Nyheter

 • 2020-11-23

  28-29 November: Byte av bibliotekssystem - Koha

  Under helgen 28-29 november 2020 kommer universitetsbiblioteket att byta bibliotekssystem. Detta innebär att en del saker från och med måndag 30 november kommer att se annorlunda ut när du söker, reserverar eller lånar om böcker. På den här sidan kan du läsa mer om vad systembytet innebär för dig som biblioteksanvändare.

  (In English below)

  28-30 november byter vi biblioteksdatasystem. Det kommer då inte gå att söka i katalogen, reservera eller göra omlån. Lån kan göras på plats i biblioteket med hjälp av personal.

  Du kommer inte heller att kunna logga in på Mina lån under dessa dagar.

  Du kan läsa mer om systembytet på vår webb:

  Kursreferensböcker som vanligtvis ska återlämnas senast 00 samma dag som de lånats kan behållas över helgen. Det innebär att om du lånar en kursref på fredag, lördag eller söndag ska den återlämnas senast måndag 30 november kl. 00.
  Lånetider

 • 2020-11-03

  Forskare: Skapa datahanteringsplan med DMPonline/ Researchers: Create data management plans with DMPonline

  Nu införs verktyget DMPonline på Karlstads universitet för att forskare ska kunna skapa sin datahanteringsplan på ett effektivt sätt. Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att en datahanteringsplan upprättas i samband med en ansökan, eller när ett projekt beviljas medel. DMP-online innehåller mallar och stöd för att upprätta den.

  En datahanteringsplan skapar struktur i ett forskningsprojekt, vilket gör det lättare att hitta och analysera forskningsdata. Det blir också enklare att dela och återanvända insamlade forskningsdata.

  Extra viktigt för dig som får medel beviljade av Vetenskapsrådet från hösten 2020
  - Med DMPonline vill vi underlätta för dig som forskar och behöver göra en datahanteringsplan säger Sofia Andersson i universitetets forskningsdatagrupp.
  Universitets forskningsdatagrupp stöttar forskare med hanteringen av forskningsdata.

 • 2020-09-21

  Scifree - ny tidskriftstjänst för forskare

  Scifree – ny tidskriftstjänst för forskare
  För att publicera en tidskriftsartikel med öppen tillgång, open access, tar förlagen ofta ut en avgift av författaren. Genom avtal som slutits mellan förlag och det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam, kan Kau-forskare idag publicera sig helt gratis eller till rabatterad avgift. För att göra det lättare för forskare att snabbt få information om vilka villkor som gäller för en specifik tidskrift, lanseras nu söktjänsten Scifree.

  Scifree innehåller samtliga tusentals vetenskapliga tidskrifter som ingår i de nationella och lokala förlagsavtal som Karlstads universitetsbibliotek medverkar i. Tjänsten visar om publiceringsavgiften är helt förbetald av biblioteket eller rabatterad, och om de licensmöjligheter som tidskriften erbjuder. Tjänsten länkar också vidare till fördjupad information om hur forskaren praktiskt ska gå tillväga för att dra nytta av det avtal som tidskriften ingår i.

 • 2020-09-08

  Google Scholar och Recaptcha-problem

  För närvarande kan det vara svårt att nå Google Scholar via bibliotekets databaslista.

  Om man använder Google Scholar via biblioteks databaslista så är länken inställd att använda bibliotekets proxy, vilket gör att man kan nå artiklar i fulltext om vi prenumererar på tidskriften.
  Tyvärr så händer det ibland att vår länk blir satt i karantän av Google då det ser ut som om länken missbrukas.
  Google Scholar fungerar bra även utan proxy genom att helt enkelt ange scholar.google.se i adressfältet. Det man då behöver göra för att få fram artiklar i fulltext är att använda en inställning som heter Bibliotekslänkar, och ange Karlstads universitetsbibliotek.

 • 2020-08-28

  Arbete pågår för säker terminsstart – Jakob Harnesk

  Från och med 24 augusti utökar biblioteket sina öppettider och återgår till att bemanna informationsdiskarna i biblioteket. Jakob Harnesk, biblioteksdirektör, berättar om arbetet med att även fortsättningsvis kunna erbjuda studenter och personal hög biblioteksservice, tillgång till litteratur och e-resurser samt inte minst en trygg studiemiljö.

  - Vi är glada att åter igen kunna välkomna studenter och personal till biblioteket, men har naturligtvis genomfört en rad åtgärder för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Vi har till exempel glesat ut antal sittplatser kraftigt, stängt grupprum, monterat plexiglas vid informationsdiskarna samt utökat städrutiner av de gemensamma ytorna. Alla våra utåtriktade aktiviteter, som exempelvis Alltid på en måndag, Möt en forskare, Lyssnarlunch och vår kurs för doktorander kommer i höst att hållas digitalt via Zoom.

 • 2020-07-28

  Dawsonera e-boksportal stängs ner

  Vår bokleverantör Dawson books har gått i konkurs och i och med det stängs även eboksportalen Dawsonera ner 31 juli.

  Biblioteket har ca 1100 titlar på Dawsonera. Våra licenser för dessa eböcker kommer att i möjligaste mån flyttas till andra leverantörer. Detta kommer dock att ta lite tid och under en övergångsperiod kommer inte länkar till eböckerna från katalog och OneSearch att fungera.
  Mer information läggs ut så snart vi vet mer.

  Uppdatering 3/8