Nyheter

 • 2016-10-21

  3 miljoner till forskning om patientinvolvering i vården

  Hur påverkas arbetet i vården av ökad patientinvolvering? Detta ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, reda ut i ett nytt forskningsprojekt som får 3 miljoner från forskningsrådet Forte under tre år.

  I projektet "Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll" ska forskarna Per Echeverri och Markus Fellesson, Karlstads universitet, tillsammans med Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås, studera hur arbetet inom vården påverkas när patienter involveras. Projektet är finasierat av Forte och löper över tre år.

 • 2016-10-18

  CTF firade 30 år

  För 30 år sedan etablerades CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hur det gick till vid starten, tjänstereflektioner och det senaste från dagens tjänsteforskning fanns med i programmet när CTF firande den 6 oktober på Karlstads universitet.

  Moderator Martin Löfgren, proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, hälsade alla välkomna. Patrik Larsson, dekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet och tidigare föreståndare vid CTF, höll ett inledningsanförande där han reflekterade över CTF som forskningscentra med internationell lyskraft, en plantskola och en familj. Han pratade om internationalisering, samverkan och stark gemenskap som faktorer som bidragit till framgång.

 • 2016-10-17

  Ikea, Löfbergs och världsledande professorer om hållbarhet

  På Sustainability Day den 19 oktober står hållbar utveckling i fokus. Det blir en dag om hållbarhet, affärsetik och CSR - Corporate Social Responsibility. Ikea, Löfbergs med flera är på plats tillsammans med två världsledande professorer från USA.

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har som mission att utbilda framtidens ledare - i det uppdraget är hållbarhetsfrågor en viktig del. Det är Handelshögskolan vid Karlstads universitet som tillsammans med CTF, Centrum för tjänsteforskning, står bakom Sustainability Day. Samuel Petros Sebhatu, lektor i företagsekonomi och Bo Enquist, professor i företagsekonomi, berättar om tankarna och arbetet bakom evenemanget:

 • 2016-10-17

  Workshop om fjärrstyrda tjänster

  Den 6 oktober arrangerade CTF en workshop med fokus på fjärrstyrda tjänster inom tillverkningsindustrin.

  IT-baserade tjänster inom tillverkningsindustrin blir allt vanligare och öppnar för nya sätt att samverka, men införandet av den nya teknik är också en utmaning och många frågor kommer med det. Detta var utgångspunkten för workshopen där ett antal företag från tillverkningsindustrin medverkade. Gemensam nämnare för samtliga deltagande företag var att de idag erbjuder fjärrstyrda tjänster.

 • 2016-10-17

  Öka affärerna med tjänstelogik

  Inom projektet ATIT har forskare vid CTF, Linköpings universitet och Swerea IVF utvecklat en modell för hur små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin kan öka sina affärer genom att satsa på tjänster. Projektet har pågått under tre års tid och den 22 september hölls ett avslutande seminarium på Säröhus i Göteborg.

  I seminariet medverkade representanter från företag, forskningsinstitut och företagsnätverk för att diskutera och lära sig mer om vad en satsning på tjänstefiering kan innebära och hur det kopplar till ökad konkurrenskraft, större tillväxt och ökad lönsamhet. Deltagarna gavs också möjlighet att prova på verktyg från modellen som utvecklats inom projektet.

  Under dagen intervjuades de tre företag som medverkat i projektet och de var alla mycket nöjda.

 • 2016-10-17

  Så ska onödigt jobb för Skatteverket undvikas

  I fyra år har forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Karlstads universitet, undersökt onödig efterfrågan i Skatteverket. För några veckor sedan överlämnades forskningsrapporten och nu arbetar Skatteverket vidare utifrån forskarnas förslag.

  Onödig efterfrågan handlar om de gånger medborgare och företag behövt ta kontakt med Skatteverket, när den första kontakten inte löst de behov man har eller när något blivit fel. Det är en form av "onödig" kontakt som skulle ha kunnat undvikits om allt blivit rätt första gången.