Kalendarium

Josef Ringqvist försvarar sin avhandling i arbetsvetenskap  "When workers unionize: trade union effects on workplace conflict and attitudes towards immediate interests versus broader agendas"Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeTomas Berglund, opponent, professor, Göteborgs universitetBengt Furåker, betygsnämnd, professor emeritus, Göteborgs universitetIngrid Esser, betygsnämnd, docent, Stockholms universitet/Södertörns högskolaMelanie Simms, betygsnämnd, professor, University of Glasgo
Forum Värmland anordnas i samverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland och är en mötesplats för forskare och forsknings intresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Nästa Forum Värmland äger rum den 14 februari 2024.Temat är "med värmlänningen i centrum - vad är gott och stärkande för vår hälsa vård, och forskning?"Anmäl dig här! Anmälan stänger den 1 februari 2024.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium