Nyheter

 • 2019-03-14

  Innovation ur kundens perspektiv

  Det var tredje gången som CTF bjöd in till Tjänsteinnovationsdagen, en dag då frågor kring innovation, tjänster och affärsutveckling är i fokus gemensamt för akademi och praktik. Årets tema var innovation ur kundens perspektiv. Lisa Henriksson, Ikea, och Marija Borenius, Konsumentverket delade sina erfarenheter och insikter. Forskare från CTF stod för det vetenskapliga perspektivet och presenterade ett nytt sätt att mäta innovation.

  Tjänsteinnovationsdagen inleddes av Per Kristensson, föreståndare vid CTF, och Martin Grimberg Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan, som kort presenterade respektive verksamheter och syftet med dagen.

  - Tjänsteinnovationsdagen är ett återkommande event som vi arrangerar tillsammans med olika samarbetspartners för att lyfta aktuella frågor tillsammans med olika aktörer och för att sprida vår forskning, sa Per Kristensson, föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

 • 2019-03-12

  Nytt mätverktyg för upplevelsen av spelifierade tjänster

  I en färsk studie har forskarna Johan Högberg och Erik Wästlund vid CTF, Centrum för tjänsteforskning utvecklat ett nytt verktyg som kan användas för att mäta spelupplevelsen av spelifierade tjänster.

  Mätverktyget, Gamefulquest, gör det möjligt att mäta en användares upplevelse av en spelifierad tjänst.

 • 2019-03-08

  Svenskt innovationsindex visar att Ikea är Sveriges mest innovativa företag när kunderna är juryn

  Ikea är det mest innovativa företaget på den svenska markanden följt av MTR Express och Netflix på en andra och tredje plats. Det visar Svenskt innovationsindex, ett nytt index som sätter fokus på innovation ur ett kundperspektiv och som utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Det finns olika typer av innovation och olika sätt att mäta innovation. För företag, organisationer, beslutsfattare och politiker handlar innovation om att skapa tillväxt, ökad konkurrenskraft och utvecklad välfärd.

  - Ur ett kundperspektiv handlar innovation om att de upplever en förändring i sin värdeskapande process som stöttas av en vara eller tjänst. Det är det som vårt index mäter, säger Per Kristensson, föreståndare och professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

 • 2019-03-07

  Gästföreläsning om makt i det nyliberala tjänstesamhället

  Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars.

  Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation. Den har bland annat innefattat studier av utvecklingen av anställda på Samhall som ”arbetshandikappade”, styrningen av fabriksarbetare på Scania genom hälsopromotion och under senare år hur en svensk ekonomisk elit formas och fostras genom sådana miljöer som Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Holmqvists forskning är publicerad i flera framstående internationella tidskrifter och utgiven på ledande internationella förlag, senast Columbia University Press.

 • 2019-03-01

  CTF blogg: New Book on Service Design in Healthcare

  I CTF:s senaste blogg skriver Josina Vink om den nya boken "Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hosptial Management: Theory, Concepts and Practice" där hon och flera kollegor vid CTF bidragit.

  Service design is gaining increasing interest and investment in healthcare. This can be seen by the proliferation of design labs popping up in healthcare organizations around the globe. This growing movement is also evidenced by the creation of new design and health masters programs (like at OCAD University and Imperial College London), the emergence of several conferences on the topic, for example Design4Health2018 Sheffield, and the creation of the Design for Health Journal.

 • 2019-02-28

  Ökad självständighet och integritet med intelligent dusch

  Känslan av att kunna klara mer själv och få en privat stund. Mer tid till att stödja och uppmuntra de boende att klara sig själva. Det är några reflektioner från boende och personal vid Resurscentrum på Karlstad kommun som under ett års tid testat en så kallad intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har studerat deras upplevelser för att se vilket värde den nya tekniken tillför.

  Studien handlade om värdet av att använda en intelligent dusch, designad för att hjälpa äldre eller andra personer med nedsatt rörlighet att kunna duscha själva. Både boende och personal är nöjda med den nya lösningen.

  - Boende, som tidigare varit helt beroende av personal, upplever att de själva kan styra sin duschsituation till högre grad och att personalen främst finns där som stöd, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi vid CTF.

@CTFse

270 klimatforskare uttrycker i dag sitt stöd för #klimatprotesterna @DNDebatt. @Hele_Williams @fredwiks ”Ungdomarna… https://t.co/fgNqC7JTC0