Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Den 25 oktober besöker Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Karlstads universitet. I samband med besöket håller Alice Bah Kuhnke en föreläsning och ingår i en paneldebatt med tema Demokrati och kultur. Personal, studenter och allmänheten hälsas hjärtligt välkomna.
Meet a researcher - open seminar Privacy in the times of Big data analysis Information retrieval enriched with knowledge representation and reasoning introduces novel privacy challenges such as inference of sensitive information from non-sensitive information. Meet Jenni Reuben Shanthamoorthy, PhD Candidate in Computer Science, who will talk about her research regarding the privacy threats in Semantic Web automated reasoning, and hear her propose some privacy preserving query-answering soluti
Professor Herman Mark Schwartz, University of Virginia, en av världens ledande forskare på välfärdssystem, ger en öppen föreläsning om det välfärdssystem som utvecklats i USA. Detta är ett system som bygger på delvis andra principer än det svenska och som är generöst för stora grupper men mindre generöst för andra. Vi ges här en unik möjlighet att få insikt i det amerikanska systemet och samtidigt en redovisning inifrån av dagens politik.
Den snabba teknologiska utvecklingen påverkar samhället på genomgripande sätt. En sammanfattande beteckning för denna utveckling är digitalisering. Denna har blivit liktydig med en samhällsomvandlings-process som i snabb takt påverkar individer och organisationer.
Den 30 april 2016 fyllde Kung Carl XVI Gustaf 70 år. I samband med detta gav Karlstads universitet med rektor Åsa Bergenheim i spetsen, en fördelsedagspresent till Kungen – nämligen en konsert på Musikhögskolan Ingesund. Nu är det dags och studenter kommer att bjuda på en härlig festkonsert med ett brett spektra. OBS: Konserten är inte offentlig – endast för inbjudna gäster.  
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna Händelsen är öppen för allmänheten. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Johan Netz försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "First things first - think before you decide: the how, what and who of idea screening"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Mette Præst Knudsen, professor, opponent, Syddansk universitet Johan Frishammar, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Jennie Björk, docent, betygsnämnd, Kungliga tekniska högskolan Patrik Gottfridsson, docent, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shand
Johanna Person - Km piano Fanny Söderqvist - Km violin   "En kväll med dubbla konserter. Det bjuds på piano- och violinmusik"   ________________________________________________________________ Kl. 16.00 (Johanna) & c:a kl.17.00 (Fanny), Lilla konsertsalen, MHI i Arvika | Fri entré  
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra ditt CV? Då är utlandsstudier något för dig. Vid Karlstads universitet kan du förlägga en del av din studietid utomlands. Du kan resa som utbytesstudent till något av de universitet runt om i världen som vi har ett utbytesavtal med, genomföra fältstudier eller förlägga din praktik i ett annat land.
The RSA Research Network on Regional Economic and Policy History (ReHi) invites you to the third workshop of the ReHi-network at Karlstad University. The theme is Historical Constructions of Regions and Regionalism. The workshop follows the two previous workshops in building interdisciplinary connections over a two-day lunch-to-lunch programme.
Hur skriver man akademiska texter? När du skriver uppsats eller andra skrivuppgifter måste du använda en ”akademisk stil” - Här får du lära dig vad det är och hur du skriver ”akademiskt” MEDVERKANDE: Stina Lindgren, lärare i svenska språketPLATS: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3TID: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips för framgångsrika studierAlla seminarier HT 2017
Vill du skriva ett examensarbete som verkligen gör skillnad? MFS (Minor Field Studies) är ett stipendieprogram som  riktar sig till dig som vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland till ditt examensarbete/uppsats. VÄLKOMMEN PÅ MFS-KVÄLL NÄR? TISDAG 31 OKTOBER KL. 17.00 VAR? NYA KÅRHUSET Under kvällen kommer du få information om MFS-programmet och vad det innebär. Mathias Österdahl pratar om sin MFS-vistelse i Colombia kopplat till FN:s utvecklingsmål.
Studenter som spelar träblås- och tangentinstrument musicerar ihop i ett blandat program.     Kl. 19.00, Lilla konsertsalen, MHI i Arvika | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré  
Vid ett offentligt seminarium lägger Ida Larsson fram sin licentiatuppsats i miljö- och energisystem Measurement of selt-heating of biomass pellets using isothermal calorimetry. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Patrick van Hees, professor, extern granskare och medbedömare, Lunds Tekniska Högskola Upplysningar Lars Nilsson, professor E-post: lars.nilsson@kau.se Carin Bergström-Carlsson, fakultetsadministratör E-post: carin.bergstrom-carlsson@kau.se  
Mats Backlund - dirigent   Kl. 19.00, Lilla konsertsalen, MHI i Arvika | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré  
Katharina Rahnert försvara sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "The Evolution of the Swedish Auditor's report"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Bino Catasús, professor, opponent, Stockholms universitet Tobias Svanström, docent, betygsnämnd, Umeå universitet Susanne Arvidsson, docent, betygsnämnd, Lunds universitet Stefan Olsson, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shandrew, fakultetsadministratör Telefon: 054-700 1550 E-post:
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna Händelsen är öppen för allmänheten. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Per Olsson - Km piano ________________________________________________________________ Kl. 19.30, Stora konsertsalen, MHI i Arvika | Fri entré  
Anders Hoglert - Km klarinett ________________________________________________________________ Kl. 17.00, Stora konsertsalen, MHI i Arvika | Fri entré  
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra ditt CV? Då är utlandsstudier något för dig. Vid Karlstads universitet kan du förlägga en del av din studietid utomlands. Du kan resa som utbytesstudent till något av de universitet runt om i världen som vi har ett utbytesavtal med, genomföra fältstudier eller förlägga din praktik i ett annat land.
Prenumerera på Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet