Nyheter

 • 2018-10-15

  Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

  Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  I projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för arbetsmiljön.

 • 2018-10-12

  Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

  Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

  - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

 • 2018-10-05

  Forskare efterlyser samsyn inom livsmedelsbranschen

  En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan. För att fortsätta minska branschens klimatpåverkan ytterligare är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar tillsammans med bättre insikter om konsumentbeteenden nödvändigt menar forskarna.

  - Livsmedel står idag för cirka 30 procent av svenska hushålls klimatpåverkan. För en minskning krävs stora förbättringar, både vad gäller vilken typ av mat vi äter samt hur den förpackas, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

 • 2018-10-02

  Läs online kursen Tjänstefiering under våren 2019

  I januari 2019 startar kursen "Tjänstefiering", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018.

  Kursen "Tjänstefiering" behandlar tjänstefiering utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är. Delområde två behandlar varför tjänstefiering kan vara viktigt för företag och organisationer, både utifrån ett leverantörsperspektiv och ett kundperspektiv. Delområde tre diskuterar hur tjänstefiering går till och vilka utmaningar som kan uppstå.

 • 2018-10-02

  Läs online kursen Idea Management under våren 2019

  I januari 2019 startar kursen "Idea Management", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018.

  Kursen "Idea Management" utgår från en idéutvecklingsprocess och behandlar idea management utifrån fyra olika delområden. Initialt behandlas grundläggande teorier om idea management och varför en idéutvecklingsprocess är viktig för företag och organisationer. Därtill behandlas vad en idé är och vem som kan generera idéer i en organisatorisk kontext. Delområde tre diskuterar kreativa missförstånd och metoder för att vidareutveckla den initiala idén. Avslutningsvis ligger fokus på utvärdering av idéer utifrån olika beslutsangreppsätt samt sammansättningen av en bedömargrupp.

 • 2018-09-18

  Tung internationell utmärkelse till Anders Gustafsson

  I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA.

  - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad. Det är otroligt kompetenta forskare på listan bland tidigare mottagare och jag vet att konkurrensen är stenhård, säger Anders Gustafsson.

@CTFse

Call for papers! Researchers and practitioners are invited to submit an abstract to QUIS16. Submission deadline Nov… https://t.co/NJ5OrqbnWo