Nyheter

 • 2024-02-21

  Värmlänningar fick svaret på hälsogåtan

  På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum. Detta årliga forum för hälsoforskning är ett resultat av det mångåriga samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, där fokus ligger på att stärka värmlänningarnas hälsa.

 • 2024-02-19

  Spel ska sudda ut landsgräns vid händelse av klimatkris

  För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen.

  Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen. På bordet finns en översvämningsmodell som visar hur vattnet tar över centrala Karlstad om kraftverksdammen i Höljes skulle rämna och på golvet finns en matta där grunderna i samhällsplanering kan studeras.

 • 2024-02-12

  Förhorningens gåta på väg att lösas

  Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.

  Våra studier gör att vi nu vet vid vilka torrhalter förhorningen startar, redan tidigt vid så låga torrhalter som 20 procent torrt, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik. Vi vet också vid vilka temperaturer förhorningen startar, redan vid så låga temperaturer som 40°C men största skillnaderna blir vid högre än 100°C. Lösningsmedlet spelar också roll, byter vi ut vattnet i pappersmassan mot andra vätskor så minskar förhorningen. Detta tyder på att vätebindningarna som kan bildas i vattenmiljön bidrar till att fibrerna förhornas.

 • 2024-02-09

  Användarnas röster behövs i debatten om välfärden

  I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls. Det vill nätverket EMER som forskar om motstånd i välfärden ändra på.

  – De som använder välfärdens tjänster står sällan i fokus när välfärden debatteras, säger Satu Heikkinen, docent i sociologi vid Karlstads universitet och en av organisatörerna i EMER (Explorations of Marginalised People’s Everyday Resistance). Vi vill lyfta deras röster genom vår forskning för att visa att de inte bara är passiva mottagare av det som samhället har att erbjuda dem, utan att de har unik kunskap som behöver få komma fram. 

 • 2024-02-08

  Sveriges nya cybercampus invigt

  Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Vid invigningen deltog utbildningsministern Mats Persson och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

  Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet:

  –  Efter ett långt förberedande arbete är vi glada att Cybercampus nu officiellt kan komma igång med sitt arbete. Enligt våra planer ska jag i framtiden hjälpa till att etablera Cybercampus Sweden PhD Graduate School. Detta kommer att vara en viktig men också utmanande uppgift och jag ser fram emot att bidra i det avseendet, säger hon.

 • 2024-02-02

  Stor våldsutsatthet hos flickor och icke-binära i nära relationer

  Nästan var tredje ungdom som haft en relation upplever våld i sina parrelationer med särskild sårbarhet bland flickor och icke-binära och oskuldskrav är vanligt speciellt bland flickor med utrikesfödda föräldrar. Det visar en ny rapport om ungas nära relationer och hedersrelaterat våld i Sverige.

  - Rapporten betonar behovet av effektiva förebyggande åtgärder och stöd för de drabbade, säger Carolina Jernbro, docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

  Studien visar att våld i ungas parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck är alltför vanligt i Sverige.