Kalendarium

Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
Äntligen dags för studenterna på Musikhögskolan Ingesund att åter ta plats på stora scenen och bjuda på den storslagna schlagerfesten, SMASK Ingesund 2019!  SMASK står för Sveriges Musikakademiska Sång Kåntest och anord nas varje år på alla Sveriges musikhögskolor. Tävlingen bildades 1991 i Stockholm av musikstudenter som var trötta på att deras låtar inte kom med i den ”riktiga” melodifestivalen.
Yu-Wei Hu – flöjt Johan Löfving – gitarr Flauguissimo Duo bjuder in till ett intimt möte med elegant och känslig kammarmusik från sjutton- och artonhundratalen. Med den unika klanger från tidstrogna instrument andas de nytt liv i en färgstark repertoar. Med sina nyskapande program och sin direkta publikkontakt har Flau-guissimo etablerat sig som en av de mest framstående yngre ensemblerna i sitt slag.
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Upphovsrätt - vad gäller när jag skriver uppsats? Medverkande: Inga-Lill Nilsson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Nykomponerad musik av kompositions studenter vid Musikhögskolan Ingesund. Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Doktorsavhandling Ungerberg 2019:10 ”Alla barn i förskolan skall ha reellt inflytande över verksamheten enligt förskolans läroplan. Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar individuella förmågor som att verbalt uttrycka en åsikt, göra olika val samt förstå konsekvenser av dessa val.
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Doktorsavhandling Jo Ese 2019:9 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): “What is managerialism in higher education? And how do academics react to it?
Håkon Nystedt – dirigent Oslo Kammerkor kommer till Arvika med ett spännande och otraditionellt program. Kören har de sista åren fått stor internationell uppmärksamhet runt sin utforskning av den norska folkmusiken.
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken. Fri entré!
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Upphovsrätt - vad gäller när jag skriver uppsats? Medverkande: Inga-Lill Nilsson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
Musikhögskolans pianostudenter ger ett varierat program med aktuell repertoar för vårterminen. Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
Härliga brassklanger och ljuva trumpettoner! Studenter vid Musikhögskolan Ingesund framför ett program med blandad repertoar, solistisk och i brassensemble under ledning av Kjell Erik Paulsrud. Entré 60 kr | Pensionär 50 kr  | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
"Och då sa han...": Samtalets vetenskap och varför vi pratar om vad andra säger Spelar det roll hur man framför ett klagomål på en kollega? Hur lång kan en tystnad vara i ett samtal för att den ska skapa problem? Hur smyger vi in ett engelskt ord när vi pratar svenska, och vad fyller det för funktion?
Magnus Ericsson – dirigent Stråkorkesterns framträdanden är alltid mycket uppskattade och konsert i maj månad har blivit något av tradition för många i publiken. Professor Magnus Ericsson dirigerar som brukligt och repertoaren innehåller musik av Britten, Barber, Sjostakovitj och Elgar. Entré 100 kr | Pensionär 80 kr Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
Prenumerera på Kalendarium