Nyhetsarkiv

2023-02-23

Hallå där Markus Arvidson…

Nyheter » 2023-02-23
… docent och universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet. Du är ny vetenskaplig ledare på FoU Välfärd Värmland och tar över efter Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, som tidigare var vetenskaplig ledare. Vad innebär ditt uppdrag? – Det innebär bland annat att handleda projekt och följa uppdrag.
2023-02-21
Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I forskningsprojektet Innovation Exchange Karlstad (INEKA) ska Johan Netz vid Handelshögskolan och CTF sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. För Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), handlar projektet INEKA om kunskapsutveckling genom att tillföra ett nytt kontextperspektiv på forskning om beslutsfattande.
2023-02-21
Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I forskningsprojektet Innovation Exchange Karlstad (INEKA) ska Johan Netz vid Handelshögskolan och CTF sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. För Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), handlar projektet INEKA om kunskapsutveckling genom att tillföra ett nytt kontextperspektiv på forskning om beslutsfattande.
2023-02-21
Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I forskningsprojektet Innovation Exchange Karlstad (INEKA) ska Johan Netz vid Handelshögskolan och CTF sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. För Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), handlar projektet INEKA om kunskapsutveckling genom att tillföra ett nytt kontextperspektiv på forskning om beslutsfattande.
2023-02-21

Tentaändring från 13 mars

Nyheter » 2023-02-21
Från och med 13 mars ändras ordningsreglerna vid tentamen. Tidigare har det varit tillåtet att lämna salen efter att du legitimerat och registrerat dig. Det kommer nu inte längre vara möjligt. Från och med den 13 mars får du inte längre lämna salen efter att du legitimerat dig och blivit registrerad, utan du måste stanna i salen tills tentan startar och du får tidigast lämna salen 45 minuter efter skrivtidens starttid.
2023-02-20
Tänk att möjligheten att genomföra sina experiment i en fullskalig pappersmaskin kan ge forskaren samma glädje och förväntan som barndomens jular. - Vår forskning handlar om hur man kan avvattna eller torka papperet på ett så energieffektivt sätt som möjligt, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi studerar genomblåsningstorkning och genomför vanligtvis våra experiment här på Karlstads universitet i betydligt mindre skala.
2023-02-20
Tänk att möjligheten att genomföra sina experiment i en fullskalig pappersmaskin kan ge forskaren samma glädje och förväntan som barndomens jular. - Vår forskning handlar om hur man kan avvattna eller torka papperet på ett så energieffektivt sätt som möjligt, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi studerar genomblåsningstorkning och genomför vanligtvis våra experiment här på Karlstads universitet i betydligt mindre skala.
2023-02-20
Tänk att möjligheten att genomföra sina experiment i en fullskalig pappersmaskin kan ge forskaren samma glädje och förväntan som barndomens jular. - Vår forskning handlar om hur man kan avvattna eller torka papperet på ett så energieffektivt sätt som möjligt, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi studerar genomblåsningstorkning och genomför vanligtvis våra experiment här på Karlstads universitet i betydligt mindre skala.
2023-02-17

Kau City fyller ett år

Nyheter » 2023-02-17
I mitten av februari fyller Kau City ett år. – Det har fungerat väldigt bra, säger campuskoordinator Peter B Karlsson. I genomsnitt har 30 personer om dagen utnyttjat lokalerna med studieplatser, grupprum och ett mötesrum på Drottninggatan i centrala Karlstad sedan starten i februari 2022. – Ibland är 15 personer på plats under en dag, ibland 45.
2023-02-17
På alla hjärtans dag den 14 februari hölls den årliga forskningskonferensen Forum Värmland. Det är Värmlands största konferens inom klinisk forskning och årets tema var Forskning, kunskap och kunskapsstyrning. Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. År 2023 hade konferensen temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.
2023-02-17
På alla hjärtans dag den 14 februari hölls den årliga forskningskonferensen Forum Värmland. Det är Värmlands största konferens inom klinisk forskning och årets tema var Forskning, kunskap och kunskapsstyrning. Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. År 2023 hade konferensen temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.
2023-02-16
En enig universitetsstyrelse har beslutat att föreslå regeringen att Jerker Moodysson utses till ny rektor för Karlstads universitet. Jerker Moodysson var den kandidat som bedömdes ha bäst meriter kopplade till kravprofilen. I januari fick han träffa de fyra hörandegrupperna med representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, studenter respektive chefer vid Karlstads universitet. – Jag vill tacka hörandegrupperna för deras arbete.
2023-02-16

Ny ledning på Handelshögskolan

Nyheter » 2023-02-16
Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen. Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig.
2023-02-16

Ny ledning på Handelshögskolan

Nyheter » 2023-02-16
Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen. Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig.
2023-02-15
Allt gick över förväntan när Hotspot gjorde comeback som fysiskt arrangemang på Karlstads universitet. – Ja, det blev succé! Vi räknade in cirka 8 000 besökare, säger projektledare Ximena Deramond. Det var flera tusen fler besökare än projektgruppen räknat med. – Och fler än utställarna räknat med också.
2023-02-15
Sömn är en förutsättning för såväl fysisk som psykisk hälsa. Vad händer i kropp och själ när sömnen av olika orsaker blir störd och hur går det att komma till rätta med sömnproblem? Den 17 mars ägnas en heldag åt olika aspekter av sömn och hälsa. Under konferensen tas olika aspekter av sömn och hälsa upp, från situationen för barn och ungdomar med postcovid till hur KBT på nätet kan användas för att behandla sömnsvårigheter vid hjärtsjukdom.
2023-02-15
Sömn är en förutsättning för såväl fysisk som psykisk hälsa. Vad händer i kropp och själ när sömnen av olika orsaker blir störd och hur går det att komma till rätta med sömnproblem? Den 17 mars ägnas en heldag åt olika aspekter av sömn och hälsa. Under konferensen tas olika aspekter av sömn och hälsa upp, från situationen för barn och ungdomar med postcovid till hur KBT på nätet kan användas för att behandla sömnsvårigheter vid hjärtsjukdom.