Nyheter

 • 2020-12-04

  Hallå där Sara Davoudi, doktorand i företagsekonomi …

  … du befinner dig i slutfasen av din doktorsutbildning. Hur går det och vad handlar din avhandling om?

  - Tack, det går bra! Förhoppningsvis kommer jag presentera och försvara min doktorsavhandling i början av nästa år. Den handlar om hur regionala offentliga organisationer kan tillgodose medborgares behov i form av olika tjänster, bland annat inom kollektivtrafiken. Jag fokuserar på två saker i avhandlingen, det första är att beskriva och förklara offentliga organisationers utmaningar när det gäller samordning. Det andra är att skapa en djupare förståelse för hur dessa utmaningar påverkar organisationernas förmåga att utföra offentliga tjänster som ökar samhällsnyttan.

 • 2020-12-02

  Bo Edvardsson högt på prestigefylld lista från Stanford University

  Listan rankar två procent av världens mest framstående forskare. Bland nästan 160 000 forskare, vars publiceringar påskyndat framstegen inom sina respektive områden, finns tio representanter från Karlstads universitet. Bo Edvardsson, hamnar på en imponerande plats 32.

  Listan från Stanford University innehåller uppdaterade analyser och en offentligt tillgänglig databas med standardiserad information om exempelvis citeringar, vilket ger en grund för att mäta effekterna av en publicerad tidskrift.

  - Jag är överraskad och glad, säger Bo Edvardsson professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan. Det här roliga beskedet ger mig energi att fortsätta mitt arbete.

 • 2020-11-30

  CTF blogg: Vad betyder våra vardagliga resor för oss – före och efter pandemin?

  I pandemitider ställer vi om. Det handlar bland annat om mer hemarbete, färre konferensbesök och arbetsmöten på annan ort, mer e-handel och inställda fritidsaktiviteter. När aktiviteter förläggs nära hemmet, eller helt ställs in, försvinner många av våra vardagsresor. Vi reser mindre för vi har helt enkelt ingenting att resa till. Vad innebär egentligen en sådan förändring? Vem saknar egentligen vardagsresan? Varför påverkar vardagsresor oss överhuvudtaget?

 • 2020-11-25

  Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

  Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

  Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

 • 2020-11-24

  Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress

  Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet.

  Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system. År 2017 initierade myndigheten ett utvecklingsarbete med en betydande investering för att förnya och modernisera folkbokföringen.

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson vid CTF har följt utvecklingsarbetet för att få en möjlighet att lära om stora förändringsprocesser i offentlig sektor. Resultatet presenteras i rapporten ”Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress”.

 • 2020-11-17

  Ökad psykisk hälsa under pandemin med hjälp av hälsofrämjande satsningar

  Interventioner ökar chanserna att lyckas förändra men också bibehålla ett nytt beteende i längden. Det visar en nyligen publicerad studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  - Interventioner handlar om att främja en beteendeförändring med riktade insatser eller tjänster, säger Frida Skarin, doktorand i psykologi och huvudförfattare till artikeln. Studien visar att hälsofrämjande interventioner är ett effektivt sätt att öka välbefinnandet och minska den psykiska ohälsan. Att förändra ett beteende och därmed bryta gamla vanor är svårt, men ibland nödvändigt – speciellt om det handlar om hälsa vilket många fått erfara under rådande pandemi.

@CTFse

Bo Edvardsson, professor vid CTF och @HandelsKarlstad högt på prestigefylld lista från Stanford University som rank… https://t.co/T6CGnOzeYu