Nyhetsarkiv

2023-08-30
Efter tisdagskvällens händelse i centrala Karlstad där en student skadades har åtgärder vidtagits i samarbete mellan universitetet och Studentkåren. Bland annat så har Studenthälsan frigjort tid för krissamtal. – Där finns möjlighet till samtalsstöd för den som behöver.
2023-08-30
För att upprätthålla kunskaper och säkerhet hålls årligen fortbildning för de som kör truck och travers på universitetet. - En del av vår personal kör truck och använder kran ofta i sitt arbete, andra gör det mer sällan, säger Jens Erixon, säkerhetskoordinator. Därför har vi sedan fem år tillbaka anordnat fortbildningsdagar där alla som har tillstånd får träffas och övningsköra under handledning samt utbyta erfarenheter.
2023-08-30
För att upprätthålla kunskaper och säkerhet hålls årligen fortbildning för de som kör truck och travers på universitetet. - En del av vår personal kör truck och använder kran ofta i sitt arbete, andra gör det mer sällan, säger Jens Erixon, säkerhetskoordinator. Därför har vi sedan fem år tillbaka anordnat fortbildningsdagar där alla som har tillstånd får träffas och övningsköra under handledning samt utbyta erfarenheter.
2023-08-30
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning.
2023-08-30
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning.
2023-08-29
The Mediatization of Space through navigational interfaces, or: the digital map as a symptom of (almost) everything that has happened with media After a phase of “spatial forgetfulness,” media and communication studies have revisited the intersection of media, space, and place, challenging earlier views of media inherently transcending geographical constrains leading to spatial annihilation and the disappearance of distance.
2023-08-29
The Mediatization of Space through navigational interfaces, or: the digital map as a symptom of (almost) everything that has happened with media After a phase of “spatial forgetfulness,” media and communication studies have revisited the intersection of media, space, and place, challenging earlier views of media inherently transcending geographical constrains leading to spatial annihilation and the disappearance of distance.
2023-08-28
Muhammad Humayoun, berätta om din bakgrund - Min magisterexamen tog jag vid Chalmers och min doktorsexamen i datavetenskap vid Universitetet i Grenoble Alpes. Sedan dess har jag arbetat inom akademin i Pakistan och Förenade Arabemiraten. Under tiden har jag också genomfört två korta postdoktorala forskningsprojekt i Sydkorea och Frankrike. Jag har erfarenhet av att undervisa i kurser om informatik inom områdena objektorienterad modellering och programmering, databaser och webbutveckling.
2023-08-28
Muhammad Humayoun, berätta om din bakgrund - Min magisterexamen tog jag vid Chalmers och min doktorsexamen i datavetenskap vid Universitetet i Grenoble Alpes. Sedan dess har jag arbetat inom akademin i Pakistan och Förenade Arabemiraten. Under tiden har jag också genomfört två korta postdoktorala forskningsprojekt i Sydkorea och Frankrike. Jag har erfarenhet av att undervisa i kurser om informatik inom områdena objektorienterad modellering och programmering, databaser och webbutveckling.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-25
En liten grupp av pionjärer ledde det initiala skapandet och utvecklandet av tjänsteforskningen. En ny artikel i Journal of Service Management gör oss en tjänst och bjuder på kloka ord från tio av dessa föregångare inom området. En av dessa är Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och grundare av CTF vid Karlstads universitet. Professorerna David Bowen och Ray Fisk tog fram tre kriterier som kännetecknar en pionjär inom området.
2023-08-25
En liten grupp av pionjärer ledde det initiala skapandet och utvecklandet av tjänsteforskningen. En ny artikel i Journal of Service Management gör oss en tjänst och bjuder på kloka ord från tio av dessa föregångare inom området. En av dessa är Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och grundare av CTF vid Karlstads universitet. Professorerna David Bowen och Ray Fisk tog fram tre kriterier som kännetecknar en pionjär inom området.
2023-08-25
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.
2023-08-25
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.
2023-08-25
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.
2023-08-24

Alltid på en måndag

Nyheter » 2023-08-24
Programmet för höstens "Alltid på en måndag" är klart! Varje måndag har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på korta lunchföreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig i första hand till studenter, men alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Under hösten träffas vi via Zoom om inget annat anges.
2023-08-24

Alltid på en måndag

Nyheter » 2023-08-24
Programmet för höstens "Alltid på en måndag" är klart! Varje måndag har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på korta lunchföreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig i första hand till studenter, men alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Under hösten träffas vi via Zoom om inget annat anges.
2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.