Registrera dig på kurs

Som student måste du webbregistrera dig vid terminsstarten på den utbildning som du är antagen till. Utan en registrering kan du till exempel inte få ut dina studiemedel.

I regel kan du göra din webbregistrering från en vecka innan din kursstart fram till dagen före starten.

Hur registrerar jag mig?

Du registerar dig via Min sida. För att kunna logga in och registera dig måste du först hämta ditt studentkonto. Om du är antagen på ett program ska du registrera dig på de kurser du ska läsa första terminen, dessa hittar du på Min Sida. Registreringen sker sedan i samband med kursstart och du får all information du behöver från din kursadministratör om vilka tider portalen är öppen på just din kurs. Om du skulle misslyckas med registreringen eller har några frågor, tar du kontakt med din kursadministratör.

Varför ska jag registrera mig?

När du registrerar dig på ett program eller en kurs innebär det att du tackar ja till din plats och har beslutat dig för att studera. Enligt lag måste alla universitet och högskolor ha ett aktuellt register över sina studenter och därför är det viktigt att du registrerar dig i början av varje ny termin och läsperiod. Förutom den anledningen finns det andra skäl till varför det är viktigt att du sköter din webbregistrering:

1. Du måste vara registrerad på kursen för att få delta i utbildningen och för att din fakultet ska kunna rapportera in dina tentaresultat, laborationer eller andra studieprestationer.

2. Samma kväll som du webbregistrerar dig överförs informationen också till CSN vilket i sin tur innebär att de börjar betala ut dina studiemedel i samband med kursstarten.

3. Genom registreringen får du tillgång till all information på kurstorget som rör din kurs, eller på programtorget som rör ditt program.

4. Om du har webbregistrerat dig och anmäler dig till en tenta blir du automatiskt garanterad en tentamensplats.

Vilka kan registrera sig via Min sida?

Alla studenter som har antagits till en kurs eller ett program och som har hämtat ut sitt studentkonto, har tillgång till registreringstjänsten via Min sida.

Vilka kan inte registrera sig via Min sida?

Vid omregistrering eller om du är villkorligt antagen (vilket innebär att du måste styrka efterfrågade krav innan registrering) måste du kontakta din kursadministratör för att kunna registrera dig.

Vad gör jag vid eventuella kursavbrott?

Om du gör ett tidigt avbrott (senast tre veckor efter kursstart) på en kurs kan du anmäla detta på Min sida eller meddela din kursadministratör om ditt avbrott. Förutom ett tidigt avbrott som alltså går att göra själv på Min sida, finns även ett så kallat ”sent avbrott” som gäller efter att minst tre veckor av kursen har gått. Vid sent avbrott måste du meddela din kursadministratör om att du avbryter kursen. Vid tidigt avbrott kan du söka till kursen vid ett senare tillfälle, något som du däremot inte kan göra om avbrottet sker efter att det har gått tre veckor eller längre av kursen. Om du ändå skulle söka kommer du att få ett meddelande att du ska kontakta kursens administratör för omregistrering och omtentamen.

Studenterna Amanda och Josefine