Kalendarium

Festivalens höjdpunkt blir ett framförande av Henry Purcells magiska opera ’The Fairy Queen’ där ingesundsstudenter tillsammans med Camerata Wermelandia bjuder på en festlig avslutning! Semi-operan The Fairy Queen är Purcells fria tolkning av William Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm och uttrycker med fjäderlätt och livsbejakande musik, naturens, liksom kärlekens, kraft och magi.
Festivalens höjdpunkt blir ett framförande av Henry Purcells magiska opera ’The Fairy Queen’ där ingesundsstudenter tillsammans med Camerata Wermelandia bjuder på en festlig avslutning! Semi-operan The Fairy Queen är Purcells fria tolkning av William Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm och uttrycker med fjäderlätt och livsbejakande musik, naturens, liksom kärlekens, kraft och magi.
In this workshop, we will examine Bing Copilot tools and their potential applications, with a specific emphasis on how they can contribute to diverse tasks and workflows. Join us for a practical exploration of Bing Copilot. Led by: Jörg Pareigis, UPELanguage: English or SwedishEstimated time: 45 minutes
In this workshop, we will examine Bing Copilot tools and their potential applications, with a specific emphasis on how they can contribute to diverse tasks and workflows. Join us for a practical exploration of Bing Copilot. Workshopledare: Jörg Pareigis, UPELanguage: EnglishEstimated time: 45 minutes
Inspera är systemet där du som lärare skapar digitala salstentamen. Till denna workshop/utbildning krävs anmälan.  Frågekonstruktion Utbildningen riktar sig till lärare och administratörer som skapar tentamensfrågor och samlar dessa i frågegrupper. Det är en obligatorisk utbildning, som ger behörighet i att arbeta med Inspera Frågekonstruktion.  Anmälan till frågekonstruktion samt bedömning Workshopledare: Carl-Johan Lövenhamn och Cecilia Hellekant, IKT-pedagogerSpråk: Svenska
Välkommen till HS-fakultetens personalmöte!Dekan Martin Grimberg Löfgren håller en kort presentation av senaste nytt på fakulteten och bjuder på fika.Tid: 9.15-9.45Lokal: 12A138
Workshopen vänder sig till dig som vill komma igång med enkätverktyget. Du får lära dig hur du skapar enkät och rapport, exporterar data samt distribuerar rapporter. Workshopledare: Lotta Svenneling, IKT-pedagogSpråk: SvenskaTid: ca 45 minuter
Kommande kursperioder2024-03-12 - 2021-04-24 (Svenska). Anmäl dig här. Anmälan stänger 27 februari.KursbeskrivningMålgruppLärare och doktorander som vill utveckla och dokumentera sin kompetens inom området grundläggande pedagogisk skicklighet.Omfattning40 timmar, varav 20 timmar schemalagd tidInnehållKursen syftar till att deltagaren ska kunna utveckla och kvalitetssäkra kurser inom det egna huvudområdet med hjälp av konstruktiv länkning.
Kommande kursperioder2024-03-12 - 2024-04-24 (svenska). Anmälan stänger 27 februari. Anmäl här.KursbeskrivningMålgruppLärare som påbörjat eller ska påbörja anställning som universitetslärare.Kursen lämpar sig även för doktorander som ska undervisa.OmfattningKräver 40 timmar, varav ca 20 schemalagt.För doktorander föreslås att kursen omfattar 1 hp.InnehållAtt undervisa vid universitet innebär att utöva sin lärarroll som tjänsteman på en myndighet.
Innan denna frågestund ber jag dig titta på denna video där Jörg Pareigis presenterar kursutvärderingssystemet, så reder vi ut om något är oklart om vad du som kursansvarig lärare behöver göra.MedverkandeLotta SvennelingUniversitetspedagogiska enheten, UniversitetsbiblioteketUpplysningarKeepOnTeaching-supporten eller e-post: evaluate@kau.seZoom-länk till workshop 
Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Lärardagen anordnas av Läsk, föreningen för Lärarstuderande i Karlstad, och genomförs i samarbete med Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
Den grekiske gitarristen Tassos Spiliotopoulos är en spännande röst på världens jazzscener med sina melodiska kompositioner och sitt energiska gitarrspel. Under tolv år i London samarbetade han med några av Storbritanniens mest hyllade jazzmusiker och har medverkat på ett antal kritikerrosade album.
Den grekiske gitarristen Tassos Spiliotopoulos är en spännande röst på världens jazzscener med sina melodiska kompositioner och sitt energiska gitarrspel. Under tolv år i London samarbetade han med några av Storbritanniens mest hyllade jazzmusiker och har medverkat på ett antal kritikerrosade album.
Upcoming courses2024-03-13 - 2024-03-20 (English). Register here no later than February 28Course descriptionTarget GroupThe course is aimed at university staff, especially teachers from various departments, to support them in handling existing and upcoming challenges with AI tools.
Kommande kursperioder2024-03-13 - 2024-03-20 (English). Anmäl här senast 28 februari2024-05-29 - 2024-06-05 (English). Anmäl här senast 15 majKursbeskrivningMålgruppKursen riktar sig till universitetspersonal, särskilt lärare från olika avdelningar, för att stödja dem i att hantera befintliga och kommande utmaningar med AI-verktyg.
Inspera är systemet där du som lärare skapar digitala salstentamen. Till denna workshop/utbildning krävs anmälan.  Bedömning Utbildningen riktar sig till lärare som bedömer digital tentamen.Anmälan till frågekonstruktion samt bedömning Workshopledare: Carl-Johan Lövenhamn och Cecilia Hellekant, IKT-pedagogerSpråk: SvenskaTid: ca 30 minuter
Interregprojektet Incredilab med det långa projektnamnet Gränsregional klimatresiliens genom kollaborativa lärmodeller och digital transformation håller kick-off i Arvika med information om projektet, forskarpresentationer, demonstration av spel och samverkansverktyg och diskussioner.
Interregprojektet Incredilab med det långa projektnamnet Gränsregional klimatresiliens genom kollaborativa lärmodeller och digital transformation håller kick-off i Arvika med information om projektet, forskarpresentationer, demonstration av spel och samverkansverktyg och diskussioner.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium