Nyheter

 • 2017-02-21

  Hallå där Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF…

  Du och kollegan Johan Quist har nyligen utfört ett uppdrag för Norges forskningsråd. Vad handlade det om?

  – Ja, det stämmer. Det var i samband med Forskningsrådets utlysning inom programmet "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)” som vi fick en förfrågan om vi kunde vara med och bedöma vilka projekt som skulle beviljas pengar. Att de vände sig till oss har nog att göra med inriktningen på utlysningen - innovationer inom hälsa- omsorgs och välfärdstjänster. Utvecklingen inom området inspireras allt mer av den tjänstelogik som till stor del utvecklats inom CTF och som beskrivs i vår bok om "Tjänstelogik för offentlig förvaltning".

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.

 • 2017-02-14

  Öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer med Jim Groom

  Den 22 februari håller Jim Groom, expert inom utveckling av IT-stödd undervisning och lärande ett öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer. Jim Groom har arbetat i mer än 20 år inom högre utbildning med fokus på utveckling av undervisning och lärande med IKT.

  Jim Groom är tidigare Executive Director of the Division of Teaching and Learning Technologies samt adjungerad professor vid University of Mary Washington i Fredericksburg, Virginia. Han är en av grundarna av Reclaim Hosting, ett oberoende webbhotell fokuserat på högskolevärlden. Jim Groom har varit delaktig i en rad spännande projekt vid University of Mary Washington och är en flitig huvudtalare vid konferenser angående nätbaserad undervisning och blended learning. På seminariet kommer han att diskutera framtidens lärandemiljöer.

 • 2017-02-07

  Halvvägs för projektet Service Design for Innovation

  Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs.

  Projektet har nu varit verksamt i två år och har nått utsatta mål så här långt. Fokus under denna period har varit att rekrytera doktorander och att få nätverket att fungera vad gäller samarbete och formuleringar av gemensamma projekt och publikationer samt att etablera en hemsida och bli synliga i sociala nätverk.

  Nio doktorander runt om i Europa är verksamma i nätverket. En av dessa, Sebastian Dehling, är knuten till CTF. Doktoranden Josina Vink är knuten till Experio Lab vid Landstinget i Värmland och har ett nära samarbete med CTF.

 • 2017-02-01

  Nytt samarbete kring forskning om samhällets digitalisering

  Den 31 januari träffades representanter från Västsveriges åtta lärosäten samt Västra Götalandsregionen för att diskutera aktuella frågor kring samhällets digitalisering. Karlstads universitet representerades av forskarna Per Kristensson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  Syftet med seminariet "Forskning om samhällets digitalisering: medborgarskap, arbetsliv och innovation" var att visa upp det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor, sjukvård samt näringsliv och därtill inspirera till framtida utvecklingsspår och utmaningar. I Västsverige finns kunskap av stor betydelse för de utmaningar som betonas av statsmakterna under kommande år.

 • 2017-01-31

  Diplomering för kursen Innovation som drivkraft

  Den 17 januari avslutades kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Under hösten har kursdeltagarna träffats vid fyra tillfällen, där de genom föreläsningar och workshops fått möjlighet att tänka innovativt kring kollektivtrafiken samt pröva nya idéer på branschkollegor och akademi.

  Initiativtagarna bakom kursen är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik med bland andra Lunds universitet, transportforskargruppen Samot vid Karlstads universitet och Samtrafiken.

  – Vi är oerhört stolta över att kursen har genererat så många kreativa projektidéer, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig K2.