Mellanlägesseminarium Jenny Karlsson

Välkommen på Jenny Karlssons mellanlägesseminarium!   Tid: kl.13-15 den 13:e mars Plats: 11A316 Titel: Exploring the role of frontline employees in service innovation Opponent: Patrik Gottfridsson

Nationell konferens för finansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor? 2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars har fokus på jämlika livsvillkor. Hur kan Finsam kan bidra till att minska skillnader i livsvillkoren och bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer.

International Convention of Psychological Science 2017

The next International Convention of Psychological Science (ICPS) will take place in Vienna, Austria 23-25 March 2017. The Call for Submissions for ICPS 2017 is closed. The deadline for symposium submissions was 19 September 2016 and the deadline for poster submissions was 3 October 2016.

Disputation i psykologi

Tobias Otterbring försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "A shaken self on shopping: consumer threats and compensatory consumption"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Micael Dahlén, professor, opponent, Handelshögskolan Stockholm Andreas Olsson, docent, betygsnämnd, Karolinska Institutet Ali Kazemi, proifessor, betygsnämnd, Högskolan i Skövde Henrietta Huzell, doktor, betygsnämnd, Karlstads universitet Ordförande under disputationen är professor Margareta Friman. Upp

80% seminar Kaisa Koskela-Huotari

Welcome to Kaisa's 80% seminar! Title: The evolution of markets – a service ecosystems perspective Time: 26th April at 13.00-15.00 Place: 11B 252 Opponent: Christian Kowalkowski

Kollektivtrafikdagen 2017

Många tunga talare gästar Kollektivtrafikdagen 11 maj i Stockholm - Dags att säkra deltagandet för tioårsjubilerande branschträffen redan nu. Programmet för tioårsjubilerande Kollektivtrafikdagen sätts ihop av ett programråd bestående av ledande personer från branschorganisationerna. Klicka HÄR för anmälan till Kollektivrarikdagen 2017, 11 maj på Cirkus i Stockholm  – Strukturen för programmet är satt och finns att se på hemsidan.

Thought Leaders in Consumer Based-Strategy Conference 2017

Thought Leaders in Consumer-Based Strategy Conference 2017. This event is organized in conjunction with the Journal of the Academy of Marketing Science special issue on Consumer-Based Strategy http://www.vumarketing.nl    

EMAC 2017

The theme of EMAC 2017 is “Leaving Footprints”. Footprints reflect impact, offering evidence for having made a difference. Moreover, they leave a trail for others to follow. This theme highlights substantive academic marketing research that impacts marketing practice, policy makers, and society at large.

QUIS15

Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service management, service dominant logic, service leadership, service quality, customer relationship management, technology and innovations in services. In 2017, QUIS will head towards the edge of Europe and its Atlantic front, to the beautiful city of Porto, Portugal, for its 15th edition.

Frontiers in Service Conference 2017

IMPORTANT DATES Date Details 2016 September 15 Call for papers 2016 November 18 Abstracts due 2017 January 16 Notice to selected speakers 2017 January 16 Registration opens 2017 February 15 Final abstracts and bios due 2017 April 15 Early registration deadline 2017 May 15 Speaker registration deadline 2017 June 5 Regular registration deadline 2017 June 21 Doctoral Consortium opening reception 2017 June 22 Doctoral Consortium 2017 June 22