Nyheter

 • 2017-02-07

  E-böcker från Greenleaf Publishing

  Under februari och mars har biblioteket en testperiod på eböcker från Greenleaf Publishing.

  Testet gäller eböckerna i samlingen SOL - The Sustainable Organization Library.
  Här finns böcker om framförallt miljö och hållbar utveckling.
  Det är möjligt att ladda ner kapitel i böckerna.

  En lista över titlarna finns på leverantörens hemsida.

  Vi tar gärna emot synpunkter om dessa e-böcker. Kontakta Britt-Marie Klinghagen.

 • 2017-01-27

  Problem med Karnov lösta

  Karnov har en ny url.

  Länkarna på vår hemsida och i ämnesguiderna uppdateras under dagen.

  Karnov -ny url

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170127 - Just nu är det problem med inloggning till Karnov om man sitter utanför universitetets campusområde.Vi har felanmält till leverantören och de jobbar med att lösa problemet.

 • 2017-01-20

  Kursreferens-böcker måste nu lånas

  Alla böcker måste nu lånas innan de tas ut från kursreferens-rummet.

  Detta gäller både kursreferens och reserverade böcker som står placerade i rum 1E 225.

  I rummet finns en bokomat där du lånar genom att att använda Kaukort eller genom att knappa in personnummer/lånekortsnummer + pin.

  När du är klar med ditt kursreferens exemplar lämna tillbaka det i återlämningautomaten, så personalen kan placera det på rätt plats igen.
  Tänk på att kursreferens kan lånas över natten, men då måste återlämnas senast 1 timme efter öppning nästa dag.

 • 2017-01-18

  Wordfinder avslutat - ordböcker finns i NE

  Biblioteket har från årsskiftet avslutat sitt abonnemang på Wordfinder.
  Istället har vi tillgång till ordböcker via Nationalencyklopedien (NE).

  I NE finns...

  - Norstedts ordböcker

  - Lexinordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

  Norstedts ordböcker hittar du enklast genom att välja "Uppslagsverk" på bibliotekets startsida och ingången "Norstedts ordböcker via NE".

  I NE ligger de under rubriken "Tjänster"

  Direktlänk

 • 2016-12-16

  Nya möbler & studiemiljöer i biblioteket

  För att förbättra studiemiljön i biblioteket genomförde vi under hösten 2016 ett flertal omflyttningar och förändringar.

  Syftet var att skapa lärandemiljöer i biblioteket som var bättre anpassade till ny teknik och nya pedagogiska metoder. Ambitionen var att främja interaktion och stimulera till ett aktivt lärande genom att skapa fler grupparbetsplatser och bra miljöer för enskilda studier.

  Läs mer om biblioteksprojeketet HT 2016

 • 2016-09-23

  Nytt open access avtal - publicera dig utan avgift i Springer

  Nu kan du som är forskare vid Karlstads universitet publicera dig open access utan avgift i ungefär 1700 tidskrifter från förlaget Springer. Open-access avtalet gäller från 1 juli 2016 till december 2018.

  Läs mer om Open access avtalet med Springer

  För ytterligare information om avtalet kontakta Publiceringsstöd

  publiceringsstod@kau.se