Kalendarium

Surendra Nepal försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Models for capturing the penetration of a diffusant concentration into rubber: Numerical analysis and simulation".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeNadja Ray, Prof. dr. habil, opponent, Katholische Eichstätt-Ingolstadt, TysklandMohammad Asadzadeh, Prof. dr. em., betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola, SverigeNicolae Suciu, Dr. rer. nat. habil.
Vishnu Raveendran försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Scaling effects and homogenization of reaction-diffusion problems with nonlinear drift".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeIrina Pettersson, docent, opponent, Chalmers tekniska högskola, SverigeCatherine Choquet, professor, betygsnämnd, Université de La Rochelle, FrankrikeSébastien Martin, professor, betygsnämnd, Université Paris Cité, FrankrikeNiklas Wellander, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska högskola, SverigeUpply
I januari blev Marcus Wandt tredje svensk i rymden och tillbringade tjugotvå dagar på internationella rymdstationen ISS.  En viktig del av astronauternas rymdresa är att sprida kunskap och berätta om sina upplevelser i en så kallad ”Post Flight Tour” när de kommer hem.
Henry Hansen försvarar sin doktorsavhandling i biologi "A Spatial Scale Approach to Fish Habitat Ecology and Impacted Rivers".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDana Infante, professor, opponent, Michigan State University, USAJosefin Sundin, docent, betygsnämnd, Sveriges lantbruksuniversitet, SverigeSebastian Diehl, professor, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeLouise Chavarie, associate professor, betygsnämnd, Norges miljø- och biovetenskaplige universitet (NMBU), NorgeUpplysninga
Workson Siwale försvarar sin doktorsavhandling i miljö- och energisystem "Mitigating Off-gassing and Self-Heating in Fuel Wood Pellets Storage - A Raw Materials Selection and Pre-treatment Centred Approach".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeMani Sudhagar, professor, opponent, University of Georgia, USADavid A Agar, docent, betygsnämnd, Statens lantbruksuniversitet, SverigeMargareta Björklund Sankiaho, professor, betygsnämnd, Åbo Akademi, FinlandMerima Hasani, docent, betygsnämnd, Cha
Den 23 maj bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) och ämnet informatik vid Karlstads universitet in till en eftermiddag på temat hälsodata och att skapa tjänster baserat på hälsodata för att förbättra individers hälsa.
Den 13 juni bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet in till Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation.
Välkommen till Humanistdagarna 2024!Humanistdagarna är ett öppet evenemang på Karlstads universitet den 9–10 oktober 2024, där publiken får möta verksamma forskare inom humaniora här på Karlstads universitet. Välkommen att ta del av presentationer som spänner över ett brett humanistiskt forskningsfält, med både lokal förankring och världsomspännande perspektiv!Program och mer information kommer att presenteras under våren 2024. 

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium