Nyhetsarkiv

2022-11-10
När olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samt förskollärarstudenter träffades för en heldag på Karlstads universitet kom Pettson på besök. Han var på dåligt humör för kaffet var slut, pennan som han skulle ha för att lösa korsord var borta och så gillade han inte att det regnade.
2022-11-10
När olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samt förskollärarstudenter träffades för en heldag på Karlstads universitet kom Pettson på besök. Han var på dåligt humör för kaffet var slut, pennan som han skulle ha för att lösa korsord var borta och så gillade han inte att det regnade.
2022-11-10
Firms are investing heavily in boosting the smartness of their service systems. Think of McDonalds who developed a smart application to send customers convenient location-specific deals; or Google who is devoting considerable funds into creating ever-smarter homes where customers gain control over a wide array of home devices.
2022-11-10
Firms are investing heavily in boosting the smartness of their service systems. Think of McDonalds who developed a smart application to send customers convenient location-specific deals; or Google who is devoting considerable funds into creating ever-smarter homes where customers gain control over a wide array of home devices.
2022-11-09
Dynamiken mellan osäkra tider, hoppfulla framtider och kritiska perspektiv på historien stod i fokus när Sveriges största konferens för genusforskning genomfördes på Karlstads universitet. Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet bjöd in genusforskarsamhället till g22, den femte nationella konferensen för forskning i genusvetenskap och genusforskning i andra discipliner. Närmare 300 deltagare från tre världsdelar hade tagit sig till Karlstad för den tre dagar
2022-11-09
Det finns en betydande potential för energieffektivisering i svenska småhus, där 80 procent är mer än 40 år gamla och många behöver renoveras.
2022-11-09
Det finns en betydande potential för energieffektivisering i svenska småhus, där 80 procent är mer än 40 år gamla och många behöver renoveras.
2022-11-09
… Du deltar i ett forskningsprojekt som handlar om utveckling av framtidens hållbara samhällen med fokus på landsbygd och småstad. Kan du berätta om projektet? – Det stämmer! I projektet ”Smart Villages” utvecklar vi ny kunskap om vad det innebär att vara smart i dagens och morgondagens samhälle för att möta miljö- och klimatutmaningar samt hur kreativa och innovativa lösningar kan bidra till mer levande lokalsamhällen på landsbygden.
2022-11-09
… Du deltar i ett forskningsprojekt som handlar om utveckling av framtidens hållbara samhällen med fokus på landsbygd och småstad. Kan du berätta om projektet? – Det stämmer! I projektet ”Smart Villages” utvecklar vi ny kunskap om vad det innebär att vara smart i dagens och morgondagens samhälle för att möta miljö- och klimatutmaningar samt hur kreativa och innovativa lösningar kan bidra till mer levande lokalsamhällen på landsbygden.
2022-11-08
När regeringen presenterade sin budgetproposition på tisdagen stod det klart att landets universitet och högskolor inte får mer medel. För Karlstads universitets del lyfts ökade anslag med 4,1 miljoner kronor till försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, fram i propositionens kommentarer. Men detta anslag överförs från en annan budgetpost. - Så det är mest en budgetteknisk ändring.
2022-11-07
Det tidigare forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har deltagit vid EU-kommissionens ordinarie Interreg-konferens i Bryssel. - En framgångsfaktor för projektet har varit att integrera forskning och utbildning med musikindustrin, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi och tidigare projektledare. Ett av huvudmålen med projektet har varit att förnya, optimera och förbättra ett hållbart ekosystem för musiktjänster i regionen.
2022-11-07
Det tidigare forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har deltagit vid EU-kommissionens ordinarie Interreg-konferens i Bryssel. - En framgångsfaktor för projektet har varit att integrera forskning och utbildning med musikindustrin, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi och tidigare projektledare. Ett av huvudmålen med projektet har varit att förnya, optimera och förbättra ett hållbart ekosystem för musiktjänster i regionen.
2022-11-07
Det tidigare forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har deltagit vid EU-kommissionens ordinarie Interreg-konferens i Bryssel. - En framgångsfaktor för projektet har varit att integrera forskning och utbildning med musikindustrin, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi och tidigare projektledare. Ett av huvudmålen med projektet har varit att förnya, optimera och förbättra ett hållbart ekosystem för musiktjänster i regionen.
2022-11-07
Med artikeln ”Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach” har forskare vid Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning och ämnet psykologi fått global uppmärksamhet. - Det här visar att forskningen gör nytta i samhället, säger Alexandre Sukhov. Alexandre Sukhov, Margareta Friman och Lars E.
2022-11-07
Med artikeln ”Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach” har forskare vid Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning och ämnet psykologi fått global uppmärksamhet. - Det här visar att forskningen gör nytta i samhället, säger Alexandre Sukhov. Alexandre Sukhov, Margareta Friman och Lars E.
2022-11-07
Med artikeln ”Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach” har forskare vid Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning och ämnet psykologi fått global uppmärksamhet. - Det här visar att forskningen gör nytta i samhället, säger Alexandre Sukhov. Alexandre Sukhov, Margareta Friman och Lars E.
2022-11-03
”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” var temat när lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet slöt upp till Ämneslärardagen på Karlstads universitet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid universitetet.
2022-11-03
”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” var temat när lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet slöt upp till Ämneslärardagen på Karlstads universitet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid universitetet.