Nyhetsarkiv

2024-05-06
Treklöverns utbildningsgranskningar av utbildningar på grund- och avancerad nivå går nu in i sin andra cykel. Under höstterminen 2024 startar en pilotomgång där ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet ingår. Karlstads universitet är koordinerande lärosäte för pilotomgången i Treklöverns utbildningsutvärdering.
2024-05-03
Den 23-25 april arrangerades Yrkes-SM i Karlstad och yrkeslärarprogrammet och VAL-projektet var på plats för att berätta mer om möjligheterna att bli yrkeslärare. – Vi vill att fler ska få upp ögonen för att bli yrkeslärare, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för Vidareutbildning av lärare, VAL, vid Karlstads universitet.
2024-05-03
Den 23-25 april arrangerades Yrkes-SM i Karlstad och yrkeslärarprogrammet och VAL-projektet var på plats för att berätta mer om möjligheterna att bli yrkeslärare. – Vi vill att fler ska få upp ögonen för att bli yrkeslärare, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för Vidareutbildning av lärare, VAL, vid Karlstads universitet.
2024-05-03
Jenny Wilson är en internationellt känd svensk indiemusiker, konstnär och inte minst producent. Hennes musik är elektroinfluerad och energisk och låttexterna är konfrontativa, inte sällan samhällskritiska. Samtidigt backar hon inte för att vara mycket sårbar och personlig vilket är en stor del av hennes uttryck.
2024-05-03
Jenny Wilson är en internationellt känd svensk indiemusiker, konstnär och inte minst producent. Hennes musik är elektroinfluerad och energisk och låttexterna är konfrontativa, inte sällan samhällskritiska. Samtidigt backar hon inte för att vara mycket sårbar och personlig vilket är en stor del av hennes uttryck.
2024-05-03
Jenny Wilson är en internationellt känd svensk indiemusiker, konstnär och inte minst producent. Hennes musik är elektroinfluerad och energisk och låttexterna är konfrontativa, inte sällan samhällskritiska. Samtidigt backar hon inte för att vara mycket sårbar och personlig vilket är en stor del av hennes uttryck.
2024-05-02
Teknikerjakten på Karlstads universitet är välkänd för sitt innovativa arbete med att främja intresset för teknik- och naturvetenskap. I ett banbrytande drag ersätts den traditionella sommarforskarskolan, som tidigare riktade sig till gymnasieelever, av ett experimentkollo för barn mellan 9 till 12 år.
2024-05-02
Teknikerjakten på Karlstads universitet är välkänd för sitt innovativa arbete med att främja intresset för teknik- och naturvetenskap. I ett banbrytande drag ersätts den traditionella sommarforskarskolan, som tidigare riktade sig till gymnasieelever, av ett experimentkollo för barn mellan 9 till 12 år.
2024-05-02
A-match är forumet där investerare möts av företag som framför sina affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Nytt för i år är att A-match kommer att äga rum på Karlstads universitet i Aula Magna och välkomnar studenter att delta i publiken.  Tio företag har vunnit juryns förtroende i en noggrann uttagningsprocess och är nu redo för investeringar. Klockan 15.00 börjar de tio företagen att pitcha sina idéer för publiken där investerare deltar.
2024-04-30

Nu heter skogen sKAUgen!

Nyheter » 2024-04-30
I höstas invigde Akademiska hus skogsslingan, en promenad på cirka en och en halv kilometer runt universitetet, till för studenter, personal och andra som rör sig i området. Den är till för återhämtning och rekreation, perfekt för lunchpromenad eller promenadmöte. Det finns också sittplatser längs med vägen för plugg eller en fika. I samband med invigningen arrangerade Akademiska hus en namntävling för att namnge det skogsområde som slingan sträcker sig genom.
2024-04-29
21-23 maj samlas studie- och karriärvägledare vid Sveriges högskolor och universitet för Vägledarkonferens 2024 på Karlstads universitet. – Vi har 227 är anmälda så här långt.
2024-04-29
Rabia Bayer, berätta om ditt uppdrag vid Handelshögskolan – Som en del av Erasmus-mobilitetsprogrammet kommer jag att delta i programmet International Business som gästföreläsare. Min roll blir att hålla en föreläsning om internationell marknadsföringsetik med fokus på hållbarhet inom utmanande branscher som turism och lyx.
2024-04-29
Rabia Bayer, berätta om ditt uppdrag vid Handelshögskolan – Som en del av Erasmus-mobilitetsprogrammet kommer jag att delta i programmet International Business som gästföreläsare. Min roll blir att hålla en föreläsning om internationell marknadsföringsetik med fokus på hållbarhet inom utmanande branscher som turism och lyx.
2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.