Nyhetsarkiv för Forskning

2023-12-07
Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet.
2023-12-04

Kau Science Week på Instagram

Nyheter » 2023-12-04
Kauresearch heter universitetets instagramkonto för forskningsinformation och speglar smått och stort, nyheter och vardag - gärna med en kul twist. Under Nobelveckan, 4-10 december, kommer universitetet att knyta an till uppmärksamheten kring vetenskap genom en temavecka, Kau Science Week. Denna uppmärksammas främst på Kauresearch, men även på informationsskärmar, Facebook och LinkedIn.
2023-11-30
Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn. Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns.
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m
2023-11-16
- Vi konstaterar att samhällsrisk uppstår när livsuppehållande system hotas, säger Mikael Granberg. Systemkollapser och konflikter om resurser är en global utmaning och vi måste agera nu. Klimatförändringar har redan börjat påverka livsuppehållande ekologiska system världen över och dess konsekvenser är särskilt kännbara på platser och för individer med begränsade resurser.
2023-11-14
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen.
2023-11-08
Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet.
2023-11-08
I en värld där oral hälsa och allmänt välmående är tätt sammanlänkade, har professor Ulrika Lindmark ägnat över 25 år av sitt liv åt att fördjupa sig i och förstå de komplexa sambanden mellan munnens hälsa och det övergripande välbefinnandet.
2023-11-06
Ida Flink, professor i psykologi vid Karlstads universitet, får 4 677 000 kronor i projektbidrag från forskningsrådet Forte för det treåriga forskningsprojektet ”När sex gör ont: Effekten av multimodal behandling av vulvodyni”. – Jag har kämpat under många år för att få medel till just denna smärtgrupp, och nu hände det! Jag är väldigt glad, säger Ida Flink. Ida Flink installerades som professor i psykologi vid Karlstads universitet vid Akademisk högtid 20 oktober.
2023-10-30
… som ska börja forska om förnybar energi och jämställdhet i Yemen. Berätta mer! - Förra året fick vi finansiering från Formas för en studie som ska starta nu i december.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-16
Covid19-pandemin kastade intensivvårdens personal in i ett oräkneligt antal utmaningar och omvälvningar. Men det är slutsatsen från den senaste studien, om intensivvårdschefers erfarenheter av covid-19-pandemin som ger en helt unik insikt i de avgörande faktorer som styrde dessa specialiserade enheter genom den oförutsedda krisen. Intensivvården runt om i världen var i fokus under covid-19-pandemin.
2023-10-10
Ett nytt forskningsprojektet vid Karlstads universitet vill göra juridiken till ett kraftfullt verktyg för att lösa komplexa miljöfrågor och skapa en mer hållbar framtid. - Projektet kommer att fokusera på omprövningarna av vattenkraftverk i reglerade älvar som en fallstudie, säger Beatrice Hedelin, doceent i risk- och miljöstudier och projektledare. Omprövningarna är av stor betydelse för Sveriges energisystem och påverkar både miljön och samhället.
2023-10-09
Konferensen Värmland 2040 hade underrubriken ”Innovationsredo?” och utgångspunkten var Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans. Innovation och utvecklingskapacitet är avgörande för att nå målen i Värmlandsstrategin 2040. Men vad innebär det i våra verksamheter inom regionen? Värmland 2040-konferensen samlade drygt 300 deltagare som fick lyssna på föreläsare som gav konkreta exempel på innovation och samverkan.
2023-10-02
Karlstads universitet är ett av de svenska lärosäten som använder synkrotronanläggningen MAX IV i Lund. Forskarna inom satsningsområdet materialvetenskap studerar halvledarmaterial, ytor och molekyler med hjälp av den elektromagnetiska strålningen som den starka ljuskällen genererar.
2023-09-19
Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025.
2023-09-01
För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang. Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål.