Nyhetsarkiv för Forskning

2024-06-14
Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten. – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse.
2024-06-11
Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning. – I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik.
2024-05-28
Intresset för hållbar energiproduktion är stort och pellets är en energikälla som är både effektiv och förnybar. En nyligen publicerad avhandling handlar om hur man genom olika sågspånsblandningar och lagringstider kan tillverka pellets på effektivare sätt. – I min forskning har jag tittat på hur sågspån från trädets olika delar påverkar slutprodukten och vilken roll torkprocessen har, säger Workson Siwale, som nyligen disputerat i ämnet miljö- och energisystem.
2024-05-24
Forskaren Tobias Pulls vid datavetenskap på Karlstads universitet har tillsammans med det Göteborgsbaserade företaget Mullvad VPN utvecklat ett nytt skydd med benämningen DAITA (Defense against AI-guided Traffic Analysis). Skyddet mot den snabba AI-utvecklingen av trafikanalys finns tillgänglig i Mullvads VPN-app till olika plattformar under året, som har över en miljon nedladdningar över hela världen.  – AI har blivit otroligt bra på att känna igen mönster även i krypter
2024-05-20
I juni är det EU-val och i USA väntar ett presidentval i november. Journalistiken står samtidigt inför ett bombardemang om påstådd svikande trovärdighet. Hur ska den lösas och vem kan man egentligen lita på? Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och journalistikforskare, förklarar läget. Mediehusens sjunkande upplagor och annonsförsäljning har länge varit ett problem.
2024-05-17
Efter 15 år som verksam vid Stellenbosch University i Sydafrika valde Annika Rudman Karlstads universitet som ny bas. – Jag valde Karlstad eftersom jag, precis som universitetet, tror och satsar på internationalisering och interdisciplinär forskning, säger Annika Rudman, ny professor i genusvetenskap. Den gemensamma nämnaren för Annika Rudmans forskning är ett brinnande intresse för den roll som kön – eller socialt kön – spelar i relation till juridik, samhälle, politik,
2024-05-16
Forskare vid Karlstads, Göteborg och Lunds universitet har i ett nytt projekt målet att göra vattenkraften mer miljövänlig. I takt med att klimatförändringarna påverkar våra vattendrag, söker de nya sätt att skydda livet i vattnet och samtidigt säkerställa en pålitlig elproduktion. Projektet tar sig an den svåra balansgången mellan att generera vattenkraftsel och bevara naturen.
2024-05-13
Boken Integrative Approaches in Urban Sustainability representerar ett internationellt samarbetsprojekt med drygt fyrtio akademiska institutioner världen över. I boken undersöks den ökande urbaniseringstakten och konsekvenser för samhällsstrukturer. – Denna publikation syftar till att omdefiniera vårt sätt att tänka och planera för framtidens urbana miljöer, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik och en av bokens redaktörer.
2024-05-08
– Seminariet vänder sig till forskare, lärare, studenter och andra med intresse för internationalisering inom högre utbildning och handlar om möjligheten att genomföra en masterutbildning inom visuell kultur och kommunikation, säger Staffan Löfving, docent i socialantropologi och lektor i interkultur. Seminariet är ett så kallat satellitevenemang som arrangeras inom ramen för South Africa-Sweden University Forum (SASUF) forsknings- och innovationsvecka, vilken äger rum de
2024-05-08
– Data är en viktig resurs i vårt allt mer digitaliserade samhälle och för att kunna utveckla tjänster som främjar och förbättrar individers hälsa, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Hur kan hälsodata användas som resurs för att utveckla tjänster? Hur påverkar AI och digital teknik detta arbete? Vilka juridiska och säkerhetsmässiga aspekter bör beaktas? Detta är några frågor som kommer att besvaras och diskuteras under ef
2024-05-07
Forskare från flera europeiska länder samlades för en tvådagars workshop på Karlstads universitet. Det övergripande temat var forskning om polymerer och deras tillämpning för organiska solceller och energilagring. –  Syftet med workshopen är flera, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. Dels vill vi lära oss av andra experter, utöka våra nätverk och knyta nya kontakter, och dels vill vi sätta Karlstads universitet på kartan när det gäller den här forskningen.
2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-22

Medalj för excellent forskning

Nyheter » 2024-04-22
Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning. – Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi. Motiveringen för priset Excellencies in Research and Education in Chemical Engineering är Salmans mycket omfattande publicering på över 190 publice
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.