Nyhetsarkiv

2023-05-29
Jan Ch Karlsson, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, har tillsammans med en kollega från Tyskland prisats för artikeln ”Towards a Sociology of Meaningful Work”. - Arbete med mycket negativ stress eller med starka hierarkier är direkt livsfarligt, säger Jan Ch Karlsson. Jan Ch Karlsson, varför är forskning om meningsfullt arbete viktigt? - De flesta människor tillbringar större delen av sitt liv och stora delar av sin dagliga tid i arbete.
2023-05-29
Jan Ch Karlsson, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, har tillsammans med en kollega från Tyskland prisats för artikeln ”Towards a Sociology of Meaningful Work”. - Arbete med mycket negativ stress eller med starka hierarkier är direkt livsfarligt, säger Jan Ch Karlsson. Jan Ch Karlsson, varför är forskning om meningsfullt arbete viktigt? - De flesta människor tillbringar större delen av sitt liv och stora delar av sin dagliga tid i arbete.
2023-05-26
Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften?
2023-05-26
Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften?
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-25
Högskoleingenjörerna i innovationsteknik och design ställer den 26 maj ut sina arbeten på Kristinehamn Innovation Park. Efter att mestadels ha varit i Karlstad, så gjorde ett samarbete med Närsam i Kristinehamn att utställningen nu blir i deras lokaler på Norra Staketgatan 4. Där kommer utställande ingenjörsstudenterna få besök av inbjudna gymnasieelever, företag och allmänhet under dagen.
2023-05-25
Högskoleingenjörerna i innovationsteknik och design ställer den 26 maj ut sina arbeten på Kristinehamn Innovation Park. Efter att mestadels ha varit i Karlstad, så gjorde ett samarbete med Närsam i Kristinehamn att utställningen nu blir i deras lokaler på Norra Staketgatan 4. Där kommer utställande ingenjörsstudenterna få besök av inbjudna gymnasieelever, företag och allmänhet under dagen.
2023-05-24
Den 22 maj skrev vikarierande rektor Margareta Friman under på att Karlstads universitet ansluter sig till CoARA, som är en förkortning för the Coalition for Advancing Research Assessment. CoARA har utvecklats på initiativ av EU-kommissionen tillsammans med Science Europe och European University Association. Målsättningen är att reformera systemet för bedömning av forskning och skapa en internationell samsyn.
2023-05-23
Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik. - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg.
2023-05-23
Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik. - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg.
2023-05-23
Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik. - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg.
2023-05-23
Formula student eller Clear River Racing, CRR, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på torsdag den 25 maj avtäcks den nya bilen, CRR23, som tagit 26 200 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 33 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste månaderna lagt över 26 000 timmar på att bygga en racingbil.
2023-05-23
Formula student eller Clear River Racing, CRR, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på torsdag den 25 maj avtäcks den nya bilen, CRR23, som tagit 26 200 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 33 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste månaderna lagt över 26 000 timmar på att bygga en racingbil.
2023-05-22
Priset tilldelades Magnus Lestelius för hans mångåriga samverkansarbete och insatser för industrin inom förpackningstryck, ytbehandling med mera. - Det känns hedrande att få ta emot Sweflex Award, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik.
2023-05-22
Priset tilldelades Magnus Lestelius för hans mångåriga samverkansarbete och insatser för industrin inom förpackningstryck, ytbehandling med mera. - Det känns hedrande att få ta emot Sweflex Award, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik.