Nyhetsarkiv för "Ctf"

2020-05-27
Vem är jag och vem vill jag vara är frågor många människor ställer sig från tid till annan. I dessa kristider, med en delvis helt ny vardag, får vi kanske tid att reflektera över livet och vad som är viktigt på riktigt. Denna kris kommer så småningom att minska i omfattning, men då står andra kriser kvar vid dörren.
2020-05-20
I vårt senaste blogginlägg skriver forskarna Charlotte Bäccman och Linda Bergkvist om användarnas upplevelser och vikten av välfärdsteknik inom vård och äldreomsorg. We often think and visualize life as a cycle, beginning with birth and ending with death; where each phase is characterized by specific events, such as the discovery and development of childhood, the identity seeking of adolescence, and towards the end of a long life – the wear of aging.
2020-05-20
Alexandre Sukhov har utsetts till 2020 års IMIT-stipendiat för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" och får ett stipendium på 25 000 kr. - Att min forskning uppmärksammas av IMIT är väldigt hedrande. För mig signalerar det att mitt doktorsarbete är relevant och att det höll kvaliteten, vilket är riktigt skönt att veta efter att ha doktorerat i flera år.
2020-05-19
... du befinner dig i slutfasen av din doktorandutbildning. Vad handlar ditt avhandlingsarbete du om? - Det handlar om tjänsteinnovation inom hälso- och sjukvård, hur man kan ställa om för att få bättre och effektivare vårdprocesser. Mer specifikt tittar jag på olika typer av innovationer och vilka effekter de får på sjukhus och vårdcentraler, till exempel hur patienter och vårdpersonal påverkas samt hur kostnadseffektivt det är.
2020-05-14
Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland. Många människor vill, eller måste för sin hälsas skull, ändra sina levnadsvanor och bli mer hälsosamma, till exempel genom att börja motionera, äta mer hälsosamt eller sluta röka. Även om många vill göra en förändring är det ingen enkel uppgift.
2020-05-13
Karlstads universitet får 27 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla företagens kompetens inom bland annat tjänsteutveckling och innovation. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har i mer än 30 år bedrivit forskning och utbildning med fokus på tjänster och värdeskapande.
2020-04-30
Ny styrelse för Karlstads universitet är nu utsedd. CTF:s föreståndare Per Kristensson är tillsammans med Niklas Gericke och Jan van Stam de nya valda lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Bland de externa ledamöterna, utsedda av regeringen, är Pam Fredman, Ann Fust, Mikael Liljestrand och Amir Sajadi nya.
2020-04-29

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Nyheter » 2020-04-29
Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där forskarna kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en stor bidragande faktor till att mat slängs. - Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten.
2020-04-27
Innovation is a central element in addressing sustainability challenges, such as for example defined in the 2030 Agenda. But what are the sources of these sustainability-oriented innovations? When looking at traditional innovation theory and related policies the answer is clear: Firms and research institutions are in charge.
2020-04-24
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats planeringsbidrag från forskningsrådet Formas för att vidareutveckla projektet ”Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighet”. Forskarna ska, i nära samarbete med samhällsplanerare och praktiker, utveckla ett gemensamt projekt kring vardagligt resande och upplevd tillgänglighet.
2020-04-23
Äntligen har jag fått möjlighet att tipsa om världens bästa bok till en lite större skara personer än den närmaste familj- och vänkretsen, som jag misstänker börjar tröttna på mina tips. Jag pratar så klart om Thomas Manns debutroman ”Buddenbrooks” som publicerades 1901 och som var en stor orsak till att Mann fick Nobelpriset i litteratur 1929. Varför vill jag tipsa om en skönlitterär bok? Som alla klassiker är det möjlighet att läsa boken på många olika sätt.
2020-04-20
I juni 2019 avslutades den excellenssatsning som Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap varit del av sedan 2014. Genom satsningen har forskargrupperna kunnat växa och utvecklas för att fortsatt producera forskning i världsklass.
2020-04-20
.. som är nyss hemkommen från Nya Zeeland. Vad gjorde du där? - Jag spenderade två underbara månader som gästforskare vid University of Auckland Business School för att arbeta med en stor grupp forskare, där bland Suvi Nenonen, Julia Fehrer, Rod Brodie, Charlotta Windahl och Kaj Storbacka vid University of Auckland och Jonathan Baker vid Auckland University of Technology. Jag hade träffat alla tidigare vid olika konferenser och andra akademiska evenemang.
2020-04-16
Vi är glada över att välkomna ytterligare en doktorand till oss på CTF. Anna Nilstomt är ny doktorand i psykologi och ska bland annat forska om hur digitaliserade tjänster kan få oss människor att bli mer hälsosamma. Vad ska du forska om? - Jag ska studera hur invanda beteenden, beteendeförändringar, motivation och information kan, för samhället och individen, påverkas positivt.
2020-04-14
Det är inte ”business-as-usual” utan snarare en alternativ värld utan fattigdom och överkonsumtion som står i fokus i Kate Raworths läsvärda bok om ett nytt ekonomiskt tänkande. Den ger hopp i hotbildernas tid. När den globala ekonomin ställs in för en kris, kanske orsakat av ett virus eller massiva koldioxidutsläpp, sätts den traditionella ekonomiska modellen ur spel.
2020-04-09
Genom en ny enkät vill forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor. På CTF pågår forskning om utveckling av digitala tjänster inom handel och besöksnäring samt inom hälso- och sjukvård.
2020-04-07

Ny doktorand knuten till CTF

Nyheter » 2020-04-07
Nu under våren har ytterligare en ny doktorand knutits till CTF. Vi är glada över att hälsa JanErik Odhe, doktorand i maskin- och materialteknik, välkommen till oss. JanErik Odhe studerar hur man mäter tjänstefiering inom tillverkningsindustrin, vilket innefattar utvecklingsprocesser och affärsmodeller. Han medverkar i två aktuella projekt vid CTF.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"