Nyheter

 • 2017-09-14

  Jakob Trischler ny forskare vid CTF

  Vi är glada över att hälsa Jakob Trischler, postdoktor i företagsekonomi, välkommen till oss på CTF.

  Jakob Trischler kommer ursprungligen från Österrike, men har bott i Australien de senaste åren. Han är företagsekonom och tog sin doktorsexamen 2015 vid Southern Cross University i Australien. Jakob forskar inom området service design, främst med fokus på co-design som handlar om hur användare får en aktiv roll i tjänsteutvecklingsprojekt. Hans forskning visar hur co-design påverkar innovationsresultatet och att effektivitet till stor del beror på hur samskapandet mellan organisation och användare sköts.

 • 2017-09-13

  Fler skyltfönster - men blir det någon verkstad?

  Källa: Dagens samhälle. Statliga myndigheters lokala service ska ses över, och regeringen avsatte nyligen 80 miljoner kronor för 2018. Risken är dock att de föreslagna lokala kontoren snarare blir skyltfönster än bidrar till en utökad och bättre verksamhet för medborgarna.

  I dag skriver forskarna Johan Quist och Martin Fransson om servicekontorens verkningsgrad i Dagens samhälle. Läs hela inlägget i Dagens samhälle.

 • 2017-09-13

  Sture Nöjd ny doktorand i psykologi

  Sture Nöjd är ny doktorand i psykologi vid CTF. Han kommer att forska kring framtagningen av digitala hjälpmedel och tjänster utifrån de behov och möjligheter som kunder, patienter, medborgare upplever eller kan förväntas uppleva i framtiden.

  Sture är legitimerad psykolog och tog sin psykologexamen år 2000 vid Umeå universitet. Efter det arbetade han inom olika psykologverksamheter fram tills 2010 då han fick anställning på Karlstads universitet.

  – Jag har arbetat kliniskt inom vuxenpsykiatrin och inom tandvården med behandling av tandvårdsrädsla. Jag har också arbetat på Rekryteringsmyndigheten (dåvarande Pliktverket) med mönstring inför värnplikt och på Arbetsförmedlingen med utredning, stöd och vägledning av arbetssökande, säger Sture och fortsätter:

 • 2017-09-12

  CTFblogg: Markets as systems – Toward a research agenda

  What is the first thing that comes to your mind when you think about the word ‘market’?

  Usually, everybody will have an idea of what a market is and can give a specific meaning for the word. However, if you look closer, these meanings and the assumptions connected to it can be very different from one another. This is true for both the “everyday” and “academic” use of the word.

 • 2017-09-11

  Kollektivtrafikforskning presenterades på Thredbo15

  Den 13-17 augusti medverkade forskarna Carolina Camén och Katrin Lättman i transportkonferensen Thredbo15, International Conference Series on Competition and Ownership in Land PassengerTransport. Årets konferens arrangerades av Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

  Thredbo är en interaktiv konferens där konferensbidragen presenteras och diskuteras i olika workshops för att sedan redovisas och diskuteras med alla konferensdeltagare.

  Carolina Camén, lektor i företagsekonomi, medverkade i workshopen “Competitive tendering and other forms of contracting-out: institutional and contract design and performance measurement” där hon presenterade konferensbidraget “Evaluation of cost drivers within public bus transports in Sweden” tillsammans med Helene Lidestam, Linköpings universitet och VTI.

 • 2017-08-18

  Hallå där Bo Edvardsson...

  Professor i företagsekonomi vid CTF och vicerektor vid Karlstads universitet. Du är nyss hemkommen från Seoul, Sydkorea. Vad har du gjort där?

  - Jag var inbjuden som en av huvudtalarna för det internationella forskningssymposiet IRSSM-8, 8th International Research Symposium in Service Management, på Yonsei University. Mitt anförande handlade om hur tjänsteinnovationer skapas och vad som gör att man växer på globala marknader. Jag gav exempel från min forskning där jag samarbetat med bland annat Ikea, Eataly och Kidzania.