Nyhetsarkiv för Student

2021-06-22
Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen. Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn.
2021-06-07
I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare. Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna.
2021-06-07
Utvärderingen av kluster 20 inom Treklövern går vidare. De utbildningar som ingår är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.
2021-06-02
Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare.
2021-06-01
Den 1 juni upphör råden om distansundervisning för universitet och högskolor. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats, med de restriktioner för att minska trängsel och risk för smittspridning som fortfarande finns.
2021-05-28
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-05-27
I många delar av landet har studenter under pandemin råkat ut för bristande handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Det på grund av sjuk och slutkörd personal. Karlstads universitets VFU-handläggare har arbetat målmedvetet för att möjliggöra så bra förutsättningar som möjligt för studenterna.
2021-05-27
Fredricelundsskolans elever från årskurs sex som deltagit i projektet Näktergalen har sommaravslutning med sina mentorer på campus vid Karlstads universitet. Rektor på Fredricelundsskolan Jan Bengtsson och kurator Jennie Shüssleder vittnar om ett lyckat projekt. Eleverna äter pizza i gröngräset i universitetsparken med sina mentorer och sedan spelas det kubb – allt på säkert coronaavstånd. Avslutningen kunde bli av och det uppskattas av både elever och mentorer.
2021-05-26
Den tredje delen av utbildningsutvärderingen inom kluster 16, som består av ämnena fysik, teknisk fysik, matematik och elektroteknik, är Zoom-intervjuer med lärare och studenter. Granskningen genomförs inom Treklöversamarbetet där flera lärosäten samverkar för utvärdering och kvalitetsutveckling av utbildningarna.
2021-05-24
Formula Student-teamet, Clear River Racing, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på onsdagen den 26 maj avtäcks den nya bilen, CRR21, som tagit över 12 000 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 20 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste nio månaderna lagt över 12 000 timmar på att bygga en racingbil.
2021-05-11
Ur personlig erfarenhet och iakttagelser från arbetslivet föddes grunden till en aktivitetsdag om psykisk ohälsa bland studenter – arrangerad av studenter. Hilda Ivarsson och Karolina Skytt, studenter vid juristprogrammet respektive personal och arbetsliv-programmet vid Handelshögskolan i Karlstad, vill synliggöra problemen med psykisk ohälsa hos studenter med temadagen ”Människan bakom framgången”. Temadagen skulle ha genomförts i maj 2020 men fick dessvärre ställas in.
2021-05-07
Hur ska vi få barn och ungdomar att bli mer intresserade av sina studier under grundskoleåren? Carina Sild Lönroth har arbetat med den frågan sedan Näktergalen startade vid Malmö högskola 1997 – ett mentorprogram där universitetsstudenter stöttar och coachar elever i grundskolan.
2021-05-05
Att Värmland har en stark grogrund för kreatörer och musiker blir extra tydligt när det den 11 maj återigen är dags för Nisses Hörna på Musikhögskolan Ingesund. Nils Landgren bjuder in sångerskan Dotter och mångkonstnären Ismael Ataria till ett musikaliskt möte som går att följa live på Youtube klockan 16:00. Nils Landgren har i flera år arrangerat ”Nisses Hörna” i Kulturhuset på Stadsteatern i Stockholm – ett personligt och avskalat möte med en artistkollega.
2021-04-26
Genom profilerad utbildning ska Karlstads universitet utbilda studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi. Projektet Pro2BE Avans Bioekonomi kommer att förbereda studenterna för de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en framtida cirkulär bioekonomi.
2021-04-23
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger Karlstads universitet tillstånd att få utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Under våren 2020 ansökte Karlstads universitet om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter en lyckad komplettering gällande bedömningsgrunderna styrdokument och säkring av examensmål är det nu grönt ljus från UKÄ. – Ett mycket glädjande besked.