Nyhetsarkiv för Student

2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-22
I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet. Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande.
2023-03-21

Klimatarbete av alla, för alla

Nyheter » 2023-03-21
Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna.
2023-03-17

Psykologstudenter prisade

Nyheter » 2023-03-17
Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling.
2023-03-14
Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem.
2023-03-13
Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana. Clear River Racing välkomnar till open garage: När: 17/3 kl. 14.00.
2023-03-10

Unga anhöriga saknar stöd

Nyheter » 2023-03-10
Maria Paz Galgum Evensen är 21 år och har haft föräldrar med cancer i hela sitt liv. Hon känner igen sig i ny forskning som visar att unga med svårt sjuka föräldrar vill ha mer uppföljning från vårdpersonal. Maria har upplevt mer i sitt unga liv än de flesta av sina jämnåriga.  Hennes mamma har kämpat med cancer och sen effekterna av cancer, sedan Maria var bebis. Pappan fick benmärgscancer när Maria var 12 år. Hon har därför varit anhörig till sina egna svårt sjuka föräl
2023-03-01
Personalvetardagen vänder sig främst till de som studerar Personal och arbetslivsprogrammet på Handelshögskolan men alla studenter vid Karlstads universitet var välkomna att integrera med företagen. Studentföreningen Pelikans projektgrupp består av Lovisa Mårtensson, Wilma Lindstam och Stina Persson – alla tre studenter vid Handelshögskolan. - Årets program var sammansatt utifrån att vi ville inspirera och ge våra studenter kunskaper som de kan ha nytta av senare i arbets
2023-03-01
PRISMAS, PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden, är ett nytt doktorandprogram för att utbilda nästa generations synkrotronexperter vid MAX IV i Lund.
2023-03-01
Antalet äldre ökar i hela Sverige, liksom i resten av världen. Det ökade vårdbehovet är en utmaning för framför allt kommunal vård och omsorg.
2023-02-28

Sök till IVA:s Studentråd

Nyheter » 2023-02-28
Nu har du chansen att få representera vårt lärosäte i IVA:s Studentråd. IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har till uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper till nytta för samhällets och näringslivets utveckling. IVA bedriver verksamhet inom bland annat utbildning, näringsliv, samhällsutveckling och klimatomställning, där Studentrådet aktivt bidrar med att tillföra ett viktigt student- och doktorandperspektiv.
2023-02-27
CRE8® är en modell för innovationsutmaningsevenemang som utvecklats av Grants and Innovation Office vid Karlstads universitet. En uppdragsgivare tillhandahåller en verklig operativ utmaning som studenter försöker hitta lösningar på. Sedan CRE8®-modellen skapades 2017 har den blivit ett mycket framgångsrikt koncept. Med finansiering från Erasmus+ utbildar Karlstads universitet nu facilitatorer för att driva CRE8®-evenemang runt om i Europa.
2023-02-21

Tentaändring från 13 mars

Nyheter » 2023-02-21
Från och med 13 mars ändras ordningsreglerna vid tentamen. Tidigare har det varit tillåtet att lämna salen efter att du legitimerat och registrerat dig. Det kommer nu inte längre vara möjligt. Från och med den 13 mars får du inte längre lämna salen efter att du legitimerat dig och blivit registrerad, utan du måste stanna i salen tills tentan startar och du får tidigast lämna salen 45 minuter efter skrivtidens starttid.
2023-02-17

Kau City fyller ett år

Nyheter » 2023-02-17
I mitten av februari fyller Kau City ett år. – Det har fungerat väldigt bra, säger campuskoordinator Peter B Karlsson. I genomsnitt har 30 personer om dagen utnyttjat lokalerna med studieplatser, grupprum och ett mötesrum på Drottninggatan i centrala Karlstad sedan starten i februari 2022. – Ibland är 15 personer på plats under en dag, ibland 45.
2023-02-15
Allt gick över förväntan när Hotspot gjorde comeback som fysiskt arrangemang på Karlstads universitet. – Ja, det blev succé! Vi räknade in cirka 8 000 besökare, säger projektledare Ximena Deramond. Det var flera tusen fler besökare än projektgruppen räknat med. – Och fler än utställarna räknat med också.
2023-02-07
Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan. Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där.
2023-02-02
Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien.