Kalendarium

Var i världen vill du studera? Varmt välkommen på International Exchange Day som anordnas av International Office, en dag för information och inspiration till utlandsstudier. Du kommer att få lyssna på studenter som berättar om sina erfarenheter från sin tid som utbytesstudent. Internationell Office kommer att ge information om vilka möjligheter som finns för att åka på utbytesstudier.   Upplysningar International Office E-post: exchange@kau.se
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
Jakten på en hållbar äldrepolitik: om värdiga pensioner och jämställdhet bland äldre Organisering kring ålder kan ta sig olika uttryck, till exempel är det vanligt med åldersdiskriminering i arbetslivet trots att vi lever längre än någonsin och att många vill arbeta längre än pensionen.
Sopplunch Gratis Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Cristoffer Forssander Telefon: 054-700 1492 E-post: cristoffer.forssander@kau.se Upplysningar Anneli Sandberg Telefon: 054-700 1803 E-post: anneli.sandberg@kau.se Programpunkter 12:00, Sopplunch, Kronoparkskyrkan. Adress: Signalhornsgatan 21, 656 34 Karlstad Gemensam promenad från Universitets entré kl. 12.00 med Universitetskyrkan för den som vill ha sällskap dit. Soup lunch Free The event is open to the public.
Anna-Karin Olsson försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Functional capacity as a predictor of everyday functioning in patients with schizophrenia" Doktorsavhandling Olsson 2019:2 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): ”The overall purpose of this thesis is to increase knowledge about the concept of functional capacity and the way it is related to everyday functioning for adult patients with schizophrenia spectrum disorders.
Vid ett offentligt seminarium lägger Sara Wahlberg fram sin licentiatuppsats i kemi - inriktning didaktik "Teaching and Learning Protein Synthesis through Domain-Specific Language in Upper Secondary Education". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marcus Hammann, professor, extern granskare och medbedömare, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland Upplysningar Thomas Nilsson, professor E-post: thomas.nilsson@kau.se Pia Eriksson, utvecklingsingenjör E-post: pia.erikss
Kristin Gullberg Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Flytande inflytande - affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Anette Emilsson, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads universitet   Upplysningar Catherine Andersson Busch Telefon: 05
Word - så sidnumrerar du och skapar en innehållsförteckning Har du problem med ditt word-dokument, till exempel när det gäller sidnumrering och innehållsförteckningen? Ta med dig datorn så hjälps vi åt att få det som du vill ha det. MEDVERKANDE: Marie-Louise Eriksson, bibliotekariePLATS: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3TID: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips och trix för framgångsrika studier
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Svårt att hitta artiklar till din uppsats? Här får du tips om hur du söker fram intressant och relevant material. Medverkande: Michael Nordeman, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar - skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet.
Svårt med koncentration och fokus? Med kroppen som utgångspunkt över vi på att bli mer närvarande och trygga i oss själva. Anmälan gäller fyra tillfällen. Datum och tid: Start: 5/3 därefter 12/3, 19/3, 26/3. Kl. 15.00-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
Innovation handlar om att hitta nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan, till exempel att göra saker mer kostnadseffektivt eller sina kunder mer nöjda. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utvecklat ett nytt index som mäter den senare dimensionen, innovation som kan uppfattas av kunden.
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Svårt att hitta artiklar till din uppsats? Här får du tips om hur du söker fram intressant och relevant material. Medverkande: Åsa Möller och Lina Sandström, bibliotekarierPlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Vad finns det att säga om framtiden? Jo, att den kommer - och att vi faktiskt inte vet vad som väntar oss. Den 13 mars 2019 tänker Kommunikatörsdagen svara på frågan; Hur ser framtidens kommunikation ut? Kom och hör svaret med oss! Kommunikatörsdagen är en branschdag som årligen arrangeras av studenter som läser programmet Kommunikation och PR. Under dagen får du ta del av inspirerande föreläsningar, smakrik catering och lysande nätverksmöjligheter.
Lär dig hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Anmälan gäller alla fem tillfällen. Datum och tid: kl. 15.15-17.15 Start 13/3 därefter 20/3, 27/3, 3/4 och 10/4 Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: monica.naeser@kau.se
Vid ett offentligt seminarium lägger Barbara Blumenthal fram sin licentiatuppsats i risk- och miljöstudier "Nederbördsintensitet och andra faktorer som påverkar skyfallsskador". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Jonas Olsson, docent, extern granskare och medbedömare, SMHI Upplysningar Eva Svensson, professor E-post: eva.svensson@kau.se Monica Paulsson, fakultetsadministratör E-post: monica.paulsson@kau.se  
Examenshögtid för samtiliga utbildningar (förutom sjuksköterskor) För mer info, klicka här  
Mindfulness drop-in, ingen anmälan krävs. Datum och tid: Start: 2/4 därefter varje tisdag t.o.m 21/5 Kl. 15.30-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
Välkommen till docentföreläsning som hålls av docent Sebastian Herold.   Titel: Software Evolution: From Sisyphean Tasks towards Sustainability  
Prenumerera på Kalendarium