Nyhetsarkiv

2017-03-27
Svenska Förbundet för Kvalitet, region Värmland-Dalsland-Örebro besökte i mars Handelshögskolan vid en workshop om hur det går till att etablera processledning i praktiken. Bakgrunden är ändringar i kraven på processinriktning i standarden ISO 9001:2015 och dess konsekvenser för organisationer och företag. Workshopen samlade ett 40-tal deltagare, från såväl regionen som lite längre bort: Västerås, Stockholm, Helsingborg och Jönköping.
2017-03-27
Svenska Förbundet för Kvalitet, region Värmland-Dalsland-Örebro besökte i mars Handelshögskolan vid en workshop om hur det går till att etablera processledning i praktiken. Bakgrunden är ändringar i kraven på processinriktning i standarden ISO 9001:2015 och dess konsekvenser för organisationer och företag. Workshopen samlade ett 40-tal deltagare, från såväl regionen som lite längre bort: Västerås, Stockholm, Helsingborg och Jönköping.
2017-03-24
Vid Karlstads universitet undervisar Odd klasser inom Elektroniska affärer & Affärssystem på alla nivåer. Hans kurser på högre nivåer har varit mycket uppskattade av utländska studenter som kommit till Karlstad för att studera. Nu har han alltså utvidgat sin undervisning och tagit den till Australien som en del av ett Erasmus+ lärarutbyte.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-03-23
Svenska akademiska högtidskonventet består av ansvariga för Akademisk högtid vid högskolor och universitet runt om i landet. Inom nätverket utbyts kunskap och frågor kring akademiska ceremonier och högtider – traditioner som har sina rötter i medeltiden.
2017-03-22

Hallå där Nina Thelander...

Nyheter » 2017-03-22
....prodekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, du har nyligen kommit hem från Stanford University, vad gjorde du där? - Jag har varit på Stanford University för att studera deras lärarutbildning som uppmärksammas för att vara en av världens högst rankade lärarutbildningar.
2017-03-22

Hallå där Nina Thelander...

Nyheter » 2017-03-22
....prodekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, du har nyligen kommit hem från Stanford University, vad gjorde du där? - Jag har varit på Stanford University för att studera deras lärarutbildning som uppmärksammas för att vara en av världens högst rankade lärarutbildningar.
2017-03-22
Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, har blivit invald i det vetenskapliga rådet för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Det är det nybildade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, vid Uppsala universitet som bett Mekonnen Tesfahuney att sitta med i den nordiska delen av det vetenskapliga råd som är knutet till centrumbildningen. - Det känns hedrande att få vara ledamot i det vetenskapliga rådet.
2017-03-22
Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, har blivit invald i det vetenskapliga rådet för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Det är det nybildade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, vid Uppsala universitet som bett Mekonnen Tesfahuney att sitta med i den nordiska delen av det vetenskapliga råd som är knutet till centrumbildningen. - Det känns hedrande att få vara ledamot i det vetenskapliga rådet.
2017-03-21
Nordic Piano Competition 2017 avgjordes i helgen på Musikhögskolan Ingesund. Vinnaren blev Daumants Liepins, student på just Ingesund. Det var första gången Nordic Piano Competition anordnas på annan ort än Malmö. Under en hela vecka kom 35 unga konsertpianister från hela norden att tävla i utslagstävling i 4 rundor.
2017-03-21
Nordic Piano Competition 2017 avgjordes i helgen på Musikhögskolan Ingesund. Vinnaren blev Daumants Liepins, student på just Ingesund. Det var första gången Nordic Piano Competition anordnas på annan ort än Malmö. Under en hela vecka kom 35 unga konsertpianister från hela norden att tävla i utslagstävling i 4 rundor.
2017-03-20
Den 1 januari 2017 tillträde Reine Lundin som ny dekan vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet och i samband med det tog han även över rollen som ny ordförande i styrgruppen för forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld. Tillsammans med fem företag från den svenska industrin och med finansiering från KK-stiftelsen arbetar Datavetenskap vid Karlstads universitet för att fortsätta utvecklingen av forskarpro
2017-03-20
Den 1 januari 2017 tillträde Reine Lundin som ny dekan vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet och i samband med det tog han även över rollen som ny ordförande i styrgruppen för forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld. Tillsammans med fem företag från den svenska industrin och med finansiering från KK-stiftelsen arbetar Datavetenskap vid Karlstads universitet för att fortsätta utvecklingen av forskarpro
2017-03-17
Den 28 mars kommer författaren Nina Burton till universitetet för en timmes föreläsning och frågestund. Nina Burton fick Augustpriset 2016 för bästa fackbok med sin Gutenberggalaxens nova. Boken handlar om den litterära stjärnan Erasmus av Rotterdam under 1500-talets medierevolution i Europa och ger läsaren en historielektion med perspektiv på vår egen tid.
2017-03-17
Den 28 mars kommer författaren Nina Burton till universitetet för en timmes föreläsning och frågestund. Nina Burton fick Augustpriset 2016 för bästa fackbok med sin Gutenberggalaxens nova. Boken handlar om den litterära stjärnan Erasmus av Rotterdam under 1500-talets medierevolution i Europa och ger läsaren en historielektion med perspektiv på vår egen tid.
2017-03-17
Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet. I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.
2017-03-17

Vill du gå på musikalen Parade?

Nyheter » 2017-03-17
Torsdagen den 6 april ges musikalen Parade med sångare, dansare och orkestermusiker från Musikhögskolan Ingesund och Karlstads universitet. Musikalen är en del av Kultur på Kau och universitetet bjuder på 25 biljetter till studenter och 25 till personal. Dessutom ingår gratis bussresa till och från Ingesund. Mejla sophia.hedmark@kau.se från och med måndagen den 20 mars klockan 12.15 om du är intresserad av att gå. Sista anmälningsdag är den 5 april.
2017-03-17
Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet. I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet