Nyhetsarkiv

2023-05-08

Geomedia Higher Seminar

Nyheter » 2023-05-08
Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries with our guest professor Stijn Reijnders at the Erasmus University, Rotterdam. Title Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries Abstract This presentation focuses on media tourism: the phenomenon of people travelling to places associated with films, TV series or other forms of popular culture.
2023-05-08

Geomedia Higher Seminar

Nyheter » 2023-05-08
Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries with our guest professor Stijn Reijnders at the Erasmus University, Rotterdam. Title Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries Abstract This presentation focuses on media tourism: the phenomenon of people travelling to places associated with films, TV series or other forms of popular culture.
2023-05-08
Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, berätta om konferensen ”Indigeneity and Visual Sovereignty” som genomfördes i Kapstaden 27–28 april 2023. - Konferensen hade som tema ”visuell suveränitet” som bland annat handlar om hur ursprungsbefolkningar runt om i världen kan ha äganderätt och kontroll över exempelvis material och fotoarkiv som återger deras historia, kultur, språk och identitet.
2023-05-08
Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, berätta om konferensen ”Indigeneity and Visual Sovereignty” som genomfördes i Kapstaden 27–28 april 2023. - Konferensen hade som tema ”visuell suveränitet” som bland annat handlar om hur ursprungsbefolkningar runt om i världen kan ha äganderätt och kontroll över exempelvis material och fotoarkiv som återger deras historia, kultur, språk och identitet.
2023-05-08
Du är med i ett forskningsprojekt som ska skapa ett system för att generera metadata för afrikansk litteratur där inte bara böcker ska ingå, utan även till exempel berättelser och gatuteater och ”spoken-word-poesi”.
2023-05-08
Du är med i ett forskningsprojekt som ska skapa ett system för att generera metadata för afrikansk litteratur där inte bara böcker ska ingå, utan även till exempel berättelser och gatuteater och ”spoken-word-poesi”.
2023-05-05
Han beskrivs som en av regionens främsta förkämpar för regional utveckling i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och Karlstads universitet.
2023-05-05
Han beskrivs som en av regionens främsta förkämpar för regional utveckling i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och Karlstads universitet.
2023-05-04
Internationalisering är ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål och och lärosätet arbetar med internationalisering på olika sätt, både för lärare och för studenter. Erasmus+ ICM ger studenter möjlighet att resa till andra länder utanför Europa för att utföra fältstudier och skriva examensarbeten. Två studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har besökt Believers Church Medical Hospital, BCMCH, i Kerala, Indien för att studera s
2023-05-04
Internationalisering är ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål och och lärosätet arbetar med internationalisering på olika sätt, både för lärare och för studenter. Erasmus+ ICM ger studenter möjlighet att resa till andra länder utanför Europa för att utföra fältstudier och skriva examensarbeten. Två studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har besökt Believers Church Medical Hospital, BCMCH, i Kerala, Indien för att studera s
2023-05-04
Internationalisering är ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål och och lärosätet arbetar med internationalisering på olika sätt, både för lärare och för studenter. Erasmus+ ICM ger studenter möjlighet att resa till andra länder utanför Europa för att utföra fältstudier och skriva examensarbeten. Två studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har besökt Believers Church Medical Hospital, BCMCH, i Kerala, Indien för att studera s
2023-05-04
Remigijus Gustas, professor i informatik vid Handelshögskolan, är chefredaktör för open access-journalen International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD). Vad är fördelarna med att publiceras i en open access journal? - En open access journal kännetecknas av tre huvudegenskaper: högre användning, högre nedladdningshastighet och högre citeringsfrekvens.
2023-05-04
Remigijus Gustas, professor i informatik vid Handelshögskolan, är chefredaktör för open access-journalen International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD). Vad är fördelarna med att publiceras i en open access journal? - En open access journal kännetecknas av tre huvudegenskaper: högre användning, högre nedladdningshastighet och högre citeringsfrekvens.
2023-05-03

Hallå där Mikael Persson…

Nyheter » 2023-05-03
…du går första året på musikproduktionsprogrammet och är en av fem lokala finalister med bidraget Drottninggatan då P4 Värmland sänder sin lokala final av P4 Nästa 2023 den 5 maj . Vad spännande, är det första tävlingen du är med i eller har du tävlat förut? - Hej och tack för att ni ville prata med mig. Jag har varit med i flera tävlingar så som Studiefrämjandets rock karusell och lite annat också med olika band uppställningar men det var i ungdomen.
2023-05-03

Hallå där Mikael Persson…

Nyheter » 2023-05-03
…du går första året på musikproduktionsprogrammet och är en av fem lokala finalister med bidraget Drottninggatan då P4 Värmland sänder sin lokala final av P4 Nästa 2023 den 5 maj . Vad spännande, är det första tävlingen du är med i eller har du tävlat förut? - Hej och tack för att ni ville prata med mig. Jag har varit med i flera tävlingar så som Studiefrämjandets rock karusell och lite annat också med olika band uppställningar men det var i ungdomen.
2023-05-03
Vetenskapsrådet har granskat fysikforskningen vid Karlstads universitet och 11 andra lärosäten. En oberoende expertpanel, med 14 internationella experter, har utvärderat forskningen utifrån dess vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällsutvecklingen. - Jag företräder fysikämnet här i Karlstad och jag tycker att Vetenskapsrådets utvärdering gav positiv erfarenhet både i processen och i resultatet, säger Marcus Berg, professor fysik.
2023-05-03
Vetenskapsrådet har granskat fysikforskningen vid Karlstads universitet och 11 andra lärosäten. En oberoende expertpanel, med 14 internationella experter, har utvärderat forskningen utifrån dess vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällsutvecklingen. - Jag företräder fysikämnet här i Karlstad och jag tycker att Vetenskapsrådets utvärdering gav positiv erfarenhet både i processen och i resultatet, säger Marcus Berg, professor fysik.
2023-05-03
Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi, reflekterar kring utvecklingen inom handeln där gränsen mellan fysisk handel och e-handel alltmer suddas ut. Där fysiska möten blir allt färre och digitala inslag blir att fler. Detaljhandeln genomgår stora förändringar, vilket till stor del beror på teknologiska framsteg, men också på vårt ändrade köpbeteende på grund av faktorer som pandemin och olika sociala trender.
2023-05-03
- Jag hoppas att min forskning kommer att bidra till en bättre förberedelse för framtida katastrofer, säger Åsa Davidsson, doktorand vid Karlstads universitet. Åsa Davidssons forskning visar att det finns två typer av förändringar som kan uppstå efter en naturolycka: förändringar med effekt på miljön och förändringar för förbättrad beredskap vid händelse av tsunami.  - Genom att använda konceptet "window of opportunity" kan naturolyckor öppna upp möjligheter för positiva