Nyhetsarkiv för Forskning

2024-04-22

Medalj för excellent forskning

Nyheter » 2024-04-22
Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning. - Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi. Motiveringen för priset Excellencies in Research and Education in Chemical Engineering är Salmans mycket omfattande publicering på över 190 publice
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-03-28
I en unik satsning samarbetar Karlstads universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver mycket energi att framställa.
2024-03-27
Stephen De Lisle, biologiforskare vid Karlstads universitet, är en av de fyra mottagarna av Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, ett initiativ samordnat av sju forskningsfinansiärer för att stödja framstående forskare vid svenska lärosäten.
2024-03-19
I artikeln ”Swedish societal transformation and the question of tax incentives for charitable contributions to civil society” aktualiserar Nick Dimitrievski, lektor i finansrätt vid Handelshögskolan, frågan om det är möjligt att tala om ett skifte i statens kontroll av finansieringen av civilsamhället. Frågan om hur den svenska välfärden ska organiseras i en alltmer marknadsstyrd ekonomi är högaktuell.
2024-03-05
6G-PATH (6G-pilots and Trials Through Europe) är ett nytt projekt inom Horizon Europe där datavetenskap och omvårdnad vid Karlstads universitet deltar. Projektet ska utveckla lösningar för utbildningsområdet Hälsa. 6G förväntas introducera nya teknologier som kommer att möjliggöra innovativa användningsområden.
2024-02-29
Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan.
2024-02-26
Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka.
2024-02-22
Forskare på Karlstads universitet har tittat närmare på hur arbetet med att förhindra självmord bedrivs i Värmland. I undersökningen ingår hur resurser fördelas, hur arbetet organiseras och vilka åtgärder som genomförs. Sedan år 2020 delar staten ut så kallade stimulansmedel för förebyggande av självmord och forskare på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt  hur medlen används i Värmland.
2024-02-21
På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum.
2024-02-19
För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?
2024-01-31
Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor.