Nyhetsarkiv

2021-09-23
Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad.
2021-09-23
Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad.
2021-09-22
International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet. - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats.
2021-09-22

När blir historia historia?

Nyheter » 2021-09-22
Runt om i landet uppmärksammas i veckan att Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Men hur lång tid ska det ha gått innan historiker börjar titta på det som har hänt genom tiderna och börjar kalla det historia?
2021-09-22
International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet. - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats.
2021-09-22
Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar.
2021-09-22
Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar.
2021-09-22
Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar.
2021-09-21
Margareta Friman is a professor of psychology and pro-vice chancellor at Karlstad University and has been part of CTF since the mid-90s. Here, she reflects and share some memories from her time at CTF. It all started when Professor Patrik Larsson, former CTF director and current dean of Faculty of Arts and Social Sciences, gave me the opportunity to try out the life as a researcher.
2021-09-21
Margareta Friman is a professor of psychology and pro-vice chancellor at Karlstad University and has been part of CTF since the mid-90s. Here, she reflects and share some memories from her time at CTF. It all started when Professor Patrik Larsson, former CTF director and current dean of Faculty of Arts and Social Sciences, gave me the opportunity to try out the life as a researcher.
2021-09-21
Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*. Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL.
2021-09-21
Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*. Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL.
2021-09-20
Jonas Forsman, AI-expert på CGI och medlem i AI4ENERGY Advisory Board skriver följande i en artikel: ”Nyligen har ett forskningsprojekt inom AI utfört av Karlstads universitet i samarbete med Energimyndigheten, kallat AI4ENERGY, publicerat en studie som beskriver hur man kan använda AI för att prediktera hur mycket energi solen kommer att ge vid en specifik solenergianläggning. Studien visar att man med AI-metoder kan reducera osäkerheten i prediktionen med hela 50 procen
2021-09-20
Jonas Forsman, AI-expert på CGI och medlem i AI4ENERGY Advisory Board skriver följande i en artikel: ”Nyligen har ett forskningsprojekt inom AI utfört av Karlstads universitet i samarbete med Energimyndigheten, kallat AI4ENERGY, publicerat en studie som beskriver hur man kan använda AI för att prediktera hur mycket energi solen kommer att ge vid en specifik solenergianläggning. Studien visar att man med AI-metoder kan reducera osäkerheten i prediktionen med hela 50 procen
2021-09-20
Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera .
2021-09-20
Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera .
2021-09-17
Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap.
2021-09-17
Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap.
2021-09-17
Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap.
2021-09-16
Tomas Gustavsson fick nyligen utmärkelsen ”Best full paper award” för artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” vid ISD-konferensen. Tomas Gustavsson doktorerade 2020 och har använt delar av sitt insamlade material i artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” där han tittat på nyttan med psykologisk trygghet i ett team. - Den här aspekten passade inte riktigt in i min avhandlings helhet, säger Tomas Gustavsson vid Han