Nyheter

 • 2017-06-14

  Ett ögonblick Tobias Otterbring…

  … doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I våras la du fram din doktorsavhandling i psykologi, vad ska du göra härnäst?

  – För tillfället håller jag på att försöka få artiklar från min doktorsavhandling publicerade i vetenskapliga tidskrifter och så håller jag på att förbereda mig för flytt till Danmark.

 • 2017-06-13

  Forskningspodden: Att förändra butikens servicelandskap

  I detta avsnitt av Forskningspodden berättar Pernille K Andersson, lektor i psykologi, om sin sin doktorsavhandling där hon studerat hur musik och butikspersonalens beteende påverkar kunders upplevelser i butiken.

  Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K. Andersson berättar i podden om sin forskning kring vilken påverkan musik samt självutlämnande information och ögonkontakt från personalen kan ha på dina butikupplevelser och beteenden. Kolla om du känner igen dig.

  Lyssna på avsnittet Att förändra butikens servicelandskap.”

 • 2017-06-13

  CTFblogg: Do we all work with service innovation? 

  In media and in communication from the government innovation is brought forward to save our Swedish businesses through increased revenues and lowered cost. In addition, it will help us to get more jobs and a brighter future. Innovation has in recent years become such a buzzword, it seems like everyone is an expert in innovation and that all firms are innovative. So, what does this then mean in practice - let us see both sides of the coin.

 • 2017-06-12

  Satsning på tjänster gör skillnad

  Dagens samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade kundbeteenden pressar företag att ställa om från varu- till tjänsteproduktion. För företag med begränsade resurser kan det vara en stor utmaning. Forskare vid CTF har följt denna omställning hos tre företag och utvecklat en tjänstefieringsguide - ett stöd för företag som vill satsa på tjänster.

  – Det har varit spännande att arbeta med företagen och följa deras satsning på att utveckla tjänsteerbjudanden. Genom sin medverkan i projektet har de inte bara hittat nya affärsmöjligheter, utan har samtidigt bidragit till utvecklingen av en tjänstefieringsguide, säger Nina Löfberg, forskare vid CTF.

  Fokus från produkter till tjänster
  Tjänstefieringsguiden är framtagen inom projektet ATIT, Avancerade tjänster i tillverkningsindustri, i samarbete med de värmländska företagen:

 • 2017-06-09

  Anders Gustafsson får RJ Sabbatical

  Femton forskare får i år anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, för att forska på heltid upp till ett år. En av dessa är Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  – Det känns fantastiskt roligt! Jag har samarbetat med olika företag under lång tid och fått tillgång till fantastiska forskningsdata, men har inte haft tid att omsätta forskningen till vetenskapliga artiklar. Anslaget ger mig möjlighet att färdigställa tre artiklar. Två artiklar baseras på ett globalt dataset med mer än 2.5 miljoner observationer från 47 olika länder där vi studerat hur kundupplevelser påverkas av marknadsstrukturer, kulturella aspekter och kanaleffekter (Internet, butik, katalog) samt vilket mål kunden försöker lösa med leverantören.

 • 2017-06-09

  Hallå där Poja Shams...

  ... lektor i företagsekonomi och ansvarig för CTF Consumer Lab. Ordet forskningslabb kopplas ofta ihop med vita labbrockar, mikroskop och provrör. Hur ser det ut i CTF:s forskningslabb?

  – Vårt labb är utrustat med olika typer av teknisk utrustning som till exempel Eye-tracking glasögon, aktivitetsarmband och en doftmaskin. Vi samarbetar med bland andra Tobii Technology som också involverar oss i utvecklingsprocessen för ny utrustning.