Nyhetsarkiv för Student

2023-09-26

Kan man tävla inom robotteknik?

Nyheter » 2023-09-26
Svaret är ja och högskoleingenjörsstudenten Carl Törnberg var under sin praktik i Japan med och vann andra pris tillsammans med sitt lag från Ritsumeikan University. - Jag har haft en praktik här på Ritsumeikan University i Japan sedan början av 2023 och under sommaren blev det dags för tävling inom robotik tillsammans med teamet som jag ingår i här, säger Carl Törnberg, som nu tagit examen på högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik.  - Detta ingår i vårt samarbete m
2023-09-18
...lärare för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Ni åker till Victoria University i Melbourne, Australien, i oktober på ett ERASMUS-utbyte. Ni ska också träffa en kommission i den australiska regeringen som ser över landets förskola. Ni måste berätta mer! - Vi har ett studentutbyte med Victoria University och det visade sig att det fanns ERASMUS-medel för lärare att besöka universitetet också, säger Anna Sonesson.
2023-09-18
Handelshögskolans dag är ett årligen återkommande event där inbjudna får ta del av Handelshögskolans verksamhet samt lyssna på intressanta föreläsare. - Handelshögskolans dag är ett tillfälle där våra studenter och blivande arbetsgivare bjuds in till en eftermiddag för att träffas, säger Olle Sonesson, projektledare samt lektor i företagsekonomi. Hur resonerar ni inför de olika teman som Handelshögskolans dag har? - Vi försöker spegla de områden som vi utbildar och forska
2023-09-14
Den i media uppmärksammade situationen på kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har nu lett till en anmälan till disciplinnämnden vid Karlstads universitet. Anmälan diariefördes under torsdagen.
2023-09-08
På kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har en högerkonservativ och nationalistisk nätprofil börjat som student. Nätprofilen är mycket aktiv i sociala medier, där han bland annat skriver nedsättande om kursen, kursens studenter och kursens lärare. Universitetet och dess ledning tar kraftigt avstånd från nätprofilens agerande på sociala medier.
2023-09-07
Karlstads universitets Samverkanspris är ett pris som går till en student eller en grupp studenter som har visat en extra god förmåga att samarbeta med det omgivande samhället. Nomineringsprocessen är nu öppnad så passa på att lyfta goda exempel du tycker förtjänar att uppmärksammas! Samverkanspriset är instiftat för att delas ut i samband med 100 grader Karlstad, en näringslivsgala arrangerad av Karlstads kommun.
2023-09-06
Karlstads universitet och Akademiska Hus har glädjen att bjuda in medarbetare och studenter till invigningen av vår nya skog bakom 9- och 12-huset. Med varsam hand har vi förvandlat skogsområdet till en plats där människor, djur och växter trivs.
2023-09-04

Kau på Pride

Nyheter » 2023-09-04
Nu är det Pridevecka här på Karlstads universitet! Vi uppmärksammar människors lika värde genom flera olika aktiviteter. Under veckan finns en utställning på Plan 3 på biblioteket som kallas Biblioteket ❤ Pride. På lördag den 9 september avslutas veckan med att vi deltar på Wermland Prides arrangemang i Museiparken i Karlstads centrum. Där vi finns representerade med ett tält som bemannas av Studenthälsan, dit alla välkomna för att umgås och delta i en tävling.
2023-08-30
Efter tisdagskvällens händelse i centrala Karlstad där en student skadades har åtgärder vidtagits i samarbete mellan universitetet och Studentkåren. Bland annat så har Studenthälsan frigjort tid för krissamtal. – Där finns möjlighet till samtalsstöd för den som behöver.
2023-08-24

Alltid på en måndag

Nyheter » 2023-08-24
Programmet för höstens "Alltid på en måndag" är klart! Varje måndag har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på korta lunchföreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig i första hand till studenter, men alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Under hösten träffas vi via Zoom om inget annat anges.
2023-08-22

Se upp för nätfiske

Nyheter » 2023-08-22
Vi har fått information om att det pågår en nätfiskekampanj riktad till studenter. Vi vill därför uppmärksamma er på att vara extra vaksamma när det kommer e-postmeddelanden med länkar och uppmaning att klicka på dessa för att logga in med dina inloggningsuppgifter. Använd alltid länkarna på kau.se för att logga in i till exempel Canvas och Mitt Kau och inte via länkar i e-postmeddelanden.
2023-08-22
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper inledde höstterminen med institutionsdagar i Gammelkroppa. På programmet fanns bland annat föreläsningar av de nya docenterna och meriterade lärarna. - Jag hade förmånen att vara med och dela ut diplom, säger Helena Håkansson, prodekan på HNT. Det var sju väldigt intressanta föreläsningar vi fick lyssna på och det är så värdefullt att uppmärksamma de som på olika sätt meriterat sig.
2023-08-17
Hösten 2024 startar en ny utvärderingscykel inom samarbetet Treklövern. Igår, onsdag 16 augusti, undertecknade rektorerna för Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet en överenskommelse om fortsatt gemensamt utvärderingssystem för stärkt utbildningskvalitet.  Inom Treklövern har alla huvudområden och yrkesexamina utvärderats sedan starten 2016 och nu pågår förberedelserna för att starta en ny omgång.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-12
I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program.
2023-06-27
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har med hjälp av forskare från Karlstads universitet tagit ett spännande steg mot att integrera undervisning om krisberedskap i skolan. Genom ett nyskapande undervisningsmaterial för elever i årskurs 1-6 vill de ge kunskaper om hur man förbereder sig inför och hanterar kriser. - Från strömavbrott till farliga miljöer, det framtagna materialet täcker olika scenarier där viktiga samhällsfunktioner kan slås ut.
2023-06-21
Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling?
2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.