Nyhetsarkiv för "Student"

2020-09-25
Den 1 oktober blir interkultur nytt huvudområde på grundnivå vid Karlstads universitet. Det betyder att studenter kan läsa till en kandidatexamen i ämnet - något som Karlstads universitet är först i landet med att erbjuda. Interkultur är ett framväxande kunskapsfält, som fokuserar på olika former av kulturmöten på individ-, grupp- och samhällsnivå.
2020-09-22
Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter. Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra.
2020-09-16
Näktergalen innebär att studenter vid Karlstads universitet är mentorer för elever på grundskolor i Karlstads kommun. Universitetet och Karlstads kommun har undertecknat ett avtal som gäller i tre år från och med höstterminen 2020. Rekrytering av mentorer pågår. - Det är viktigt att våra elever får vidga sina vyer och stärka självkänslan, säger Jan Bengtsson, rektor på Fredricelundsskolan i Karlstad.
2020-09-09
Du behövs! Sök senast på söndag 13 september. Hotspot är universitetets årliga jobbmässa med över 100 utställare. Hotspot skapas av studenter och universitet gemensamt. I februari 2021 genomförs mässan för första gången digitalt. Du får viktiga erfarenheter för ditt framtida arbetsliv. - Jag ser fram emot din ansökan senast söndag 13 september, säger Julia Strandman, projektledare. Sök till projektgruppen nu
2020-08-31
Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart. Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning.
2020-08-24
Inom ramen för arbetet mot en ackreditering för AACSB riktas fokus på Assurance of Learning (AoL) och ”Teaching Effectiveness” vid Handelshögskolan – alltså att välja väl fungerande och varierade undervisningsformer för ett studentaktivt lärande och en meningsfull examination. Ny termin på Handelshögskolan - Syftet med AoL-dagen i höst var att få en bild av hur undervisning och examinationer har gått under den mycket speciella VT-20, sa Martin Grimberg Löfgren.
2020-07-09
Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program.
2020-07-03
Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter. Årets länsvinnare Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år.
2020-07-01
Zoom genomför under hösten en världsomspännande säkerhetsuppdatering med väntrum som kommer införas vid start av zoom-möten för alla Zoom-användare. Syftet är att ytterligare minska risken för att obehöriga personer ska kunna ansluta till zoom-möten. IT-avdelningen undersöker vilka anpassningar som kan göras för universitetets räkning. I en ny säkerhetsuppdatering som Zoom själva genomför kommer väntrum att införas i samtliga Zoom-möten.
2020-06-25
I höst samlas välkomstinformation, kursregistrering, schema, tentamensanmälan i samma tjänst när Mitt Kau ersätter nuvarande Min sida. – Mitt Kau ska vara den primära platsen för studenterna att sköta de administrativa delarna av sin utbildning, säger projektledaren Sandra Berginge. Sedan 2002 har studenter vid Karlstads universitet registrerat sig på kurser, anmält sig till tentor, publicerat anslag och hittat kursplaner och litteraturlistor genom tjänsterna Min sida och
2020-06-24
Det är Times Higher Education, en av världens högst värderade universitetsrankningar som gjort utvärderingen. Karlstads universitet placerar sig i spannet 201-250 bland 414 rankade unga universitet i världen. - Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare.
2020-06-16
Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Det är en av frågeställningarna i en studie där forskare vid Karlstad universitet och Mittuniversitetet granskar vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det. Den lokala nivåns betydelse inom krisberedskap och hantering är helt avgörande när det gäller strukturer och processer för viktiga beslut som påverkar samhällets resiliens.
2020-06-16

Hallå där David Johansson!

Nyheter » 2020-06-16
Du har precis avslutat en masterutbildning i matematik. Grattis, hur känns det? – Det känns bra. Jag har jobbat hårt med exjobbet sedan januari och innan dess har jag studerat sedan 2013. Så det känns ju lite annorlunda att inte fortsätta med det nu men det är klart att det känns bra att gå i mål. Titeln på ditt ex-jobb är Towards Identification of Effective Parameters in Heterogeneous Media.
2020-06-15
Det finns ett koncept som heter ”window of opportunity”. Det kan innebära att en katastrof har möjligheten att generera samhällsmässiga förändringar, som till exempel policyförändring.
2020-06-10
Höstterminen 2020 kan starta med campusundervisning för nybörjarstudenter på program. Det har Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, beslutat. Även moment som är avgörande för studenters progression och som måste genomföras på campus kommer därefter att prioriteras. Starten i höst blir ändå inte riktigt som vanligt.
2020-06-10
Två studenter har exponerats för Covid-19 under sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, vid Centralsjukhuset i Karlstad. Patienten som studenterna var i kontakt med sökte vård för annan åkomma och hade vid inskrivning inga tydliga symtom på Covid-19. Studenterna som exponerats har testats och det visade sig att en av studenterna var positiv. - Det här är naturligtvis mycket olyckligt, säger Helene Hjalmarson, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.
2020-06-05
Nu är slutrapport klar för Treklöverns kluster 17 vilken på Karlstads universitet omfattar utvärdering av kandidatexamen i maskinteknik, civilingenjörsexamen med inriktning maskinteknik och högskole-ingenjörsexamen med två inriktningar, maskinteknik och innovationsteknik och design. Bedömargruppen menar att programmen fungerar i stort sett bra, det finns ett engagemang i arbetet för att uppfylla nationella och lokala mål.
2020-06-05
Fem år har gått sedan psykologprogrammet på Karlstads universitet startade 2015. Den fjärde juni avslutade den första kullen studenter sin utbildning efter en tid kantad av dels utmaningar men framför allt utveckling, mycket glädje och nu slutligen en stor stolthet. - Det känns lite overkligt, man kan inte riktigt fatta att det har gått fem år!
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"