Kalendarium

Välkomstceremoni för nya programstudenter på följande program:Kommunikation och PRMedier och kommunikation - Digitala medier och analys (DMA) Medier och kommunikation – Visuell kommunikation och design (VKD) PsykologprogrammetSjuksköterskeprogrammetSamhällsplanerarprogrammet 
Välkomstceremoni för nya programstudenter på Handelshögskolan:CivilekonomprogrammetFastighetsekonomiIT-design: Affärssystem och ekonomiIT-design: SystemdesignJuristprogrammetPersonal och arbetslivWebbutvecklareTurism och platsdesign                                                                                                                                                                                                                                                                  Efter välk
The conference is organized in one of the Nordic countries and held every second year.The purpose of the conference is to offer an arena where participants are inspired, exchange experiences and thoughts regarding the supervision of PhD-students.
Välkommen till Humanistdagarna 2024!Humanistdagarna är ett öppet evenemang på Karlstads universitet den 9–10 oktober 2024, där publiken får möta verksamma forskare inom humaniora här på Karlstads universitet. Välkommen att ta del av presentationer som spänner över ett brett humanistiskt forskningsfält, med både lokal förankring och världsomspännande perspektiv!Humanistdagarna är ett kostnadsfritt arrangemang som är öppet för alla. Du kan anmäla dig till hela programmet eller valda delar.
Akademisk högtidsceremoni - promotion av nya doktorer och installation av nya professorer. Vi uppmärksammar även nya docenter och meriterade lärare samt adjungerade professorer under ceremonin. Högtidsföreläsning - under ledning av en moderator presenterar våra nya professorer sin forskning på ett kort och tillgängligt sätt genom en öppen, vetenskaplig föreläsning.
FEKIS 2024 – Förnyelse och demokrati i en disruptiv världVälkommen till Karlstads universitet och Handelshögskolan.FEKIS 2024 – Förnyelse och demokrati i en disruptiv värld22-24 oktober 2024Karlstads universitetMer information
IN-dagen är studenternas egna jobbmässa som riktar sig till studenter som läser natur- och teknikvetenskaper. Mässan arrangeras av studentföreningen Clear River Racing.Mässan riktar sig mot ingenjörer och naturvetare och är planerad att gå av stapeln den 9:e november i hus 21, Vänern och Pedagogisk verkstad.MässanVar: Hus 21När: 14:e november, kl.10:00 - 16:00
Welcome to the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives!The preparations for the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives have already started. The workshop is as usual organised by Karlstad University and Umeå University and this time it will take place in Karlstad on 19-20 November, 2024.You can already now save the dates 19-20 November 2024 in your calendar.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium