Nyheter

 • 2023-06-07

  Blogg: Vardagens hinder och möjligheter

  Här reflekterar Henrik Johansson Rehn, legitimerad psykolog och doktorand i psykologi, kring sin forskning som handlar om människors beteenden kopplat till vardagligt resande.

  Många globala problem, inte minst klimatkrisen, är kopplade till vårt sätt att leva. Vad vi konsumerar, vad vi äter och hur vi reser. Därför är det inte konstigt att ett återkommande råd till den som vill bidra till förändring är att i vardagen göra mer medvetna val. För många verkar dock tanken på att dagligen kolla upp fakta och bedöma konsekvenserna av olika alternativ kännas minst sagt omständligt. Valet att välja medvetet blir därför lockande för många att välja bort.

 • 2023-06-01

  Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

  Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.

 • 2023-05-17

  Samverkansprojekt ska göra digitaliserad vård smidigare

  Komplexa samhällsutmaningar kan bara lösas genom att många aktörer med skilda kompetenser samverkar. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DHINO, Digital hälsoinnovation, där Karlstads universitet och Region Värmland samverkar, tar sig an utmaningen att öka digitaliseringen i hälso- och vårdsektorn.

  – Teknik har inte bara potential att förbättra människors livskvalitet, hälsa, självständighet och delaktighet i samhället, utan även att minska kostnader för hälso- och sjukvård, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning. Det finns stora möjligheter i mötet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för att utveckla nya lösningar och skapa möjligheter för nya jobb och regional tillväxt.

 • 2023-05-15

  Så kan ändrad livsstil och beteende bibehållas

  Visst går det att ändra livsstil och beteende. Men förändringen blir oftast kortvarig. Hur kan man göra för att bibehålla den?
  Det har Frida Skarin, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersökt.

  I avhandlingen ”Positive change for wellbeing: Maintained intervention-induced behaviors and healthier lifestyles” undersöker hon de psykologiska mekanismerna bakom hur förändrat beteende kan bibehållas.

 • 2023-05-03

  Blogg: Framtidens fygitala handel och kundupplevelser

  Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi, reflekterar kring utvecklingen inom handeln där gränsen mellan fysisk handel och e-handel alltmer suddas ut. Där fysiska möten blir allt färre och digitala inslag blir att fler.

  Detaljhandeln genomgår stora förändringar, vilket till stor del beror på teknologiska framsteg, men också på vårt ändrade köpbeteende på grund av faktorer som pandemin och olika sociala trender. Vi har blivit alltmer vana att använda oss av tekniska hjälpmedel för att betjäna oss själva utan att involvera personal. Obemannade butiker har funnits i olika former i många år, exempelvis på landsbygden där de bygger på förtroende och tillit mellan kunden och butiksägaren då kunden själv tar sina varor (till exempel ägg, mjölk och grönsaker) och lämnar betalning i en burk. 

 • 2023-05-02

  Verktyg för självuppskattning av digital kompetens inom offentlig sektor

  Antalet digitala hjälpmedel och tjänster blir allt fler inom offentlig sektor och ställer ökade krav på digital kompetens hos anställda. Vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet pågår ett arbete med att utveckla ett verktyg för självuppskattning av digital kompetens hos medarbetare på gruppnivå inom offentlig sektor.

  Verktyget baseras på individens självuppskattning av digital kompetens och innefattar förmågan att kritiskt förstå och framgångsrikt kunna använda digitala hjälpmedel för att lösa arbetsuppgifter inom organisationen. Självuppskattningarna bygger på påståenden inom kategorierna: teknik och infrastruktur, kultur och kompetens, interaktion, formell struktur och motivation.