Kalendarium

Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det är utgångspunkten projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. I projektet samarbetar norska och svenska forskare och praktiker. Projektet tar utgångspunkt i skogen som resurs för en hållbar grön omställning av samhället. Det handlar bland annat om att ta fram verktyg och metoder för att göra skogens resurser och värden synliga samt att utveckla en hållbar besöksnäring i skogsområden.
Daniel Ekbåge försvarar sin doktorsavhandling "Process modelling in pulp and paper manufacture - Application studies with aspects of energy efficiency and product quality". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Birgitta Engberg, docent, opponent, Mittuniversitetet Johan Carlson, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Simon Harvey, professor, betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola Karin Granström, docent, betygsnämnd, Karlstads unviversitet Upplysningar Lars Nilsson,
Anna Villman försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad ”Newly graduated nurses clinical competence, need for further training, professional development, experience how they manage nursing in complex patient situations during their first 18 months of practice in acute care hospital settings”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Forsberg, professor, Lunds universitet, Sverige Elisabeth Carlson, professor, Malmö univeristet, Sverige Henrik Eriksson, professor, Röda Korsets H
Studenternas egna jobbmässa som i år fokuserar på examensarbeten.  Mässan arrangeras av föreningarna:  CRR, IDIOT, LINDA, SEKE, EST, KNAS, LIGIST, BAMSE, Ingenjörer utan gränser Medverkande Upplysningar Jonatan Wikström 070 453 5811  
The ninth annual Swedish transportation research conference will be held on October 21-22 at Karlstad University. The conference covers all traffic modes and all transport related questions.
Fake news är lättillgängliga; forskningsresultat är det oftast inte. Att främja tillgång till forskningsdata kan vara av stor betydelse för samhället. Den gynnar utökat nyttjande samt vidareutveckling till nya produkter och tjänster och ökar den vetenskapliga transparensen.
Boka in i kalendern redan nu! Vi fyller på med detaljer och lokal längre fram.
Boka in i kalendern redan nu! Vi fyller på med detaljer och lokal längre fram.
Välkommen till en forskningskonferens anordnad i samverkan av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Karlstads universitet samt forskarnätverket Forum för våldsstudier och våldsprevention. Konferensen riktar sig till studenter, lärare, yrkesverksamma samt till övriga intresserade. Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs!
Välkommen till en forskningskonferens anordnad i samverkan av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Karlstads universitet samt forskarnätverket Forum för våldsstudier och våldsprevention. Konferensen riktar sig till studenter, lärare, yrkesverksamma samt till övriga intresserade. Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs!
Höstens examenshögtid är i år flyttad till december p.g.a Coronapandemin. För information, klicka här   För frågor, mejla examenshogtid@kau.se  
Subscribe to Kalendarium