Nyheter

 • 2018-04-18

  Katrin Lättman prisad på TRA VISIONS 2018

  Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018.

  Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.

 • 2018-04-17

  Involverade medarbetare bidrar till bättre tjänster

  Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster. Det visar en ny avhandling från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Jenny Karlsson, nybliven doktor i företagsekonomi vid CTF, har studerat tjänsteinnovation och värdeskapandeprocesser ur ett medarbetarperspektiv med hjälp av intervjuer, observationer och innovationsgruppsarbete inom privat och offentlig sektor. Syftet är att skapa en förståelse för medarbetarnas bidrag vid utveckling och implementering av tjänster.

  Brygga mellan organisation och kund
  Företag och organisationer har länge fokuserat på kundens roll vid tjänsteinnovation. En grupp som ofta glöms bort är medarbetarna - de som ska utföra och förmedla tjänsten.

 • 2018-04-16

  Margareta Friman ny prorektor vid Karlstads universitet

  Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir ny prorektor för Karlstads universitet.

  - Jag känner entusiasm och glädje inför mitt nya uppdrag. Det är ett privilegium att få vara med och påverka Karlstads universitets framtida utveckling, säger Margareta Friman.

  I sitt nya uppdrag kommer Margareta Friman att tillsammans med rektor leda, samordna och utveckla utbildning, forskning och samverkan inom Karlstads universitet. Dessutom kommer hon i egenskap av prorektor att företräda universitetet internt såväl som externt och företräda rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

 • 2018-04-12

  Hallå där Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi ...

  ... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om?

  - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.

 • 2018-03-28

  Forskning inspirerar examination

  På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen.

  Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11. Här minglade lärare, doktorander och studentkompisar, som alla kunde ta del av presentationerna tillsammans med kursens studenter.

 • 2018-03-26

  Forskning om barns skolresor presenterades på mobilitetskonferens

  Den 22 mars medverkade Jessica Westman, postdoktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i programmet för konferensen "Mobilitet & Betende".

  Tillsammans med bland andra miljöministern Karolina Skog var Jessica Westman inbjuden talare till konferensen på temat framtida hållbara mobilitetslösningar. Konferensen fokuserar på den enskilda människan och vad som behövs för att vi ska ändra beteende. Den fokuserar också på hur samhällsplaneringen kan styras i hållbar riktning.

@CTFse

Frontpersonal har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera dem kan företagsledningen skapa bättre f… https://t.co/kTVIe3J5bF