Kalendarium

Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Välkommen till en introduktion till NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Introduktionen är uppdelad i två olika workshoptillfällen. Passen leds av Andreas Öjehag, lektor i Statsvetenskap. Pass 1: Att använda QDAS och NVivo, kvalitativt tänkande i en digital miljö Vid det första tillfället introduceras Nvivo som del av en utveckling inom kvalitativ forskning där användandet av digitala hjälpmedel blivit allt vanligare.
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl. 12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Studieteknik - Den stora skillnaden mellan studier på högskolenivå och andra studieformer är att det egna ansvaret för planering och upplägg av studierna är större. Vi visar hur du med vägledning av kursens dokument själv kan göra en planering av dina studier. Medverkande: Fredrik Olsson & Evelina Segerdahl, studie- och karriärvägledarePlats: Zoom, länk kommerTid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2021
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 12-13 Torsdag 12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl   Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl. 12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
Varför köper vi och varför kör vi så mycket bil? Välkommen till terminens första Möt en forskare. Denna gång träffar vi Margareta Friman, professor i psykologi och prorektor vid Karlstads universitet. Hennes forskningsfokus är motivation till förändrade resvanor, upplevd tillgänglighet, tillfredsställelse med vardagligt resande och livstillfredsställelse. TID: Torsdag 4 februari kl.
Välkommen till en introduktion till NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Introduktionen är uppdelad i två olika workshoptillfällen. Passen leds av Andreas Öjehag, lektor i Statsvetenskap. Pass 2: Introduktion: Koder och fall - Börja analysera i Nvivo Vid det andra passet arbetar vi med att koda data i Nvivo.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
(In English below) Att främja tillgång till forskningsdata kan vara av stor betydelse för forskarsamhället men även för samhället i stort. Vi har bjudit in personer med stort engagemang i frågor som rör öppna data, som kommer att berätta om och diskutera varför (eller varför inte) samt när, vart och hur det är meningsfullt att göra forskningsdata tillgängliga. Målgrupp: Forskare. Konferensen är på engelska.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Nu samlas vi via ett Zoom-rum  kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda eller sitt direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium