Nyhetsarkiv

2023-09-20
När regeringen presenterade sin budgetproposition sammanfattade finansministern att den präglas av ett svagt konjunkturläge. Fokus i satsningar ligger på hushållen, kommuner och regioner, försvar och rättsväsende. För universitet och högskolor är läget ganska oförändrat. Det finns farhågor om ökad arbetslöshet och som följd av detta görs satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan. För universitet och högskolor görs också vissa satsningar.
2023-09-20
Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G. Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda.
2023-09-20
Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G. Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda.
2023-09-20
Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G. Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda.
2023-09-20
Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G. Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda.
2023-09-19
I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer. Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt.
2023-09-19
I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer. Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt.
2023-09-19
I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer. Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt.
2023-09-19
Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025.
2023-09-19
Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025.
2023-09-19
Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025.
2023-09-18

Fortbildning för SO-lärare

Nyheter » 2023-09-18
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill fördjupa dig i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor? Tisdag den 26 september klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Kontroversiella frågor kan förekomma för de lärare som undervisar i SO-ämnen på högstadiet eller gymnasiet.
2023-09-18

Fortbildning för SO-lärare

Nyheter » 2023-09-18
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill fördjupa dig i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor? Tisdag den 26 september klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Kontroversiella frågor kan förekomma för de lärare som undervisar i SO-ämnen på högstadiet eller gymnasiet.
2023-09-18
...lärare för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Ni åker till Victoria University i Melbourne, Australien, i oktober på ett ERASMUS-utbyte. Ni ska också träffa en kommission i den australiska regeringen som ser över landets förskola. Ni måste berätta mer! - Vi har ett studentutbyte med Victoria University och det visade sig att det fanns ERASMUS-medel för lärare att besöka universitetet också, säger Anna Sonesson.
2023-09-18
...lärare för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Ni åker till Victoria University i Melbourne, Australien, i oktober på ett ERASMUS-utbyte. Ni ska också träffa en kommission i den australiska regeringen som ser över landets förskola. Ni måste berätta mer! - Vi har ett studentutbyte med Victoria University och det visade sig att det fanns ERASMUS-medel för lärare att besöka universitetet också, säger Anna Sonesson.