Nyheter

 • 2020-07-02

  Ny rapport: Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

  I dag presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ny rapport om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. I rapporten ger Johan Quist, docent vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en organisationsteoretisk spaning i pandemins spår.

  Rapporten belyser vilka förändringar som gjorts, hur det gått till, varför de genomförts och tänkbara effekter på kort och lång sikt. Rapporten inleds med en artikel av Johan Quist där han reflekterar över organisering och förändring, vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv.

  - Att få utrymme i en viktig rapport om den här dramatiska våren är en ynnest. Jag tror vi är många som suttit hemma och reflekterat över skeendet. Väldigt roligt att mina tankar får utgöra en fond till de reflekterande praktikernas texter, säger Johan Quist.

 • 2020-06-24

  Doktorand i företagsekonomi sökes!

  Vi söker just nu en doktorand i ämnet företagsekonomi. Doktorandtjänsten kommer att knytas till forskning vid CTF inom området konsumentbeteende med fokus på digitalisering inom handeln. Sista ansökningsdag är den 31 juli.

  För mer information och ansökan se här!

 • 2020-06-24

  Nytt samarbete ska främja samordning och utveckling inom hälso- och sjukvård

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av initiativtagarna till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård. Satsningen sker tillsammans med SKR, Experio Lab Sverige, design vid Linköpings universitet samt Helsingborgs stad.

  Tillsammans med kommuner och regioner ska aktörerna bygga en neutral arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård. Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning som kan stödja omställningen.

 • 2020-06-15

  Hallå där Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi …

  … du är sedan årsskiftet projektledare för MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia, hur går det och vad handlar projektet om?

  - Tack, det går bra! Vi är nu halvvägs i det EU-finansierade interregprojektet som genomförs i samverkan med norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet och med finansiellt stöd från Region Värmland, Arvika kommun och Hedmark fylkeskommune i Norge. Det övergripande syftet är att utifrån digitaliserade användar- och platsupplevelser genomlysa, innovera och optimera musiktjänsteekosystemen i Inre Skandinavien.

 • 2020-06-10

  Boktips: Vem snodde min ost?

  Per Kristensson avslutar vårterminens boktipsserie med en klassiker från 1998, "Who Moved My Cheese?". En bok om hur vi tacklar förändringar.

  "Who Moved My Cheese? An Amazing Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life", är en klassiker från 1998, skriven av Spencer Johnson. 2000 gavs den ut på svenska med titeln ”Vem snodde osten”. Boken har länge toppat världens bestsellerlistor, med ca 28 miljoner sålda böcker, och har inspirerat och förändrat liv över hela världen. Spencer Johnson, 1938-2017, var en amerikansk läkare, författare och managementkonsult som bedrev flertalet studier av förändringsarbete inom organisationer.

 • 2020-06-03

  Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

  Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

  Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

@CTFse

Forskaren @DrQuist är en av talarna på #digitaliseringskonferansen den 25 augusti. #ctf #forskning https://t.co/766r0nr7uW