Nyhetsarkiv för Ctf

2023-03-13
Förpackningsutvecklingen är en av orsakerna till att välfärdssamhället kunde växa fram. Med allt mer förfinade förpackningar kunde maten ätas långt efter att den skördats eller slaktats, och långt ifrån där den producerats. Produktion av mat är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest.
2023-02-28
Offentlig sektor toppar den digitala förtroendelistan, enligt en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. En annan slutsats är att allt fler är villiga att sälja personlig information. 2015 svarade 37 procent av svenskarna att de hade förtroende för offentlig sektor när det kommer till hanteringen av personlig information digitalt.
2023-02-27
Research.com, en ledande akademisk plattform för forskare, har släppt sin årliga lista över bästa forskare inom området business and management. Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), hamnar på plats 191 på den internationella listan. Nationellt listar research.com Bo Edvardsson betydligt högre vilket får honom att hamna på en imponerande andraplats. Grattis Bo Edvardsson.
2023-02-24
Den 22–26 februari finns forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet på plats på Gothenburg Horse Show. Detta för att studera hur besökarna upplever ett rotationssystem som erbjuder återanvändbara takeaway-muggar. Forskarna ska studera hur ett rotationssystem med återanvändbara behållare för mat och dryck – i detta fall kaffekoppar – funkar och upplevs av evenemangsbesökarna.
2023-02-21
Att skapa rörlighet och kunskapsutbyte är viktigt i organisationer. I forskningsprojektet Innovation Exchange Karlstad (INEKA) ska Johan Netz vid Handelshögskolan och CTF sätta sig in i Karlstads kommuns beslutsfattandeprocesser. För Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), handlar projektet INEKA om kunskapsutveckling genom att tillföra ett nytt kontextperspektiv på forskning om beslutsfattande.
2023-02-08
Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”. Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn.
2023-02-06
Brianne Nichols är lektor i psykologi vid Karlstads universitet och har en doktorsexamen i psykologi från Bangor University i Storbritannien. Nu ansluter hon till CTF för att medverka inom forskningsprojekt som rör området transportpsykologi. Hej Brianne och välkommen till CTF! Kan du berätta om din bakgrund och forskning? – Jag började mina doktorandstudier 2014 vid Bangor University i Wales där jag utforskade den fascinerande världen av positiv psykologi.
2023-01-23
Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet. – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp. Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter. Ett tiotal riksdagsledamöter och forskare från R
2023-01-18
Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet. - Delningsekonomiska plattformar suddar ut gränserna mellan personliga/sociala normer och marknadsnormer för kommersiella utbyten, förklarar Hugo Guyader, lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tidigare gästforskare vid Karlstads universitet, som tillsa
2023-01-10
... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om? – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2022-12-21
Även om julen och julledigheten är en tid för återhämtning visar forskning att det blir tvärtom för många och att vi blir allt mer stressade vid denna tid på året. Vad kan vi göra? Psykologiprofessor Per Kristensson vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet tipsar på hur du bäst kan ta tillvara på julledigheten och njuta mer. Sätt av tid för återhämtning – Ha koll på din kalender!
2022-12-13
… doktorand i psykologi som just nu turnerar runt om i landet med föreläsningen ”Konspirationsreceptet”. Vad handlar den om? – Den handlar om de psykologiska aspekterna av konspirationsteorier; desinformation och påverkan. Som doktorand vid Karlstads universitet försöker jag ta "den tredje uppgiften” på allvar – att sprida forskning till allmänheten.
2022-12-13
Nu när julen står för dörren och året närmar sig sitt slut blickar jag tillbaka på ett innehållsrikt år med flera glädjeämnen. Jag vill tacka kollegor, samarbetspartners, finansiärer och alla som bidragit till och tagit del av vår forskning och ser fram emot ett nytt år fyllt med intressant forskning, utbildning och events. Under 2022 har vi lyckats med att ge liv i korridorerna igen efter pandemin.
2022-12-12
Artikeln “How experts screen ideas: The complex interplay of intuition, analysis and sensemaking” har fått Albert L Page-utmärkelsen. Alexandre Sukhov vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) är en av författarna bakom artikeln. - Vår artikel visar hur experter på teknikföretag granskar innovationsidéer, säger Alexandre Sukhov, Handelshögskolan och CTF. Mer specifikt kunde vi kartlägga experternas tankeprocess när de utvärderar idéer.
2022-12-06
Stephen L. Vargo, Ander Visiting Professor vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, listas återigen bland världens mest inflytelserika forskare, enligt prestigefyllda listor som publicerats av Clarivate Analytics och Stanford University. För nionde året i rad listas Stephen L. Vargo på Clarivate Analytics lista ”Highly Cited Researchers” i kategorin business and economics.
2022-12-05
Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem.
2022-12-01
Expertgruppen Normskifte har slagit fast att det är fullt möjligt att skapa ett mer cirkulärt samhälle. Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har bidragit med kunskap om beteendeförändring. - Det behövs inte primärt mer fakta - det behövs visioner, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent.