Nyhetsarkiv

2023-08-22
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper inledde höstterminen med institutionsdagar i Gammelkroppa. På programmet fanns bland annat föreläsningar av de nya docenterna och meriterade lärarna. - Jag hade förmånen att vara med och dela ut diplom, säger Helena Håkansson, prodekan på HNT. Det var sju väldigt intressanta föreläsningar vi fick lyssna på och det är så värdefullt att uppmärksamma de som på olika sätt meriterat sig.
2023-08-21
- Vi behöver mer kunskap om hur vi kan få människor att lättare ändra sina beteenden för att minska energiförbrukningen, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). För att säkerställa en säker, tillförlitlig och hållbar framtid är en övergång till fossilfria energisystem nödvändig.
2023-08-21
- Vi behöver mer kunskap om hur vi kan få människor att lättare ändra sina beteenden för att minska energiförbrukningen, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). För att säkerställa en säker, tillförlitlig och hållbar framtid är en övergång till fossilfria energisystem nödvändig.
2023-08-18
Björn Smith, berätta om din bakgrund - De senaste åren har jag gått en verksamhetsintegrerad grundskollärarutbildning för åk 4–6. Utöver det så har jag föreläst en del på Karlstads universitet - främst förvaltningsrätt och kommunalrätt samt allmän rättslära men även en del EU-rätt.Att få arbeta som lärare var fantastiskt kul och mycket lärorikt.
2023-08-18
Björn Smith, berätta om din bakgrund - De senaste åren har jag gått en verksamhetsintegrerad grundskollärarutbildning för åk 4–6. Utöver det så har jag föreläst en del på Karlstads universitet - främst förvaltningsrätt och kommunalrätt samt allmän rättslära men även en del EU-rätt.Att få arbeta som lärare var fantastiskt kul och mycket lärorikt.
2023-08-17
Hösten 2024 startar en ny utvärderingscykel inom samarbetet Treklövern. Igår, onsdag 16 augusti, undertecknade rektorerna för Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet en överenskommelse om fortsatt gemensamt utvärderingssystem för stärkt utbildningskvalitet.  Inom Treklövern har alla huvudområden och yrkesexamina utvärderats sedan starten 2016 och nu pågår förberedelserna för att starta en ny omgång.
2023-08-17

Nya rektorn om första dagarna

Nyheter » 2023-08-17
Sedan 1 augusti är Jerker Moodysson igång med sitt nya uppdrag som rektor för Karlstads universitet. – Det känns bra att ha kommit igång och jag trivs, säger han. Hur har de första dagarna varit? – Det är naturligtvis mycket nya intryck i början. Nya kollegor att lära känna, nya system och rutiner att sätta sig in i. Jag har ägnat mycket tid i början åt att prata med kollegor i organisationen, och det kommer jag fortsätta med.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-12
I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-07-03
Jag är nyss hemkommen från Vietnamn och med mig har jag fantastiska upplevelser från den 18:e upplagan av QUIS, en av de största internationella konferenserna inom tjänsteforskningen. Denna gång arrangerades konferensen av VinUniversity i Hanoi, Vietnam. Det var ett mycket bra event där närmare tvåhundra forskare, men även praktiker från näringsliv och offentlig sektor, från världens alla hörn gemensamt slöt upp i idégenerering och samarbete kring de viktigaste frågorna inom tjänsteforskning.