Forskningsnyheter

Nyheter

 • 2024-06-14

  Birgitta Persdotter vann pris för hälsoinnovation

  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten.

  – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse. För även om jag är forskare inom socialtjänst, så tangerar det också den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, som är supercentral och viktig framåt för socialtjänstens omställning.

  Nästan 2 000 personer var med och röstade fram årets vinnare av DigitalWell Awards som lyfter fram personer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Birgitta Persdotter blev den allra första forskaren att motta utmärkelsen.

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-11

  Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

  Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.

  – I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik. Ju kompaktare ett papper är desto mer energi går det åt vid avvattningsprocessen.

  Vid avvattningen går pappersmassan genom flera vakuumsuglådor, normalt fem till åtta lådor. Därvid är återvätning ett problem, det vill säga pappersbanan hinner suga tillbaka redan borttaget vatten igen innan den transporteras till nästa steg.

 • 2024-06-06

  Ny forskning om barn med motoriska svårigheter och deras deltagande i fysiska aktiviteter

  En nyligen publicerad studie från Region Värmland och Karlstads universitet undersökte sambandet mellan motoriska svårigheter hos barn och deras deltagande i fysiska aktiviteter. Forskningen visar att tidiga insatser kan vara avgörande för barnens fortsatta aktivitetsnivå.

  Denna forskning, publicerad i den ansedda tidskriften Children, belyser hur tidiga insatser kan spela en avgörande roll för att främja barns aktivitetsnivåer och hälsa.

  SELMA-studien i fokus

 • 2024-05-28

  Hållbar och effektiv pelletsproduktion

  Intresset för hållbar energiproduktion är stort och pellets är en energikälla som är både effektiv och förnybar. En nyligen publicerad avhandling handlar om hur man genom olika sågspånsblandningar och lagringstider kan tillverka pellets på effektivare sätt.

  – I min forskning har jag tittat på hur sågspån från trädets olika delar påverkar slutprodukten och vilken roll torkprocessen har, säger Workson Siwale, som nyligen disputerat i ämnet miljö- och energisystem. Målet är att tillverka pellets med jämnare kvalitet, undvika lagringsförluster och samtidigt öka kunskapen om hur olika träspånblandningar påverkar slutprodukten. 

 • 2024-05-24

  Cybersäkerhetsforskare har utvecklat nytt skydd mot AI-analys

  Forskaren Tobias Pulls vid datavetenskap på Karlstads universitet har tillsammans med det Göteborgsbaserade företaget Mullvad VPN utvecklat ett nytt skydd med benämningen DAITA (Defense against AI-guided Traffic Analysis).

  Skyddet mot den snabba AI-utvecklingen av trafikanalys finns tillgänglig i Mullvads VPN-app till olika plattformar under året, som har över en miljon nedladdningar över hela världen.