Nyhetsarkiv

2022-05-06
M4D 2022-konferensen startade 2008 i Karlstad och ingår i en serie som behandlar enkel men effektiv kommunikationsteknik för utvecklingsländer. I år arrangerades konferensen i Rwanda med University of Rwanda som värd. Ämnet Informatik vid Handelshögskolan har varit drivande bakom M4D-konferenserna sedan starten 2008.
2022-05-06
Vad finns det för möjligheter att utbilda sig som flykting i ett främmande land? I början av april var Hamid Asghari, doktor och lektor i pedagogiskt arbete, gäst hos Institute of Linguistics, University of Opole i Polen, för att hålla föreläsningar med olika perspektiv kring detta. Hamid Asghari hade blivit ombedd att hålla ett antal olika föreläsningar med olika innehåll vid University of Opole, Polen.
2022-05-06
Vad finns det för möjligheter att utbilda sig som flykting i ett främmande land? I början av april var Hamid Asghari, doktor och lektor i pedagogiskt arbete, gäst hos Institute of Linguistics, University of Opole i Polen, för att hålla föreläsningar med olika perspektiv kring detta. Hamid Asghari hade blivit ombedd att hålla ett antal olika föreläsningar med olika innehåll vid University of Opole, Polen.
2022-05-04
Ökad brist på tandhygienister är en fråga som Birgitta Haglund, leg. tandläkare brinner starkt för. Som tandvårdschef för Folktandvården Värmland har hon varit en drivande kraft som bland annat bidragit till återinförandet av tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
2022-05-04
Ökad brist på tandhygienister är en fråga som Birgitta Haglund, leg. tandläkare brinner starkt för. Som tandvårdschef för Folktandvården Värmland har hon varit en drivande kraft som bland annat bidragit till återinförandet av tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
2022-05-03
Martina Magnusson är FoU Välfärd Värmlands nya administratör på 50 procent och på de andra 50 procenten kommer hon delta i några av de olika projekt som FoU jobbar med. Martina kommer till exempel vara administratör för ett projekt som heter Yrkesresan, som går ut på att personal inom socialtjänst får kompetensutveckling inom sitt yrke. Vad är din bakgrund och vad har du gjort förut?- Jag är född i Skåne, uppvuxen i Örebro och bott i Karlstad i snart 9 år.
2022-05-03
Martina Magnusson är FoU Välfärd Värmlands nya administratör på 50 procent och på de andra 50 procenten kommer hon delta i några av de olika projekt som FoU jobbar med. Martina kommer till exempel vara administratör för ett projekt som heter Yrkesresan, som går ut på att personal inom socialtjänst får kompetensutveckling inom sitt yrke. Vad är din bakgrund och vad har du gjort förut?- Jag är född i Skåne, uppvuxen i Örebro och bott i Karlstad i snart 9 år.
2022-05-02

Därför minskar mangroveskogarna

Nyheter » 2022-05-02
Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo.
2022-05-02

Därför minskar mangroveskogarna

Nyheter » 2022-05-02
Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo.
2022-05-02

Därför minskar mangroveskogarna

Nyheter » 2022-05-02
Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo.
2022-05-02
Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd.
2022-05-02
Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd.
2022-05-02
... Vilket område ska du forska inom och vad ska du titta närmare på? - Jag ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring.
2022-05-02
... Vilket område ska du forska inom och vad ska du titta närmare på? - Jag ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring.
2022-05-02
Tommy Bergquist, fastighetsekonom och adjunkt vid Handelshögskolan, svarar på frågor om Riksbankens höjning av reporäntan. Reporänta – vad är det? - Den är den ränta som gäller mellan Riksbanken och övriga banker när dessa behöver låna eller placera pengar, man kan säga att reporäntan är bankernas ”inlåningsränta”.
2022-05-02
Tommy Bergquist, fastighetsekonom och adjunkt vid Handelshögskolan, svarar på frågor om Riksbankens höjning av reporäntan. Reporänta – vad är det? - Den är den ränta som gäller mellan Riksbanken och övriga banker när dessa behöver låna eller placera pengar, man kan säga att reporäntan är bankernas ”inlåningsränta”.
2022-05-02
Tommy Bergquist, fastighetsekonom och adjunkt vid Handelshögskolan, svarar på frågor om Riksbankens höjning av reporäntan. Reporänta – vad är det? - Den är den ränta som gäller mellan Riksbanken och övriga banker när dessa behöver låna eller placera pengar, man kan säga att reporäntan är bankernas ”inlåningsränta”.
2022-04-28
Fredrika Swenson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har Fredrikas uppsats kammat hem förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling. Vi var många som ställdes inför förändrade arbetsförhållanden när pandemin slog till med full kraft.
2022-04-28
Fredrika Swenson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har Fredrikas uppsats kammat hem förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling. Vi var många som ställdes inför förändrade arbetsförhållanden när pandemin slog till med full kraft.
2022-04-28
Fredrika Swenson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har Fredrikas uppsats kammat hem förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling. Vi var många som ställdes inför förändrade arbetsförhållanden när pandemin slog till med full kraft.