Nyheter

 • 2021-03-30

  CTF blogg: Responsible Management Education and Research

  From the perspective that life after the coronavirus never fully will be the same, and we will not go back to “business as usual”, the COVID-19 crisis has highlighted the urgent need to rethink the human ecosystem. The relationship between humanity and nature, and, more specifically, the service ecosystem. While it is clear that the crisis will contribute to a transformation of the world as we know it, dare we hope that it can be transformed into one that is more inclusive and sustainable?

 • 2021-03-17

  Vikten av att kombinera ny teknik med mer mellanmänskliga innovationer

  För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi.

  Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte. Inom tjänsteforskning antar man istället ett annat perspektiv och fokuserar på hur innovation leder till att konsumenter skapar värde på nya sätt. Det utvidgar konceptet innovation till att också innefatta olika tjänstesektorer.

  Peter Samuelsson har i sin avhandling ”Framing service innovation in healthcare” tittat närmare på hälso- och sjukvården.

 • 2021-03-17

  Hallå där John-Erik Hassel, ny industridoktorand i företagsekonomi ...

  ... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om?

  - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren. Jag ska forska inom området entreprenörskap och till en början kommer jag att titta närmare på entreprenöriella processer i olika verksamheter, till exempel så kallade "start-up studios" och "venture builders".

 • 2021-03-16

  Ny seminarieserie lyfter fram utmaningar och förändringar inom musikbranschen

  Den 23 mars inleds en ny seminarieserie där forskare vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet presenterar sin forskning och delar sina insikter från musikbranschen. Seminarieserien arrangeras inom ramen för Interregprojektet MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia.

  Seminarieserien fokuserar på förändringar, utmaningar och möjligheter inom branschen med fokus på digitalisering, innovation och användarupplevelser samt hur coronapandemin påverkat branschen.

 • 2021-03-15

  Nytt bokkapitel om medborgardata som resurs inom offentlig förvaltning

  En av årets första publikationer är skriven av Petter Falk, doktorand i statsvetenskap. Han är författare till bokkapitlet ”Towards a Public Sector Data Culture: Data as an Individual and Communal Resource in Progressing Democracy”.

  - Mitt kapitel handlar om hur medborgardata som resurs förstås inom offentlig förvaltning. Det finns en utpräglad datapraktik inom offentlig sektor, alltså ett handgripligt arbete med data genom handläggning, ärendehantering och datadrivna processer, men det finns väldigt lite utrymme att diskutera vad medborgarens data faktiskt representerar, säger Petter Falk.

 • 2021-03-01

  Oron för digital integritet ökar i spåren av pandemin

  Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala. Tolv procent säger sig ha blivit mer oroliga för hur deras information hanteras som en direkt följd av pandemin, enligt undersökningen.

  Resultaten visar en tydlig korrelation mellan ökad kunskap och oro. Andelen som är medvetna om att information samlas in och andelen som är oroliga för hur den hanteras har båda fördubblats sedan 2015.