Det är möjligt att ladda ner kapitel i böckerna.

  En lista över titlarna finns på leverantörens hemsida.

  Vi tar gärna emot synpunkter om dessa e-böcker. Kontakta Britt-Marie Klinghagen.

 • 2017-03-01

  E-böcker från ProQuest ej tillgängliga lördag kväll

  Underhåll på ProQuest Central 4 mars kl 19-23.

  Under tiden kan man inte komma åt eböckerna online.

 • 2017-01-27

  Problem med Karnov lösta

  Karnov har en ny url.

  Länkarna på vår hemsida och i ämnesguiderna uppdateras under dagen.

  Karnov -ny url

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170127 - Just nu är det problem med inloggning till Karnov om man sitter utanför universitetets campusområde.Vi har felanmält till leverantören och de jobbar med att lösa problemet.

 • 2017-01-20

  Kursreferens-böcker måste nu lånas

  Alla böcker måste nu lånas innan de tas ut från kursreferens-rummet.

  Detta gäller både kursreferens och reserverade böcker som står placerade i rum 1E 225.

  I rummet finns en bokomat där du lånar genom att att använda Kaukort eller genom att knappa in personnummer/lånekortsnummer + pin.

  När du är klar med ditt kursreferens exemplar lämna tillbaka det i återlämningautomaten, så personalen kan placera det på rätt plats igen.
  Tänk på att kursreferens kan lånas över natten, men då måste återlämnas senast 1 timme efter öppning nästa dag.

 • 2017-01-18

  Wordfinder avslutat - ordböcker finns i NE

  Biblioteket har från årsskiftet avslutat sitt abonnemang på Wordfinder.
  Istället har vi tillgång till ordböcker via Nationalencyklopedien (NE).

  I NE finns...

  - Norstedts ordböcker

  - Lexinordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

  Norstedts ordböcker hittar du enklast genom att välja "Uppslagsverk" på bibliotekets startsida och ingången "Norstedts ordböcker via NE".

  I NE ligger de under rubriken "Tjänster"

  Direktlänk