Nyhetsarkiv för Ctf

2024-06-19
– Forskningen kring beteendeförändringar och innovation inom Centrum för tjänsteforskning (CTF) har en tydlig relevans i vårt samhälle, säger Per Kristensson, föreståndare för CTF vid Karlstads universitet. Årets Tjänsteinnovationsdag lockade knappt 200 besökare till Karlstad.
2024-06-18

Sommarhälsning 2024

Nyheter » 2024-06-18
Jag är nyss hemkommen från Madrid där jag deltagit på en stor internationell sammankomst med fokus på kunddriven innovation. Arrangemanget från Universidad Carlos III de Madrid var väldigt bra och forskare från hela världen deltog. Flera intressanta slutsatser drogs, bland annat att forskningen visar att organisationer bedriver sitt innovationsarbete utifrån en intern organisationslogik samtidigt som de hävdar att just förmågan att förstå kundens värdeskapande är en viktig framgångsfaktor.
2024-05-30
Tack vare stöd från Anderstiftelsen är Centrum för tjänsteforskning (CTF) glada att välkomna Pascal Le Masson som gästprofessor. Hans forskningsintressen kretsar kring design, innovation och management. Pascal Le Masson är utbildad ingenjör och professor vid MINES ParisTech – PSL Research University.
2024-05-24

Hallå där, Antoine Bordas

Nyheter » 2024-05-24
Antoine Bordas, doktorand vid CTF, berätta om din bakgrund – Jag är för tillfället inne på mitt tredje år på forskarutbildningen. Mina handledare är Pascal Le Masson och Benoit Weil vid Mines Paris – PSL i Frankrike, där jag också tog min ingenjörsexamen, med inriktning på maskinkonstruktion (engineering design) och innovationsledning (innovation management).
2024-05-21
Under Covid-19 pandemin så isolerades sig många äldre i hemmet och forskning visar att isolering och påtvingad social distansering kan öka nedstämdhet och ensamhetskänslor medan träning kan öka livskvalitet och medföra flera hälsofördelar. I forskningsprojektet Livskvalitet och fysisk aktivitet för äldre har doktoranden Anna Nilstomt tittat på hur äldre personer kan delta i fysiska aktiviteter. Sedan Covid-19 har spelreglerna för social interaktion ändrats.
2024-05-13
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet arrangerar 13 juni Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett öppet seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation. – 2024 fokuserar Tjänsteinnovationsdagen 2024 på det som kallas ”innovation commons” och därtill beteendeförändring, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF. Innovation commons
2024-05-08
– Data är en viktig resurs i vårt allt mer digitaliserade samhälle och för att kunna utveckla tjänster som främjar och förbättrar individers hälsa, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Hur kan hälsodata användas som resurs för att utveckla tjänster? Hur påverkar AI och digital teknik detta arbete? Vilka juridiska och säkerhetsmässiga aspekter bör beaktas? Detta är några frågor som kommer att besvaras och diskuteras under ef
2024-04-24
Som en del av Karlstads universitetet återkommande kvalitetsgranskning av forskning inleddes i höstas en kvalitetsutvärdering av CTF. Nyligen kom slutrapporten - är du nöjd med bedömningen? – Jag är nöjd. Den visar att CTF håller hög kvalitet. Jag är framför allt nöjd med vårt interna arbete och processer under självvärderingsarbetet av vår verksamhet där vi också involverat externa parter och som lett fram till de insikter som format vår självvärderingsrapport.
2024-04-16
In the dynamic landscape of service ecosystems, smart technologies play a pivotal role in redefining service practices. By integrating advanced capabilities, these technologies streamline service provision and enrich service experiences through value co-creation.
2024-04-08
… du har nyligen haft mellanlägesseminarium då du kommit halvvägs in i dina doktorandstudier. Hur gick det? – Det gick bra! Jag fick bra feedback från opponenten på mitt mellanlägesseminarium och vet vad jag behöver jobba vidare på.  Vad forskar du om och vad hoppas du att forskningen ska bidra till? – Jag forskar om kundupplevelser och är intresserad av processen och processmätningsverktyg som kan fånga kundupplevelser i realtid.
2024-04-03
Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden. – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman. – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week
2024-04-03

Från udda fågel till professor

Nyheter » 2024-04-03
I hus 11 avrundar Erik Wästlund ett Zoom-möte om forskningsmedel. Han är färsk professor i psykologi, men ett välkänt ansikte i universitetets korridorer. – Jag började läsa psykologi här 1996, säger han. – Då var det mest så att jag kände att jag behövde göra något mer vid sidan av mitt jobb på krogen. Men ganska snart blev studierna viktigare än jobbet. Att det blev just psykologi var inte helt självklart.
2024-04-02
I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland. – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen. Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all.
2024-03-08
Det tredje PRME-symposiet, ett årligt evenemang initierat av Handelshögskolan vid Karlstads universitet, genomfördes 4–5 mars 2024. Syftet med PRME-symposiet är att koppla samman och fokusera på innovativa tillvägagångssätt grundade i PRME-principer för att driva samhällspåverkan - en knutpunkt för att dela forskning, pedagogiska metoder och verktyg. Årets tema var “The importance of sustainable ecosystem transformation practice - Integrate research and education for sust
2024-02-27
Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna. Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker. – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Ka
2024-02-27
Du är professor i marknadsföring och chef vid Department of Marketing och Institute for Marketing Management Vienna University of Economics and Business (WU). Vad forskar du om? – Jag forskar inom marknadsföring, innovation och konsumentbeteende. Just nu fokuserar jag på kreativitet, idéskapande för nya produkter och hållbarhet och undersöker bland annat hur man kan hjälpa konsumenter att leva ett mer hållbart liv.
2024-02-27
Firms frequently collaborate with universities to access novel scientific knowledge and technological expertise with an aim to develop superior new products. While previous research has highlighted the innovation potential of so-called university-industry-collaborations, a recent Journal of Marketing paper by Maier et al. highlights a so far neglected marketing potential of said collaborations.