Nyhetsarkiv

2024-04-19
Vårens Anderseminarium, torsdag 18 april, fokuserade på kopplingen mellan global händelseutveckling och lokal vardag. Hur kan medier förklara komplexa samband och samtidigt göra begriplig journalistik som berör lokalt? Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet, inledde med att berätta om de reportage där han och kollegor granskat storföretags löften om grön omställning, genom att undersöka om deras produktionskedjor är hållbara och klimatvänliga hela vägen.
2024-04-19
Judith Kiros, doktorand i engelsk litteratur vid Karlstads universitet, tilldelas Sveriges Radios Lyrikpris 2024 för diktsamlingen Det röda är det gränslösa. – Det betyder mycket för mig, säger en mycket glad Judith Kiros. Detta är det tredje priset till Judith Kiros och diktsamlingen på kort tid. I slutet av förra året belönades hon både med Svenska Dagbladets litteraturpris och Mare Kandrepriset. Sveriges Radios Lyrikpris har delats ut sedan 1958.
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-04-16
Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent. Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand. – Det är väldigt roligt med det stora intresset.
2024-04-16
In the dynamic landscape of service ecosystems, smart technologies play a pivotal role in redefining service practices. By integrating advanced capabilities, these technologies streamline service provision and enrich service experiences through value co-creation.
2024-04-16
In the dynamic landscape of service ecosystems, smart technologies play a pivotal role in redefining service practices. By integrating advanced capabilities, these technologies streamline service provision and enrich service experiences through value co-creation.
2024-04-15
Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats. ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
2024-04-15
Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats. ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
2024-04-11
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om hur du kan göra ekonomiundervisningen mer begriplig? Tisdag den 16 april klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Vi berörs alla av ekonomi, och kunskaper är en förutsättning för att kunna delta i en demokrati på ett kvalificerat sätt.
2024-04-11
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om hur du kan göra ekonomiundervisningen mer begriplig? Tisdag den 16 april klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Vi berörs alla av ekonomi, och kunskaper är en förutsättning för att kunna delta i en demokrati på ett kvalificerat sätt.
2024-04-10
Vid lunchtid på onsdagen gick brandlarmet i hus 1E som utrymdes, liksom intilliggande Transformum. Larmet berodde på rökutveckling i Café Selma. – Något gick fel när de kokade pasta, så det blev rökutveckling som utlöste larmet, säger Jan Gambring, säkerhetschef på universitetet. Vid larmet utrymdes hus 1E, det vill säga byggnaden med Universitetsbiblioteket och Aula Magna, och även Transformum i hus 1A intill. – Det var aldrig någon brand, utan bara rökutveckling.
2024-04-10
Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack. Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA.
2024-04-10
Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack. Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA.