Nyhetsarkiv

2023-01-10
... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om? – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre.
2023-01-10
... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om? – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre.
2023-01-10

Samarbeten med Indien

Nyheter » 2023-01-10
David Olsson tillsammans med Ruth Björkholm, båda medarbetare på Centrum för forskning om samhällsrisker, har varit i Varanasi i Indien i tre veckor och bland annat diskuterat samarbeten inom utbildning och forskning. David och Ruth åkte till Indien på ett lärarutbyte genom Linnaeus-Palmestipendiet. Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.
2023-01-10

Samarbeten med Indien

Nyheter » 2023-01-10
David Olsson tillsammans med Ruth Björkholm, båda medarbetare på Centrum för forskning om samhällsrisker, har varit i Varanasi i Indien i tre veckor och bland annat diskuterat samarbeten inom utbildning och forskning. David och Ruth åkte till Indien på ett lärarutbyte genom Linnaeus-Palmestipendiet. Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.
2023-01-09

Intryck från COP27

Nyheter » 2023-01-09
Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna. På vilket sätt deltog du i COP27? - Jag var en del av ett internationellt team med forskare och praktiker som lanserade ett nytt projekt "The Climate Long Game" på Climate Action Hub-paviljongen på COP27.
2023-01-09

Intryck från COP27

Nyheter » 2023-01-09
Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna. På vilket sätt deltog du i COP27? - Jag var en del av ett internationellt team med forskare och praktiker som lanserade ett nytt projekt "The Climate Long Game" på Climate Action Hub-paviljongen på COP27.
2023-01-09

Intryck från COP27

Nyheter » 2023-01-09
Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna. På vilket sätt deltog du i COP27? - Jag var en del av ett internationellt team med forskare och praktiker som lanserade ett nytt projekt "The Climate Long Game" på Climate Action Hub-paviljongen på COP27.
2023-01-09

Intryck från COP27

Nyheter » 2023-01-09
Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna. På vilket sätt deltog du i COP27? - Jag var en del av ett internationellt team med forskare och praktiker som lanserade ett nytt projekt "The Climate Long Game" på Climate Action Hub-paviljongen på COP27.
2023-01-09
Under pandemin föddes Sammankonst, ur Eldkonst. Studenter från tre olika utbildningar skapar tillsammans en upplevelse i form av musik, design och dans. I år visas projektet med temat Tur & Retur på Värmlands museum. Den kreativa stafetten mellan studenter från Musikproduktionsprogrammet, Dansåret och Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design har hämtat sin inspiration från decennierna 1940- till 1980-talen.
2023-01-09
Den fransk-amerikanske författaren Jonathan Littells genombrottsroman ”Les Bienveillantes”, på engelska ”The Kindly Ones”, kom ut 2006 och två år senare i svensk översättning med titeln ”De välvilliga”. Boken väckte stor debatt och kritikerna antingen prisade den som ”ett fantasins kraftprov” eller sågade boken som ”ett smaklöst skämt”.
2023-01-09
Den fransk-amerikanske författaren Jonathan Littells genombrottsroman ”Les Bienveillantes”, på engelska ”The Kindly Ones”, kom ut 2006 och två år senare i svensk översättning med titeln ”De välvilliga”. Boken väckte stor debatt och kritikerna antingen prisade den som ”ett fantasins kraftprov” eller sågade boken som ”ett smaklöst skämt”.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2023-01-03
Berätta om din bakgrund - Jag har en Fil kand. i psykologi och en magisterexamen i folkhälsovetenskap - båda här vid Karlstads universitet. Utöver det har jag läst lärarprogrammet vid Uppsala universitet under ett år samt delar av magisterprogrammet i arbete och hälsa, Karolinska institutet.
2023-01-03
Berätta om din bakgrund - Jag har en Fil kand. i psykologi och en magisterexamen i folkhälsovetenskap - båda här vid Karlstads universitet. Utöver det har jag läst lärarprogrammet vid Uppsala universitet under ett år samt delar av magisterprogrammet i arbete och hälsa, Karolinska institutet.
2023-01-02
Att kommunicera på engelska har runtom i världen blivit en del av det dagliga livet för många och engelska är ofta den gemensamma språkliga mötesplatsen när vi inte förstår varandras modersmål. I sin avhandling ”English Philology is just a Bubble": Unconventional Metaphors in English as a Lingua Franca” har Sebastian Malinowski undersökt hur människor kommunicerar i internationella miljöer med hjälp av bland annat metaforer. Omkring 160 personer deltog i undersökningen.
2023-01-02
Att kommunicera på engelska har runtom i världen blivit en del av det dagliga livet för många och engelska är ofta den gemensamma språkliga mötesplatsen när vi inte förstår varandras modersmål. I sin avhandling ”English Philology is just a Bubble": Unconventional Metaphors in English as a Lingua Franca” har Sebastian Malinowski undersökt hur människor kommunicerar i internationella miljöer med hjälp av bland annat metaforer. Omkring 160 personer deltog i undersökningen.
2023-01-02

Nya öppettider på biblioteket

Nyheter » 2023-01-02
Från och med 1 januari 2023 reviderar universitetsbiblioteket sina öppettider och förändrar öppettiderna på söndagar. Universitetsbiblioteket har under en längre tid varit öppet, med bemanning, mellan kl. 10 och kl. 15 både lördagar och söndagar. Från och med 1 januari 2023 kommer biblioteket att hålla stängt på söndagar.
2023-01-02

Nya öppettider på biblioteket

Nyheter » 2023-01-02
Från och med 1 januari 2023 reviderar universitetsbiblioteket sina öppettider och förändrar öppettiderna på söndagar. Universitetsbiblioteket har under en längre tid varit öppet, med bemanning, mellan kl. 10 och kl. 15 både lördagar och söndagar. Från och med 1 januari 2023 kommer biblioteket att hålla stängt på söndagar.