Place: Minerva, house 12 More info and program will be posted at a later date
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, och Johan Netz, doktorand i företagsekonomi vid CTF, presenterar sin forskning i programmet för konferensen Hållbart resande – Spaning mot morgondagen den 28 september.   Nu är det dags att boka in dagen för vår konferens Hållbart resande – Spaning mot morgondagen. Tid: Torsdagen den 28 september, kl 9.00-16.00Plats: Karlstad, Mariebergsskogen, lokal Holken Under denna dag bjuder vi på spännande talare, intressanta möten och givande diskussion
A discussion seminar with Professor Jan ”Gulan” Gulliksen, a new member of the university board, and member of the Digitalisation Council, which the Swedish government formed in March this year. Gulan will speak and discuss the topics of politics, national IT policies and digitalisation, that is the impact of digitisation on our society, and also on digitalisation as an object for research and education.  Händelsen är öppen för allmänheten.
Möte med SAMOTs forskare, doktorander och administratörer Upplysningar Margareta Friman Telefon: 054-700 1168 E-post: margareta.friman@kau.se Lokal: 11A 316
eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. I programmet medverkar bland andra Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.  
Welcome to Josina Vink's Midway seminar Title: Designing the Invisible - How Actors Shape Social Systems Time: October 16th, 13.00-15.00 Place: 11A316 Opponent: Associate Professor Ingo Karpen, RMIT University, Melbourne, Australia
Välkommen till den sjätte i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 17-18 oktober på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transportrelaterade frågor.
Johan Netz försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "First things first - think before you decide: the how, what and who of idea screening"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Mette Præst Knudsen, professor, opponent, Syddansk universitet Johan Frishammar, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Jennie Björk, docent, betygsnämnd, Kungliga tekniska högskolan Patrik Gottfridsson, docent, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shand
Årets tema är att påverka sin omvärld med kunskap. Vi ser på påverkan ur ett globalt perspektiv och har bjudit in Staffan Landin som föreläsare. Hur ser de globala utvecklingstrenderna ut och hur är bilden av världens tillstånd idag? Staffan Landin talar om fattigdomsbekämpning och mänsklig utveckling runt om i världen och gör det på ett mycket pedagogiskt sätt.
Jessica Westman försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Drivers of Children's Travel Satisfaction"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marketta Kyttä, professor, opponent, Aalto University Cecilia Jokobsson Bergstad, docent, betygsnämnd, Göteborgs universitet Carl-Gustav Bornehag, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon: 054-700 1550 E-post: britt-marie.shandrew@kau.se  
Konferens för SAMOT forskare, doktorander och administratörer Upplysningar Margareta Friman Telefon: 054-700 1168 E-post: margareta.friman@kau.se  
Styrelsemöte SAMOT Ledamöter: Mattias Byström, Nobina Sverige AB Henrietta Huzell, Karlstads universitet Maria Larsson, Västra Götlandsregionen Patrik Larsson, Karlstads universitet Gabriella Nilsson, Stockholms läns landsting/Trafikförvaltningen Roland Palmqvist, Trafikverket Lena Thorin, Värmlandstrafik Bertil Vilhelmson, Göteborgs universitet Charlotte Wäreborn, Effect Management (styrelsens ordförande) Övriga deltagare: Per Echeverri, Karlstads universitet Markus Fellesson, Karls