Nyheter

 • 2017-01-19

  Psykologiska faktorer styr mer än pengar

  Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet.

  Genom att undersöka människors benägenhet att handla ekologiska varor har Per Kristensson identifierat fyra faktorer som får människor att ändra sitt beteende. Att ”alla andra” gör på ett visst sätt är ett viktigt skäl för förändring. Ett annat skäl är ifall beteendet är synligt för andra runt omkring. Ytterligare en orsak är ifall beteendet stämmer in i bilden man har av sig själv.

  - Att man pensionssparar syns oftast inte för någon annan än en själv, men har man med en ekologisk banan till jobbet eller kör en miljövänlig bil så ser ju andra det, säger Per Kristensson.

 • 2017-01-18

  Per Skålén i P4 Värmland

  Den 18 januari pratade Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, om musikbranschens utveckling i P4 Värmland.

  Mycket har hänt inom musikbranschen de senaste åren. Musik finns i dag tillgänglig när som helst och vart som helst via olika streamingtjänster. Hur påverkar branschens aktörer av denna utveckling? Om detta forskar Per Skålén i projektet MINS, Music Innovation Network Inner Scandinavia.

  Lyssna till intervjun med Per Skålén här.

  Läs mer om MINS här.

 • 2017-01-17

  Forskning om barns skolresor uppmärksammades på Transportforum

  I samband med konferensen Transportforum intervjuades doktoranden Jessica Westman i Sveriges Radio om sin senaste studie som handlar om barns resvanor. Studien visar att allt fler föräldrar tar bilen för att skjutsa sina barn till och från skolan oavsett avstånd.

  - Vår senaste studie visar att föräldrar i allt större utsträckning skjutsar sina barn till och från skolan oavsett om avståndet är kort eller långt.

  Studien visar att föräldrars känslor styr valet av färdmedel där bil upplevs som smidigt och mest tillgängligt framför andra alternativ som att cykla, gå eller åka skolskjuts.

  - Det här är en tråkigt utveckling då vi genom tidigare studier vet att barnen mår bättre av dessa andra alternativ.

 • 2017-01-17

  Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar

  Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen.

  KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med ledande företag inom olika branscher, till exempel Valmet, BillerudKorsnäs, MacForum och Idea2Innovation Sweden. Kurserna utvecklas av forskare inom några av universitetets starkaste forskarmiljöer: CTF - Centrum för tjänsteforskning, CS - Datavetenskap och CMM- Karaktärisering och modellering av material.

 • 2016-12-19

  CTF doktorand får stipendium för utlandsstudier

  Kotaiba Aal, doktorand vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet, har fått ett Hedelius stipendium på 100 000 kr för att besöka Texas State University i San Marcos, USA, där han ska arbeta med sin doktorsavhandling.

  Kotaiba Aal kommer att spendera ett halvår som gästdoktorand vid Texas State University i San Marcos. Under sin vistelse kommer han att arbeta tillsammans med professor Ray Fisk och Linda Nasr på en vetenskaplig artikel inom området Service ecosystem transformation. Han kommer också att delta i en skrivarkurs vid Writing Centre at Texas State University.

  Kotaiba Aal är doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och knuten till MIT, Forskarskolan Management och IT.

 • 2016-12-19

  Mindre stress i julhandeln med hjälp av armband

  Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvolym i butikerna. Hur kan vi göra julhandeln mindre stressig? Om det handlar en aktuell studie vid Karlstads universitet.

  I studien undersöker forskarna Anders Gustafsson och Poja Shams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hur man kan minska stress i köpsammanhang. Detta med hjälp av ett aktivitetsarmband.

  - Vi har tagit hjälp av ett avancerat aktivitetsarmband för att studera vilka faktorer som ligger bakom stressen och hur man kan mildra dem, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi.