Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Välkommen till Johan Kaluzas slutseminarium Titel: Arbetande medborgare: Sjukskrivna möter en kundorienterad byråkrati Tid: 24 november, kl. 10.00-12.00 Plats: 11A316 Opponent: Maria Röhnebaek, PhD, Högskolan i Innlandet, Norge  
Leadership is a popular theme and often seen as the key driver behind effective organisation and the solution to all sorts of problems, from unmotivated employees to psychosocial work environment problems. But leadership is quite complex and is often a mixed blessing in organizations, including the perpetuation of immature, leader-dependent followers. Leadership ideas, ideals and practices need to be critically scrutinized.
Key Note Speakers Lars Sandberg, Innovation Manager on R&D, BillerudKorsnäs AB “How to deliver Packaging Sustainability in the food industry” Helén Williams, CTF, Service Research Centre at Karlstad University “Sustainable Packaging” The program is also filled with presentations of Bo Enquist on “PRME and Our Journey” and a panel discussion. Moderator: Samuel Petros Sebhatu
Välkommen på Compare-lunch då Erik Wästlund, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, berättar om deras forskning om att involvera användaren i företags digitaliseringsprocesser genom att förstå dess beteenden och upplevelser på nya sätt. Användarens roll i digitaliseringsprocesser är kort sagt oklar. Det vanligaste argumentet till organisationers och företags digitaliseringsprocesser är ekonomiska besparingar och tidseffektivisering.
Välkommen till Chaoren Lu’s mellanlägesseminarium Titel: Strategic Creating Value in Public Transit Innovation: A Service perspective Tid: 6 december, kl. 13.00-15.00 Plats: 11A316 Opponent: Anna Fyrberg Yngfalk In English Welcome to Chaoren Lu’s Midway seminar Title: Strategic Creating Value in Public Transit Innovation: A Service perspective Time: December 6, 13.00-15.00 Place: 11A316 Opponent: Anna Fyrberg Yngfalk  
Jessica Westman försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Drivers of Children's Travel Satisfaction"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marketta Kyttä, professor, opponent, Aalto University Philip Hwang, professor, betygsnämnd, Göteborgs universitet Cecilia Jokobsson Bergstad, docent, betygsnämnd, Göteborgs universitet Carl-Gustav Bornehag, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon: 054-700 1550 E-post: britt-marie.sha
Konferens för SAMOT forskare, doktorander och administratörer Upplysningar Margareta Friman Telefon: 054-700 1168 E-post: margareta.friman@kau.se  
Styrelsemöte SAMOT Ledamöter: Mattias Byström, Nobina Sverige AB Henrietta Huzell, Karlstads universitet Maria Larsson, Västra Götlandsregionen Patrik Larsson, Karlstads universitet Gabriella Nilsson, Stockholms läns landsting/Trafikförvaltningen Roland Palmqvist, Trafikverket Lena Thorin, Värmlandstrafik Bertil Vilhelmson, Göteborgs universitet Charlotte Wäreborn, Effect Management (styrelsens ordförande) Övriga deltagare: Per Echeverri, Karlstads universitet Markus Fellesson, Karls
HICSS – 51: Call for Participation Welcome to the HICSS research community.  HICSS – The Hawaii International Conference on System Sciences – has been known worldwide as one of the longest standing scientific communities in the information systems and technology fields.
Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Intresseanmälan för att föreläsa vid Transportforum 2018 har stängt och granskningsprocessen inletts, men nu öppnar anmälningsformuläret igen för att släppa in: Kandidater till ordförandepoolen, För sent inkomna föredragsförslag (hamnar på reservlistan), Kompletterande föredrag (om du blivit ombedd att skicka in en sådan), Förslag till öppen workshop, Förslag till övrig aktivitet vid Transportforum 2018. Län
Välkommen till Kotaiba Aals slutseminarium Titel: "Transforming Service Ecosystem to improve Human Well-being” Tid: 24 januari, kl.
​2018 AMA Winter Academic Conference Integrating Paradigms in a World Where Marketing is Everywhere       Bringing together perspectives, approaches, and even fields that are outside marketing but studying what we also study (such as computer science). Marketing touches everything these days and the marketing discipline can take more ownership of this.   This theme continues our trend of creating a “big tent” space where marketing scholars from across the discipline come together.
The 16th International Research Symposium on Service Excellence in Management In 2019, QUIS will return to where it all started back in 1988 when the first QUIS symposium took place. Welcome to the city of sun, Karlstad, Sweden!  Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practice in a forum to advance the study of service as a field.
Prenumerera på Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet