Ingesunds Ri-sångare tolkar svenska jazzkompositörer och textförfattare. Leder gör sångpedagogerna Petra Ahlmark och Gunilla Törnfeldt.  Kl. 19.00, MHI Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Lars Nyberg, Professor i neurovetenskap och psykologi samt föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI) vid Umeå universitet ger ett seminarium med titeln: Det åldrande minnet och den åldrande hjärnan – insikter från 25 års forskning i Betula-projektet Lars Nyberg är en världsledande forskare inom kognitiv neurovetenskap och hans forskning handlar främst om att förstå kognitiva funktioners organisering i hjärnan och de förändringar som sker under livsspannet och när hjärnan
Musik med Ingesunds slagverksstudenter under ledning av nya läraren Rolf Landberg. Det kommer bland annat framföras stora ensembleverk  av Thomas Gaugers Gainsborough. En kväll med variationsrik, spännande musik! Kl. 19.00, MHI Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Kreativitet - mänsklighetens viktigaste  resurs För att lösa problem av olika slag kan kunskap vara viktig, men utan värde om vi inte har förmåga att använda den. Intelligens kan också utgöra ett viktigt bidrag, men är ofta ett hinder. Nyckeln är kreativitet, förmågan att lösa problem och skapa nya idéer. Tyvärr hämmas ofta denna möjlighet i vår kultur. Hjärnan är dock föränderlig och vi kan alla bli mera kreativa genom professionell handledning. Nyfiken?
Vid ett offentligt seminarium lägger Zeeshan Afzal fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Secure Multipath TCP Communication". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Stefan Axelsson, försteamanuensis, extern granskare och medbedömare, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge Upplysningar Simone Fischer Hübner, professor E-post: simone.fischer-huebner@kau.se Inger Bran, fakultetsadministratör E-post: inger.bran@kau.se
RUC, regionalt utvecklingscentrum startar ny kompetensutvecklingsserie, Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Deltagarna kommer från 12 kommuner i regionen samt Göteborg och från Hedmark i Norge. Totalt deltar ca 150 personer. Utbildningen innehåller 7 heldagar under två terminer. Exempel på föreläsare är professor Per-Olof Wickman Stockholms universiet. Prof. Lena Tibell Visualiseringscenter, LIU, Norrköping samt Prof. Maria Strømme, Uppsala universitet.
Specialpedagogiskt samråd   Karlstads universitets specialpedagogiska avdelning och RUC bjuder gemensamt in till ett samråd för specialpedagoger samt speciallärare.
Alternativa fakta, post-truth, desinformation och virala mobbar – det är inte lätt att hålla huvudet kallt i nutidens upphettade och uppkopplade politiska klimat.
Dag 1Pedagogik och omsorg i fritidspedagogers uppdrag och praktiska arbete Tid: 8.30-11.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitet Föreläsare: Projektledare för Fritidshemspedagogik Maria Hjalmarsson, docent pedagogiskt arbete, Karlstads universitet Deltagarna i fortbildningen är personal inom Fritidshem.
Seminar co-arranged by the Centre for Gender Studies and the Department of Sociology, Karlstad University Dr. Tara Mehrabi, Department of Gender Studies (Tema Genus), Linköping University Situated within feminist technoscience studies and based on one year of participatory observation in a drosophila laboratory, I discuss how drosophila becomes a meaningful animal model for Alzheimer’s disease in different spaces and materialdiscursive relations, and therefore killable.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Peder Bengtsson försvarar sin doktorsavhandling i miljö- och energisystem "Applying heat pump systems in commercial household products to reduse energy use and environmental impact.
Dags för vårens kalejdoskopkonsert! Det bjuds på nya spännande klanger skrivna av tonsättarstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund.  Kl. 19.00, MHI Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
Julia Nylander, Judith-Maria Schunnesson & Hedda Lund Andersen - sopranAnna Hoogland, Leah Wilkinson & Stina Hederstedt - mezziChristoffer Gustafsson, Axel Olesund & Per Strömberg - tenorVictor Andersson, Jakob Antonér & Max Arvidsson - basPer Olsson & Ernst Erlanson - piano  Upplev Johannes Brahms enastående kompositioner för sångsolister och två pianister.
Josefina Eriksson, doktor i statsvetenskap och forskare vid Uppsala universitet presenterar sin nya bok Criminalising the client. Sverige kriminaliserade köp av sexuell tjänst år 1998 utan att kriminalisera försäljning av sex, vilket internationellt sett var unikt. Genom att analysera gradvisa idéförändringar och aktörers strategier försöker jag förstå hur det kom sig att Sverige införde den här lagstiftningen trots att det initialt fanns ett väldigt starkt motstånd i Riksdagen.
Blandad musik från skilda epoker med olika instrument och konstellationer. Ledare Agneta Kazen.  Kl. 19.00, MHI Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
VÄLFÄRDSTEKNIK - FRÅN AX TILL LIMPA FoU Välfärd Värmland i samverkan med Interregprojektet SOL – support quality of Life bjuder in till ett seminarium som vill visa hur välfärdsteknik kan bidra till bättre livskvalitet och självständighet i vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Under dagen presenteras erfarenheter av att införa Välfärdsteknik.