Nyhetsarkiv

2019-04-23
Under påskhelgen kunde man läsa om er forskning i Dagens nyheter. Vad handlade artikeln om? - Artikeln fokuserade på Arlas nya yoghurtförpackning som rört upp många känslor hos miljömedvetna konsumenter då den både har högre klimatpåverkan, i och med materialet, och upplevs som svårare att tömma jämfört med den tidigare ”tegelstens”-förpackningen.
2019-04-23
Under påskhelgen kunde man läsa om er forskning i Dagens nyheter. Vad handlade artikeln om? - Artikeln fokuserade på Arlas nya yoghurtförpackning som rört upp många känslor hos miljömedvetna konsumenter då den både har högre klimatpåverkan, i och med materialet, och upplevs som svårare att tömma jämfört med den tidigare ”tegelstens”-förpackningen.
2019-04-23
Digital services and platforms were in focus when CTF and Cambridge Service Alliance held a seminar at Cambridge University, England. Researchers and partner companies presented current projects and future challenges. It was a successful event where academia and practitioners met to exchange experiences and insights. Dr.
2019-04-23

Cykelmorgon på torsdag

Nyheter » 2019-04-23
På torsdag 25 april klockan 07.00 - 10.00 kan du som cyklar till universitetet hämta ett enklare cykeltillbehör vid universitetets entré som tack för din insats. En enklare genomgång av din cykel görs av cykelhandlare som finns på plats. Välkommen!
2019-04-17
Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka regionala anpassningar som görs när en nationell strategi för industriell utveckling ska bli verklighet. Hur tydlig blir strategin regionalt och hur lyckas den? Bakgrunden till projektet är regeringens strategi för att "nyindustrialisera" Sverige, där Tillväxtverkets program "Smart industri i regionerna" ingår.
2019-04-17
Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka regionala anpassningar som görs när en nationell strategi för industriell utveckling ska bli verklighet. Hur tydlig blir strategin regionalt och hur lyckas den? Bakgrunden till projektet är regeringens strategi för att "nyindustrialisera" Sverige, där Tillväxtverkets program "Smart industri i regionerna" ingår.
2019-04-17
Tjänsteinnovation har länge intresserat forskare och praktiker, men kan ofta uppfattas som svårt att förstå och konkretisera.
2019-04-17
Tjänsteinnovation har länge intresserat forskare och praktiker, men kan ofta uppfattas som svårt att förstå och konkretisera.
2019-04-17
Majken Jul Sørensen, lektor i sociologi, har nyligen börjat arbeta som föreståndare för den populära forskarskolan tillsammans med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Majken Jul Sørensens forskning handlar främst om ickevålds motstånd och gräsrotsrörelser. Hennes intresse för ickevåldsamma sociala rörelser, konfliktförändring samt humor och politisk aktivism, tar bland annat upp människors förmåga att skapa förändring underifrån.
2019-04-17
Majken Jul Sørensen, lektor i sociologi, har nyligen börjat arbeta som föreståndare för den populära forskarskolan tillsammans med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Majken Jul Sørensens forskning handlar främst om ickevålds motstånd och gräsrotsrörelser. Hennes intresse för ickevåldsamma sociala rörelser, konfliktförändring samt humor och politisk aktivism, tar bland annat upp människors förmåga att skapa förändring underifrån.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2019-04-17
... du började i höstas och siktar mot en doktorsexamen i kulturgeografi. Vad ska din avhandling handla om? - Jag undersöker relationen mellan människa, djur och miljö - närmare bestämt människa, varg och olika rumsliga förutsättningar.
2019-04-17
... du började i höstas och siktar mot en doktorsexamen i kulturgeografi. Vad ska din avhandling handla om? - Jag undersöker relationen mellan människa, djur och miljö - närmare bestämt människa, varg och olika rumsliga förutsättningar.
2019-04-17
... du började i höstas och siktar mot en doktorsexamen i kulturgeografi. Vad ska din avhandling handla om? - Jag undersöker relationen mellan människa, djur och miljö - närmare bestämt människa, varg och olika rumsliga förutsättningar.
2019-04-16
Juristprogrammet är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. Juristprogrammet startade på Handelshögskolan vid Karlstads universitet hösten 2017 och antar studenter till utbildningen för tredje gången. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Juristprogrammet är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. Juristprogrammet startade på Handelshögskolan vid Karlstads universitet hösten 2017 och antar studenter till utbildningen för tredje gången. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april. UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet