Kalendarium

Innovation handlar om att hitta nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan, till exempel att göra saker mer kostnadseffektivt eller sina kunder mer nöjda. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utvecklat ett nytt index som mäter den senare dimensionen, innovation som kan uppfattas av kunden.
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, vid Stockholmsuniversitet är känd för sin  tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Den 12 mars besöker han Karlstads universitet för att gästföreläsa.   Upplysningar Per Skålén Telefon: 054-700 21 12 E-post: per.skalen@kau.se När: Tisdag, 12 mars Klockan: 13.15-15.00 Vart: 11D227
Forskarskolan management och IT, MIT, anordnar konferenser två gånger per läsår där doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar deltar. Den 26 – 28 mars hålls MIT:s vårkonferens på Karlstads universitet. MIT är en nationell forskarskola och arena för att utforska IT-relaterade fenomen som genomsyrar flera discipliner inom området management och IT. Det är en samverkan mellan tolv lärosäten och en av de sexton nationella forskarskolor som gavs stöd i 2000 års forskningspropos
Higher research seminar on Gender and Management  "Markets, Masculinity and Entrepreneurship"  April 10th, 13.00- 16.00, room 11A316, CTF, Karlstad University  Welcome to a multidisciplinary seminar on emerging issues of gender, power, feminism and masculinity in reference to management issues, and in particular entrepreneurship and marketing.  The seminar will start with an introductory speech by Dr.
Higher research seminar on Gender and Management  "Markets, Masculinity and Entrepreneurship"  April 10th, 13.00- 16.00, room 11A316, CTF, Karlstad University  Welcome to a multidisciplinary seminar on emerging issues of gender, power, feminism and masculinity in reference to management issues, and in particular entrepreneurship and marketing.  The seminar will start with an introductory speech by Dr.
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium