Nyhetsarkiv

2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-15
”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar. I förra veckan fick den betyget fem av fem möjliga av Bibliotekstjänst. "Sömn vid hälsa och ohälsa" är en nyligen utgiven lärobok och en av redaktörerna för denna samlingsvolym är Annika Norell, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Örebro universitet.
2023-06-15
”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar. I förra veckan fick den betyget fem av fem möjliga av Bibliotekstjänst. "Sömn vid hälsa och ohälsa" är en nyligen utgiven lärobok och en av redaktörerna för denna samlingsvolym är Annika Norell, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Örebro universitet.
2023-06-15
En workshop i tillgänglighet på webben har tillsammans med studenter i informatik genomförts på Karlstads universitet - vad gick ni igenom på den? - Vi gick igenom det EU-direktiv, lagar och standarder, som reglerar tillgänglighet på webben, säger Gunnar Olsson, adjunkt i informatik vid Handelshögskolan.
2023-06-15
En workshop i tillgänglighet på webben har tillsammans med studenter i informatik genomförts på Karlstads universitet - vad gick ni igenom på den? - Vi gick igenom det EU-direktiv, lagar och standarder, som reglerar tillgänglighet på webben, säger Gunnar Olsson, adjunkt i informatik vid Handelshögskolan.
2023-06-14
Vi har fått en kort pratstund med Julia Dicenta, doktorand vid University of Hohenheim i Tyskland, som gästat CTF de senaste fem veckorna. Under denna tid har hon bekantat sig med forskarna, arbetat med gemensam forskning och presenterat sin forskning vid ett seminarium. Hej Julia, kan du berätta om din forskning? – Jag forskar om tjänstedesign med fokus på användarinvolvering, det vill säga hur kunder kan involveras vid utveckling av nya tjänster.
2023-06-14
Vi har fått en kort pratstund med Julia Dicenta, doktorand vid University of Hohenheim i Tyskland, som gästat CTF de senaste fem veckorna. Under denna tid har hon bekantat sig med forskarna, arbetat med gemensam forskning och presenterat sin forskning vid ett seminarium. Hej Julia, kan du berätta om din forskning? – Jag forskar om tjänstedesign med fokus på användarinvolvering, det vill säga hur kunder kan involveras vid utveckling av nya tjänster.
2023-06-08
I år får Maria Busk Madland, målvaktstränare i Degerfors IF och universitetsadjunkt i idrottsvetenskap på Karlstads universitet, Karlstad Grand Prix Award. – Helt fantastiskt! Det är en stor ära så klart.
2023-06-08
…Du var en av arrangörerna bakom onlinekonferensen Spiritual exercises, self-transformation and liberation in philosophy, theology and religion, som hölls vid Lunds universitet den 22-24 maj. Intressant tema, kan du berätta mer? – Idén med konferensen var att föra samman forskare inom fältet Philosophy as a Way of Life och forskare inom asiatiska religioner samt filosofi.
2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.
2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.