Nyhetsarkiv

2017-02-23

Askås – 20 års erfarenhet av e-handel

Företaget Askås presenterade sig för närmare 70 IT-studenter vid Karlstads universitet under en Snitslunch den 21 februari. Peter Smersfeldt, HR-chef och kundansvarig berättade om företaget, deras e-handelssystem och tekniken bakom det. I år firar företaget Askås 20 år. Det innebär att det var 20 år sedan entreprenören Jonas Askås började utveckla ett e-handelssystem för att sälja cykelkomponenter.
2017-02-23

Stabilt 2016 för Karlstads universitet

Ekonomin är i balans, antalet registrerade helårsstudenter 2016 var fler jämfört med året innan och andelen disputerade lärare ökar. Universitetets utmaning är att fortsätta rekrytera högt meriterade medarbetare. Det är några av de saker som framgår av årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen består av redogörelse för ett trettiotal återrapporteringskrav angående ekonomi, personal, utbildning och forskning.
2017-02-23

Askås – 20 års erfarenhet av e-handel

Företaget Askås presenterade sig för närmare 70 IT-studenter vid Karlstads universitet under en Snitslunch den 21 februari. Peter Smersfeldt, HR-chef och kundansvarig berättade om företaget, deras e-handelssystem och tekniken bakom det. I år firar företaget Askås 20 år. Det innebär att det var 20 år sedan entreprenören Jonas Askås började utveckla ett e-handelssystem för att sälja cykelkomponenter.
2017-02-23

Askås – 20 års erfarenhet av e-handel

Företaget Askås presenterade sig för närmare 70 IT-studenter vid Karlstads universitet under en Snitslunch den 21 februari. Peter Smersfeldt, HR-chef och kundansvarig berättade om företaget, deras e-handelssystem och tekniken bakom det. I år firar företaget Askås 20 år. Det innebär att det var 20 år sedan entreprenören Jonas Askås började utveckla ett e-handelssystem för att sälja cykelkomponenter.
2017-02-22

Att utveckla barn och ungdomars lärande i informella miljöer: en studie av ett skolprogram kring risker och sårbara platser

Under 2017 ska Nina Christenson, lektor i geografididaktik, genomföra ett forskningsprojekt om elevers kunskaper kring hur man kan förebygga samt hantera klimatrelaterade risker genom en informell lärandemiljö utvecklad av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Vad är ditt mål? - Målet är att kartlägga förutsättningarna för lärandet samt vilket lärande som sker för att vidare utveckla verksamheten att fungera som ett kunskapscenter för regionens skolor
2017-02-22

Att utveckla barn och ungdomars lärande i informella miljöer: en studie av ett skolprogram kring risker och sårbara platser

Under 2017 ska Nina Christenson, lektor i geografididaktik, genomföra ett forskningsprojekt om elevers kunskaper kring hur man kan förebygga samt hantera klimatrelaterade risker genom en informell lärandemiljö utvecklad av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Vad är ditt mål? - Målet är att kartlägga förutsättningarna för lärandet samt vilket lärande som sker för att vidare utveckla verksamheten att fungera som ett kunskapscenter för regionens skolor
2017-02-21

Hallå där Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF…

Du och kollegan Johan Quist har nyligen utfört ett uppdrag för Norges forskningsråd. Vad handlade det om? – Ja, det stämmer. Det var i samband med Forskningsrådets utlysning inom programmet "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)” som vi fick en förfrågan om vi kunde vara med och bedöma vilka projekt som skulle beviljas pengar.
2017-02-21

Hallå där Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF…

Du och kollegan Johan Quist har nyligen utfört ett uppdrag för Norges forskningsråd. Vad handlade det om? – Ja, det stämmer. Det var i samband med Forskningsrådets utlysning inom programmet "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)” som vi fick en förfrågan om vi kunde vara med och bedöma vilka projekt som skulle beviljas pengar.
2017-02-20

Flashback och traditionella medier – ett förhållande med hatkärlek?

Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna?
2017-02-20

Flashback och traditionella medier – ett förhållande med hatkärlek?

Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna?
2017-02-20

Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-20

Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-20

Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-20

Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-16

Höga förväntningar på rätt i digitala nyheter

Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes.
2017-02-16

Höga förväntningar på rätt i digitala nyheter

Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes.
2017-02-15

CFBUPH-forskare i SVT Aktuellt

Annika Norell Clarke, doktor i psykologi vid Karlstads universitet, medverkade nyligen i SVT Aktuellt för att prata om ungdomars förändrade sovvanor. Forskning från Karlstads universitet visar att barn och tonåringars sömnvanor har förändrats drastiskt i Sverige sen 80-talet. Psykologen och sömnforskaren Annika Norell Clarke har studerat sovvanorna i tre åldersgrupper: 11, 13 och 15-åringar.
2017-02-15

CFBUPH-forskare i SVT Aktuellt

Annika Norell Clarke, doktor i psykologi vid Karlstads universitet, medverkade nyligen i SVT Aktuellt för att prata om ungdomars förändrade sovvanor. Forskning från Karlstads universitet visar att barn och tonåringars sömnvanor har förändrats drastiskt i Sverige sen 80-talet. Psykologen och sömnforskaren Annika Norell Clarke har studerat sovvanorna i tre åldersgrupper: 11, 13 och 15-åringar.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet