Nyhetsarkiv

2023-03-31
Under rubriken ”Trovärdig journalistik – kritik, utmaningar och strategier för att vinna publikens förtroende” genomfördes vårens Anderseminarium i journalistik på Karlstads universitet. – Vi journalister har en enorm makt och det är väldigt viktigt att vi håller oss till branschens etiska regler och använder dem på rätt sätt, säger Jo Becker, prisbelönad journalist på New York Times. Årets första Anderseminarium bjöd på internationella gäster.
2023-03-30
Bengt Månsson, professor i miljö- och energisystem, har i snart tio år bedrivit forskning om kärnkraftens roll i det svenska energisystemet. Även om forskningen är inriktad på långsiktiga forskningsfrågor så har den ibland dagsaktuell relevans. - Senast frågan om kommunala kärnreaktorer diskuterades allmänt var på 60- och 70-talet. De insikter och kunskaper, som fanns bland politiker och allmänhet då, är borta idag, säger Bengt Månsson.
2023-03-30
Bengt Månsson, professor i miljö- och energisystem, har i snart tio år bedrivit forskning om kärnkraftens roll i det svenska energisystemet. Även om forskningen är inriktad på långsiktiga forskningsfrågor så har den ibland dagsaktuell relevans. - Senast frågan om kommunala kärnreaktorer diskuterades allmänt var på 60- och 70-talet. De insikter och kunskaper, som fanns bland politiker och allmänhet då, är borta idag, säger Bengt Månsson.
2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-28

Hallå där Berit Kessler

Nyheter » 2023-03-28
Du har bestämt dig för att sluta som vice ordförande i ST. - Ja det stämmer. Efter 20 år i olika roller inom facket har jag bestämt mig för att kliva av. Det har varit väldigt roliga och lärorika år.
2023-03-28

Hallå där Berit Kessler

Nyheter » 2023-03-28
Du har bestämt dig för att sluta som vice ordförande i ST. - Ja det stämmer. Efter 20 år i olika roller inom facket har jag bestämt mig för att kliva av. Det har varit väldigt roliga och lärorika år.
2023-03-28

Ny rådgivande kommitté

Nyheter » 2023-03-28
Mandatperioden för den rådgivande kommittén för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gick ut den 31 december 2022 och vikarierande rektor Margareta Friman har beslutat om en ny rådgivande kommitté. Kommande mandatperiod sträcker sig från den 9 februari 2023 till 31 december 2025. Den nya rådgivande kommittén består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet.
2023-03-28

Ny rådgivande kommitté

Nyheter » 2023-03-28
Mandatperioden för den rådgivande kommittén för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gick ut den 31 december 2022 och vikarierande rektor Margareta Friman har beslutat om en ny rådgivande kommitté. Kommande mandatperiod sträcker sig från den 9 februari 2023 till 31 december 2025. Den nya rådgivande kommittén består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet.
2023-03-28

Ny rådgivande kommitté

Nyheter » 2023-03-28
Mandatperioden för den rådgivande kommittén för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gick ut den 31 december 2022 och vikarierande rektor Margareta Friman har beslutat om en ny rådgivande kommitté. Kommande mandatperiod sträcker sig från den 9 februari 2023 till 31 december 2025. Den nya rådgivande kommittén består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet.
2023-03-27
Sveriges avrasifiering, en forskningsantologi, behandlar frågor om ras, rasism, antirasism och vithet i ett svenskt efterkrigstida och samtida sammanhang. Boken belyser hur Sverige utvecklades från att vara en rasbiologisk pionjär till att vara världens kanske mest utpräglat färgblinda land. Bokens bidrag visar vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945 inom en rad olika sfärer och sektorer.
2023-03-27
- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams. Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023. -  Kunskaper och erfarenheter som k
2023-03-27
- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams. Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023. -  Kunskaper och erfarenheter som k