Nyhetsarkiv

2024-02-15
Mitt i den kalla vargavintern arrangerar Svenska Friidrottsförbundet i samarbete med IF Göta Karlstad och Kils AIK och värdstäderna Karlstad och Kil, 2024 års svenska mästerskap i friidrott inomhus. 16-18 februari gör Sveriges elit upp om medaljerna och i Karlstad genomförs tävlingarna vid Solstadens sportcenter, Eva Lisa Holtz arena.
2024-02-14
Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder. Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman: Konflikter mellan ledning och arbetare Spänni
2024-02-14
Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder. Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman: Konflikter mellan ledning och arbetare Spänni
2024-02-14
132 utställare och omkring 8 000 besökare. När Hotspot 2024 summeras är alla mycket nöjda. – Vi är jättenöjda, säger projektledare Ximena Deramond. Nöjda var även Amanda Lindvall och Johanna Haggren som minglade mellan montrarna i aulafoajén strax före lunch.
2024-02-14
Det senaste tio åren har relativt stora grupper kommit ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har de flesta samhällssektorer pekat på omfattande kompetensförsörjningsbehov under perioden. De kommande tio åren förväntas bli betydligt kärvare och konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Denna utveckling kommer sannolikt att avspeglas även i efterfrågan på högre utbildning, där vi kan förvänta oss en större konkurrens om våra studenter.
2024-02-13
Onsdag 14 februari är det dags för Hotspot, en av Sveriges största jobbmässor för studenter. I år med en app som gör det lättare att hitta framtida arbetsgivare. Viktigt att tänka på under mässdagen är också att ett antal p-platser är bokade för utställare.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Forskningsartikeln ”Geographical discrepancies in higher education in Sweden” tar avstamp i en snart trettio år gammal avhandling som undersökte geografiska avstånds betydelse för att skaffa en högre utbildning. - Vad vi ser är att trots olika reformer för att underlätta att studera på en högre nivå så saknas det tydliga effekter, säger Thomas Blom, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Thomas Blom och Mats Nilsson, docent i kulturgeografi vid Karlstads un
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-07
I uppgiften "Valvet" har maskiningenjörsstudenter samarbetat för att tackla komplexa konstruktionsutmaningar och främja gemensam utveckling som problemlösare och konstruktörer.   - Målet är att forma grupper av studenter som arbetar tillsammans för att senare i kursen bättre kunna lösa en större konstruktionsuppgift, säger Adam Fjaestad, adjunkt i maskinteknik.