Nyhetsarkiv

2021-06-08
Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem. Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten.
2021-06-08
Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem. Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten.
2021-06-08
Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem. Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten.
2021-06-07
Nyligen släpptes en ny rapport inom ramen för samarbetet Hälsolabb. Rapporten innefattar upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänster - vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. - Vi har samverkat med nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.
2021-06-07
Nyligen släpptes en ny rapport inom ramen för samarbetet Hälsolabb. Rapporten innefattar upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänster - vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. - Vi har samverkat med nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.
2021-06-07
I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare. Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna.
2021-06-07
I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare. Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna.
2021-06-07
Utvärderingen av kluster 20 inom Treklövern går vidare. De utbildningar som ingår är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.
2021-06-04
Per Pettersson, professor i religionssociologi, har varit forskare och forskningsledare och studerat religion och samhällsförändringar i 26 år vid CTF. I dag är han senior professor och ser fram emot att träffa forskarkollegor runt om i världen så snart pandemin lättar. Per är religionssociologiforskare med ett tjänsteperspektiv. Han är uppväxt i Uppsala och flyttade till Karlstad i samband med prästvigning 1979.
2021-06-04
Per Pettersson, professor i religionssociologi, har varit forskare och forskningsledare och studerat religion och samhällsförändringar i 26 år vid CTF. I dag är han senior professor och ser fram emot att träffa forskarkollegor runt om i världen så snart pandemin lättar. Per är religionssociologiforskare med ett tjänsteperspektiv. Han är uppväxt i Uppsala och flyttade till Karlstad i samband med prästvigning 1979.
2021-06-02
Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare.
2021-06-02
Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare.