Ingesunds klarinettister presenterar vacker och livfull musik ur klarinett- repertoaren. En blandning av solistiska klarinettstycken och varierad kammarmusik under ledning av Lars-Gunnar Wåhlstedt. Kl. 19.00, MHI Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
The text will follow in English. Vill du förbättra din svenska? Eller kanske hjälpa någon annan att lära sig svenska? Vi fikar, umgås och pratar. Välkommen! Språkcaféet riktar sig till alla som vill träna sin svenska genom vardagligt tal. Det kan vara universitetsanställda, anhöriga till dessa, studenter eller andra som vill förbättra sin svenska.
Det är många som studerar klassisk sång på Ingesund. I denna konsert, den första av två (den andra 31/5), kommer ett antal sångstudenter att bjuda på blandad repertoar. Allt under ledning av Ia Hultén, Peter Boman och Carl Unander-Scharin. Kl. 19.00, Konsthallen i Arvika | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Italy has historically been a land of emigration, but in the 1970s its migratory balance started to be inverted, and in the 1980s the Peninsula has progressively become a country of immigration. Migratory fluxes did not follow colonial patterns and have been consequently characterized by a remarkable variety of nationalities that have inspired the definition of “migratory archipelago”.
Klassiska sångare från Ingesund ger även denna vårkväll på blandad repertoar. Den andra konserten av två på konsthallen som leds av Ia Hultén, Peter Boman och Carl Unander-Scharin.  Kl. 19.00, Konsthallen i Arvika | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
In Bangladesh, as well as everywhere else, gender is not given but it is a political issue that generates heated debates and different concepts of the sex-gender system. Despite this fact, representations of “Bangladeshi masculinity” often stress a mono-dimensional model based on the dichotomy “dominant male-submissive female”.
Den 1 juni kommer Stefan Holm till biblioteket för att ge en föreläsning på 45 minuter och en efterföljande workshop. Aktiviteten sker i samarbete med Värmland skriver och Kultur på Kau. Föreläsningen med titeln ”Skrivande på höjden och tvären” handlar om skrivande av kortare texter i olika format såsom noveller och krönikor.
Göran Morén försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete, "Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan: En potential för undervisningen"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Trond Solhaug, professor, opponent, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet   Upplysningar Cathrine Andersson-Busch Telefon: 054-700 1848 E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se  
Roberto Muttoni - violinLaura Cattaneo - piano  Italienbesök på Ingesund! Roberto är professor i violin på musikkonser- vatoriet i Verona och har både som solist och kammarmusiker musicerat i  internationella sammanhang, främst i Centraleuropa. Laura är huvudlärare i piano på musikkonservatoriet i Verona och har också hon medverkat vid flera tillfällen som solist och i kammarmusiksammanhang.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Vid ett offentligt seminarium lägger Helena Anderström fram sin licentiatuppsats, "Lärares samtal om etik - Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för samhällsorienterande ämnen". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Robert Thornberg, professor, opponent, Linköpings universitet   Upplysningar Ingrid M Hansson, fakultetsadministratör Telefon: 054-700 1318 E-post: ingrid-m.hansson@kau.se    
Tonje Grahn försvarar sin doktorsavhandling i risk- och miljöstudier "Risk assessment of natural hazards - Data availability and applicability for loss quantification". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Guiliano di Baldassarre, professor, opponent, Uppsala universitet Kurt Petersen, professor, betygsnämnd, Lunds universitet Erna Danielsson, docent, betygsnämnd, Mittuniversitetet Niklas Jakobsson, docent, betygsnämnd, Karlstads universitet Upplysningar Eva Svensson, professor
Kontrastrik konsert med studerande från utbildningarna Musiklinjen College och Musik 60 hp vid Ingesunds folkhögskola och Musikhögskolan Ingesund.  Kl. 19.30, MHI Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Valthornstudenterna bjuder på varierande repertoar, både solistiskt och i ensemble under ledning av Trude Eick.  Kl. 18.00, MHI Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Kristina Bergman - Ri-trombon ”Kicki B tillsammans med Kicki B Band kommer denna söndagseftermid- dag att bjuda på några egenkomponerade låtar blandat med personliga  favoriter. Garanterat mycket blås!” Kl. 16.00, MHI Stora konsertsalen | Fri entré 
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Vid ett offentligt seminarium lägger Jenni Reuben Shanthamoorthy fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Privacy-aware Use of Accountability Evidence". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Siani Pearson, Dr, extern granskare och medbedömare, Hewlett Packard Enterprise, England Upplysningar Stefan Lindskog, professor E-post: stefan.lindskog@kau.se Inger Bran, fakulutetsadministratör inger.bran@kau.se Sara Westlindh, fakultetsadministratör E-post: sara.westlindh@kau.se