Nyheter

 • 2020-01-10

  Politiker gästade universitetet

  Den 9 januari besökte Moderaterna Karlstads universitet för att lyssna till presentationer och få mer kunskap om CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samt om DigitalWell Arena och Experio Lab. Intresset från politikerna rörde framför allt tidigare och pågående forskning om offentlig sektor.

  Under förmiddagen tog CTF:s föreståndare Per Kristensson och vice föreståndare Johan Quist emot partiets representanter som bestod av ledamöter på nationell, regional och kommunal nivå. I mötet medverkade också representanter från Experio Lab och DigitalWell Arena.

 • 2019-12-19

  Julhälsning från föreståndaren

  Jul- och nyårshelgen närmar sig och vi lägger ännu ett innehållsrikt år bakom oss och blickar framåt på ett nytt spännande år.

  Under 2019 har tre av våra forskare disputerat och en licentiatuppsats försvarats. Fyra nya doktorander har börjat hos oss. I juni arrangerade vi en fantastisk konferens, QUIS16, med runt 250 internationella forskare på besök. CTF syns på akademiska rankningslistor och Ander Visiting Professor Stephen Vargo finns, som ende representant från ett svenskt lärosäte, med på högt ansedda Clarivate List. Vi lanserade Svenskt innovationsindex i samband med vår Tjänsteinnovationsdag i mars.

 • 2019-12-19

  Karlstads universitet får närmare 18 miljoner till forskning med näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får cirka 18 miljoner från KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. I projektet ska forskarna titta närmare på hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på upplevelser och utveckling av tjänster.

  - Vi är mycket glada och tacksamma för att KK-stiftelsen har gett oss möjlighet att fördjupa vår forskning kring digitalisering, kundupplevelser och tjänstefiering. Det kommer att ge CTF förutsättningar att prioritera dessa viktiga frågor – frågor som är viktiga för företag och samhälle, säger Lars Witell projektledare och professor i företagsekonomi vid CTF.

  Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur digitalisering påverkar tjänstefiering hos företag och kundens upplevelser med fokus på interaktionen mellan företag och kunder.

 • 2019-12-19

  Fyra tips för att minska matsvinnet under jul- och nyårshelgen

  Under denna tid på året infaller två av våra största mathelger. Det är också en tid då vi konsumerar i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Samtidigt vet vi att matsvinn har en negativ påverkan på vårt klimat och det spelar stor roll vad vi väljer att äta och hur vi hanterar vår mat. Vad kan vi göra för att minska matsvinnet? Forskaren Helén Williams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ger sina bästa tips.

  - Vi producerar hela 30 procent mer mat globalt än vad vi skulle behöva göra om vi tog hand om maten bättre. Internationella rapporter visar att matsvinnet är en allt viktigare fråga att jobba med för att minska miljöpåverkan inom livsmedelssektorn, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem. Det är helt enkelt osmakligt att vi handlar i överflöd och sedan slänger när vi inte orkar mer.

 • 2019-12-16

  Välkommen Kristin Svärd, ny doktorand i företagsekonomi

  Nu är ytterligare en ny doktorand på plats och vi är glada över att välkomna Kristin Svärd. Hon är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan, placerad på Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan Management och IT. Hennes forskning kommer att fokusera på digitala innovationer och dess påverkan på individer, organisationer och samhället i stort.

  Vad vill du uppnå med din forskning?
  - Digitalisering och digitala innovationer har en stor inverkan på hur vi driver organisationer och konsumerar tjänster, det har också förändrat vårt beteende och förhållningssätt till omvärlden. Här finns kunskapsluckor som behöver fyllas med ny teori för att bidra till att skapa en ökad förståelse och främja till fortsatt utveckling och praktisk implementering i samhället.

 • 2019-12-10

  Nytt förpackningsprojekt fick hållbarhetspris

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelades den 5 december Lidl Future Initiatives pris och får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

  - Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet. Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet - ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

@CTFse

Välkommen på disputation! Den 22 januari försvarar @Sukhov88 sin doktorsavhandling "The human side of idea screenin… https://t.co/BtJQmkNWST