Nyheter

 • 2018-03-23

  CTF blogg: Kan man leva det liv man vill utan bil?

  "Vi behöver resa mer hållbart" är en uppmaning som blir allt vanligare i vårt samhälle, och på goda grunder. Hänsyn till miljön är en av många anledningar till att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel eller gång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också svårt att motivera bilägande, på sikt kommer det bli ännu mer kostsamt att äga och förvara den privata bilen. Men, hur enkelt är det egentligen att leva det liv man vill utan bil? Och hur tar man reda på det?

 • 2018-03-13

  Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

  I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

  De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

 • 2018-03-08

  Call for papers - NoRD2018

  The NoRD2018 organizers invite submissions to the 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics. NoRD workshops are open to all researchers in the areas of Marketing and Management (or related areas); the ‘Nordic’ title simply refers to the locations and people organizing the workshops.

  NoRD focuses on dynamics in buyer-seller relationships (both b-to-c and b-to-b relationships). As a concept, relationship dynamics refers to any type of changes taking place in relationships; their beginnings, their ups and downs, their endings, including ongoing efforts to stabilize relationships.

 • 2018-02-05

  Nätverksmöte inom EU-projektet Service Design for Innovation

  I mitten på januari samlades forskare och doktorander i Karlstad för nätverksmöte inom det internationella projektet Service Design for Innovation, SDIN. I samband med mötet arrangerade CTF och Experio Lab en öppen konferens på temat tjänstedesign.

  Under tre dagar träffades doktorander och forskare inom det europeiska doktorandnätverket i Karlstad. På programmet stod handledning av doktorandarbeten, styrelsemöte samt besök hos CTF på Karlstads universitet och Experio Lab vid Landstinget i Värmland. Nätverksmötet avslutades med en öppen konferens där aktuell forskning från projektet presenterades.

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.

 • 2018-01-16

  Katrin Lättman i styrelsen för ”Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn”

  Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, adjungerad i styrelsen för ”Nätverket för Jämställdhet i Transportsektorn” under 2018.

  – Det känns jättekul att styrelsen vill ha med mig i sitt arbete. Jämställdhet är viktigt och aktuellt inom all samhällsutveckling och eftersom jag forskar inom just tillgänglighet och transporter känns det angeläget för mig att engagera mig i nätverkets frågor och bidra med min forskning, säger Katrin Lättman.

@CTFse

Dissertation today with PhD student Vassilis Charitsis and opponent Peter Svensson from @Stockholms_univ. "Self-tra… https://t.co/qegCa2CAq2