Nyheter

 • 2023-09-19

  Utmärkelse till studie om grön innovation

  I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer.

  Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Dess utveckling och implementering kan dock vara komplex på grund av behovet av att anpassa innovationsaktiviteter inom och mellan företag.

 • 2023-09-13

  Blogg: Tjänstefokuserad affärsmodell genom tjänstefiering

  Christian Grönroos skriver om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör.

  Vanligen använder företag den ”enkla” vägen och lägger till tjänster till sitt varuerbjudande. Så är det dock svårt att göra affärsmodellen tjänsteinriktad. Varuföretag behöver inte bli tjänsteföretag. Viktigare är att bli en högklassig tjänsteleverantör. Det viktiga där är hur och hurudant erbjudande varan levereras! En tjänstefokuserad affärsmodell kräver tjänstefiering baserad på tjänstelogik. På köpet blir företaget mer kundcentrerat!

 • 2023-09-06

  Välkommen Filip Högberg, ny doktorand i industriell ekonomi

  Vi är glada över att hälsa Filip Högberg välkommen som ny doktorand vid CTF. Han är doktorand inom ämnet industriell ekonomi och hans forskning kommer att handla om innovationsledning och AI.

  Vad hoppas du uppnå med din forskning?

  – Jag hoppas på att kunna bidra till den intensiva kunskapsutveckling som pågår inom området just nu. Det är otroligt mycket som sker i dessa kretsar och genom att hitta vägar att kombinera innovationsteori och praktik med AI finns vidare potential till förbättring inom en rad olika områden. 

 • 2023-09-05

  Ökat återbruk i detaljhandeln i fokus för nytt forskningsprojekt

  Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter. Om det handlar ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

  I det nya projektet ska forskarna studera återbrukskunders upplevelser i samband med köp samt hur aspekter som marknadsföring, prissättning, produktinformation och säljkanalers utformning påverkar upplevelsen och viljan att köpa återbrukat.

  – Återbruk har funnits länge med aktörer som Röda Korset och Myrorna, men nu ser vi hur allt fler aktörer inom detaljhandeln som tidigare enbart fokuserat på nyproducerat också väljer att satsa på försäljning av återbrukade produkter, säger projektledare Jenny Karlsson, forskare och lektor i företagsekonomi.

 • 2023-09-01

  Engångsfritt i fokus för forskningsprojektet Retake på Göteborgs Kulturkalas

  Den 1–3 september finns Retake med forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet på Göteborgs Kulturkalas. Detta för att – för tredje och sista gången – låta eventbesökare och krögare testa ett rotationssystem med återanvändbara muggar och tallrikar.

  CTF är en av aktörerna i forskningsprojektet Retake som syftar till att demonstrera hur ett rotationssystem med återanvändbara muggar och tallrikar kan bidra till kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och lägre kostnader för städning och avfallshantering. 

 • 2023-08-30

  Offentliga miljöer för barn och unga säkras med sakernas internet

  I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

  Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning. Samverkan är särskilt viktigt för att skapa förflyttning och hitta lösningar på gemensamma utmaningar, i detta fall upplevd trygghet i offentlig utemiljö.  Här samlas aktörer som vanligtvis inte samverkar så som kommun, bolag, akademi, polis och innovationsfrämjande aktörer och civilsamhälle – i form av berörda ungdomar – för att ta sig an utmaningen.