Nyheter

 • 2021-05-10

  Tjänsteinnovationsdagen 2021: Vikten av innovation i en föränderlig tid

  Hur kan man stärka innovationskraften i sin verksamhet? Vad gör de som lyckas jämfört med sina konkurrenter och hur har pandemin påverkat arbetet? Vilket är Sveriges innovativaste företag? Om detta handlar Tjänsteinnovationsdagen 2021.

  Den 1 juni bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen 2021 där forskare och praktiker delar kunskaper och erfarenheter kring innovation och hållbar utveckling. 

 • 2021-05-04

  Ny studie om hur kollektivtrafikresandet i Värmland kan förbättras

  Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta söker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svar på i en pågående studie där användarna bjuds in.

  Syftet med studien är att utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare av kollektivtrafik kan bidra med idéer och utveckla nya lösningar för hur kollektivtrafiken kan förbättras. Arbetet drivs av forskare vid CTF som nu söker deltagare till studien.

  - Vi vet genom tidigare forskning att vid utvecklings- och innovationsarbete kommer ofta de bästa och mest intressanta idéerna från användarna, det vill säga de som brukar eller ska bruka tjänsten, säger Jessica Westman Trischler forskare vid CTF och ansvarig för studien.

 • 2021-04-28

  Ny rapport om första året med Hälsolabb – lärdomar och framtidsblick

  För ett år sedan initierades Hälsolabb - en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Nu i veckan släpptes en lägesrapport från första året - ett spännande arbete där bland andra forskaren Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, medverkat.

  Hälsolabb drivs av Experio Lab tillsammans med CTF, SKR och design vid Linköpings universitet som i lägesrapporten redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt

 • 2021-04-27

  Smart villages: Framtidens hållbara samhällen i Sverige (SVIS) sätter landsbygd och småstad i centrum

  EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm.

  Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster. Denna rörelse har dock i stor utsträckning utgått från större städer och urbana livsvillkor. Nu sätter forskningsmiljöerna Geomedia och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet luppen på Sveriges landsbygd och småstäder.

 • 2021-04-23

  Möt vår nya postdoktor Agnieszka Kitkowska

  Agnieszka Kitkowska är ny postdoktor vid CTF. Hennes forskning kretsar kring digitala tjänster och personlig integritet och hon har bland annat studerat hinder som konsumenter möter vid digital transaktioner och inom e-handeln.

  Vilken bakgrund har du och vad fick dig att söka till CTF?

 • 2021-04-19

  CTF:s årsrapport 2020

  Nu är årsrapporten för 2020 klar. I den summerar vi året som varit, ger en insyn i vår verksamhet och lyfter fram höjdpunkter från vår forskning och samverkan med partners från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

  2020 var ett annorlunda och utmanande år präglat av coronapandemin. Trots utmaningar med restriktioner och nya rutiner lyckades vi hålla vår verksamhet på en hög nivå och driva forskningen framåt. Vi slog nytt rekord när det gäller externa medel och fick bland annat fortsatt stöd till vårt Expertkompetensprogram ISE där vi tillsammans med partners från näringslivet utvecklar och erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi initierade nya studier, varav flera med koppling till pandemin, i samverkan med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

@CTFse

Hur kan man stärka sin innovationskraft? Hur gör de som lyckas och hur har pandemin påverkat arbetet? Vilket är Sve… https://t.co/35JDOByYOM