Kalendarium

Upcoming courses2024-08-12 - 2024-08-19 (English). Register here no later than August 7Course descriptionTarget GroupThe course is aimed at university staff, especially teachers from various departments, to support them in handling existing and upcoming challenges with AI tools.
2024-08-30 - 2024-10-11. (Engelska). Anmäl dig härCourse descriptionTarget GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral students, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomesAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
2024-08-30 - 2024-10-11. (English). Register here (Registration closes August 16)Course descriptionTarget GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral students, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomesAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
CTFs planning days is an internal event.For more information please contact per.kristensson@kau.se
CTFs planning days is an internal event.For more information please contact per.kristensson@kau.se
2024-08-29 - 2024-12-04 (svenska). Anmäl dig här senast 22 augustiKursbeskrivningMålgruppUniversitetslärare som handleder självständiga arbeten.OmfattningKursen kräver 100 timmar, varav cirka 40 timmar är schemalagda.Lärandemål och kursinnehållKursen består av ett antal träffar som föregås av eget arbete.
Testhändelse, bortse från dettaAnge en beskrivning...Pris: xx krHändelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeEn person, organisationTelefon: 054-700 xxxxE-post: en.person@kau.seUpplysningarEn annan personTelefon: 054-700 xxxxE-post: en.annan.person@kau.seProgrampunkter14:00, Introduktion. Erlandersalen
Varmt välkommen till Fredag med FoU!ATT MÖTA - OCH BEMÖTA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISMVåldsbejakande extremism (VBE) handlar om grupper och individer som vill förändrasamhället med våld. Oftast utgår man från högerextrema, vänsterautonoma ellerreligiöst motiverade tankar och ideologier.
Varmt välkommen till Fredag med FoU!ATT MÖTA - OCH BEMÖTA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISMVåldsbejakande extremism (VBE) handlar om grupper och individer som vill förändrasamhället med våld. Oftast utgår man från högerextrema, vänsterautonoma ellerreligiöst motiverade tankar och ideologier.
Kursen vänder sig till disputerade lärare vid Karlstads universitet som handleder eller avser att handleda studerande på forskarnivå. Genomgången DHU är också ett krav för dig som ämnar att ansöka till docent.2024-09-02 - 2025-02-11 (svenska). Anmäl här till den svenska kursen senast 26 augustiKursbeskrivningMålgruppDisputerade lärare vid Karlstads universitet som handleder eller avser att handleda studerande på forskarnivå.
2024-09-02 - 2025-02-11 (english) Register here no later than August 26.Course descriptionTarget groupTeachers at Karlstad University who supervises or intends to supervise students at doctoral level. Completed DHU course is also a requirement for you who intend to apply for an associate professor.Extent200 hours, with a maximum of 80 scheduled hours.Learning outcomes and contentSupervision is the most important pedagogical instrument in doctoral-level education.
Kommande kursperioder2024-08-28 - 2024-09-25 (svenska). Anmälan dig här senast 14 augustiKursbeskrivningMålgruppKursen vänder sig till undervisande lärare och examinatorer, men även andra som möter studenter med funktionsnedsättningar. Kursen lämpar sig även för doktorander som ska undervisa.Omfattning30 timmar, varav ca 11 är schemalagdaKursinnehållHur står det till med din undervisning? Är den utformad på ett sätt som gör den överskådlig, begriplig, varierad och intressant?
MålgruppUniversitetslärare som handleder självständiga arbeten.OmfattningKursen kräver 100 timmar, varav cirka 40 timmar är schemalagda.Lärandemål och kursinnehållKursen består av ett antal träffar som föregås av eget arbete.
2024-08-30 - 2024-10-11. (English). Register here (Registration closes August 16)Course descriptionTarget GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral students, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomesAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
2024-08-30 - 2024-10-11. (Engelska). Anmäl dig här (Anmälan stänger 16 augusti)Course descriptionTarget GroupTeachers who have started or will start employment as university teachers.The course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent30 hoursFor doctoral students, it is suggested that the course includes 1 credit.Learning outcomesAfter the course, the participants should be able to:1. Explain the pros and cons of teaching techniques presented in the course.2.
Upcoming courses2024-09-06 - 2024-11-14 (English). Register here no later than August 30Course descriptionTarget groupThis is a good course to start with if you do not have any courses in higher education pedagogy. The course is primarily aimed at new teachers at Karlstad University, but the course is focused on practical teaching, and therefore suitable for teachers with extensive experience as well. This course is also suitable for doctoral students who will teach.Extent80 hours.
Välkomstceremoni för nya programstudenter på följande program:Civilingenjör: Datateknik, Energi- och miljöteknik, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik    Högskoleingenjör: Byggteknik inriktning husbyggnad, Energi- och miljöteknik, MaskinteknikKandidatprogram i fysik MatematikprogrammetMiljövetarprogrammetTekniskt- naturvetenskapligt basår
Välkomstceremoni för nya programstudenter på följande program:Högskoleingenjör: Datateknik, Elektroteknik, Innovationsteknik och design, Lantmäteriteknik och geografisk ITBiologiprogrammetBeteendevetenskapligt programIdrotts- och hälsocoachprogrammetKandidatprogram i datavetenskapKulturvetarprogrammetLantmätarprogrammet inrikt. mät- och kartteknikLäkemedelsanalys - kandidatprogram i kemiSocionomprogrammetStatsvetarprogrammet

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium