Nyhetsarkiv

2022-03-31
Fallolyckor är den största gruppen bland skadade i trafiken, det framkommer i en ny studie från Karlstads universitet. Olyckorna kostar samhället en halv miljard kronor per år baserat på kostnader för varje skadad person utifrån Trafikverkets kalkyl ASEK. Khabat Amin är statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och är industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.
2022-03-30
… ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om? - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt.
2022-03-30
… ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om? - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt.
2022-03-30
… ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om? - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt.
2022-03-30
… ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om? - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt.
2022-03-30
Our day-to-day activities increasingly depend on digital technologies as we use online services in various contexts of our lives. We use social media and messaging applications to strengthen our social relationships. We use online-based tools for work, entertainment, health and well-being, as well as shopping. The majority of those technological interactions require us to accept the Terms and Conditions (T&Cs) before we can proceed with using the service.
2022-03-30
Our day-to-day activities increasingly depend on digital technologies as we use online services in various contexts of our lives. We use social media and messaging applications to strengthen our social relationships. We use online-based tools for work, entertainment, health and well-being, as well as shopping. The majority of those technological interactions require us to accept the Terms and Conditions (T&Cs) before we can proceed with using the service.
2022-03-28
Under drygt två år har Karlstads universitet – liksom samhället i övrigt - följt Folkhälsomyndighetens särskilda restriktioner, rekommendationer och information med anledning av coronapandemin. När pandemin nu är inne i ett lugnare skede, behövs inte de extra åtgärderna längre och informationen kan tas bort.
2022-03-25
Under drygt två år har Karlstads universitet – liksom samhället i övrigt - följt Folkhälsomyndighetens särskilda restriktioner, rekommendationer och information med anledning av coronapandemin. När pandemin nu är inne i ett lugnare skede, behövs inte de extra åtgärderna längre och informationen kan tas bort. Även mejladressen corona@kau.se kommer att avvecklas.
2022-03-21
- Det här leder till en tydligare profilering för ämnet datavetenskap, säger Per Hurtig, programledare för masterprogrammet. Ämnets tre starka områden är datakommunikation, datasäkerhet och mjukvarukvalité. Delarna genomsyrar utbildningarna i datavetenskap vid Karlstads universitet. - Vi ser idag att det finns enormt tryck från näringslivet i hela landet och även regionalt och lokalt, säger Johan Eklund, universitetslektor i datavetenskap.