Nyheter

 • 2017-07-10

  CTFblogg: Service research journals are gaining impact

  CTFblogg / Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi, och Per Skålén, professor i företagsekonomi.

  The service research community received excellent news for its journals from the 2017 Journal Citation Reports (JCR) by Clarivate Analytics. All seven service research journals covered in Web of Science have increased their impact factors from the previous year. Especially notable is the increase of Journal of Service Research’s impact factor from 2.463 to 6.847. This makes the Journal of Service Research now ranked as fourth of all the journals in the “Business" category.

 • 2017-07-04

  CTF på Frontiers in Service Conference

  Den 22-25 juni deltog forskare från CTF på 2017 års upplaga av Frontiers in Service Conference. Värd för årets konferens var Fordham University, Gabelli Business School, New York, USA och konferensen lockade i år närmare 400 tjänsteforskare och företagsledare från hela världen.

  Forskare från CTF fanns på plats för att presentera och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen. Följande konferensbidrag presenterades:

  Jasenko Arsenovic, Bo Edvardsson, Thorsten Gruber, Bård Tronvoll and Maria Åkesson Exploring the black box of service co-recovery Encounters

  Kotaiba Aal, Linda Nasr, Wafa Hammedi, Bård Tronvoll and Ray Fisk Exploring the role of conflict in the transformation of service ecosystems

 • 2017-07-04

  Digitalisering och samhällets utmaningar diskuterades i Almedalen

  Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar.

  Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.

 • 2017-06-30

  CTF på QUIS15

  Den 12-15 juni samlades forskare från CTF i Porto för QUIS15. Symposiet hålls vartannat år och lockar omkring 250 ledande tjänsteforskare och företagsledare från hela världen.

  Forskare från CTF fanns på plats för att presentera sin forskning och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen. Följande konferenspapper presenterades på konferensen:
  Jasenko Arsenovic, Bo Edvardsson, Thorsten Gruber, Bård Tronvoll and Maria Åkesson Measuring the customer co-recovery experience

  Linda Bergkvist and Carolina Camén Service innovation in outsourcing business relationships – enablers and inhibitors

  Carlos Brambila, Ana Valdes, Javier Reynoso and Bo Edvardsson Social capital as a resource in actor´s value co-creation

 • 2017-06-14

  Ett ögonblick Tobias Otterbring…

  … doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I våras la du fram din doktorsavhandling i psykologi, vad ska du göra härnäst?

  – För tillfället håller jag på att försöka få artiklar från min doktorsavhandling publicerade i vetenskapliga tidskrifter och så håller jag på att förbereda mig för flytt till Danmark.

 • 2017-06-13

  Forskningspodden: Att förändra butikens servicelandskap

  I detta avsnitt av Forskningspodden berättar Pernille K Andersson, lektor i psykologi, om sin sin doktorsavhandling där hon studerat hur musik och butikspersonalens beteende påverkar kunders upplevelser i butiken.

  Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K. Andersson berättar i podden om sin forskning kring vilken påverkan musik samt självutlämnande information och ögonkontakt från personalen kan ha på dina butikupplevelser och beteenden. Kolla om du känner igen dig.

  Lyssna på avsnittet Att förändra butikens servicelandskap.”