Nyheter

 • 2017-10-23

  För vem är det vi forskar?

  I vilken utsträckning är samhällsvetenskaplig forskning egentligen relevant och nyttig för samhället? Den frågan diskuteras när Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till öppet seminarium med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, med anledning av den nya boken ”Return to meaning”.

  Boken ”Return to meaning” är skriven av Mats Alvesson, Roland Paulsen och Yiannis Gabriel. Författartrion hänvisar i boken till samhällsvetenskapliga ämnen men anser att deras resonemang även är giltigt för humaniora och andra forskningsområden. De menar att mycket av den forskning som bedrivs ofta görs på områden som redan är beforskade. För att komma förbi det väljs ett snävt fokus vilket gör att forskningen många gånger inte får någon betydelse för den inomvetenskapliga diskussionen och heller ingen ”impact” på övriga samhället – forskningen blir meningslös. 

 • 2017-10-20

  Nytt samarbete med det internationella nätverket BEST

  Under 2018 inleder forskare vid CTF ett förnyat samarbete med nätverket BEST, Benchmarking in European Service of Public Transport. Syftet är att undersöka sambandet mellan kollektivtrafikresor och upplevd livskvalitet i sju europeiska städer.

  Nätverket BEST startades 1999 i syftet att öka användningen av kollektivtrafik i europeiska stadsområden och består av kollektivtrafikaktörer i Bergen, Köpenhamn, Geneve, Helsingfors, Rotterdam – Den Haag, Oslo och Stockholm. Ett viktigt mål är att stärka fokus på resenärernas behov, krav och förväntningar men också att etablera lärprocesser i respektive organisation. Som en del i detta arbete genomför nätverket årligen en kartläggning av resvanor, upplevd kvalitet, kollektivtrafikens värde och lojalitet till kollektivtrafiken bland sina invånare.

 • 2017-10-17

  Forskarduo pratade om minskat matsvinn på Barnens universitet

  Den 16 oktober föreläste forskarna Helén Williams och Fredrik Wikström om hållbar utveckling och matkonsumtion på Barnens universitet. Föreläsningen var en del i Globala Karlstad som pågår den 7–22 oktober och som arrangeras av Karlstads kommun tillsammans med Sida.

  Globala veckan i Karlstad syftar till att uppmärksamma global utveckling och hur invånare kan vara med och bidra till en mer hållbar värld och till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030. Helén Williams och Fredrik Wikströms forskning anknyter till flera av de globala målen, särskilt mål 12.3 som handlar om att halvera matsvinnet till år 2030.

 • 2017-10-11

  Vipp Forskarskola besökte BillerudKorsnäs

  Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar.

  Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter. Många projekt fokuserar på omvandling från konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin för ett hållbart samhälle.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.

 • 2017-10-03

  Frukostseminarium 11 oktober om framtidens kundupplevelser

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bjuder in till ett frukostseminarium om digitaliseringens användningsområden och påverkan inom handeln och besöksnäringen. Ta del av forskning om hur digitaliserade tjänster kan främja framtidens kundupplevelser och skapa värde för kunder och företag.

  E-handelns tillväxt har ökat kraftigt de senaste åren och slår hårt mot fysiska butiker. Ett sätt att möta konkurrensen är att använda digitaliserade tjänster för att påverka kunder och besökares upplevelser och locka fler besökare. Frågan är hur dessa tjänster upplevs och hur de påverkar lönsamheten för handeln och besöksnäringen.

@CTFse

RT @MargaretaFriman: I dag största årliga händelsen på @kau – Akademisk högtid. @TOtterbring och @PKAnille69 @CTFse promoveras.