Kalendarium

Examenshögtid för studenter som är klara med sin examen.  Anmälan öppnar i slutet av februari, då även inbjudan skickas till de studenter som är aktuella för examensceremoni.  
Den 23 maj bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) och ämnet informatik vid Karlstads universitet in till en spännande, informativ och nätverkande eftermiddag med fokus på hälsodata.
Den 13 juni bjuder Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet in till Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation. Kunskap som kan användas för att skapa bättre produkter och tjänster och en mer hållbar samhällsutveckling.Tid och plats: 13 juni kl.
Welcome to the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives!The preparations for the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives have already started. The workshop is as usual organised by Karlstad University and Umeå University and this time it will take place in Karlstad on 19-20 November, 2024.You can already now save the dates 19-20 November 2024 in your calendar.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium