Nyheter

 • 2017-03-17

  3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

  Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet.

  I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.

 • 2017-02-27

  Service Research: Innovate or parish?

  CTFblogg / Bo Edvardsson

  In an article in Journal of Service Research (2015) with the title: “Service Research Priorities in a Rapidly Changing Context” Ostrom et al. outline key research priorities. The aim was to identify research topics that have the potential to advance the service field and provide significant benefits for customers, organizations, and society in general. Intensive roundtable discussions with researchers affiliated with service research centers around the world, including CTF, resulted in 12 service research priorities.

 • 2017-02-21

  Hallå där Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF…

  Du och kollegan Johan Quist har nyligen utfört ett uppdrag för Norges forskningsråd. Vad handlade det om?

  – Ja, det stämmer. Det var i samband med Forskningsrådets utlysning inom programmet "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)” som vi fick en förfrågan om vi kunde vara med och bedöma vilka projekt som skulle beviljas pengar. Att de vände sig till oss har nog att göra med inriktningen på utlysningen - innovationer inom hälsa- omsorgs och välfärdstjänster. Utvecklingen inom området inspireras allt mer av den tjänstelogik som till stor del utvecklats inom CTF och som beskrivs i vår bok om "Tjänstelogik för offentlig förvaltning".

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.

 • 2017-02-14

  Öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer med Jim Groom

  Den 22 februari håller Jim Groom, expert inom utveckling av IT-stödd undervisning och lärande ett öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer. Jim Groom har arbetat i mer än 20 år inom högre utbildning med fokus på utveckling av undervisning och lärande med IKT.

  Jim Groom är tidigare Executive Director of the Division of Teaching and Learning Technologies samt adjungerad professor vid University of Mary Washington i Fredericksburg, Virginia. Han är en av grundarna av Reclaim Hosting, ett oberoende webbhotell fokuserat på högskolevärlden. Jim Groom har varit delaktig i en rad spännande projekt vid University of Mary Washington och är en flitig huvudtalare vid konferenser angående nätbaserad undervisning och blended learning. På seminariet kommer han att diskutera framtidens lärandemiljöer.

 • 2017-02-07

  Halvvägs för projektet Service Design for Innovation

  Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs.

  Projektet har nu varit verksamt i två år och har nått utsatta mål så här långt. Fokus under denna period har varit att rekrytera doktorander och att få nätverket att fungera vad gäller samarbete och formuleringar av gemensamma projekt och publikationer samt att etablera en hemsida och bli synliga i sociala nätverk.

  Nio doktorander runt om i Europa är verksamma i nätverket. En av dessa, Sebastian Dehling, är knuten till CTF. Doktoranden Josina Vink är knuten till Experio Lab vid Landstinget i Värmland och har ett nära samarbete med CTF.