Nyheter

 • 2022-05-17

  Anna Ragén ny industridoktorand

  Vi är glada över att välkomna Anna Ragén, ny industridoktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Hon ska forska om vad som främjar eller hindrar innovation och kommersiell aktivitet med koppling till högre utbildning och forskning.

  – Jag vill fördjupa mig kring de aktiviteter och aktörer som finns i det ekosystem som arbetar för att främja innovation och kommersiell aktivitet kopplat till högre utbildning och forskning i Sverige. Min forskning ska belysa utvecklingen under de senaste 10–15 åren. 

 • 2022-05-12

  Ny docent i företagsekonomi

  Jakob Trischler har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Han forskar om hur användare kan involveras i arbetet med att hitta innovativa lösningar på nutida och framtida samhällsutmaningar – till exempel för att minska matsvinnet i våra hushåll.

  Grattis till din befordran! Kan du berätta om din forskning?

 • 2022-05-12

  Blogg: Länge leve lögnen i tjänstemötet

  En anställd säger: ”Vad snygg du är i de jeansen?” Eller ”Ja, torsken fiskades upp i morse.” Anställda ljuger för att skapa en bra kundupplevelse eller för att sälja mer. En kund säger: ”Jag tittar bara. Jag har redan en sådan produkt hemma, så jag är inte intresserad.” Kunder ljuger för att undvika interaktioner och för att få vara ifred. Men varför ljuger vi? Vore det inte bättre om anställda och kunder bara var ärliga mot varandra i tjänstemötet – skulle inte det skapa ett bättre tjänstemöte? 

 • 2022-05-02

  Hallå där Lasse Magnell, ny doktorand vid CTF...

  ... Vilket område ska du forska inom och vad ska du titta närmare på?

  - Jag ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring. Det är ett välkänt faktum att en organisationsförändring ofta innebär stora utmaningar för anställda och medarbetare inom en organisation och att många svårigheter kopplade till olika förändringsinitiativ inte sällan kan spåras tillbaka till psykologiska eller psykosociala faktorer hos den enskilde individen. Min avsikt är att leta efter och identifiera faktorer som kan bidra till att göra individen mer förändringsbenägen eller positivt inställd till en organisationsförändring.

 • 2022-04-28

  CTF-forskare talade på FN:s konferens om handel och utveckling

  I slutet på mars anordnade FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) webbinariet ”Dark Commercial Patterns: Experiences and Tools for Education and Business Guidance”. Agnieszka Kitowska, postdoktor i datavetenskap, var en av talarna. Hon presenterade och diskuterade CTF:s senaste forskning inom området och hur kunskapen från den kan användas för att hjälpa konsumenter.

  – Målet för webbinariet var att fördjupa förståelsen av konceptet och identifiera tillfällen då dark patterns uppstår, säger Agnieszka Kitowska. Samt att dela med sig av medlemsstaters erfarenheter och diskutera de åtgärder och verktyg som de kan använda till utbildning och vägledning för näringslivet.

  Webbinariet arrangerades av UNCTAD:s arbetsgrupp för konsumentskydd inom e-handeln. Agnieszka Kitowska var en av talarna i en panel bestående av representanter från konsumentskyddsmyndigheter, akademin och civilsamhället. 

 • 2022-04-25

  Blogg: Arbetspendlingens betydelse och framtid

  Från att ha arbetat hemifrån under stora delar av pandemin ställer nu många om och återgår helt eller delvis till fysisk närvaro på arbetet. Vilken betydelse har det egentligen att vi på nytt lägger mer tid på att förflytta oss till och från arbetet? Det är en fråga som diskuteras förvånansvärt lite. Generellt vet vi att pendling är vare sig kul eller njutbart. Forskare talar om en "stress som inte lönar sig" och syftar då på de som väljer att köpa bostad långt från jobbet, eller de som väljer ett högavlönat arbete långt från hemmet med långa restider som följd. 

@CTFse

Möt Anna Ragén, ny industridoktorand i företagsekonomi. Hon ska forska om vad som främjar eller hindrar innovation… https://t.co/d2kIlTuHEu