Nyheter

 • 2021-09-24

  Datadriven demokrati, en framtidsfråga?

  I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap och hos Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar.  

  I sin forskning studerar Petter Falk hur offentlig sektor kan arbeta med medborgares data utifrån demokratiska premisser. Tillsammans med Region Värmland driver han pilotstudien Systematisk brukarmedverkan om datadrivendemokrati. Brukarmedverkan innebär att forskare och brukare (användare), arbetar tillsammans för att driva projekt framåt. Studien pågår 2021-2022 och ska utforska vad systematisk brukarmedverkan innebär för god och nära vård i Värmland.  

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.

 • 2021-09-21

  CTF blog: My CTF story - Margareta Friman

  Margareta Friman is a professor of psychology and pro-vice chancellor at Karlstad University and has been part of CTF since the mid-90s. Here, she reflects and share some memories from her time at CTF.

  It all started when Professor Patrik Larsson, former CTF director and current dean of Faculty of Arts and Social Sciences, gave me the opportunity to try out the life as a researcher. I got taste for it and applied for the PhD program at the University of Gothenburg, and in 2000, I presented my PhD thesis. The focus of my thesis was a mix of transport, psychology and service research. This laid the foundation for CTF's transport research and my continued research career.

 • 2021-09-17

  Christina Öbergs forskning belönad med best paper award

  Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap. Detta vid den prestigefyllda, internationella konferensen Academy of Management Annual Meeting som samlar tusentals forskare från hela världen, och som i år genomfördes digitalt.

  Det prisbelönta pappret ”Managers, Minds and Machines in the Age of Artificial Intelligence” är baserat på en studie om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid.
   

 • 2021-09-14

  Ny bok om samspelet mellan hållbarhet, innovation och transformation

  Tre forskare knutna till Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har som en del i arbetet med PRME skrivit boken ”Business Transformation for a Sustainable Future”.

  Principles for Responsible Management Education (PRME) är en del i FN:s initiativ UN Global Compact och är ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället.

 • 2021-09-09

  Debatt: Förnya Sveriges innovationspolitik

  Sveriges innovationspolitik bör förnyas för att öka Sveriges konkurrenskraft och begreppet innovation måste omdefinieras. Det skriver forskarna Per Kristensson och Lars Witell, tillsammans med Almegas förbundsledning, på Ny Tekniks debattsida i dag.

  Det finns ett stort behov av nytänkande kring innovation skriver forskarna. Dagens sätt att mäta och tänka kring innovation är allt för snävt och utelämnar viktiga delar av vad som utgör innovation. Debattartikeln är författad tillsammans med Almegas förbundsledning vilket innebär att företag från flera affärssektorer också uppfattar den snäva synen som hindrande. 

@CTFse

Missa inte seminariet "Hur vi gynnar mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat" 29 september kl 11-12 via Zoom m… https://t.co/u2poc7qdXL