Nyheter

 • 2020-02-17

  Mobilen - ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln

  Hur reagerar och hanterar anställda i handeln betalsituationer där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon? Detta har forskarna Markus Fellesson, docent vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och gästforskare vid CTF, studerat och svaren visar att det har en negativ påverkan på arbetsmiljön.

  Mobiltelefoner används och accepteras i allt högre grad som en del av vardagliga situationer både i privata och offentliga utrymmen. Att den ökade mobilanvändningen kan ha en negativ påverkan på privata relationer är inget nytt. Frågan om hur mobilen påverkar kundmötet och interaktion mellan anställd och kund är dock till stor del obesvarad.

 • 2020-02-14

  Svensk gastronomi, matsvinn och konsumentbeteende

  Torsdagen den 13 februari anordnade Karlstads universitet i samarbete med Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien ett symposium med bland annat Carl Jan Granqvist, Helén Williams och Per Kristensson. Närvarade på symposiet gjorde även Prins Carl Philip och landshövding Georg Andrén tillsammans med prorektor Thomas Blom hälsade välkommen.

  Carl Jan Granqvist inledde dagen och talade om mat och hur man i Sverige historiskt mest använt mat som bränsle för att kunna arbeta hårt. Utgångspunkten för mat och gastronomi är därför helt annorlunda jämfört med den latinska världen, där måltiden har fått ta lång tid och även historiskt varit något njutningsfullt.

 • 2020-02-05

  CTF BLOG: How Platforms Foster Service Innovation

  Businesses need service innovations to survive and strengthen their competitive advantage. By explaining how firms and key actors (such as entrepreneurs) manage to remain innovative, our research explains why innovation platforms are central.

  Empirical observations show that key actors or entrepreneurs often drives change in service ecosystems and the development of innovation platforms. Examples of this include: Tesla’s Elon Musk, Steve Jobs at Apple and Jeff Bezos at Amazon, as well as Oscar Farinetti (Eataly), Xavier López Ancona (KidZania) and Ole Kirk Christiansen (LEGO). The innovation platform’s most important function is to enable key actors to orchestrate collaboration among multiple actors using technologies and a wide range of resources, configure to foster service innovations.

 • 2020-02-05

  Globala samhällsutmaningar i fokus på seminarieserie

  I mitten på december 2019 bjöd CTF in till en tvärvetenskaplig seminarieserie inom service system transformation. Serien var ett initiativ till kunskapsspridning inom området och en del inom en doktorandkurs i företagsekonomi.

  Seminarieserien "Service system transformation" fokuserade på globala samhällsutmaningar och hur transformation av samhälleliga system fungerar och arrangerades av CTF i samverkan med Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Serien bestod av fem seminarier där internationella forskare från olika discipliner presenterade och diskuterade olika tjänsteperspektiv, ramverk och hur förändringar kan möjliggöras och genomföras genom nya perspektiv på tjänster och tjänstesystem samt genom samverkan mellan olika aktörer.

 • 2020-01-31

  Mänskliga faktorn påverkar utvärderingen av idéer

  Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är hur idéer till nya tjänster eller produkter utvärderas, vad som avgör vilka idéer som anses bra och får gå vidare i utvecklingsarbetet. Alexandre Sukhov har i en ny avhandling studerat utvärderingsprocessen för nya idéer - med människan i fokus.

  I sin avhandling har Alexandre Sukhov, nybliven doktor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet, studerat hur idéer för nya teknologiska produkter och tjänster utvärderats inom olika företag och offentliga organisationer.

 • 2020-01-24

  Martina Caic, ny postdoktor vid CTF

  Vi är glada över att välkomna Martina Caic som postdoktor vid CTF under de kommande två åren. Hon forskar bland annat om användarupplevelser, digitalisering och värdeskapande inom hälso- och sjukvård.

  Martina Caic har en doktorsexamen från Maastricht University i Nederländerna där hon var Marie Curie doktorand inom projektet Service Design for Innovation Network, SDIN, som finansieras inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 under 2015-2018.

@CTFse

Hur reagerar och hanterar anställda kundmöten där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon… https://t.co/Q2IKX3FCng