Nyheter

 • 2021-10-15

  CTF blogg: My CTF story - Per Skålén

  Per Skålén är professor i företagsekonomi vid CTF och har varit en del av CTF sedan 1999 då han började som doktorand. Här reflekterar han över hur det var att doktorera på CTF "back in the days".

  Jag började arbeta på CTF år 1999, samma år som Högskolan i Karlstad blev Karlstads universitet. Med universitetblivandet kom det mer medel från staten till forskning som gjorde att forskarutbildningen kunde expandera kraftigt och det var min smala lycka. Tidigare fanns det få doktorandtjänster vid högskolan och jag hade sökt en i statsvetenskap, som var mitt huvudämne tillsammans med historia, men professorn meddelade mig att jag inte hade förutsättningarna att doktorera.

 • 2021-10-13

  Start för tre nya distanskurser inom tjänsteområdet för yrkesverksamma

  I november startar tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Kurserna startar i november och ger 5 högskolepoäng. De genomförs på deltid under 10-12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. Anmälan är nu öppen. 

  Undervisningen sker via Zoom-träffar och förinspelade föreläsningar. Deltagarna får ta del av teoretisk och praktisk kunskap. De får analysera och diskutera centrala begrepp, modeller, praktikfall samt egna erfarenheter och utmaningar kopplat till sina verksamheter och arbetsområden. 

 • 2021-10-12

  Nytt bokkapitel om digitaliseringens utmaningar inom vård och omsorg

  Användarupplevelser och implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg är fokus för ett nytt bokkapitel. Kapitlet är baserat på studier i svenska och norska kommuner och är en del i antologin ”Management and Information Technology after Digital Transformation”.

  Linda Bergkvist och Charlotte Bäccman har studerat kunder, vårdpersonal, IT-personal samt chefer på olika verksamhetsnivåer för att skapa en bättre förståelse kring utmaningar vid införande av välfärdsteknik. Genom att inkludera olika perspektiv visar forskarna på en komplexitet där olika aktörer har olika kunskaper, förväntningar och föreställningar om den teknik som ska användas. 

 • 2021-09-27

  Studie ger svar om hur användare kan bidra till digital sjukhusguide

  Hur kan användare bidra till att utveckla en app från grunden – i verklig miljö? En ny studie ger vägledning om ett digitalt verktyg kan hjälpa besökare på Centralsjukhuset i Karlstad att hitta rätt. Studien har samtidigt banat väg för flera andra tester i verklig miljö inom DigitalWell Arena.

  Studien är en del av DigitalWell Research och innovationscaset ”Att hitta rätt”. Grunden är Region Värmlands frågeställning om en digital tjänst kan vara ett komplement till befintlig skyltning, och underlätta för besökare att orientera sig på Centralsjukhuset i Karlstad. Sedan tidigare finns en känd problematik kring detta, som både kan leda till ökad stress bland besökarna eller att de till och med uteblir från vårdbesök.

 • 2021-09-24

  Datadriven demokrati, en framtidsfråga?

  I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap och hos Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar.  

  I sin forskning studerar Petter Falk hur offentlig sektor kan arbeta med medborgares data utifrån demokratiska premisser. Tillsammans med Region Värmland driver han pilotstudien Systematisk brukarmedverkan om datadrivendemokrati. Brukarmedverkan innebär att forskare och brukare (användare), arbetar tillsammans för att driva projekt framåt. Studien pågår 2021-2022 och ska utforska vad systematisk brukarmedverkan innebär för god och nära vård i Värmland.  

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.

@CTFse

I november startar vi tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjä… https://t.co/Ja5FDnerQJ