Nyheter

 • 2021-12-06

  Hallå där Per Echeverri …

  … som börjat trappa ner inför pensionen och som just nu befinner sig i slutfasen av ett projekt som fokuserat på färdtjänstresor för utsatta resegrupper. Berätta, vad handlar det om?

  - Ja, det stämmer. Jag har tillsammans med Nicklas Salomonson vid Högskolan i Borås undersökt hur resegrupper med olika former av funktionshinder upplever färdtjänstresor. Detta för att utveckla ny kunskap om hur bättre tjänster kan utvecklas för denna resenärsgrupp. Forskningen har skett inom ramen för interregprojektet Response som involverar aktörer i Sverige, Norge, Danmark, Estland och Litauen.

 • 2021-12-03

  Möt Lars Wingefors och andra spännande gäster på sista seminariet i serien CTF 35

  Tisdag den 7 december är det dags för det sista seminariet i jubileumsserien CTF 35 som pågått under hösten för att uppmärksamma CTF:s 35 årsjubileum. Då får du möta Lars Wingefors och andra spännande gäster som Malin Thorsén och Klas Hallberg. Seminariet är kostnadsfritt och är öppet för alla. Anmälan behövs för att få en Zoom-länk.

  - Vi har bjudit in spännande gäster för att prata och reflektera kring tjänster, innovation och utveckling med fokus på den transformation som vi upplever och står inför i dagens samhälle. Vi lyfter också fram egna forskare som får reflektera utifrån sina respektive forskningsområden och hur CTF kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

 • 2021-12-03

  Blogg: My CTF Story – Maria Åkesson

  Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi och forskar främst om tjänstefiering med fokus på tillverkningsindustrin. Här reflekterar hon över värdeskapande, sin forskning och första mötet med CTF.

  Min första kontakt med CTF var genom Per Skålén som var min handledare under tiden jag skrev mitt examensarbete under hösten 2004. Julen samma år spenderade jag och min familj i Thailand och när den första tsunamivågen nådde Phukets stränder befann vi oss mitt på Patong Beach. Märkt av min upplevelse i Thailand den julen stod jag inför uppgiften att färdigställa och försvara mitt examensarbete, något jag trots allt måste ha gjort ett relativt bra jobb med då Per föreslog att jag borde söka mig till forskarstudier på CTF.

 • 2021-11-24

  Hallå där Martin Grimberg Löfgren, nybliven professor i företagsekonomi …

  … och prefekt för Handelshögskolan vid Karlstads universitet som nu i dagarna fått AACSB-ackreditering. Grattis, hur känns det?

  - Tack, det känns fantastiskt! Det är stort och har varit ett omfattande arbete som involverat alla medarbetare. Detta kommer att stärka både Handelshögskolans och Karlstads universitets varumärken.

 • 2021-11-22

  Forskningsprojekt ska utveckla ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet

  Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas forskarna Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kunna bidra med ny kunskap.

  Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel.

  - Vi vet att det är stora problem med trakasserande kunder inom service- och detaljhandel. Problemen har, inte minst, fått uppmärksamhet genom #metoo, säger Anna Fyrberg Yngfalk, docent i företagsekonomi. 

 • 2021-11-18

  Per Skålén får RJ Sabbatical

  Per Skålén, professor i företagsekonomi, får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid under nästa år. Under denna tid ska han vidareutveckla sin forskning om marknadsföringspraktiker.

  - Jag är mycket glad över att ha fått stöd till det här projektet och kunna forska på heltid under nästa år. Jag kommer bland annat att spendera en längre tid vid Hanken School of Economics i Finland och KEDGE Business School i Frankrike för att arbeta med mina medförfattare i projektet, säger Per Skålén som är verksam inom forskning och undervisning vid Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. 

@CTFse

Häng med på finalen i seminarieserien #CTF35 kl 13.00 idag! Seminariet hålls via Zoom och är öppet för alla. Det ko… https://t.co/AINsSJUskx