Nyhetsarkiv

2023-06-02
Musikhögskolan Ingesund får lärarförstärkning på Musikproduktionsprogrammet efter sommaren. Ett välbekant ansikte kommer att synas ännu mer i korridorerna medan ett annat kommer att introduceras kommande termin. Rekryteringen av två halvtidstjänster för Musikproduktionsprogrammet är nu klar.
2023-06-02
Musikhögskolan Ingesund får lärarförstärkning på Musikproduktionsprogrammet efter sommaren. Ett välbekant ansikte kommer att synas ännu mer i korridorerna medan ett annat kommer att introduceras kommande termin. Rekryteringen av två halvtidstjänster för Musikproduktionsprogrammet är nu klar.
2023-06-02
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats 2023 års Tankard Book Award. Berätta om boken ”Journalistic Autonomy: The Genealogy of a Concept” ni båda är författare till och som har gett er utmärkelsen - Självständighet eller oberoende – eller ”autonomy” som vi kallar det i boken - är ju ett viktigt ideal inom journalistiken, säger Michael Karlsson.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag. - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
2023-05-31
Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag. - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
2023-05-30
MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera. - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet. Smarta, funktionella produkter som kan återvinnas Synergiprojekt MultiBarr är finansierat av KK-stiftelsen och genomförs i samverkan med
2023-05-30
MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera. - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet. Smarta, funktionella produkter som kan återvinnas Synergiprojekt MultiBarr är finansierat av KK-stiftelsen och genomförs i samverkan med
2023-05-30
MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera. - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet. Smarta, funktionella produkter som kan återvinnas Synergiprojekt MultiBarr är finansierat av KK-stiftelsen och genomförs i samverkan med
2023-05-29
Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”. Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom?
2023-05-29
Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”. Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom?