Kalendarium

Johan Högman försvarar sin doktorsavhandling "Barn i rörelse - Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter". Doktorsavhandling Högman 2021:22 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):  ”Den här avhandlingen handlar om vårt samhälles strävan att finna nya, alternativa, vägar för att fler barn ska bli mer fysiskt aktiva.
Grace Yuanyuan Zhu försvarar sin doktorsavhandling i engelska "Biblical allusion in three Charles Dickens condition-of-England novels". Doktorsavhandling Zhu 2021:21 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): ”Charles Dickens believes in the powers and purposes of fiction to affect the reader.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer om processen? Kom och lyssna på International Office så ger vi dig mer information och tips inför ansökan. Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/66926531838
KURS I EXISTENTIELL HÄLSA Samtal och reflektioner kring exempelvis vad som gör livet värt att leva, vad får mig att känna tacksamhet i livet, vad ger hopp, hur hanterar jag sorg och motgångar.
The workshop is open to MIRAI2.0 member university researchers who participated in the Research&Innovation Week 2021. It is primarily directed at Young researchers, and in collaboration, more senior researchers are welcome. The application to participate in the workshop was done through submitting a collaboration research idea by 29th of June.
CTF bjuder in till ett digitalt seminarium på temat beteendeförändring den 29 september. Seminariet är det andra i seminarieserien ”CTF 35” och denna gång är det fokus på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden ur ett samhällsperspektiv.  För en hållbar samhällsutveckling krävs att människor och organisationer ändrar sina vardagliga beteenden.
This GEXcel seminar will take place on Zoom. If you wish to attend please contact Jennie Särnmark at jennie.sarnmark@kau.se. Please remember to register the latest by September 27th!
Andreas Borg försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete ”Designing for the incorporation of programming in mathematical education - Programming as an instrument for mathematical problem solving”. Licentiatuppsats Andreas Borg KUS 2021:23 Uppsatsen handlar om följande (ur baksidestexten):  ”This study explored Swedish upper secondary school students’ use of programming for mathematical purposes.
UTEFREDAG Sugen på att träffas fysiskt och smittsäkert, och samtidigt utvecklas i dina studier och som person?Välkommen till utomhusfredag! Kortare eller längre promenader där vi omväxlande går och stannar till, reflekterar och samtalar omkring teman som prestationsångest, ovisshet, självmedkänsla, tillit mm.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer om processen? Kom och lyssna på International Office som ger information och tips inför ansökan. Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/66926531838
KURS I EXISTENTIELL HÄLSA Samtal och reflektioner kring exempelvis vad som gör livet värt att leva, vad får mig att känna tacksamhet i livet, vad ger hopp, hur hanterar jag sorg och motgångar.
Gustav Stenseke Arup försvarar sin doktorsavhandling i juridik - allmän rättslära "Entangled law - A study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape" Doktorsavhandling Stenseke Arup 2021:24 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):  ”Over the past decades, the wolves in Sweden have grown in numbers and their presence has produced a great many infected debates and conflicts.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer om processen? Kom och lyssna på International Office som ger information och tips inför ansökan. Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/66926531838  
Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. Forum 2021 fokuserar på utmaningarna och framgångsfaktorerna i hanteringen av multipla naturolyckor samt dilemman av konkurrerande intressen, resurser och prioriteringar – från lokala händelser till globala kriser. Morgons
Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. Forum 2021 fokuserar på utmaningarna och framgångsfaktorerna i hanteringen av multipla naturolyckor samt dilemman av konkurrerande intressen, resurser och prioriteringar – från lokala händelser till globala kriser. Morgons
KURS I EXISTENTIELL HÄLSA Samtal och reflektioner kring exempelvis vad som gör livet värt att leva, vad får mig att känna tacksamhet i livet, vad ger hopp, hur hanterar jag sorg och motgångar.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer om processen? Kom och lyssna på International Office som ger information och tips inför ansökan. Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/66926531838
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer om processen? Kom och lyssna på International Office som ger information och tips inför ansökan. Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/66926531838

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium