Nyheter

 • 2018-11-06

  Hallå där Per Skålen, professor i företagsekonomi...

  ...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om?

  - Jag kommer att prata om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om musikbranschens digitalisering. Under de senaste 20 åren har musikbranschen, som en effekt av digitaliseringen, förändrats radikalt. Jag kommer beskriva detta som en transformation från varulogik till tjänstelogik.

 • 2018-10-30

  Mod, samverkan och digitalisering i fokus på Service Convention Sweden 2018

  Förändringsarbete, verksamhetsutveckling och digitalisering genom samverkan och med användaren i fokus. Det är exempel på vad den fjärde upplagan av Service Convention Sweden kommer att handla om. Vill du få ny kunskap, ta del av goda exempel och inspireras i ditt arbete med att bidra till en positiv utveckling av vårt välfärdssamhälle? Varmt välkommen till Karlstad CCC den 28-29 november!

  - Vi är alla medvetna om att vi befinner oss i en snabbföränderlig värld, ändå är det svårt att hänga med i utvecklingen. Vad behövs för att kunna förändra, påverka och driva utvecklingen framåt? Hur kan vi utveckla nya tjänster som möter medborgare, patienter och kunders behov? Detta är frågor som vi tillsammans kommer att ta oss an på årets konferens, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF.

 • 2018-10-30

  Ny doktorand i företagsekonomi vid CTF

  Andrey Abadzhiev är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Han påbörjade sina doktorandstudier i juni 2018 och är knuten till ett projekt inom skogsbaserad biokemi.

  Andrey Abadzhiev är knuten till projektet Vinnväxt Paper Province som handlar om forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster. Andrey kommer att forska inom områdena tjänstefiering och affärsutveckling med fokus på små och medelstora företag.

  Andrey Abadzhiev är ursprungligen från Bulgarien. Han har en magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet och har de senaste tio åren arbetar med affärsutveckling hos europeiska ledande mjukvaruföretag.

 • 2018-10-29

  Digital metod ska göra det lättare att utveckla nya vårdtjänster

  Kan digitala metoder underlätta för vårdpersonal och patienter att tillsammans skapa nya vårdtjänster? Det ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Tillsammans med Landstinget i Värmland och CGI ska de utveckla och testa en digital metod för patientinvolvering i vården. Projektet ska pågå i två år och finanserias av Vinnova.

  I det nya forskningsprojektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utveckla och testa en metod som skapar möjligheter för patienter och vårdpersonal att tillsammans, via en digital plattform, utveckla innovationsidéer kopplade till hälso- och sjukvård.

 • 2018-10-23

  Service-Dominant Logic dagar på CTF

  I mitten av oktober bjöd CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till två dagar på temat Service-Dominant Logic. I programmet medverkade bland annat Stephen L. Vargo, professor vid University of Hawai’i at Manoa, en av upphovsmännen till Service-Dominant Logic och en av världen högst rankande tjänsteforskare.

  - Våra Service-Dominant Logic dagar blev mycket lyckade. De lockade drygt 70 deltagare från olika universitetet i Sverige, Norge och Finland, en av deltagarna kom hela vägen från Australien, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF.

 • 2018-10-17

  ”Man måste vara frisk för att vara sjuk”

  Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”.

  Varje år nyttjar cirka 650 000 människor den svenska sjukförsäkringen och Försäkringskassan betalar ut cirka 33 miljarder kronor i sjukpenning. Detta gör sjukförsäkringen till ett centralt välfärdsområde och en angelägen välfärdstjänst att studera. Till skillnad från exempelvis föräldrapenning eller pensionen, måste handläggare vid Försäkringskassan göra enskilda bedömningar om hur medborgarens diagnos påverkar förmågan att utföra sitt arbete.

@CTFse

Möt Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF och en av talarna på @serviceconvswe den 28-29 november… https://t.co/x1njzRUbyy