Information utlandsstudier

Är du intresserad av att studera utomlands? Vid Karlstads universitet har du möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands. Du kan resa som utbytesstudent till något av alla de universitet runt om i världen som vi har ett utbytesavtal med eller förlägga din praktik i ett annat land. Varje måndag 12.15-13.00 (v.5-10) har International Office informationsmöten angående möjligheterna och ansökningsprocessen.

Studieteknik - bli framgångsrik i dina studier

Medverkande: Fredrik Olsson & Stefan Kaasalainen, StudentcentrumPlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips för framgångsrika studier Alla seminarier VT 2017

Öppet seminarium: Jim Groom om framtidens lärandemiljöer

Jim Groom är tidigare Executive Director of the Division of Teaching and Learning Technologies samt adjungerad professor vid University of Mary Washington i Fredericksburg, Virginia. Han är en av grundarna av Reclaim Hosting, ett oberoende webbhotell fokuserat på högskolevärlden.

Trans Studies – Material and Methodologies

With which themes is the emerging field of Transgender Studies engaging and how are they investigated in currently ongoing academic work in the northern context? In this mini-symposium, three visiting scholars at the Centre for Gender Studies and one local scholar will discuss their research by way of presenting a crucial element of their material, e.g. a quote, an image, or a film sequence, in order to discuss their research methodologies through its exploration.

International Exchange Day

Välkommen till International Exchange Day - en mässa om dina möjligheter att åka utomlands som student och personal vid Karlstads universitet. Det kommer att bjudas på fika och du kan mingla med alla besökare och informatörer.

Öppen filmvisning: "Underkastelsen” - Arenan

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA Stefan Jarls film ”Underkastelsen” hade premiär 2010. För Stefan Jarl handlade det om att lägga fram tydliga bevis på att de hundratusentals kemikalier vi dagligen använder orsakar skador på såväl miljö, djur som människa.

Lyssnarlunch med dramaelever från Sundsta

Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Idag läser dramaelever från Sundstagymnasiet för oss! Att framträda på KaU:s Lyssnalunch är deras skoluppgift! Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se

Disputation i biologi

Lea Schneider försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Conservation ecology of the thick-shelled river mussel Unio crassus - the importance of parasite-host interactions". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Caryn Vaughn, professor, opponent, University of Oklahoma, USA Leonard Sandin, docent, betygsnämnd, Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige Niklas Janz, docent, betygsnämnd, Stockholms universitet, Sverige Annie Jonsson, docent, betygsnämnd, Högskolan i Skövde, Sverige Upp

Disputation i pedagogiskt arbete

Susanne Duek försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Slotte, docent, opponent, Helsingfors universitet Lise Iversen Kulbrandstad, professor, betygsnämnd, Høgskolen i Hedmark Héctor Pérez Prieto, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet Berit Lundgren, docent, betygsnämnd, Högskolan Dalarna Ordförande vid dispuationen är professor Christina O

En bio-reaktor för rening av vatten och framtida forskning, öppet seminarium

Open Seminar at Karlstad University Seminar Series Organized by the Department of Engineering and Chemical Sciences Spring Semester 2017 Docent Ola Holby, Miljö- och energisystem, Karlstads universitet håller ett seminarium med titeln: En bio-reaktor för rening av vatten och framtida forskning Måndag, 27 februari kl. 14:30 Lokal: Rum 3B512 Kortfattad sammanfattning: Näringsrikt vatten är ett problem som orsakar Eutrofiering/övergödning i våra vattendrag.

Information utlandsstudier

Är du intresserad av att studera utomlands? Vid Karlstads universitet har du möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands. Du kan resa som utbytesstudent till något av alla de universitet runt om i världen som vi har ett utbytesavtal med eller förlägga din praktik i ett annat land. Varje måndag 12.15-13.00 (v.5-10) har International Office informationsmöten angående möjligheterna och ansökningsprocessen.

Vad innebär särskilt pedagogiskt stöd?

Medverkande: Birgitta Lindell, Samordnare av särskilt pedagogiskt stödPlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips för framgångsrika studierAlla seminarier VT 2017

Lyssnarlunch

Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se

Information utlandsstudier

Är du intresserad av att studera utomlands? Vid Karlstads universitet har du möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands. Du kan resa som utbytesstudent till något av alla de universitet runt om i världen som vi har ett utbytesavtal med eller förlägga din praktik i ett annat land. Varje måndag 12.15-13.00 (v.5-10) har International Office informationsmöten angående möjligheterna och ansökningsprocessen.

Effektiv lästeknik - att läsa kurslitteratur och återge den i skrivuppgifter

Lär dig hur du kan ta dig an kurslitteraturen på ett effektivt sätt och sen återge det du läst i skrivuppgifter utan att plagiera Medverkande: Stina Lindgren, lärare i svenska språket Plats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00 ALLTID PÅ EN MÅNDAG - tips för framgångsrika studierAlla seminarier VT 2017

NoRSA 2017 Regions in Transition

Välkommen till NoRSA 2017 - forskarkonferensen om regioner i förändring – Regions in transition. Konferensen hålls på engelska och arrangeras av CRS vid Karlstads universitet samt Centrum för regional analys på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Licentiatseminarium i kemiteknik

Vid ett offentligt seminarium lägger Björn Sjöstrand fram sin licentiatuppsats i kemiteknik "Dewatering aspects at the forming section of the paper machine - rewetting and forming fabric structure". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande David McDonald, professor, extern granskare och medbedömare, JDMcD Consulting Inc, Kanada Upplysningar Lars Nilsson, professor E-post: lars.nilsson@kau.se Carin Bergström-Carlsson, fakultetsadministratör E-post: carin.bergstrom-carlsson@kau.se  

RUC. Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik

RUC, regionalt utvecklingscentrum startar ny kompetensutvecklingsserie, Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Deltagarna kommer från 12 kommuner i regionen samt Göteborg och från Hedmark i Norge. Totalt deltar ca 150 personer. Utbildningen innehåller 7 heldagar under två terminer. Exempel på föreläsare är professor Per-Olof Wickman Stockholms universiet. Prof. Lena Tibell Visualiseringscenter, LIU, Norrköping samt Prof. Maria Strømme, Uppsala universitet.