Nyhetsarkiv

2022-12-19

God jul och gott nytt år!

Nyheter » 2022-12-19
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt varit en del av FoU Välfärd Värmlands arbete under 2022. Är du nyfiken på vad vi arbetet med under året kan du läsa vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet berättar vi om olika aktiviteter, bland annat kan du läsa mer Yrkesresan, Plattform Väld Värmland och kartläggningen av SEXIT. Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år! Här hittar du FoU Välfärd Värmlands nyhetsbrev.     
2022-12-16

E-böcker om Cybersecurity

Nyheter » 2022-12-16
Biblioteket har köpt ett e-bokspaket från Wiley med ca 170 titlar inom datasäkerhetsområdet. Böckerna behandlar ämnesområden som till exempel computer security, cryptography, networking/security, data analysis, data mining and knowledge discovery och communication systems security. De är utgivna under åren 2013-2022.
2022-12-16

E-böcker om Cybersecurity

Nyheter » 2022-12-16
Biblioteket har köpt ett e-bokspaket från Wiley med ca 170 titlar inom datasäkerhetsområdet. Böckerna behandlar ämnesområden som till exempel computer security, cryptography, networking/security, data analysis, data mining and knowledge discovery och communication systems security. De är utgivna under åren 2013-2022.
2022-12-15
Helena Fryklund har sedan tidigare en fil kand. i företagsekonomi, en fil kand. i rättsvetenskap samt en magister i skatterätt. Alla vid Handelshögskolan. Nu är Helena tillbaka som doktorand och lärare i både skatte- och EU-rätt. Vad fick dig att komma tillbaka som doktorand? - Jag tycker att det finns en lockelse i att arbeta med juridik, säger Helena Fryklund.
2022-12-15
Helena Fryklund har sedan tidigare en fil kand. i företagsekonomi, en fil kand. i rättsvetenskap samt en magister i skatterätt. Alla vid Handelshögskolan. Nu är Helena tillbaka som doktorand och lärare i både skatte- och EU-rätt. Vad fick dig att komma tillbaka som doktorand? - Jag tycker att det finns en lockelse i att arbeta med juridik, säger Helena Fryklund.
2022-12-14
I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt. - Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas. - Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Ha
2022-12-14
I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt. - Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas. - Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Ha
2022-12-14
Den 8 december arrangerades Religionsvetenskapens dag för fjärde året vid Karlstads universitet. Årets tema, religioners roll i kris, knöt an till pandemin och kriget i Ukraina och gav en inblick i hur olika trossamfund påverkats av dessa händelser. De drygt 70 deltagarna fick ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal.
2022-12-14
Digital Well Arena är en samverkanssatsning om digitala lösningar för ett hälsosammare liv, mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv i Värmland. Nyligen genomfördes en workshop för att inventera vilka behov som finns av digitalisering i hälso- och vårdsektorn, vilka problem som samhället och individen skulle ha nytta av att få lösta.
2022-12-14
Digital Well Arena är en samverkanssatsning om digitala lösningar för ett hälsosammare liv, mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv i Värmland. Nyligen genomfördes en workshop för att inventera vilka behov som finns av digitalisering i hälso- och vårdsektorn, vilka problem som samhället och individen skulle ha nytta av att få lösta.
2022-12-13
… doktorand i psykologi som just nu turnerar runt om i landet med föreläsningen ”Konspirationsreceptet”. Vad handlar den om? – Den handlar om de psykologiska aspekterna av konspirationsteorier; desinformation och påverkan. Som doktorand vid Karlstads universitet försöker jag ta "den tredje uppgiften” på allvar – att sprida forskning till allmänheten.
2022-12-13
… doktorand i psykologi som just nu turnerar runt om i landet med föreläsningen ”Konspirationsreceptet”. Vad handlar den om? – Den handlar om de psykologiska aspekterna av konspirationsteorier; desinformation och påverkan. Som doktorand vid Karlstads universitet försöker jag ta "den tredje uppgiften” på allvar – att sprida forskning till allmänheten.
2022-12-13
Nu när julen står för dörren och året närmar sig sitt slut blickar jag tillbaka på ett innehållsrikt år med flera glädjeämnen. Jag vill tacka kollegor, samarbetspartners, finansiärer och alla som bidragit till och tagit del av vår forskning och ser fram emot ett nytt år fyllt med intressant forskning, utbildning och events. Under 2022 har vi lyckats med att ge liv i korridorerna igen efter pandemin.
2022-12-13
Nu när julen står för dörren och året närmar sig sitt slut blickar jag tillbaka på ett innehållsrikt år med flera glädjeämnen. Jag vill tacka kollegor, samarbetspartners, finansiärer och alla som bidragit till och tagit del av vår forskning och ser fram emot ett nytt år fyllt med intressant forskning, utbildning och events. Under 2022 har vi lyckats med att ge liv i korridorerna igen efter pandemin.
2022-12-12
…musiklärarprogrammet inleder 2023 med att bjuda in programmets lokala lärarutbildare som tar hand om Musikhögskolan Ingesunds studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, till ett möte. Under träffen berättar ni om vad som förväntas av en lokal handledare. Kan du ge några exempel? - Det kan till exempel handla om att de ska stödja studentens utveckling till professionell musiklärare genom att uppmuntra, utmana och bedöma.
2022-12-12
…musiklärarprogrammet inleder 2023 med att bjuda in programmets lokala lärarutbildare som tar hand om Musikhögskolan Ingesunds studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, till ett möte. Under träffen berättar ni om vad som förväntas av en lokal handledare. Kan du ge några exempel? - Det kan till exempel handla om att de ska stödja studentens utveckling till professionell musiklärare genom att uppmuntra, utmana och bedöma.
2022-12-12
…musiklärarprogrammet inleder 2023 med att bjuda in programmets lokala lärarutbildare som tar hand om Musikhögskolan Ingesunds studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, till ett möte. Under träffen berättar ni om vad som förväntas av en lokal handledare. Kan du ge några exempel? - Det kan till exempel handla om att de ska stödja studentens utveckling till professionell musiklärare genom att uppmuntra, utmana och bedöma.
2022-12-12

Handelshögskolan summerar 2022

Nyheter » 2022-12-12
Efter ett år med många och snabba omställningar vill vi nu önska alla våra studenter och medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt År med en summering av ett händelserikt 2022. - Det har varit fantastiskt roligt att följa vår Handelshögskola 2022 - det är tydligt vilka vi är, vad vi vill och vad vi har åstadkommit, säger Marie-Therese Christiansson vikarierande prefekt vid Handelshögskolan.
2022-12-12

Handelshögskolan summerar 2022

Nyheter » 2022-12-12
Efter ett år med många och snabba omställningar vill vi nu önska alla våra studenter och medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt År med en summering av ett händelserikt 2022. - Det har varit fantastiskt roligt att följa vår Handelshögskola 2022 - det är tydligt vilka vi är, vad vi vill och vad vi har åstadkommit, säger Marie-Therese Christiansson vikarierande prefekt vid Handelshögskolan.
2022-12-12
Torsdagen den 15 december driftsätts uppgraderingar till "Logga in i..." den tjänst som används för att logga in i de flesta Karlstads universitets webbtjänster med hjälp av KauID. -Tjänsten får ett nytt och modernare utseende som vi hoppas blir uppskattat.