Nyheter

 • 2023-12-07

  Nytt samverkansprojekt ska få fler att cykla till jobbet

  Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet. Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet ska undersöka drivkrafter och motiv bakom bilresande och övergång till ett mer hållbart arbetspendlande.

  I projektet ska forskare vid CTF tillsammans med 2030-Sekretariatet, Akademiska Hus, Helsingborgs stad, Nordic Behaviour Group, Studio Berget och Örebro kommun gå på djupet och skapa en förståelse för vad som kan få arbetspendlare som idag tar bilen till och från jobbet att förändra sina dagliga beteenden och i stället välja cykel.

 • 2023-12-05

  Julhälsning från föreståndaren

  Det nalkas jul och nyår och lite ledighet. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot nya idéer, spännande forskning och utbildning.

  När jag tittar tillbaka och summerar det gånga året finns det flera viktiga prestationer och glädjeämnen. Främst, och viktigast av allt, är allas insatser i denna utmanade tid. I år firar CTF 37 år och det som slår mig främst är de diskussioner vi under året haft kring hur tjänsteforskningen utvecklats. 

 • 2023-12-04

  Kau Science Week på Instagram

  Kauresearch heter universitetets instagramkonto för forskningsinformation och speglar smått och stort, nyheter och vardag - gärna med en kul twist. Under Nobelveckan, 4-10 december, kommer universitetet att knyta an till uppmärksamheten kring vetenskap genom en temavecka, Kau Science Week.

  Denna uppmärksammas främst på Kauresearch, men även på informationsskärmar, Facebook och LinkedIn. I inlägg varje dag under veckan uppmärksammas forskning och forskare som knyter an till nobelprisets ämnen.

 • 2023-11-27

  Projektet Health Data Sweden ska öka användandet av hälsodata

  Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer.
  - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén.

  - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan.

 • 2023-11-27

  Workshop för att inventera behov och utmaningar inom digital hälsoinnovation

  Hur ser behoven ut kopplat till digital hälsoinnovation? Vilka hinder finns och hur kan forskning och praktik tillsammans främja utvecklingen av digital hälsoinnovation och bättre hälsa hos individer? Detta var utgångspunkten när Karlstads universitet och DigitalWell Arena bjöd in offentlig sektor och näringsliv för att tillsammans inventera behov kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland.

  Detta var andra året i rad som Karlstads universitet och DigitalWell Arena arrangerade en workshop för att inventera behov och utmaningar kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland. 

 • 2023-11-23

  Forskning kring livslångt lärande presenterat i Spanien

  Under konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) sin forskning kring livslångt lärande.

  Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Sevilla 13–15 november. På plats var John Johansson, adjunkt i projektledning, och Linda Bergqvist, lektor i informatik. Karin Brodén, lektor i informatik och postdok har varit med i arbetet.