Kalendarium

Vi smygstartar höstterminen med olika aktiviteter i och utanför biblioteket, speciellt för dig som är ny vid Karlstads universitet. Mer information kommer senare, tills dess kan du läsa mer genom att klicka på länken. Välkommen!
Fake news är lättillgängliga; forskningsresultat är det oftast inte. Att främja tillgång till forskningsdata kan vara av stor betydelse för samhället. Den gynnar utökat nyttjande samt vidareutveckling till nya produkter och tjänster och ökar den vetenskapliga transparensen.
Prenumerera på Kalendarium