Nyhetsarkiv

2024-01-19

Bokbytarhyllan är här!

Nyheter » 2024-01-19
En student lämnade in en motion till kårfullmäktige om att vi borde ha en bokbytarhylla här på Kau. Sagt och gjort - nu är hyllan klar! Alla är välkomna att både ta och lämna böcker och bytandet är redan i full gång. Anna Larsson som är studiesocialt ansvarig på Karlstad Studentkår är mycket nöjd över att hyllan nu finns på plats och att det redan är full ruljans på böckerna.
2024-01-17
En grupp studenter på högskoleingenjörsprogrammen maskinteknik samt innovation och design har tillbringat en innehållsrik vecka i södra Tyskland. Där har de tillsammans med studenter från många andra länder varvat undervisning på värdsuniversitetet med studiebesök hos näringslivet. - Blended intensive program är en utbytesvecka med många intressanta programpunkter, säger Adam, student på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
2024-01-17
En grupp studenter på högskoleingenjörsprogrammen maskinteknik samt innovation och design har tillbringat en innehållsrik vecka i södra Tyskland. Där har de tillsammans med studenter från många andra länder varvat undervisning på värdsuniversitetet med studiebesök hos näringslivet. - Blended intensive program är en utbytesvecka med många intressanta programpunkter, säger Adam, student på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
2024-01-17
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland. Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”.
2024-01-17
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland. Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”.
2024-01-17
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland. Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-15
I slutet av 80-talet myntades uttrycket ”servitization” eller tjänstefiering som vi kallar det på svenska. Fenomenet hade av och till funnits tidigare inom industrin, men blev nu mer intressant för forskningen också. Enkelt uttryckt var tanken var att tillverkande företag skulle bredda sitt erbjudande till kund och inkludera tjänster av olika slag.  Att använda begreppet tjänst var inte alltid klockrent utan möttes med viss skepticism.
2024-01-15
I slutet av 80-talet myntades uttrycket ”servitization” eller tjänstefiering som vi kallar det på svenska. Fenomenet hade av och till funnits tidigare inom industrin, men blev nu mer intressant för forskningen också. Enkelt uttryckt var tanken var att tillverkande företag skulle bredda sitt erbjudande till kund och inkludera tjänster av olika slag.  Att använda begreppet tjänst var inte alltid klockrent utan möttes med viss skepticism.
2024-01-15
Handelshögskolans retorikforskare Lena Lid Falkman i SVT:s Sportspegeln. Svenska fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg blev nedtystad på en kongress i Lausanne för ett år sedan. Händelsen uppmärksammades stort och Drakenberg tycker att svenska idrottsledare måste våga stå upp för svenska värderingar. Vilken väg är rätt att gå för en ledare för att nå ut?
2024-01-15
Handelshögskolans retorikforskare Lena Lid Falkman i SVT:s Sportspegeln. Svenska fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg blev nedtystad på en kongress i Lausanne för ett år sedan. Händelsen uppmärksammades stort och Drakenberg tycker att svenska idrottsledare måste våga stå upp för svenska värderingar. Vilken väg är rätt att gå för en ledare för att nå ut?
2024-01-15
Under 2024 – 2027 ska forskarmiljön NODE forska vidare på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i samhället när dagspress mer och mer utmanas av andra institutioner, kommunikationsformer och samhälleliga fenomen.