Kalendarium

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning! Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor.
Den 17 oktober bjuder fakulteten för humaniora och samhällskunskap alla intresserade att lyssna till docentföreläsningar. Vem är en läsare? Om arbetarmän, läsning och identitet 09.00-9.45     Stig-Börje Asplund, pedagogiska studier Stig-Börje Asplund diskuterar och utmanar bilden av den icke-läsande arbetarpojken och arbetarmannen.
We would like to invite researchers and doctoral students to a research seminar on service-dominant logic with Professor Stephen L. Vargo on October 17th, and following doctoral workshop on October 18th organized by CTF, Service Research Center at Karlstad University.  The seminar will approach the new service research landscape and give you new insights into service-dominant logic related research and associated concepts.
Welcome to a seminar with Assistant Professor Katrin Eling from the Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing (ITEM) Group at Eindhoven University of Technology  (TU/e). Katrin will talk about her research and the current meta-analysis of the front end innovation field.   RESEARCH PROFILE Dr.ir.
CTF kollegium Tid, 23 november, kl. 10.00-10.30 Plats, CTFs lunchrum
Innovationer, tjänster och upplevelser  28-29 november 2018 arrangeras Service Convention Sweden för fjärde året.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ingrid Zakrisson, opponent, professor, Mittuniveristetet Sonja Forward, betygsnämnd, docent, Statens väg- och transportforskningsinstitut Ulf Mellström, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet Andreas Nilsson, betygsnämnd, docent, Göteborgs universitetet Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium