Nyhetsarkiv

2023-10-20
Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog, som båda läst till till grundlärare F-3, har tilldelats pris för årets examensarbete av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID. Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog beskriver i sitt examensarbete ett dilemma som lågstadielärare kan uppleva i att både erbjuda intresseväckande undervisning genom undersökande arbetssätt och samtidigt behålla fokus på ämnesinnehållet.
2023-10-18
Nationellt centrum för matematikutbildning delar årligen ut Göran Emanuelsson priset till bästa examensarbete inom grundlärar- & ämneslärarutbildningen i Sverige. I år vann Jennifer Downing, student vid Karlstads universitet med sitt examensarbete om elevers upplevelse av att ha digitala läroböcker i matematikundervisningen. –  Jag är givetvis glad över att ha vunnit eftersom jag lagt ner både själ och hjärta i arbetet.
2023-10-18

Skolbiblioteken i fokus

Nyheter » 2023-10-18
Den 3 oktober gick startskottet för ett treårigt utvecklingsarbete om skolbiblioteken i de värmländska kommunerna samt Karlskoga och Åmål. Syftet är att bidra till att skolbibliotekens verksamhet ska användas som en del i undervisningen och på så vis stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Intresset var stort.
2023-10-18

Skolbiblioteken i fokus

Nyheter » 2023-10-18
Den 3 oktober gick startskottet för ett treårigt utvecklingsarbete om skolbiblioteken i de värmländska kommunerna samt Karlskoga och Åmål. Syftet är att bidra till att skolbibliotekens verksamhet ska användas som en del i undervisningen och på så vis stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Intresset var stort.
2023-10-18
Nationellt centrum för matematikutbildning delar årligen ut Göran Emanuelsson priset till bästa examensarbete inom grundlärar- & ämneslärarutbildningen i Sverige. I år vann Jennifer Downing, student vid Karlstads universitet med sitt examensarbete om elevers upplevelse av att ha digitala läroböcker i matematikundervisningen. –  Jag är givetvis glad över att ha vunnit eftersom jag lagt ner både själ och hjärta i arbetet.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-17
Antalet förstahandssökande till program vid Karlstads universitet ökar med sju procent inför vårterminen 2024. Tre program sticker ut i ökningen: Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad, Yrkeslärarprogrammet och Magisterprogram i projektledning. Det nya masterprogrammet i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad, som ges för första gången vårterminen 2024, lockade 62 förstahandssökande när ansökningstiden gick ut på måndagen.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-16
Cirka 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning vilket försvårar vardagslivet. - För att denna grupp ska ges samma förutsättningar som andra att leva ett tillfredsställande liv behövs det mer kunskap om hur psykiska och fysiska svårigheter associeras med upplevelsen av att resa kollektivt, säger Margareta Friman vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Funktionshinder är ett komplicerat och flerdimensionellt begrepp som involverar det dynamis
2023-10-16
Cirka 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning vilket försvårar vardagslivet. - För att denna grupp ska ges samma förutsättningar som andra att leva ett tillfredsställande liv behövs det mer kunskap om hur psykiska och fysiska svårigheter associeras med upplevelsen av att resa kollektivt, säger Margareta Friman vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Funktionshinder är ett komplicerat och flerdimensionellt begrepp som involverar det dynamis
2023-10-16

Två temaveckor på tre dagar

Nyheter » 2023-10-16
Vecka 43 sammanfaller både Unescos globala MIK-vecka och Sparcs Open Access Week. Detta uppmärksammas av Universitetsbiblioteket med tre aktiviteter. Till två av dem krävs föranmälan 17 respektive 20 oktober. Först ut under veckan är filmvisning med efterföljande regissörssamtal, på eftermiddagen tisdag 24 oktober. Denna aktivitet äger rum på Filmstaden i centrala Karlstad och är ett samarrangemang med Region Värmland.
2023-10-16
Covid19-pandemin kastade intensivvårdens personal in i ett oräkneligt antal utmaningar och omvälvningar. Men det är slutsatsen från den senaste studien, om intensivvårdschefers erfarenheter av covid-19-pandemin som ger en helt unik insikt i de avgörande faktorer som styrde dessa specialiserade enheter genom den oförutsedda krisen. Intensivvården runt om i världen var i fokus under covid-19-pandemin.
2023-10-16
Covid19-pandemin kastade intensivvårdens personal in i ett oräkneligt antal utmaningar och omvälvningar. Men det är slutsatsen från den senaste studien, om intensivvårdschefers erfarenheter av covid-19-pandemin som ger en helt unik insikt i de avgörande faktorer som styrde dessa specialiserade enheter genom den oförutsedda krisen. Intensivvården runt om i världen var i fokus under covid-19-pandemin.
2023-10-16
Covid19-pandemin kastade intensivvårdens personal in i ett oräkneligt antal utmaningar och omvälvningar. Men det är slutsatsen från den senaste studien, om intensivvårdschefers erfarenheter av covid-19-pandemin som ger en helt unik insikt i de avgörande faktorer som styrde dessa specialiserade enheter genom den oförutsedda krisen. Intensivvården runt om i världen var i fokus under covid-19-pandemin.
2023-10-13
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning ger fortsatt finansiellt stöd till Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Fem gästprofessorer knyts till CTF för att stärka forskningen. Genom det fortsatta stödet från Anderstiftelsen kommer fem internationellt välrenommerade gästprofessorer att knytas till CTF de kommande tre åren.  – Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Anderstiftelsen.
2023-10-13
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning ger fortsatt finansiellt stöd till Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Fem gästprofessorer knyts till CTF för att stärka forskningen. Genom det fortsatta stödet från Anderstiftelsen kommer fem internationellt välrenommerade gästprofessorer att knytas till CTF de kommande tre åren.  – Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Anderstiftelsen.
2023-10-12
En student vid fristående kursen ”Interkultur: Ras och vithet i Sverige” vid Karlstads universitet anmäldes för trakasserier och störande av undervisningen. Disciplinnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. Två ledamöter har avvikande mening. Två anmälningar mot studenten hade lämnats till disciplinnämnden. Dels från en annan student vid kursen, dels från en studentförening.
2023-10-11
Två studenter, Daniella Björn och Katarina Ehlin, som nyligen avslutade sina studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på operationssjukvård, har belönats med Vårdförbundets prestigefyllda stipendium för deras utmärkta examensarbete. Daniella Björn från Gävle och Katarina Ehlin från Falun, nyutexaminerade specialistsjuksköterskor med inriktning på operationssjukvård, har blivit uppmärksammade för deras arbete under sin utbildning.