Nyhetsarkiv

2022-03-21
- Det här leder till en tydligare profilering för ämnet datavetenskap, säger Per Hurtig, programledare för masterprogrammet. Ämnets tre starka områden är datakommunikation, datasäkerhet och mjukvarukvalité. Delarna genomsyrar utbildningarna i datavetenskap vid Karlstads universitet. - Vi ser idag att det finns enormt tryck från näringslivet i hela landet och även regionalt och lokalt, säger Johan Eklund, universitetslektor i datavetenskap.
2022-03-21
- Det här leder till en tydligare profilering för ämnet datavetenskap, säger Per Hurtig, programledare för masterprogrammet. Ämnets tre starka områden är datakommunikation, datasäkerhet och mjukvarukvalité. Delarna genomsyrar utbildningarna i datavetenskap vid Karlstads universitet. - Vi ser idag att det finns enormt tryck från näringslivet i hela landet och även regionalt och lokalt, säger Johan Eklund, universitetslektor i datavetenskap.
2022-03-21
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt?
2022-03-21
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt?
2022-03-17
Med start i höst kan de som redan har avklarade högskolestudier i ett skolämne, läsa en ettårig kompletterande pedagogiskt utbildning (KPU) och bli legitimerade lärare. Regeringen har gett Karlstads universitet i uppdrag att starta en KPU, som omfattar 60 hp, för att motverka lärarbristen och göra det enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Sedan flera år erbjuder Karlstads universitet en KPU för ämneslärare mot åk 7-9 och gymnasiet.
2022-03-17
Med start i höst kan de som redan har avklarade högskolestudier i ett skolämne, läsa en ettårig kompletterande pedagogiskt utbildning (KPU) och bli legitimerade lärare. Regeringen har gett Karlstads universitet i uppdrag att starta en KPU, som omfattar 60 hp, för att motverka lärarbristen och göra det enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Sedan flera år erbjuder Karlstads universitet en KPU för ämneslärare mot åk 7-9 och gymnasiet.
2022-03-16

Ny bok om hållbart boende

Nyheter » 2022-03-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken Sustainable Housing.
2022-03-16
En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår kan nu ansöka om detta hos Karlstads universitet. Ansökan om kårstatus ska vara universitetet tillhanda senast den 24 april 2022. Beslut om kårstatus tas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 25 maj. Verksamhetsområdet för en studentkår ska omfatta minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.
2022-03-16

Ny bok om hållbart boende

Nyheter » 2022-03-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken Sustainable Housing.
2022-03-16

Ny bok om hållbart boende

Nyheter » 2022-03-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken Sustainable Housing.
2022-03-15
Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar. Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett fler
2022-03-15
Att byta bostadsregion innebär att livet organiseras om när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Sedan 2019 pågår ett projekt inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, om hur barnfamiljer som väljer att flytta från storstad till en mindre ort uppfattar förutsättningarna för familjens dagliga liv före och efter flytten.
2022-03-15
Att byta bostadsregion innebär att livet organiseras om när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Sedan 2019 pågår ett projekt inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, om hur barnfamiljer som väljer att flytta från storstad till en mindre ort uppfattar förutsättningarna för familjens dagliga liv före och efter flytten.
2022-03-15
Att byta bostadsregion innebär att livet organiseras om när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Sedan 2019 pågår ett projekt inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, om hur barnfamiljer som väljer att flytta från storstad till en mindre ort uppfattar förutsättningarna för familjens dagliga liv före och efter flytten.
2022-03-15
Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen. Nu har detta blivit verklighet det nya treåriga Musikproduktionsprogrammet som ger en fil. kand.
2022-03-15
Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen. Nu har detta blivit verklighet det nya treåriga Musikproduktionsprogrammet som ger en fil. kand.
2022-03-15
Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar. Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett fler
2022-03-15
Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar. Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett fler