Kalendarium

Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
10.04.2019 kl 13.00-16.00, room 11A:316, CTF, Karlstad University Title: "Markets, Masculinity and Entrepreneurship" Welcome to a multidisciplinary seminar on emerging issues of gender, power, feminism and masculinity in reference to management issues, and in particular entrepreneurship and marketing. The seminar will start with an introductory speech by Dr. Wendy Hein, Birkbeck University of London, UK, in relation to her ongoing research on gender, feminism, gender inequality and markets.
CGF Higher Seminar | 10.04.2019 kl. 15-17, room 3A:340 Gillian Einstein, University of Toronto, Linköping University "Situated Neuroscience: Bringing together sex and gender" In this talk I describe what I call, “Situated  Neuroscience”, an approach to enquiry that situates the nervous system within the whole body as well as within the culture.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
”Om inte religion fanns skulle det inte finnas krig och konflikter i världen.” Den här uppfattningen är inte helt ovanlig i svenska klassrum. Hur ska man som lärare bemöta och problematisera den typen av uppfattningar? Hur kan vi förstå och prata om konflikter där religion utgör en faktor?
Anna Hagelin försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: Behaviour of migratory spawners and juveniles". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ian Fleming, professor, opponent, Memorial University of Newfoundland, Kanada Eva Thorstad, researcher, betygsnämnd, Norwegian Institute for Nature Research, Norge Jaakko Erkinaro, professor, betygsnämnd, Natural Resources Institute of Finland, Finland John Armstrong, professo
Handelshögskolan och avdelningen för juridik bjuder härmed in till en halvdagskonferens med Justitiekanslern Mari Heidenborg, den 16 april kl. 13.15-16.30 som talar om sin personliga syn på uppdraget som Justitiekansler och straffrättens roll i samhället i den politiska kontexten. Med gedigen erfarenhet som bland annat domare, lagman och expert i påföljdsutredningen och Bergvallskommissionen besöker Mari Heidenborg Karlstads universitet för en öppen föreläsning. Den 16 april 2019 kl.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
During this workshop we will discuss Rene Almeling’s work on men, masculinities and reproductive health on the basis of pre-circulated literature. All researchers at KAU interested in men, masculinities, and health are invited to attend the workshop since the workshop’s objective is to connect researchers with an interest in gender and health at KAU across the different disciplines. If you wish to attend the workshop, please e-mail Sebastian Mohr: sebastian.mohr@kau.se
CGF Higher Seminar | 24.04.2019 kl. 15-17, room 3A:340 Associate Professor Rene Almeling, Yale University "GUYnecology: The Missing Science of How Men’s Health Matters for Reproduction" Medical researchers have been making headlines with a surprising series of findings about how the health status of men’s bodies prior to conception can directly affect the health of their children.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Do gender pronouns matter? Do I like it if people call me “she”? Or sometimes “they”? How do people feel when the wrong pronoun is used for them? Why do people experience different levels of discomfort – that can even effect depressions, anxiety or learning problems - when being “mis-gendered”? Transgender and non-binary people as well as androgynous non-trans people are often troubled daily by situations in which a speaker uses the wrong personal pronoun for them.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Eva Ärlemalm-Hagsér, betygsnämnd, docent, Mälardalens högskola Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads unviersitet Ordförande vid disputationen är docent Stig-Börje Asplund
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ivar Bleiklie, Prof. Dr., opponent, University of Bergen, Norge Marianne Ekman Rising, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Ylva Hasselberg, Prof.
Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
"Och då sa han...": Samtalets vetenskap och varför vi pratar om vad andra säger Spelar det roll hur man framför ett klagomål på en kollega? Hur lång kan en tystnad vara i ett samtal för att den ska skapa problem? Hur smyger vi in ett engelskt ord när vi pratar svenska, och vad fyller det för funktion?
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är "Breddat deltagande och digitalisering". Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
Subscribe to Kalendarium