Nyhetsarkiv

2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-24
Ämneslärarstudenter vid Karlstads universitet kan göra sin långa eller korta verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Indien. – Det är en fantastisk möjlighet, säger lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson, som precis kommit hem från Varanasi där hon har återknutit kontakter efter pandemin. – Syftet med min resa var att återknyta kontakter efter pandemin och så besökte jag några nya riktigt bra skolor för att se hur vi kan utveckla samarbeten där.
2023-11-24
Ämneslärarstudenter vid Karlstads universitet kan göra sin långa eller korta verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Indien. – Det är en fantastisk möjlighet, säger lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson, som precis kommit hem från Varanasi där hon har återknutit kontakter efter pandemin. – Syftet med min resa var att återknyta kontakter efter pandemin och så besökte jag några nya riktigt bra skolor för att se hur vi kan utveckla samarbeten där.
2023-11-24
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får medel från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska?
2023-11-24
Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi, och Mats Ekman, lektor i nationalekonomi – ni har båda fått forskningsmedel för projektet De hemlösas rationalitet. Vad ska ni undersöka och hur kommer ni att gå tillväga? - Vi ska undersöka hur säljare av en tidning för hemlösa påverkas av förändringar i sin försäljning av tidningen, säger Niklas Jakobsson.
2023-11-24
Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi, och Mats Ekman, lektor i nationalekonomi – ni har båda fått forskningsmedel för projektet De hemlösas rationalitet. Vad ska ni undersöka och hur kommer ni att gå tillväga? - Vi ska undersöka hur säljare av en tidning för hemlösa påverkas av förändringar i sin försäljning av tidningen, säger Niklas Jakobsson.
2023-11-23
Den 6 december arrangeras Religionsvetenskapens dag vid Karlstads universitet där årets tema är religion och klimat. Dagen som är öppen för allmänheten kommer att utforska hur religion och andlighet kan hänga ihop med klimatfrågan. Att hitta hopp och handlingskraft i arbetet för en hållbar framtid är något som många behöver stöd i. – Forskning har visat att svenskar är dåliga på att prata om religion.
2023-11-23
Under konferensen International Conference of Eudcation, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare från Handelshögskolan sin forskning kring livslångt lärande. Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Seville 13–15 november. På plats var Handelshögskolans John Johansson, lektor i företagsekonomi och Linda Bergqvist, lektor i informatik.
2023-11-23
Under konferensen International Conference of Eudcation, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare från Handelshögskolan sin forskning kring livslångt lärande. Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Seville 13–15 november. På plats var Handelshögskolans John Johansson, lektor i företagsekonomi och Linda Bergqvist, lektor i informatik.