Nyheter

 • 2021-07-09

  Hallå där Lars Witell, professor i företagsekonomi …

  … du är projektledare för DISCERN som är en av CTF:s stora forskningssatsningar. Vad handlar projektet om och vad har ni forskat om under det senaste året?

  - Våren 2020 startade vårt projekt som fokuserar på hur tjänstefiering och digitalisering påverkar kundupplevelsen. Fokus ligger på att förstå de förändringar som sker i företag och hur företagen kan utveckla sin verksamhet för att möta förändrade kundbehov och förändringar i samhället. Projektet består av tre delprojekt och vi samverkar med ett flertal olika företag, främst inom tillverkningsindustrin och handeln men också inom IT. Fokus under första tiden har varit att starta upp aktiviteter i våra delprojekt tillsammans med våra partners.

 • 2021-07-07

  Så har handeln hanterat första året med pandemin enligt kunderna

  Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga. De som kunderna tycker lyckats bäst är Coop, Ica, Ikea, Hemköp och Lindex, enligt en undersökning från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  I samband med Svenskt Innovationsindex 2020 fick 6000 kunder ranka innovationsgraden hos ett 30-tal företag inom handel och svara på hur man som kund upplevt att de lyckats hantera pandemins effekter och skapa trygghet vid besök i fysiska butiker eller online.
   
  - Coop, Ica, Ikea, Hemköp och Lindex är de som lyckats bäst enligt kunderna. Ökat fokus på e-handel, bättre skyltning, plexiglas vid kassorna och tydliga flöden genom butikerna är några åtgärder som gjorts och som uppskattats av kunderna, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi. 

 • 2021-06-29

  Hallå där Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF…

  … TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om?

  - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR. Hela projektet sker i samverkan med ett flertal partnerföretag som alla ligger i framkant vad gäller dessa frågor, Google, Ericsson och Intechrity är några exempel.

 • 2021-06-29

  Forskningsstudie suddar ut obalansen inom offentlig sektor 

  Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.  Det är oftare politiker och tjänstepersoner som är svåra att nå - och förstå. 

  - I vår forskningsstudie har vi kunnat se att det inte är brukarna som är svåra att nå, utan istället politiker och tjänstepersoner, förklarar Inga Narbutaité Aflaki, projektledare för den svenska studien och lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Det finns brukare vars röster sällan blir hörda och det är just dessa som projektet har riktat in sig mot.

 • 2021-06-23

  Trevlig sommar önskar CTF:s föreståndare

  Vilken omställning! Sällan har väl vår forskning om beteendeförändring, tjänsteutveckling, ekosystem och offentliga tjänster varit så aktuell, relevant och tillämpbar som under det senaste året. Coronapandemin har påverkat alla våra liv rejält och ändrat många beteenden med konsekvenser för både företag och offentlig sektor, men också för samhälle och individer, som följd.

 • 2021-06-22

  Ny studie om hur varumärket påverkar kundernas upplevelser i handeln

  Vi hör ofta hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke, men hur påverkar egentligen ett varumärke upplevelsen av en tjänst? En nypublicerad studie visar hur kunders upplevelser av tjänstemöten påverkas av egenskaper hos varumärke, butik och kund. Genom att förstå det komplexa samspelet mellan dessa faktorer kan företag få en bättre förståelse och utifrån det designa unika kundupplevelser.

  Det primära syftet med studien var att undersöka vilket inflytande varumärke har vid kundupplevelser och hur företag inom handeln kan använda detta för att skapa bättre upplevelser för kunden.