Nyheter

 • 2019-10-17

  Hallå där, Bodil Sandén ...

  ... tidigare doktorand vid CTF och numera konsult inom organisation, innovation och samverkan. Du gästar oss denna vecka, vad ska du göra här?

  - Jag är här för att undervisa i strategi och marknadskommunikation inom grundkursen i marknadsföring vid Handelshögskolan. Det är alltid lika kul att komma tillbaka. Extra roligt är det att kunna dela mina egna erfarenheter och berätta för studenterna att de kommer ha nytta av en hel del av de begrepp och modeller som vi lär ut på kursen - även om de kommer välja att jobba med helt andra saker än marknadsföring.

 • 2019-10-15

  Hugo Guyader - ny gästforskare

  Vi är glada att välkomna Hugo Guyader till CTF. Han kommer att arbeta med Margareta Friman och Lars E Olsson i ett forskningsprojekt som handlar om delad mobilitet och där användare av svenska samåkningstjänster ska studeras.

  - Jag är verkligen glad att få jobba i detta projekt på CTF. Det betyder mycket att få bidra till tjänsteforskning inom transportsektorn och att få använda min erfarenhet inom delningsekonomin, säger Hugo Guyader.

  Utöver sin forskning vid CTF undervisar Hugo Guyader inom marknadsföring vid Linköpings universitet. Han är också involverad i det internationella nätverket Ouishare och i kommunikationsteamet för American Marketing Association's SERVSIG.

 • 2019-10-10

  Ökad handlingskraft genom en regeringsnära utvecklingsmiljö

  En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek. Det är en idé som utvecklas i en ny rapport av forskare från Karlstads universitet och Örebro universitet – en rapport som tydligt påverkat det förslag som Tillitsdelegationen lämnar till regeringen idag.

  Integration av nyanlända, tågens punktlighet, tillgång till läkemedel på landets apotek och minskad brottslighet. Det är några exempel på samhällsutmaningar, där flera myndigheter och departement har ansvaret för att finna lösningar. När många aktörer är inblandade finns även risk för att frågor hamnar mellan stolarna och att resurser inte alltid fungerar väl tillsammans.

 • 2019-10-08

  Nya perspektiv på affärsmodeller i utvecklingsländer

  Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer. Hon hoppas att avhandlingen kan fungera som stöd för företag eller organisationer som finns eller vill ta sig in på marknaden.

  - I dag saknar cirka 785 miljoner människor tillgång till dricksvatten och 2,4 miljarder tillgång till grundläggande sanitet, samtidigt som avfall från 2 miljarder människor hamnar obehandlat i naturen. Mål 6, av de 17 globala målen i Agenda 2030, handlar om att ge fler människor tillgång till rent vatten och sanitet. Stora resurser investeras över hela världen i detta arbete som innebär mer än en teknisk, logistisk eller humanitär utmaning, säger Caroline Saul.

 • 2019-10-04

  Gästföreläsning om cybersäkerhet för ett hållbart samhälle

  Den 25 oktober bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet.

  Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.

 • 2019-09-25

  Gästdoktorand från Politecnico di Milano

  Fram till i slutet på februari nästa år gästas vi av Federico Artusi från Politecnico di Milano i Italien. Han är här för att arbeta på sin doktorsavhandling “Innovation and Retailing: How to Bring a New Meaning to the Store?” och för att göra en djupdykning inom områdena tjänsteinnovation och samverkan – områden som han ser fram emot att diskutera med forskarna på CTF.

  Federico Artusi har en dubbel masterexamen inom Management Engineering and Product Service System Design från Politecnico di Milano. Han är doktorand inom Innovation och Retail Management vid LEADIN’Lab (Leadership, Design and Innovation Laboratory) vid Politecnico di Milano.

  Just nu forskar han inom området innovation management och är speciellt intresserad av vad det innebär i grunden och hur det kan appliceras inom handeln och tjänstesektorn.

@CTFse

Vi har fått en kort pratstund med Bodil Sandén, tidigare doktorand numera vid Coinnovate, som gästar oss denna veck… https://t.co/7WEH9TKcx6