Nyheter

 • 2016-06-21

  Från cilvilingenjör till professor i företagsekonomi

  I maj blev forskaren Peter Magnusson befordrad till professor i företagsekonomi med inriktning på industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Här berättar Peter om sin resa från praktiserande ingenjör till professor. En resa där CTF haft en viktig roll som kanske kan inspirera andra praktiker att ta klivet in i akademin. 

  - När jag 1984 tog min civilingenjörsexamen i elektroteknik fanns det inget som pekade på att jag skulle doktorera, än mindre bli professor inom företagsekonomi. 

  Under sina första yrkesverksamma år hade Peter ett brinnande intresse för teknik, men att tekniken också skulle användas till något och av någon var av sekundär betydelse. 

 • 2016-06-14

  Digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige

  Sveriges mål att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har forskningsstiftelsen Mistra valt att ge 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett konsortium som leds av KTH och VTI i nära samverkan med Stockholms stad, en stark företagsgrupp och flera forsknings- och samhällspartners, däribland Karlstads universitet.

  Forskningsprogrammets tema är att utforska och vidareutveckla mobilitetstjänster som till exempel kan göra det mer attraktivt att resa utan egen bil och skapa ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

 • 2016-05-24

  Så skapar anställda inom lågstatusyrken en värdig arbetssituation

  Anställda inom lågstatusyrken har dåliga arbetsförhållanden, brist på inflytande och låg lön. De får hela tiden försöka upprätthålla sin värdighet i servicemöten och hantera samhällets nedvärderande syn på lågstatusyrken. Hur gör de anställda för att få en bättre arbetssituation, skapa värdighet i sitt arbete? Om detta handlar en ny doktorsavhandling från Karlstads universitet.

  Helena Lundberg har studerat arbetssituationen hos kassapersonal, städpersonal och andra typer av servicepersonal som finns i botten av statushierarkin på arbetsmarknaden. De har låg lön, dåliga arbetsförhållanden och litet inflytande och ställs ofta inför orimliga krav och blir minimaliserade. Trakasserier, hot och våld hör också till vardagen. Deras upplevelser av värdighet sker i interaktion med såväl chef som kund och i avhandlingen sammanförs teorier om både arbetsvillkor och yrkesstatus för att förklara hur värdighet hindras i servicearbete.

 • 2016-05-24

  Lär dig mer om innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

  I höst ger vår kollektivtrafikforskargrupp Samot, i samarbete med K2, kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Ett tillfälle för dig som är projektledare, planerare, ledare eller chef inom kollektivtrafikbranschen och som vill lära dig mer om hur du kan driva ett innovationsarbete.

  Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. Den ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk.

 • 2016-05-20

  Vårruset 2016

  I går besökte det årliga loppet Vårruset Karlstad. Tillsammans med 8000 andra löpsugna tjejer sprang våra forskare Kaisa, Frida, Josina, Katrin, Maria och Helena. Bra jobbat tjejer!

  Vårruset hålls årligen i 17 olika städer runt om i Sverige och igår var det dags för Karlstad. På plats fanns våra forskare Kaisa Koskela-Huotari, Josina Vink, Frida Skarin, Katrin Lättman, Maria Åkesson och Helena Lundberg. Bra jobbat tjejer!

 • 2016-05-04

  Ett ögonblick Anders Gustafsson...

  Professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Förra veckan bjöd du in ledande tjänsteforskare från hela världen till ert andra möte inom forskarnätverket INSR, International Network of Service Researchers, här i Karlstad. Hur gick det?

  - Det gick fantastiskt bra! Det var två väldigt intensiva dagar med intressanta diskussioner och workshops om vad som händer inom tjänsteforskningen och vart forskningsområdet tjänster är på väg.

  Vad händer nu?
  - Nu närmast kommer vi att jobba vidare med åtta vetenskapliga artiklar som initierades under vårt möte. Dessa kommer att publiceras i Journal of Business Research under våren 2017 samt presenteras på olika forskarkonferenser runt om i världen.