Nyhetsarkiv för Ctf

2023-05-15
Visst går det att ändra livsstil och beteende. Men förändringen blir oftast kortvarig. Hur kan man göra för att bibehålla den? Det har Frida Skarin, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersökt. I avhandlingen ”Positive change for wellbeing: Maintained intervention-induced behaviors and healthier lifestyles” undersöker hon de psykologiska mekanismerna bakom hur förändrat beteende kan bibehållas. –Det finns ingen quick fix.
2023-05-03
Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi, reflekterar kring utvecklingen inom handeln där gränsen mellan fysisk handel och e-handel alltmer suddas ut. Där fysiska möten blir allt färre och digitala inslag blir att fler. Detaljhandeln genomgår stora förändringar, vilket till stor del beror på teknologiska framsteg, men också på vårt ändrade köpbeteende på grund av faktorer som pandemin och olika sociala trender.
2023-04-18
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv - ofta med kundupplevelsen i fokus. I samarbete med The Hamrin Foundation släpper nu CTF en ny seminarieserie. I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar. - Fokus är att utveckla och bidra med ny kunskap, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare för CTF.
2023-04-05
In this blog article, CERS director and CTF’s advisory board member Kristina Heinonen shares some reflections of what is “hot” in service research and how research centers like CTF and CERS are making a difference in today’s society. The fast pace of political, economic, and social change is reshaping the global landscape. Are researchers and business professionals keeping up and exploring solutions to society’s most pressing issues?
2023-03-27
- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams. Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023. -  Kunskaper och erfarenheter som k
2023-03-16
Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin. För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E.
2023-03-13
Förpackningsutvecklingen är en av orsakerna till att välfärdssamhället kunde växa fram. Med allt mer förfinade förpackningar kunde maten ätas långt efter att den skördats eller slaktats, och långt ifrån där den producerats. Produktion av mat är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest.
2023-02-28
Offentlig sektor toppar den digitala förtroendelistan, enligt en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. En annan slutsats är att allt fler är villiga att sälja personlig information. 2015 svarade 37 procent av svenskarna att de hade förtroende för offentlig sektor när det kommer till hanteringen av personlig information digitalt.
2023-02-27
Research.com, en ledande akademisk plattform för forskare, har släppt sin årliga lista över bästa forskare inom området business and management. Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), hamnar på plats 191 på den internationella listan. Nationellt listar research.com Bo Edvardsson betydligt högre vilket får honom att hamna på en imponerande andraplats. Grattis Bo Edvardsson.
2023-02-24
Den 22–26 februari finns forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet på plats på Gothenburg Horse Show. Detta för att studera hur besökarna upplever ett rotationssystem som erbjuder återanvändbara takeaway-muggar. Forskarna ska studera hur ett rotationssystem med återanvändbara behållare för mat och dryck – i detta fall kaffekoppar – funkar och upplevs av evenemangsbesökarna.
2023-02-21
Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I forskningsprojektet Innovation Exchange Karlstad (INEKA) ska Johan Netz vid Handelshögskolan och CTF sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. För Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), handlar projektet INEKA om kunskapsutveckling genom att tillföra ett nytt kontextperspektiv på forskning om beslutsfattande.
2023-02-08
Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”. Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn.
2023-02-06
Brianne Nichols är lektor i psykologi vid Karlstads universitet och har en doktorsexamen i psykologi från Bangor University i Storbritannien. Nu ansluter hon till CTF för att medverka inom forskningsprojekt som rör området transportpsykologi. Hej Brianne och välkommen till CTF! Kan du berätta om din bakgrund och forskning? – Jag började mina doktorandstudier 2014 vid Bangor University i Wales där jag utforskade den fascinerande världen av positiv psykologi.
2023-01-23
Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet. – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp. Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter. Ett tiotal riksdagsledamöter och forskare från R
2023-01-18
Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet. - Delningsekonomiska plattformar suddar ut gränserna mellan personliga/sociala normer och marknadsnormer för kommersiella utbyten, förklarar Hugo Guyader, lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tidigare gästforskare vid Karlstads universitet, som tillsa
2023-01-10
... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om? – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre.