Kalendarium

Vi uppmärksammar Krisberedskapsveckan 2022! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, driver krisberedskapsveckan sedan 2017. Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) bjuder in till öppet hus i RiskLab. RiskLab är en labmiljö och ett koncept som handlar om att enkelt och engagerande visualisera och kommunicera forskningsresultat för att bidra till lärande om samhällssäkerhet. RiskLab erbjuder pedagogiska verktyg, spel, modeller och innovativa idéer. Besök RiskLab, ta del av dem
Högre seminariet i svenska språket. Ida Melander, fil. dr i svenska språket vid Örebro universitet, presenterar sin avhandling Att göra sin röst hörd – om hälsokommunikation i patientorienterade och framväxande kontexter. (Länk till avhandlingen) Händelsen är öppen för allmänheten. Beskrivning I min nyss färdiga avhandling (Melander 2022) studerar jag hälsokommunikation om sjukdom och hälsa, och mer specifikt om endometrios.
Informationsmöte om Minor Field Studies (MFS) MFS är ett stipendieprogram för dig som vill fördjupa din kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Stipendiet ger en möjlighet att göra en fältstudie och samla material för ditt examensarbete på kandidat, magister eller mastersnivå. MFS innebär att du under minst åtta veckor studerar frågor kopplar an till de globala målen, Agenda 2030.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer?  Kom på ett informationsmöte med International Office. Jämna veckor hålls informationen på plats i Sjöströmssalen 1B 309 och ojämna veckor via Zoom.   Mötet sker via zoom https://kau-se.zoom.us/j/68150760880
FILOSOFISKT CAFÉ För dig som vill reflektera över livets alla små och stora fråga ihop med gamla och nya vänner. Vid funderingar, mejla; cristoffer.forssander@kau.se Datum: Tisdagar 27 sep - 6 dec Tid: 16.15-17.30 Plats: 3C 300 (vardagsrummet)   Start 27 september. Tema Makt
Informationsmöte om Minor Field Studies (MFS) MFS är ett stipendieprogram för dig som vill fördjupa din kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Stipendiet ger en möjlighet att göra en fältstudie och samla material för ditt examensarbete på kandidat, magister eller mastersnivå. MFS innebär att du under minst åtta veckor studerar frågor kopplar an till de globala målen, Agenda 2030.
Chris Beasley och Ulf Mellström "Exploring new connections between Critical Studies of Men and Masculinities and Feminist New Materialism and Posthumanism." In this seminar professors Chris Beasley and Ulf Mellström will present their contemporary work on the connection beween CSMM and FNM/PH.
Har du frågor om utbytesstudier?  Kom till internationella kontorets torsdags-drop-in och ställ dina frågor! Varje torsdag, kl. 15.00 till 16.00 Zoom länk: https://kau-se.zoom.us/j/68028831084
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas kl.12, börjar läsa kl.12.15 och slutar kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter. Alla som vill får läsa, du får då välja ett passande datum i vår läsarlista. Alla är hjärtligt välkomna, ingen föranmälan krävs!   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676, 076-1082876 Epost irina.persson@kau.se
Varje fredag bjuder vi på Studenthälsan, Riktat Pedagogiskt Stöd, Karlstad Studentkår och Universitetskyrkan dig som student på smarrig macka och massa gott tillbehör. Kom gärna förbi och sitt ner en stund.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer?  Kom på ett informationsmöte med International Office. Jämna veckor hålls informationen på plats i Sjöströmsalen 1B 309 och ojämna veckor via Zoom.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas kl.12, börjar läsa kl.12.15 och slutar kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter. Alla som vill får läsa, du får då välja ett passande datum i vår läsarlista. Alla är hjärtligt välkomna, ingen föranmälan krävs!   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676, 076-1082876 Epost irina.persson@kau.se
HBTQ lunch för studenter som önskar äta lunch tillsammans och samtala om allt som känns angeläget. Din lunch värms enklast i gläntan och tas med till 3C304 vid Studenthälsan   Alla är varmt välkomna
Geomedia Speaker Series är en serie föreläsningar och workshops som tar utgångspunkt i det tvärvetenskapliga fältet geomediastudier, dvs. överlappningen mellan medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi. Internationellt tongivande föreläsare från olika discipliner bjuds in för att hålla en öppen föreläsning och medverka i en tematisk workshop med Geomedias forskare, doktorander och andra intresserade.
Geomedia Speaker Series är en serie föreläsningar och workshops som tar utgångspunkt i det tvärvetenskapliga fältet geomediastudier, dvs. överlappningen mellan medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi. Internationellt tongivande föreläsare från olika discipliner bjuds in för att hålla en öppen föreläsning och medverka i en tematisk workshop med Geomedias forskare, doktorander och andra intresserade.
Varje fredag bjuder vi på Studenthälsan, Riktat Pedagogiskt Stöd, Karlstad Studentkår och Universitetskyrkan dig som student på smarrig macka och massa gott tillbehör. Kom gärna förbi och sitt ner en stund.
Är du intresserad av utbytesstudier och vill veta mer?  Kom på ett informationsmöte med International Office. Jämna veckor hålls informationen på plats i Sjöströmsalen 1B 309 och ojämna veckor via Zoom.   Mötet sker på zoom https://kau-se.zoom.us/j/68150760880
Stories that move: Fiction, tourism & imaginative heritage This lecture focuses on media tourism: people travelling to places associated with film, TV-series, games or other forms of popular culture. In order to investigate the roles and impacts of the multiple stakeholders that are involved in this booming phenomenon, the term ‘imaginative heritage’ is introduced.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium