Nyhetsarkiv för "Ctf"

2019-10-29
Den 9-13 december arrangerar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en tvärvetenskaplig seminarieserie om Service system transformation, eller transformation av tjänstesystem, där forskare utifrån olika perspektiv och områden belyser forskningsområdet. Seminarieserien fokuserar på globala samhällsutmaningar och hur transformation av samhälleliga system fungerar. Serien består av fem seminarier som ska utbilda, inspirera och engagera.
2019-10-25
Kompetensutveckling på avancerad nivå som kan omsättas i praktiken och hjälpa svenskt näringsliv att öka sin konkurrenskraft. Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erbjuda genom två nya kurser inom området tjänster.
2019-10-24

Gamification to change behavior

Nyheter » 2019-10-24
To connect with the customers, stores and companies will in the future use Gamification more and more. Johan Högberg has written a dissertation on this topic and sees gamification as a powerful tool to change or maintain behavior. "I have looked at certain parts of the gaming experience, and how to use it for marketing purposes. I have conducted experiments in stores and investigated how to create customer engagement and sales with the help of gamification.
2019-10-23
Gamification eller spelifiering är något som butiker och företag kommer att börja använda sig allt mer av i framtiden för att knyta kunder till sig. Johan Högberg har skrivit en avhandling på ämnet och ser spelifiering som ett kraftfullt verktyg för att förändra eller vidmakthålla ett beteende. - Jag har tittat på vissa delar av spelupplevelse och hur man kan använda det i marknadsföringssyfte.
2019-10-17

Hallå där, Bodil Sandén ...

Nyheter » 2019-10-17
... tidigare doktorand vid CTF och numera konsult inom organisation, innovation och samverkan. Du gästar oss denna vecka, vad ska du göra här? - Jag är här för att undervisa i strategi och marknadskommunikation inom grundkursen i marknadsföring vid Handelshögskolan. Det är alltid lika kul att komma tillbaka.
2019-10-15

Hugo Guyader - ny gästforskare

Nyheter » 2019-10-15
Vi är glada att välkomna Hugo Guyader till CTF. Han kommer att arbeta med Margareta Friman och Lars E Olsson i ett forskningsprojekt som handlar om delad mobilitet och där användare av svenska samåkningstjänster ska studeras. - Jag är verkligen glad att få jobba i detta projekt på CTF.
2019-10-10
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek.
2019-10-08
Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer.
2019-10-04
Den 25 oktober bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet. Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.
2019-09-24
Fredag den 27 september avslutas Global Week for Future, en global klimatvecka med aktioner arrangerade av skolstrejkarrörelsen Fridays For Future, med en storstrejk där vuxna uppmanas att delta för att pressa politikerna till att agera i den pågående klimatkrisen. Forskaren Helén Williams kommer att hålla ett tal om klimatet på Stora torget i Karlstad för att visa sitt stöd. - Det känns viktigt för mig att vara på plats och visa mitt engagemang.
2019-09-17
What are the reasons for managers to engage in servitization, and how do they justify their efforts within their organisations? To answer this question, we studied six different firms of various sizes, from 10 to 4000 employees. The firms were from different types of industries, although they were all manufacturing companies with a strong belief in services.
2019-09-05
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. - Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF.
2019-09-04
Vi välkomnar Jasper van Kuijk, doktor i industriell designteknik vid Delft University of Technology i Nederländerna. Han kommer att vara gästforskare på CTF fram till nästa sommar. - Under min tid här på CTF ska jag skriva på en populärvetenskaplig bok om användarcentrerad design som finansieras av den nederländska stiftelsen The Dutch Research Council.
2019-09-04
We welcome Jasper van Kuijk, Assistant professor of User-centered design & innovation at Delft University of Technology in the Netherlands. He will be a visiting researcher at CTF until next summer. During his stay at CTF, he will be working on a popular scientific book on user-centered design, for which he got a grant from the Dutch organization for scientific funding.
2019-08-26
Lycka, upplevelser och hållbar utveckling för människor och samhälle är i fokus för Lars E. Olssons forskning. Han är forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och sedan 1 juni professor i psykologi där han också verkar som ämnesföreträdare. Lars E. Olsson disputerade våren 2007 kring beslutsfattandets psykologi vid Göteborgs universitet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"