Nyhetsarkiv

2023-09-13

Nu är nya skogsområdet invigt

Nyheter » 2023-09-13
Vid lunchtid på onsdagen invigdes skogsområdet vid campus i Karlstad med tipspromenad och namngivningstävling. Akademiska hus arbete med skogsområdet, som också omfattar satsningar för biologisk mångfald utmed gräsmattor kring universitetsbyggnaderna, har pågått under 2022 och 2023. En promenadstig har skapats genom skogen öster om hus 9 och hus 12.
2023-09-13
Christian Grönroos skriver om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör. Vanligen använder företag den ”enkla” vägen och lägger till tjänster till sitt varuerbjudande. Så är det dock svårt att göra affärsmodellen tjänsteinriktad. Varuföretag behöver inte bli tjänsteföretag. Viktigare är att bli en högklassig tjänsteleverantör. Det viktiga där är hur och hurudant erbjudande varan levereras!
2023-09-13
Christian Grönroos skriver om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör. Vanligen använder företag den ”enkla” vägen och lägger till tjänster till sitt varuerbjudande. Så är det dock svårt att göra affärsmodellen tjänsteinriktad. Varuföretag behöver inte bli tjänsteföretag. Viktigare är att bli en högklassig tjänsteleverantör. Det viktiga där är hur och hurudant erbjudande varan levereras!
2023-09-12
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap på Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet. –  Det här är väldigt goda nyheter för Karlstads universitet.
2023-09-12
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap på Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet. –  Det här är väldigt goda nyheter för Karlstads universitet.
2023-09-11
Anonymitet på webben är ett superaktuellt ämne som Rasmus Dahlberg länge har forskat kring. Med avhandlingen ”On Certificate Transparency Verification and Unlinkability of Websites Visited by Tor Users” har Rasmus nu disputerat i ämnet datavetenskap. Med en civilingenjörsutbildning i botten har Rasmus disputerat, undervisat i datasäkerhet samt arbetat deltid på företagen Mullvad VPN och Glasklar Teknik.
2023-09-11
Anonymitet på webben är ett superaktuellt ämne som Rasmus Dahlberg länge har forskat kring. Med avhandlingen ”On Certificate Transparency Verification and Unlinkability of Websites Visited by Tor Users” har Rasmus nu disputerat i ämnet datavetenskap. Med en civilingenjörsutbildning i botten har Rasmus disputerat, undervisat i datasäkerhet samt arbetat deltid på företagen Mullvad VPN och Glasklar Teknik.
2023-09-11
Carl Magnusson, alumn från juristprogrammet vid Handelshögskolan, har tilldelats årets stipendium från The Swedish VAT House för bästa uppsats i ämnet mervärdesskatt. Carl Magnusson, beskriv din uppsats ”Berättigade förväntningar i svensk skatterätt” - Jag skrev om principen om skydd för berättigade förväntningar i svensk skatterätt. I all enkelhet betyder berättigade förväntningar att en skattskyldig ska kunna förlita sig på vad Skatteverket tidigare har meddelat denne.
2023-09-11
Carl Magnusson, alumn från juristprogrammet vid Handelshögskolan, har tilldelats årets stipendium från The Swedish VAT House för bästa uppsats i ämnet mervärdesskatt. Carl Magnusson, beskriv din uppsats ”Berättigade förväntningar i svensk skatterätt” - Jag skrev om principen om skydd för berättigade förväntningar i svensk skatterätt. I all enkelhet betyder berättigade förväntningar att en skattskyldig ska kunna förlita sig på vad Skatteverket tidigare har meddelat denne.
2023-09-11
Vid Karlstads universitet har vi just nu en situation som har fått stor uppmärksamhet i media. Det är självklart i universitetets intresse att säkerställa trygghet för lärare och studenter, men det måste ske inom ramen för vårt regelverk. Kortfattat handlar situationen om att en nätprofil med uttalat högernationalistisk agenda har blivit antagen som student på en kurs i interkulturella studier med inriktning mot rasism.
2023-09-08
På kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har en högerkonservativ och nationalistisk nätprofil börjat som student. Nätprofilen är mycket aktiv i sociala medier, där han bland annat skriver nedsättande om kursen, kursens studenter och kursens lärare. Universitetet och dess ledning tar kraftigt avstånd från nätprofilens agerande på sociala medier.
2023-09-08
Musikhögskolan Ingesund, som ursprungligen var Folkliga musikskolan på Ingesund, fyller 100 år och det ska firas i dagarna två till hösten. Helgen 13-14 oktober ges två större jubileumskonserter för att fira födelsedagsbarnet. Grundaren av Ingesundskolorna, legendaren Valdemar Dahlgren, startade parallellt med Västra Värmlands folkhögskola (senare namnbyte till Ingesunds folkhögskola) även Folkliga musikskolan 1923 med 35 deltagare från tio olika landskap.
2023-09-08
Musikhögskolan Ingesund, som ursprungligen var Folkliga musikskolan på Ingesund, fyller 100 år och det ska firas i dagarna två till hösten. Helgen 13-14 oktober ges två större jubileumskonserter för att fira födelsedagsbarnet. Grundaren av Ingesundskolorna, legendaren Valdemar Dahlgren, startade parallellt med Västra Värmlands folkhögskola (senare namnbyte till Ingesunds folkhögskola) även Folkliga musikskolan 1923 med 35 deltagare från tio olika landskap.
2023-09-07

Test av anatomidatabas

Nyheter » 2023-09-07
Under hösten kommer vi erbjuda testperioder på olika anatomiresurser. Vi har just nu aktiverat ett test på VB Suite från Visual Body.
2023-09-07

Test av anatomidatabas

Nyheter » 2023-09-07
Under hösten kommer vi erbjuda testperioder på olika anatomiresurser. Vi har just nu aktiverat ett test på VB Suite från Visual Body.
2023-09-07
Vid konferensen ”Australasian Conference on Information Systems (ACIS)” vid University of Melbourne fick Odd Fredriksson vid Handelshögskolan ta emot en utmärkelse för sina insatser. Totalt mottogs över 180 konferensbidrag från 20 länder och mer än 450 granskningar genomfördes.
2023-09-07
Vid konferensen ”Australasian Conference on Information Systems (ACIS)” vid University of Melbourne fick Odd Fredriksson vid Handelshögskolan ta emot en utmärkelse för sina insatser. Totalt mottogs över 180 konferensbidrag från 20 länder och mer än 450 granskningar genomfördes.
2023-09-07
Karlstads universitets Samverkanspris är ett pris som går till en student eller en grupp studenter som har visat en extra god förmåga att samarbeta med det omgivande samhället. Nomineringsprocessen är nu öppnad så passa på att lyfta goda exempel du tycker förtjänar att uppmärksammas! Samverkanspriset är instiftat för att delas ut i samband med 100 grader Karlstad, en näringslivsgala arrangerad av Karlstads kommun.