Nyheter

 • 2018-09-18

  Tung internationell utmärkelse till Anders Gustafsson

  I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA.

  - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad. Det är otroligt kompetenta forskare på listan bland tidigare mottagare och jag vet att konkurrensen är stenhård, säger Anders Gustafsson.

 • 2018-09-13

  Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster.

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 3 miljoner kronor för att i samverkan med ett 15-tal företag och organisationer utveckla kurser riktade mot näringslivets kompetensbehov. De nya kurserna utvecklas och genomförs inom ramen för ett av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram, kallat ISE, Improving value creation though service education. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i forskningen vid CTF.

 • 2018-09-06

  Internationell forskningsagenda för minskat matsvinn

  I FN:s Globala mål för hållbar konsumtion och produktion handlar ett delmål om att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som slängs årligen. Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra i detta arbete.

  Helén Williams är verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där hon forskar om förpackningar ur ett tjänsteperspektiv. Förpackningen ses som en tjänst som ska skydda sitt innehåll och underlätta för konsumenter så att allt innehåll kan förbrukas. Jämfört med ett traditionellt ”produkttänk” där själva förpackningen hamnar i fokus - vilket material som ska väljas, hur mängden material kan minskas och hur förpackningen ska återvinnas.

 • 2018-09-04

  Hallå där Johan Högberg, doktorand i psykologi…

  ... Vad handlar din forskning om?

  - Jag forskar om digitalisering och hur företag kan använda sig av spelifiering, Gamification, i fysiska butiker. Jag tittar på om det är möjligt att använda appar med olika spelelement för att påverka köpbeslut i butik samt om det går att skapa positiva kundupplevelser som gör kunderna mer lojala till butiken.

 • 2018-08-31

  Vad får äldre att välja buss före bil?

  I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre. Projektet har beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten och startar i oktober.

  Att både kunna möta den åldrande befolkningens behov av transport och samtidigt tillgodose krav på minskad miljöpåverkan är en av samhällets stora utmaningar. Gruppen äldre, över 65 år, är i dag friskare och mer mobila jämfört med tidigare generationer. Det finns i dag inte tillräckligt med kunskap för att bedöma potentialen för ett mer hållbart resande bland äldre - kunskap nödvändig för att kunna påverka en eventuell omställning av resvanor och för att utveckla attraktiva alternativ till den egna bilen.

 • 2018-08-30

  Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna.

  Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.

  - Vi är vana sedan många år att bedriva vår forskning i nära samverkan med olika statliga myndigheter och det här uppdraget förstärker den inriktningen, säger Johan Quist, docent i företagsekonomi.

@CTFse

Vi gratulerar @DrGustafsson som tilldelats 2018 års “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Disc… https://t.co/IF6noLyjvj