Kalendarium

Ann-Catrin Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Operationssjuksköterskors vårdande och kompetens inom perioperativ vård". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Forsberg, professor, opponent, Lunds universitet Maria Arman, docent, betygsnämnd, Karolinska institutet Monica Pettersson, docent, betygsnämnd, Sahlgrenska akademin Samuel Edelbring, docent, betygsnämnd, Örebro universitet Carina Elmqvist, docent, betygsnämnd, Linnéuniversitetet Christine Leo Swenn
Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
”Om inte religion fanns skulle det inte finnas krig och konflikter i världen.” Den här uppfattningen är inte helt ovanlig i svenska klassrum. Hur ska man som lärare bemöta och problematisera den typen av uppfattningar? Hur kan vi förstå och prata om konflikter där religion utgör en faktor?
Anna Hagelin försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: Behaviour of migratory spawners and juveniles". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ian Fleming, professor, opponent, Memorial University of Newfoundland, Kanada Eva Thorstad, researcher, betygsnämnd, Norwegian Institute for Nature Research, Norge Jaakko Erkinaro, professor, betygsnämnd, Natural Resources Institute of Finland, Finland John Armstrong, professo
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Anette Emilsson, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads unviersitet Ordförande vid disputationen är docent Stig-Börje Asplund Upplys
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ivar Bleiklie, Prof. Dr., opponent, University of Bergen, Norge Marianne Ekman Rising, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Ylva Hasselberg, Prof.
Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är "Breddat deltagande och digitalisering". Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
Sjuksköterskornas examenshögtid (gäller sjuksköterskestudenter som tar sin examen i juni) Kl. 12.00 i Aula Magna Föranmälan krävs Mer info kommer på kau.se/examenshogtid
VÄLKOMMEN TILL EN HELDAG OM BARNS OCH UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA I ETT REGIONALT, NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT PERSPEKTIV Ledande forskare från Australien, Kanada och Storbritannien föreläser. CFBUPH:s forskning i samverkan med Göteborgs universitet presenteras. Värmlandspolitiker diskuterar hur ungas psykiska ohälsa ska förebyggas. Med konferensen firar vi CFBUPH:s 10-årsjubileum.
  Examenshögtid för samtliga utbildningar (förutom sjuksköterskor) För mer info, klicka här
Prenumerera på Kalendarium