Nyhetsarkiv

2022-08-18

Alltid på en måndag

Nyheter » 2022-08-18
Nu är programmet för höstens "Alltid på en måndag" färdigt. Varje måndag har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på korta lunchföreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig i första hand till dig som är student, men alla är välkomna och ingen anmälan behövs.
2022-08-18

Alltid på en måndag

Nyheter » 2022-08-18
Nu är programmet för höstens "Alltid på en måndag" färdigt. Varje måndag har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på korta lunchföreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig i första hand till dig som är student, men alla är välkomna och ingen anmälan behövs.
2022-08-16
Berättelsen går vidare. I projektet ”Att läsa Värmland – platsbaserad litteratur- och historieundervisning för en hållbar framtid” kommer verket ”En värmländsk litteraturhistoria” att användas som underlag för att ta fram ett material för klimatundervisning i skolan. Hur kan historisk och samtida regional litteratur bidra till att skapa nya insikter om hur platsen formas av människans samspel med naturen?
2022-08-16
Berättelsen går vidare. I projektet ”Att läsa Värmland – platsbaserad litteratur- och historieundervisning för en hållbar framtid” kommer verket ”En värmländsk litteraturhistoria” att användas som underlag för att ta fram ett material för klimatundervisning i skolan. Hur kan historisk och samtida regional litteratur bidra till att skapa nya insikter om hur platsen formas av människans samspel med naturen?
2022-08-16
Berättelsen går vidare. I projektet ”Att läsa Värmland – platsbaserad litteratur- och historieundervisning för en hållbar framtid” kommer verket ”En värmländsk litteraturhistoria” att användas som underlag för att ta fram ett material för klimatundervisning i skolan. Hur kan historisk och samtida regional litteratur bidra till att skapa nya insikter om hur platsen formas av människans samspel med naturen?
2022-08-12
Torsdagen den 11 augusti gästades Karlstads universitet av Estlands svensklärarförening och studenter i svenska från Tartu universitet. Besökarna fick bland annat lära sig mer om ämneslärarprogrammets upplägg, våra distanskurser i svenska och så bjöds det på en guidad tur med lärarutbildningsnämndens dekan Jessica Eriksson. – Det har varit ett mycket trevligt och bra besök, säger Ruth Laidmets, styrelsemedlem i Estlands svensklärarförening.
2022-08-12
Torsdagen den 11 augusti gästades Karlstads universitet av Estlands svensklärarförening och studenter i svenska från Tartu universitet. Besökarna fick bland annat lära sig mer om ämneslärarprogrammets upplägg, våra distanskurser i svenska och så bjöds det på en guidad tur med lärarutbildningsnämndens dekan Jessica Eriksson. – Det har varit ett mycket trevligt och bra besök, säger Ruth Laidmets, styrelsemedlem i Estlands svensklärarförening.
2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.
2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.
2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.
2022-07-20
Från 19 juli 2022 kommer även e-böcker att finnas på samma portal som e-tidskrifterna. Detta innebär att de e-böcker biblioteket köpt och haft åtkomst till på olika Oxford-portaler nu istället samlas på "Oxford Academic". Nu i juli flyttas böckerna från Oxford Handbooks Online, Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online och Very Short Introductions.
2022-07-20
Från 19 juli 2022 kommer även e-böcker att finnas på samma portal som e-tidskrifterna. Detta innebär att de e-böcker biblioteket köpt och haft åtkomst till på olika Oxford-portaler nu istället samlas på "Oxford Academic". Nu i juli flyttas böckerna från Oxford Handbooks Online, Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online och Very Short Introductions.
2022-07-12
Intresset för högre utbildning har minskat något jämfört med antagningssiffrorna under coronapandemin. Jämfört med åren 2016–2019 ser intresset dock fortfarande bra ut och idag får 16 032 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4645 antagna till ett program.
2022-07-07
SAS har beslutat att söka konkursskydd i USA. Flera krisande flygbolag har tidigare räddats på det sättet – men processen riskerar att bli kostsam och dra ut på tiden.
2022-07-07
SAS har beslutat att söka konkursskydd i USA. Flera krisande flygbolag har tidigare räddats på det sättet – men processen riskerar att bli kostsam och dra ut på tiden.
2022-07-01
Klustret omfattar kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Rapporten lyfter både fram goda exempel och utvecklingsförslag. – Rapporten är överlag positiv, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden.
2022-07-01
Klustret omfattar kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Rapporten lyfter både fram goda exempel och utvecklingsförslag. – Rapporten är överlag positiv, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden.
2022-06-30
Med anledning av att rektor Johan Sterte fått ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland avslutar han sitt förordnande som rektor vid Karlstads universitet tidigare än planerat. In English below. Rektor slutar den 31 oktober 2022. Tills att rekryteringsprocessen efter en ersättare är klar utses en tillförordnad rektor.
2022-06-29

ULF i Almedalen

Nyheter » 2022-06-29
ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) deltar under Almedalsveckan med ett panelsamtal om den permanenta organisationen som ska göra ULF-forskning möjlig i hela landet. Ett flertal parter kommer att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser.