Kalendarium

För dig som vill reflektera över livets alla små och stora frågor, ihop med gamla och nya vänner. Cafét hålls varje tisdag under terminen, med olika ämnen som gruppen bestämmer tillsammans. Det finns också möjlighet att gå med i caféts facebookgrupp för nya uppdateringar. Cafét riktar sig till alla som tycker det är roligt att träffa nya människor och fundera kring olika ämnen tillsammans med andra. Gruppen leds av studenter som håller i trådarna och fördelar samtalen i gruppen.
Onsdag 22 maj öppnar möjligheten att förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Samma dag kommer representanter för de åtta svenska partier som i dag har plats i parlamentet till Karlstads universitet för att möta studenter, medarbetare och besökare i foajén vid Aula Magna.
Välkommen på eftermiddag om och med musik! Seminariet arrangeras av Kultur på Kau och är öppet för alla studenter, medarbetare och andra intresserade. Program:13.00‐13.10 Musik från Musikhögskolan Ingesund13.10‐14.00 Musik i skolan och Make Music Matter! Göran Nikolausson, universitetslärare vid Linnéuniversitet, initiativtagare och verksamhetsansvarig Make Music Matter!, samt Klas Bergling, grundare och ordförande Tim Bergling Foundation.
Vill du lära dig mer om Microsoft Copilot och hur du kan använda den i dina studier?Kom till Studieverkstaden på Universitetsbibliotekets plan 3. Varje torsdag kl. 12:30-13:00 har vi drop in med support. Bibliotekarier finns på plats för att svara på dina frågor och ge dig tips.Välkommen!Kontakt: marie-louise.eriksson@kau.se(Bilden är skapad i Copilot, "A self-portrait of Copilot")
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsans konferensrum 3C304 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina PerssonTelefon 054-700 1676, 076-1082876 Epost irina.persson@kau.se
Hälsodatadagen den 23 maj är framflyttad till i höst och vi återkommer med ett nytt datum för eventet. Varmt välkommen till Karlstads universitet i höst!---Den 23 maj bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) och ämnet informatik vid Karlstads universitet in till en eftermiddag på temat hälsodata och att skapa tjänster baserat på hälsodata för att förbättra individers hälsa.
En konversation med Paul Levin om Turkiet, Sverige och NATOSamtalet utforskar hur det förändrade världsläget påverkar Turkiet och kommer att belysa landets unika position mellan öst och väst, samt om Turkiet kommer kunna utöka sitt manöverutrymme bortom traditionella allianser såsom NATO.
Johanna Tangnäs försvarar sin doktorsavhandling i statsvetenskap "Utveckling, konkurrens och möjliga framtider. En studie om görandet av hållbarhet i regional utvecklingspolitik"Doktorsavhandling Tangnäs 2024:12Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten):Omställningen till ett mer hållbart samhälle pågår inom en uppsjö av områden, men vad händer när hållbarheten genomförs där helt andra syften och styrningsformer är etablerade?
Sedan augusti har årets CRR team jobbat tillsammans för att nu äntligen göra sig redo att presentera årets bil! De är exalterade att få visa upp vad de har spenderat alla sina timmar och sena nätter i verkstaden på! Hoppas ni är lika spända som teamet och att vi ses i Aula Magna den 28 Maj!Datum: Tisdag den 28/5Tid: 13.30Plats: Aula MagnaKontakt:Julia Marijanac, Head of Marketing and Finance marketing@clearriverracing.se+46 72-278 08 97 
Welcome to this CGF seminar and workshop!Poetic-Philosophic Writing as Research Practicewith Nina Lykke, Professor Emerita of Gender Studies (Linköping university)May 28, 202413.15 – 15.004A 301A With  examples from my own poetic-philosophic research practice, I will first  give a brief introduction to academic-creative  mixed-genre writing, and discuss how postqualitative, creative-writing methodologies can enrich academic texts and the work to craft them.
Vill du lära dig mer om Microsoft Copilot och hur du kan använda den i dina studier?Kom till Studieverkstaden på Universitetsbibliotekets plan 3. Varje torsdag kl. 12:30-13:00 har vi drop in med support. Bibliotekarier finns på plats för att svara på dina frågor och ge dig tips.Välkommen!Kontakt: marie-louise.eriksson@kau.se(Bilden är skapad i Copilot, "A self-portrait of Copilot")
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i bibliotekets 1E424 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.Att hitta till 1E424 https://kauplay.kau.se/media/t/0_wg4rbnz5  Upplysningar: Irina PerssonTelefon 054-700 1676, 076-1082876 Epost irina.persson@kau.se
Vid ett offentligt seminarium lägger Simon Sundberg fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Ubiquitous and Continuous Network Latency Monitoring".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeAndrei Gurtov, professor, Linköpings universitetUpplysningarAndreas Kassler, professorE-post: andreas.kassler@kau.seJenny Adamsson, fakultetsadministratörE-post: jenny.adamsson@kau.se 
Pernilla Olsson försvarar sin licentiatuppsats "Sfi-elevers investering i grundläggande skriftspråksutveckling på ett andraspråk. Litteracitetspraktiker i elevernas vardagsliv och i sfi-undervisningen".Pernilla Olsson KUS 2024:14Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten):”Denna licentiatuppsats handlar om vuxna elevers användning och utveckling av skrift på ett andraspråk såväl i vardagen som inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).
Co-hosted by Cri-Ageing, CGF, Sociology and KuFoIeva Stončikaitė (Pompeu Fabra University Barcelona, Spain)Ageing & Intergenerational encounters in Roald Dahl’s ‘The Landlady’ This lecture is divided into two parts. In the first part, I will introduce my primary field of research — cultural & literary gerontology. I will briefly explain the evolution of this discipline within gerontological scholarship and will outline the main objectives and purposes.
Ämneslärardagen för lärare i gymnasieskolan. Dagen är nu fullbokad! Bekräftelse med aktuella salar skickas till alla anmälda deltagare ca två veckor i förväg,
Vid ett offentligt seminarium lägger Aikaterini Chantziara fram sin licentiatuppsats i materialteknik "Fatigue, defects and failure mechanisms in high strength tool steels at different fatigue life regims".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeSvjetlana Stekovic, docent, opponent, Linköpings universitetUpplysningarPavel, Krakhmalev, professorE-post: pavel.krakhmalev@kau.seLeena Hagsmo, fakultetsadministratörE-post: leena.hagsmo@kau.se 
Den 13 juni bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet in till Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium